Bart (Broekhuizen)

Broekhuizen Bart

Bart (moeder) 3e kalfs - Betsie 107

Dam Bart: Betsie 107, VG89

aAa code: 516

Broekhuizen Bart

Sire: Whatsapp Rf D.S.: Stellando Rf
Dam: Betsie 107 D.D.: Betsie 104
Type: 90  92  89  87  VG 89 Type: 83  85  87  86  VG 86
2.00 316 9390 4,20 3,71 112
2.11 318 10314 4,80 3,72 116
3.11 378 12503 4,63 3,95 105
5.01 334 13669 4,37 3,78 110
6.01 305 12896 4,20 3,89 V.s.p
1.11 319 9329 3,52 3,49 99
2.11 319 11118 3,63 3,51 96
4.00 530 17595 4,11 3,70 88
5.09 337 12314 4,31 3,39 93
Lifetime production till date: Lifetime production till date:
 
1373 days 47.153 4,50 3,84
 
1505 days 50.356 3,95 3,54
  D.D.S.: Willem’s Hoeve Tango
aAa 516 Date of birth 18 / 09 / 2015
Bullcode 39826 Breed 8 HF
Beta-Caseine A2 - A2 Kappa Caseine B / B
Red. Nr. NL 918.680.082 Breeder Melkveebedrijf Schrijver-Klei - Dalfsen