Meer informatie: Apina Riverside

Wie een roodbonte stier zoekt met een goed eiwit- en exterieurniveau in de afstamming is bij KI Kampen aan het juiste adres. Daarbij is ook de levensproductie in zijn pedigree van hoog niveau en stamt hij uit een bewezen koefamilie. We hebben het hier over Apina Riverside een Riverboyzoon gefokt door de familie Bleser uit het Zuid Limburgse Epen. Voor Riverboy (Aikman x Planet) is het de tweede keer dat hij binnen het fokprogramma van KI Kampen als stiervader opereert. Met name zijn beste uiervererving valt op maar daarnaast zijn het ook nog eens dieren die prima in balans zijn. Al met al erg positief maar met de melksnelheid dient rekenschap gehouden te worden. Maar juist in de combinatie met Jerudo vangen wij dit mooi op. Jazeker, want stiermoeder Apina Massia 215 is namelijk een nazaat van Jerudo. Ondertussen een vierde kalfskoe die al ruim 46.000 kilogram melk op de teller heeft met zeer hoge gehalten van 4.72% vet en 3.72% eiwit. Haar uiterlijk is correct maar luxe ontbeert, wat opvalt is haar melkrijke uitstraling. Iets wat waarschijnlijk wegkomt bij grootmoeder Apina Massia 172, één van de beste koeien op het bedrijf in Epen. Nog steeds volop in productie en nog aan weinig slijtage onderhevig. Ook nu weet ze weer een prima vierde lijst te noteren. Over alle lijsten heen weet zij een gemiddelde dagproductie te noteren van bijna 36 kilogram melk. Haar vader O-Man is één van de meest populaire zwartbonte stieren van de afgelopen jaren en moedersvader Kian is dat bij roodbont ook. Een generatie verder komen we uit bij Apina Massia 21 EX-90 die zich ondertussen ook wel bewezen heeft al fantastische fokkoe. Massia 21 is onder andere de moeder van de fokstier Apina Curtis. Riverside is zelf een harmonisch gebouwde stier maar vooral de kracht en breedte vallen op. Het best combineert hij dan ook op een wat grotere smalle koe.
 

Meer informatie: De Vrendt Brad Pp

Het melkveefokbedrijf van de familie Lutke Willink uit het Gelderse Geesteren draait al decennia lang mee in de top van de Holsteinfokkerij. Meerdere stieren gaan jaarlijks richting KI voortkomend uit o.a. de Janinelijn. Niet vreemd wie de prestaties van deze koefamilie bekijkt en als bonus zijn vele nazaten hoornloos. Eerst even iets over stiervader Board hij is een Bosszoon die een flinke plas melk laat zien met licht negatieve gehalten. Board lijkt een vererver van balansrijke dieren gezien zijn bijna foutloze onderbalk. Maar ook voor de punten uiergezondheid en klauwgezondheid scoort hij best. De Vrendt Janini 19 de moeder van Brad P is een hoornloze Rf Snowmandochter. Een stiermoeder met veel frame en voorzien van een beste uier en daarnaast een koe die precies doet wat je van een Snowmandochter mag verwachten, namelijk veel melk geven. Grootmoeder De Vrendt Janine is misschien ook wel één van de bekendste stiermoeders wereldwijd in het hoornloze gebeuren. Enkele stieren uit haar zijn De Vrendt Floyd PP, De Vrendt Nova PP en De Vrendt Deputy. Hierdoor zal de Janinelijn een flinke invloed krijgen binnen het hoornloze gebeuren. Maar ook buiten het hoornloze is er een flinke bijdrage aan familieleden want zij is afkomstig uit de Jaantjes die o.a. Fiction Rf en Kiska hebben voortgebracht. Overgrootmoeder RH Jaantje is de eerste nakomeling uit deze lijn die we bij de familie Lutke Willink tegenkomen. Zij was een met 87 punten ingeschreven Canvasdochter die twee lange lijsten noteerde met een totaal van ruim 45.000 kilogram melk. Verderop komen we achtereenvolgens O-Man, Ronald, Lord Lily en Jubilant Rf tegen die allen een flinke bijdrage hebben geleverd aan de Holsteinfokkerij. Brad P is daarom een stier die een zeer compleet genenpakket heeft waarvan de helft van de geboren kalveren geen horens bezitten. Best exterieur en een enorme wil om melk te produceren lijkt ook van toepassing op zijn nafok. Kortom een stier die elke melkveehoud(st)er past!
 

