Meer informatie: Creijland Danny Rf

Met de stier Creijland Danny Rf hebben wij een stier op stal die van alle markten thuis is. Zo bezit Danny de roodfactor, heeft hij een eiwitrijke afstamming, A2/A2 en heeft hij een pedigree met uitsluitend fokstieren. Als stiervader fungeert Danno (v. Bookem) een veel gebruikte stier die koeien geeft met ruime voorhanden en veel conditie ondanks zijn ruime melkvererving. Maar het sterkste punt is zijn beenwerkvererving die is ronduit best. Melksnelheid is een groot aandachtspunt maar met Jerudo en Mascol in de moederlijn hebben wij twee stieren die zeer vlot melkende dochters geven. Creijland Coby 140 is die Jerudodochter waar wij het over hebben, een zeer fraaie balansrijke tweedekalfs koe. Een koe waarbij kracht en melktype uitstekend samengaan ondanks haar enorme melkdrift. In haar tweede lactatie die bijna de 305 dagen heeft bereikt weet zij een daggemiddelde van ruim 47 liter te noteren met prima gehalten. De uitstekende gehalten vinden wij ook terug bij grootmoeder Creijland Coby 134 een AB85 punten Mascoldochter die in haar levenstotaal op dit moment 4.26% vet en 3.77% eiwit noteert. Voor de liefhebbers, zij stamt uit een 85 punten Surprisedochter, nog steeds volop in productie gevolgd door een AB87 Palmerdochter met de naam Creijland Coby 94. Zij behoorde in de jaargang 2007-2008 tot één van de zwartbonte productietoppers per provincie in Nederland voor economisch jaarresultaat. Wie de stier Creijland Danny in levende lijve ziet kan niet anders zeggen dat hij precies op zijn moeder lijkt. Een middel grote stier die een mooie balans vertoont tussen kracht en melktype en daarnaast opvallende beste benen heeft die droog zijn rond de hak en plat van botstructuur. Danny is dan ook een aanrader voor zowel rood als zwartbont.