Meer informatie: De Volmer Dropshot Rf

Voor de laatste actiestier van 2016 De Volmer Dropshot zijn we afgereisd naar het Gelderse Laren. Bij de familie Brummelhuis vonden we in De Volmer Dropshot Rf een stier die zowel voor zwart als roodbont een grote toegevoegde waarde heeft. Met stiervader Supershot (Supersire x Superstition) hebben we een enorme melkstier die het eiwit bijna gelijk houdt. Met daarbij een onderbalk waar geen fouten in voorkomen. Zoals het zich nu laat aanzien zijn het gemiddeld ontwikkelde koeien met een brede voorhand en een prima kruisconstructie. Ook de onderdelen uier en benen zijn prima verzorgd bij deze stier en met 103 vruchtbaarheid en 105 uiergezondheid kan hij ook op de gezondheidskenmerken zijn status als stiervader prima verdedigen. Aan moederskant hebben we met de Warsi’s een koefamilie die garant staat voor een uitstekende nafok. Met stiermoeder De Volmer Warsi Red hebben we een relatief vroege Perfect Aiko te pakken. Een fraai typische vaars met een goed gevormde uier en best benen. Haar produktie start is prima met over de eerste 200 dagen gemiddeld ruim 33 liter. Als we een generatie verder kijken komen we uit bij Snowmandochter De Volmer Warsi. Ook weer een fraaie koe die in het bezit is van een fantastisch hoog en breed aangehechte uier. Grootmoeder De Volmer Warsi is voor de kenners al een bekende koe. Haar zoon De Volmer Brasil (Balisto x Snowman) is een veelgebruikte stiervader in vele fokprogramma’s. Haar volle zus is ook geen onbekende, zij is namelijk de moeder van de hoge genomics stieren Effort en Lazar P in Duitsland. Deze zussen zijn afkomstig uit overgrootmoeder Bonhill Warsi 55 een Ramosdochter die is ingeschreven met 88 punten en een ras melkkoe was. Voor de hoge levensproduktie moeten we nog even een generatie verder, uitkomend bij Bonhill Warsie 19 een excellente Lightningdochter die ruim 123.000 liter heeft gegeven. Zelf was Warsie 19 al eens deelneemster aan de NRM en afkomstig uit dezelfde koefamilie als Etazon Yava, Bonhill Good Luck, Lotto Red, Etazon Abruzzi, Jackpot, Aerospace, Granduc Famous en Lucky Chief. Haar moeder Ronalddochter Bonhill Warsi 1 was beloond met 86 punten voor haar uiterlijk en via een 88 punten Weerdinger Echodochter komen we uit bij Etazon Warsau een met 87 punten ingeschreven Aerostardochter. Voor diegene die nog meer over deze koefamilie willen weten, zij is afkomstig uit de Dutchglen Chieftess familie. Een diepe koefamilie dus achter de laatste actiestier van 2016 die kan bogen op fraaie productie en best exterieur. Het laatste zien we direct al terug bij De Volmer Dropshot zelf. Een fraai gelijnde stier met een best gevormd kruis. Met zijn roodfactor zal hij ook binnen roodbont veel kansen krijgen. Een waardige afsluiting voor 2016!