Meer informatie: Rhala Ex Blackbush

Voor de maand maart hebben wij met Rhala Ex Blackbush een actiestier in petto die afkomstig is uit een bekende koefamilie. We hebben het hier over de Ralma Juror Faithfamilie waaruit o.a. stieren als Bouw Rocky, Bouw Finder en Snowfever zijn voortgekomen. Blackbush heeft met Bushman (v. Bube) een extreme melkvererver als vader. Maar ook een stier die een fraaie onderbalk laat zien met als sterkste kenmerken beenstand achter en beengebruik. Bij de functionele kenmerken vallen vooral geboortegemak (106), klauwgezondheid (108), persistentie (108) en celgetal (106) op. Rhalla Excellent Flower de moeder van Blackbush is een Balistodochter die prima past bij KI Kampen. Zij weet haar fraaie uiterlijk, waarbij de achteruierhoogte en speenplaatsing opvallend fraai zijn, te combineren met een prima eerste lijst van ruim 10.000 kilogram met 4.13% vet en 3.60% eiwit in 305 dagen. Onlangs is zij gestart met haar tweede lijst waarin zij met een lactatiewaarde van 124+ aangeeft prima bezig te zijn. Grootmoeder Bouw Goli Flower, de naam verraad het al, een Golidochter die intensief is benut in het spoelcircuit heeft inmiddels ruim 42.000 kilogram melk op de teller. Zij is de moeder van de veel gebruikte stier Bouw Rocky die dochtergetest een mooie 252 NVI scoort. Om nog even in de moederlijn door te gaan, vervolgens komen wij uit bij Goldwyndochter Bouw Femmy, de moeder van o.a. Snowfever. Zij wist haar uiterlijk beloond met 88 punten. Kijken we als laatste nog even naar de stier zelf dan zien we een stier met veel ras die evenredig is gebouwd. Een stier die een breed gebruik verdient.

Meer informatie: Jennekus Baryton

Als wij naar de actiestier van februari kijken dan lopen hoge gehalten als een rode draad door het verhaal achter Baryton. Om te beginnen met stiervader Barcley (Balisto x Epic) een gehaltenvererver pur sang met +0.38% vet en +0.27% eiwit naast de ruim 1200 kilogram melk in zijn vererving. Maar ook een stiervader die laatrijpe koeien zal geven die gemiddeld groot zijn en veel ruimte bezitten in het skelet. Om de lijn van hoge gehalten door te zetten komen we bij stiermoeder Jet 172, een Packmandochter van de VOF Jennekus uit Mariënvelde. Jet 172 is een echte krachtpatser, een koe die probleemloos veel melk produceert maar ondanks haar 87 punten algemeen voorkomen geen keuring zal winnen. Veel melk met dikke gehalten is meer haar visiteplaatje gezien haar gemiddelde dagproductie van 37kg met 4.76% vet en 3.83% eiwit in haar lopende lijst. Kijken we naar haar tot nu toe gerealiseerde levensproductie in 902 dagen van 30.586 kg melk met 4.58% vet en 3.82% eiwit dan wordt dit nogmaals onderstreept. Grootmoeder Jet 31 (v. Jorryn) is eigenlijk van hetzelfde laken een pak. Onverslijtbaar en inmiddels aan het begin van haar zevende lactatie met opnieuw beste gehalten. Deze sterke koefamilie waarvan nog steeds drie generaties de stal bevolken in Mariënvelde past precies in het plaatje van KI Kampen. Mooi dat ook overgrootmoeder Jet 8, een met 84 punten ingeschreven Win 395 dochter nog steeds aanwezig is. Zij gaat mooi richting de 100.000 kilogram met ook prima gehalten. Baryton is een loot uit deze Jetfamilie. Hij is een bovengemiddeld brede stier die sterk gebouwd is en voorzien van een perfect licht hellende kruispartij en daarbij stappend op super benen. Kijken wij nog even naar de verwachte cijfers voor productie dan is hij met +864 kilogram melk met +0.68% vet en +0.35% eiwit grensverleggend op het productievlak. Gezien het uiterlijk van Baryton, een stier met veel capaciteit in de middenhand, zullen zijn dochters deze hoge productie gemakkelijk aankunnen.
 

