Manpower

Manpower

Manpower (moeder) Julia 388

Dam Manpower: Julia 388, VG88

Manpower (grootmoeder) Julia 382

Granddam Manpower: Julia 382, EX92

aAa code: 423

Manpower

Sire: Red Power D.S.: Lawn Boy
Dam: Julia 388 D.D.: Julia 382
Type: 87  88  91  84  VG 88 Type: 93  90  92  91  EX 92
2.06 424 10385 4,08 3,74 110
3.09 522 14175 4,17 3,68 100
5.04 460 13077 4,18 3,68 93
6.09 341 11872 4,04 3,43 97
2.00 498 12429 4,11 3,73 129
3.06 359 12329 3,74 3,54 121
4.08 509 15968 3,99 3,66 112
6.02 558 17339 4,21 3,65 109
7.10 630 17587 4,33 3,68 101
9.09 406 11635 4,28 3,48 107
11.00 616 12522 4,22 3,76 90
Lifetime production till date: Lifetime production:
1747days 49.509 4,12 3,63
3576 days 99.809 4,13 3,65
  D.D.S.: Stadel
aAa 423 Date of birth 12 / 12 / 2015
Bullcode 39830 Breed 8 HF
Beta-Caseine A2-A2 Kappa Caseine B/B
Red. Nr. NL 925.036.773 Breeder J. Werler - Vaassen