Meer informatie: Broekhuizen Bart

Voor het vinden van KI waardige stieren moeten we soms stad en land afrijden. Zo niet voor de actiestier van december, deze reis hadden we bij wijze van spreken wel afgekund per fiets. Hij is namelijk afkomstig van onze linker buurman de familie Schrijver van de Broekhuizen in Dalfsen. Bij Broekhuizen Bart vinden we alles wat u mag verwachten van een actiestier van KI Kampen. Fraaie gezonde koeien met een prima productie staan aan de basis van deze jonge stier. Zijn vader Whatsapp Rf (Supersire x Superstition) is een jonge generatievader die op alle fronten weet te imponeren. Naast zijn fraai opgebouwde produktie-index heeft hij sterke troeven op het gebied van vruchtbaarheid (106), celgetal (105), klauwgezondheid (101), persistentie (107) en laatrijpheid (101). Maar ook zijn exterieurplaatje is indrukwekkend wat vooral laat zien dat het robuuste dieren zijn met zeer fraaie uiers. Iets wat we ook terug zien bij stiermoeder Betsie 107, een fraaie Batenburg Stellandodochter die ook even wat robuuster is dan een gemiddelde koe met als sterkste troef haar uier. Veel achteruier hoogte, een duidelijke ophangband en een vast aangehechte vooruier kenmerken deze fraaie tweedekalfs koe. Zij was dan ook één van de Stellandodochters die als fotomodel heeft mogen fungeren voor de promotie van Stellando. Maar buiten dat is zij een prima producente gezien haar lijsten die naast veel melk ook prima gehalten laten zien. Van haar wordt er op het bedrijf van Schrijver nog een jaar jongere Maikondochter gemolken. Een prima vaars gezien haar 85 punten algemeen voorkomen en lactatiewaarde van 110+. Grootmoeder Betsie 104 is eigenlijk uit hetzelfde hout gesneden als haar dochter. Deze Willemshoeve DC Tangodochter is bezig aan haar vierde lijst. Zij is een ras melkkoe voorzien van een beste uier en dito benen. Gaan we nog een generatie verder dan komen we uit bij Betsie 92 een Experiencedochter. Wel een koe met een 85 punten uier maar ze kon op de benen even iets sterker zijn. Maar dat laatste belette haar niet om ruim 71.000 kilogram melk te produceren in zeven lijsten. Alles met elkaar maakt het dat we met Broekhuizen Bart een stier op stal hebben die prima past in het fokprogramma van KI Kampen. Waar nog steeds het uiterlijk van de stier een belangrijk punt is bij de aankoop. In dit geval kunnen we daar kort over zijn, Broekhuizen Bart is gewoon een prima stier die wel verrekte beste benen heeft. Hoog tijd dus dat deze stier nog volop wordt ingezet dit jaar.