Meer informatie: KIK Topfit

Wie het KI Nieuws van september 2017 goed heeft gelezen ziet dat KIK Topfit dezelfde afstamming bezit als Bermudas. Fraaie koeien en hoge producties kenmerken de koefamilie achter Topfit vandaar dat wij nog een volle broer inzetten. Voor het vaderschap achter Topfit tekent Leonidas Rf, een combinatie tussen Goldwyn en Kian. Leonidas staat bekent om zijn uitstekende vererving op het gebied van zowel productie als exterieur. Nu de dochters van Leonidas massaal afkalven uit de fokperiode blijkt maar eens te meer dat zijn vroegtijdig overlijden een gemis is voor de Holsteinfokkerij. We zeiden het al fraaie koeien met een lactatiewaarde van 138+ en 4.00% eiwit voldoet deze met 86 punten ingeschreven Judith 22 de Award moeder van Topfit prima aan de verwachting. Een niet te grote sterke koe die een ieder zal aanspreken. Grootmoeder Judith 10, een Canvasdochter heeft vijf lactaties gemaakt en produceerde ruim 75.000 kilogram melk met 3.59% eiwit. Zij was ook een gemiddeld ontwikkelde koe met een beste uier en dito benen resulterend in een algemeen voorkomen van 87 punten. Zij is op haar beurt weer afkomstig uit een 86 punten Kiandochter met een levensproductie van bijna 54.000 kilogram met 3.90% eiwit gevolgd door een Stadeldochter van 88 punten met 66.000 kilogram melk met 5.70% vet en 4.00% eiwit!
KIK Topfit is een fraaie rijzige stier met betrouwbare stieren in de afstamming waardoor hij een verantwoorde keuze is in de zoektocht naar de beste stieren.
 
 

Meer informatie: Creijland Danny Rf

Met de stier Creijland Danny Rf hebben wij een stier op stal die van alle markten thuis is. Zo bezit Danny de roodfactor, heeft hij een eiwitrijke afstamming, A2/A2 en heeft hij een pedigree met uitsluitend fokstieren. Als stiervader fungeert Danno (v. Bookem) een veel gebruikte stier die koeien geeft met ruime voorhanden en veel conditie ondanks zijn ruime melkvererving. Maar het sterkste punt is zijn beenwerkvererving die is ronduit best. Melksnelheid is een groot aandachtspunt maar met Jerudo en Mascol in de moederlijn hebben wij twee stieren die zeer vlot melkende dochters geven. Creijland Coby 140 is die Jerudodochter waar wij het over hebben, een zeer fraaie balansrijke tweedekalfs koe. Een koe waarbij kracht en melktype uitstekend samengaan ondanks haar enorme melkdrift. In haar tweede lactatie die bijna de 305 dagen heeft bereikt weet zij een daggemiddelde van ruim 47 liter te noteren met prima gehalten. De uitstekende gehalten vinden wij ook terug bij grootmoeder Creijland Coby 134 een AB85 punten Mascoldochter die in haar levenstotaal op dit moment 4.26% vet en 3.77% eiwit noteert. Voor de liefhebbers, zij stamt uit een 85 punten Surprisedochter, nog steeds volop in productie gevolgd door een AB87 Palmerdochter met de naam Creijland Coby 94. Zij behoorde in de jaargang 2007-2008 tot één van de zwartbonte productietoppers per provincie in Nederland voor economisch jaarresultaat. Wie de stier Creijland Danny in levende lijve ziet kan niet anders zeggen dat hij precies op zijn moeder lijkt. Een middel grote stier die een mooie balans vertoont tussen kracht en melktype en daarnaast opvallende beste benen heeft die droog zijn rond de hak en plat van botstructuur. Danny is dan ook een aanrader voor zowel rood als zwartbont.
 

Meer informatie: Big Gospell

Hoe mooi kunnen wij het nieuwe jaar beginnen! Met Big Gospell zetten wij een stier in die volledig past in de fokkerijfilosofie van KI Kampen. Hoge levensproducties, fantastisch exterieur, een bewezen koefamilie en als bonus een niet veel voorkomende aAa code van 651. Maar laten wij beginnen bij stiervader Big Spell, de Bertilzoon die ondanks zijn vroege afvoer veel aanhangers kent. Vooral op het gebied van gehaltenvererving, uiergezondheid, vruchtbaarheid en laatrijpheid is hij een kei. Maar hij is ook een vererver van niet te grote koeien die prima functioneren in de hedendaagse melkveehouderij. De moeder van Big Gospell is ondertussen een derdekalfs Solerodochter die is uit gegroeid tot een geweldige balansrijke koe met een fantastische uier en dito benen. Vooral haar hoge achteruier en de perfecte achterbeenstand spreken tot de verbeelding. Maar ook op productievlak is zij een geweldige koe, kijk bijvoorbeeld naar haar tweede lijst van ruim 12.000 kilogram melk met 4.28% vet en 3.81% eiwit in 305 dagen. Ook haar celgetalscores variërend tussen de 14 en 51 zijn uitstekend verzorgd. Grootmoeder Anecy, een Janosdochter heeft waarschijnlijk een grote bijdrage geleverd aan de productiedrang van moeder Big Anecy 1. Zij wist in vier lijsten zelf ruim 71.000 kilogram te produceren. Weliswaar in 1863 dagen maar toch een prestatie om even te noemen. Via overgrootmoeder Mandoline, een 87 punten O-Mandochter komen we uit bij Anecy (v. Jesther) waarvan wij ook nog graag even het levenstotaal noemen, namelijk 109.000 kilogram melk! Zij heeft enkele jaren geleden al eens meegelopen in een demonstratiegroep honderdtonners op de NRM. Big Gospell zelf is een even wat rondere stier die voorzien is van een prima kruispartij, licht hellend en een mooie breedte vertoont. Big Gospell is met recht een stier waar muziek in zit.
 

Meer informatie: Drouner Ahoy

Met Drouner Ahoy sluiten wij onze inzet van jonge stieren voor 2017 in stijl af. Drouner Ahoy stamt namelijk uit de bekende Kamps-Hollow Durham Altitude familie. De prefix verraadt natuurlijk al dat deze jonge stier afkomstig is van het melkveebedrijf van Harm en Karin Albring uit het Drentse Drouwenermond. Stiervader Amax (Aikman x Pioneer) is een geweldige melkstier die de gehalten er netjes bijhoudt. Maar het is ook een stier die niet te grote koeien geeft met veel openheid die bovendien voorzien zijn van beste uiers en benen. Met celgetal (109), vruchtbaarheid (101) en klauwgezondheid (106) is hij een prima allround stiervader. De moeder van Drouner Ahoy luistert na de naam AJDH Aiko 1267, een Kanudochter die op de laatste HHH-show als derde eindigde in haar rubriek. Een mooie voorspelde eerste lijst van 8.500 liter met 3.73% eiwit onderstreept dit. Grootmoeder Drouner AJDH Aiko RDC is een zeer fraaie verse tweedekalfs koe voorzien van een super uier en dito benen. Zij is door ons al eerder benut als stiermoeder. Een stier waar nu de kalveren volop van worden geboren is Drouner Rednex (Effort x Freddie) waar men in het veld erg enthousiast over is. Ook zij weet van wanten op productiegebied gezien haar eerste lijst van ruim 9.000 kilogram melk met 4.59% vet en 3.71% eiwit. Op het bedrijf van de familie Albring lopen ondertussen al meer dan 15 nakomelingen van o.a. Effort, Sunfish RC, Balisto en Apoll P. Zij is overigens de volle zus van de veel gebruikte stieren Drouner Fraiko en Perfect Aiko die op dit moment het uur van de waarheid beleven met het aan de melk komen van hun dochters. Al deze Freddie nakomelingen komen voort uit KHW Goldwyn Aiko een 91 punten Goldwyndochter die lijsten noteert van rond de 13.000 kilogram melk met ruim 4% eiwit! Een koe die al bewezen heeft dat ze zowel in de vrouwelijke als mannelijke lijn prima fokt. Zij is afkomstig uit Kamps Hollow Durham Altitude een EX 95 punten koe die tevens de moeder is van o.a. Jotan, Acme en Advent. Kortom met Drouner Ahoy hebben we een fantastische stier om het jaar mee af te sluiten en gezien zijn aftekening past hij ook helemaal bij een witte kerst.

Meer informatie: Primera

Het KIK programma van KI Kampen heeft al vele ingezette stieren opgeleverd. Echter uit de embryo’s van deze superieure stiermoeders worden natuurlijk ook vrouwelijke nakomelingen geboren en dat is natuurlijk ook waar het veehouders om te doen is. Het KIK programma biedt veehouders de mogelijkheid om voor een aantrekkelijk tarief top koefamilies binnen te halen. Destijds is de algemeen NRM kampioene van 2012 JIMM Holstein Hellen 589 van John de Vries uit Boyl gespoeld voor het KIK programma met Big Winner met als resultaat de inzet van KIK Prizewinner. Afgelopen NRM was Hellen 589 wederom succesvol met het behalen van het reservekampioenschap oudere koeien. De exterieurkwaliteiten zitten diep verankerd in de pedigree want overgrootmoeder van Primera is de bekende JIMM Holstein Hellen 585 een Goldwyndochter die ook al veel successen boekte op diverse keuringen. Ook haar uiterlijk is beloond met de hoge score van excellent 93 punten. Ondertussen heeft ze ook nog even 112.245 kilogram melk geproduceerd. Zij komt op haar beurt weer uit een 87 punten Norikdochter gevolgd door een 87 punten Bonatusdochter die ook ruim 80.000 kilogram melk heeft geproduceerd. Allemaal koeien die veel melkopdruk vertonen en dit ook vertalen naar mooie levensproducties. Komen we bij de moeder van Primera, Big Winnerdochter Helene eigen aan de familie Oosten–Boode uit het Overijsselse Holten. Een fraaie jeugdige laatrijpe koe die alles in zich heeft om de familietraditie van best exterieur met een hoge melkproductie voort te zetten maar die door pech de eerste lactatie niet optimaal kon presteren. Primera is een zoon van de mondiale topstier Silver. De veelgebruikte stiervader die zijn carrière een uitstekend vervolg geeft met het volop aan de melk komen van zijn dochters. Zijn de gehaltes in de Hellenstam aan de krappe kant de genomicsfokwaarde voorspelt een positieve gehaltenvererving voor Primera en dat is met Big Winner als moedersvader, gehalten stier bij uitstek ook heel goed mogelijk. Primera, hij staat nog niet op de foto maar hij is al wel aAa geanalyseerd met 246 en voor wat betreft zijn uiterlijk, hij lijkt veel op zijn grootmoeder de fantastische Hellen 589 excellent 94! 

Meer informatie: Monte Rosa

Met Monte Rosa hebben wij voor de feestmaand december een geweldige stier in petto. Als wij de stamboom achter Monte Rosa uitpakken dan komen we aan moederskant de moeder van Snowman tegen. Maar ook aan vaderszijde vinden wij met Jedi een stiervader die internationaal tot de verbeelding spreekt. Jedi (Montross x Supersire) heeft een hoge melkaanleg met een scherpe vet/eiwit verhouding. Kijken wij naar de onderbalk dan verwachten we dieren met een ruime voorhand, die mooie kruizen bezitten en fantastische uiers hebben. Maar ook de gezondheidskenmerken uiergezondheid (104) en vruchtbaarheid (101) zullen een wezenlijke bijdrage leveren aan zijn hoge score van ruim 600 levensduurdagen. Terug bij moederszijde, Queen Mcc Elsa is de moeder van Monte Rosa, zij is een Mccutchendochter die is gehuisvest bij de familie Looijen. Hier is zij met een voorspelde eerste lijst bezig van 10.490 kilogram melk met 3.70% vet en 3.60% eiwit. Een vaars die flink aan de maat is maar daarnaast ook zeker voldoende breedte bezit. Een uier om in te lijsten, hoog aangehecht, breed in de dam en een prima speenplaatsing. Grootmoeder Queen Elsa was een ras melkkoe waarbij ze een hoog eiwit gehalte wist te realiseren van 3.89% eiwit! Via de met 87 punten ingeschreven Shottledochter FG Elsa 5 komen we uit bij de moeder van Snowman, Broeks MBM Elsa. Zij is een dochter van BW Marshall, ingeschreven met 90 en een invloedrijke fokkoe omdat zij de moeder is van Snowman. Maar ook het uiterlijk van Monte Rosa zal bijdragen aan een groot gebruik. Het is een stier die een geweldige verhouding vertoont tussen kracht en melktype. Zijn dunne velletje en platte botten illustreren dat we hier ook nog eens te maken hebben met een kwaliteitsstier. Velen onder u zullen in eerste instantie bij de naam Monte Rosa denken aan een hoge berg in de Zwitserse Alpen maar het zou zo maar kunnen dat u over enkele jaren met het horen van de naam Monte Rosa denkt aan die grote stier, Monte Rosa.

Meer informatie: Fried vd Simonshoek

Meer informatie: Bermudas

Voor de aankoop van Bermudas kwamen we op het bedrijf van de familie Nijenhuis in Markelo terecht. Een no nonsens bedrijf waar wij de Judith koefamilie tegenkwamen die perfect past bij KI Kampen. Fraaie koeien en hoge producties kenmerken de koefamilie achter Bermudas. Voor het vaderschap achter Bermudas tekent Leonidas, een combinatie tussen Goldwyn en Kian. Leonidas staat bekent om zijn uitstekende vererving op het gebied van zowel productie als exterieur. Leonidas geeft laatrijpe dieren die gemiddeld van grootte zijn met mooie breedtematen en ondiepe uiers. In zijn productie-index valt de mooie melkaanleg in combinatie met positieve gehalten op. Niet vreemd dat de familie Nijenhuis Leonidas gebruikte want op dit bedrijf fokt men namelijk op eiwit en goede benen. Met een lactatiewaarde van 138+ en 4.00% eiwit voldoet deze met 86 punten ingeschreven Judith 22 de Award moeder van Bermudas prima aan de verwachting. Volgens Robert Nijenhuis is zij een niet te grote sterke koe die vele malen is gespoeld. Grootmoeder Judith 10, een Canvasdochter heeft vijf lactaties gemaakt en produceerde ruim 75.000 kilogram melk met 3.59% eiwit. Zij was ook een gemiddeld ontwikkelde koe met een beste uier en dito benen resulterend in een algemeen voorkomen van 87 punten. Zij is op haar beurt weer afkomstig uit een 86 punten Kiandochter met een levensproductie van bijna 54.000 kilogram met 3.90% eiwit gevolgd door een Stadeldochter van 88 punten met 66.000 kilogram melk met 5.70% vet en 4.00% eiwit! Het fraaie uiterlijk zien we ook terug bij Bermudas. Zelden hebben wij z’n fraaie stier op stal gehad. Een stier die een zeldzame klasse uitstraalt met zijn verhoudingen en botkwaliteit. Kortom een stier die veel kansen verdiend binnen uw veestapel.

Meer informatie: Van de Peelsehoeve Nick

Met het inzetten van de actiestier Nick komen wij weer een bekende koefamilie tegen binnen ons fokprogramma. We hebben het hier over de Beafamilie van Koen Nooijen die wij eerder zagen bij De Peelsehoeve Popstar. Een stier die ook nu nog hele mooie cijfers laat zien op de gezondheidskenmerken, gehalten en exterieur. Waarin hij tekort schoot was kilogrammen melk en juist daarom denken wij dat met stiervader Supershot (v. Supersire) een betere paring is gemaakt. Een stier die met ruim 2100 kilogram melk hieraan duidelijk voldoet. Maar ook een stier met een fraaie onderbalk en beste gezondheidskenmerken. Op dit moment kalven er wereldwijd vele dochters van hem af die aan zullen tonen dat hij stiervader waardig is. Maar ook Bea 51 de moeder van Nick heeft met Snowman als vader een stier met veel melkaanleg. Eigenlijk zien we dit al direct terug bij haar gerealiseerde lijsten. Bijvoorbeeld haar tweede lijst van bijna 14.000 kilogram melk met 3.48% eiwit in 305 dagen. Zelf is Bea 51 een fraai uitgebalanceerde koe die in het bezit is van een fantastische uier wat zeker heeft bijgedragen aan haar 87 punten algemeen voorkomen. Vijf volle zussen van Bea 51 doen het ook prima op het bedrijf van de familie Nooijen. Bea 36 de grootmoeder van Nick is een dochter van Hidden Future, de Rolandzoon die nog steeds prima cijfers laat noteren voor de gezondheidskenmerken celgetal (105) en dochtervruchtbaarheid (103) twee belangrijke economische kenmerken. Toch opmerkelijk voor een stier geboren in 1998. Bovendien laat Hidden Future nog steeds een plus van +0.11% eiwit noteren iets wat we ook weer terug zien in de gerealiseerde productie van Bea 36, namelijk een gemiddeld eiwitgehalte van 4.01%. Van de Peelsehoeve Nick is een best ontwikkelde stier met betrouwbare stieren in de afstamming waardoor hij een verantwoorde keuze is in de zoektocht naar de beste stier voor het winterseizoen.
 

Meer informatie: Huntje Holstein Entitle

Huntje Holstein Entitle’s pedigree kan bogen op een prachtige outcross afstamming. Een koefamilie die al eerder stieren heeft voorgebracht voor KI Kampen. Zoals Striky Exit (v. Kodak) en Valentia (v. Fraiko). Valentia is dan ook een volle broer van de moeder van Entitle. Een koefamilie die staat voor fraaie koeien die daarnaast ook op productievlak weten te imponeren. Voor het vaderschap tekent Stantons Entitle (v. Sympatico) een Canadese stier die veel kilogrammen melk vererft. De sterke troeven van deze stiervader liggen vooral op het gebied van gezondheidskenmerken. Met een uiergezondheid (104), vruchtbaarheid (103) en klauwgezondheid (105) zien we prima cijfers die zeker positief bijdragen aan zijn hoge verwachting voor levensduur. Stiermoeder Huntje Holstein Anemoon 117 (v. Fraiko) is de oudste van drie volle zussen die met gemiddeld 86 punten en 110+ lactatiewaarde prima cijfers noteren. In haar eerste lactatie produceerde Anemoon 117 in 305 dagen 9.698 kg melk met 3.67% eiwit waarmee ze goed is voor een lactatiewaarde van 121+. Zelf is Anemoon 117 een fraaie uitgebalanceerde koe die in het bezit is van een beste uier. Dit zijn juist de kenmerken die de Anemoon familie zo kenmerken. