Meer informatie: Holbra Bastilo

Met Holbra Bastilo testen wij de tweede Balistozoon. Zijn stamboom staat in het teken van super hoog eiwit. De eerste vier generaties in zijn pedigree bevestigen dat deze eigenschap diep geworteld zit in deze koefamilie gefokt door Gerrit en Alie Holmer uit het Gelderse Laren. Voor stiervader Balisto (Bookem x Watson) geldt dat hij een extreme produkievererver is. Met 1.400 kilogram melk met dikke gehalten in zijn productie-index is hij grensverleggend. Zijn verervingspatroon voor exterieur is rondom best al dient wel gezegd te worden dat de kruisligging een punt van aandacht is. Daar waar de gehalten normaal gesproken onder druk komen te staan bij drie melkbeurten per dag is er bij Holbra Holsteins één koe die daar lak aan heeft. We hebben het natuurlijk over Holbra Malon, de Man-O-Mandochter die als stiermoeder te boek staat bij Bastilo. Net voor de kerstdagen werd ze in haar 4e lactatie ingeschreven met 87 punten voor algemeen voorkomen. Een rasmelkkoe die een geweldige balans laat zien tussen productie en kracht. In haar vierde lijst wordt ze voorspeld op 13.598 kg melk met 4.91% vet en 3.93% eiwit. Grootmoeder Holbra Pam (v. Mascol) is inmiddels ruim tien jaar oud en haar levenstotaal bedraagt ruim 66.000 kg melk met 4.48% vet en 3.59% eiwit. Zij heeft onlangs voor de 6e keer gekalfd en produceert momenteel over de 50 kg melk per dag. In de veestapel van Holbra Holsteins wordt ze vergezeld door dochters van Niagra, Bolton, Gerard, Superstition, Bogart, en Man-O-Man. Zelf is Holbra Pam ingeschreven met 87 punten algemeen voorkomen. Iets wat misschien wel normaal is in deze familie gezien de 11 generaties die minimaal 85 punten of hoger scoren. Vijf generaties behaalden zelfs meer dan 90 punten. Kortom een geweldige familie die afkomstig is uit de Prudence koefamilie. Bij Holbra Holstein stroomt bij meer dan 60% van de dieren bloed uit deze familie door de aderen wat nog maar eens aangeeft hoeveel vertrouwen zij in deze van oorsprong Amerikaanse koefamilie hebben. Met Holbra Bastilo hebben we dan ook een stier op stal uit een diepe koefamilie. Zelf is Bastilo een goed ontwikkelde stier die in het bezit is van een hellend kruis dat voldoende breed is. Wie nog eens een flinke stijging in het eiwitgehalte wil doorvoeren in zijn veestapel doet er verstandig aan om Bastilo ruim kansen te geven bij de stierkeuze.