Meer informatie: Huntje Holstein Entitle

Huntje Holstein Entitle’s pedigree kan bogen op een prachtige outcross afstamming. Een koefamilie die al eerder stieren heeft voorgebracht voor KI Kampen. Zoals Striky Exit (v. Kodak) en Valentia (v. Fraiko). Valentia is dan ook een volle broer van de moeder van Entitle. Een koefamilie die staat voor fraaie koeien die daarnaast ook op productievlak weten te imponeren. Voor het vaderschap tekent Stantons Entitle (v. Sympatico) een Canadese stier die veel kilogrammen melk vererft. De sterke troeven van deze stiervader liggen vooral op het gebied van gezondheidskenmerken. Met een uiergezondheid (104), vruchtbaarheid (103) en klauwgezondheid (105) zien we prima cijfers die zeker positief bijdragen aan zijn hoge verwachting voor levensduur. Stiermoeder Huntje Holstein Anemoon 117 (v. Fraiko) is de oudste van drie volle zussen die met gemiddeld 86 punten en 110+ lactatiewaarde prima cijfers noteren. In haar eerste lactatie produceerde Anemoon 117 in 305 dagen 9.698 kg melk met 3.67% eiwit waarmee ze goed is voor een lactatiewaarde van 121+. Zelf is Anemoon 117 een fraaie uitgebalanceerde koe die in het bezit is van een beste uier. Dit zijn juist de kenmerken die de Anemoon familie zo kenmerken. Zo ook voor grootmoeder Huntje Holstein Anemoon 66, de excellente Burgosdochter die ondanks haar ruime hoogtemaat een mooie balans vertoont. Overgrootmoeder Huntje Holstein Anemoon 38 (AB88) is weer een bekende. Van deze Kyliandochter hebben wij met Appledrone (v. Applejax) een wachtstier op stal. Zij heeft ondertussen een levensproductie van ruim 62.000 kilogram melk. Hier dus ook weer een fraaie en melkrijke Anemoon. Iets wat natuurlijk ook helemaal op gaat voor grootmoeder Huntje Annemoon 16, de excellente Classicdochter. Met haar prachtige frame is zij een voorbeeldkoe voor roodbont. Voeg hier haar levenstotaal van ruim 70.000 kilogram melk met 3.75% eiwit aan toe dan begrijpt u waarom we hier spreken van een prachtige koefamilie. Juist de mooie verhoudingen die de Anemoons kenmerken zien we terug bij Entitle. Wie kwaliteit aan zijn veestapel wil toevoegen doet er dan ook verstandig aan om Entitle ruim in te zetten.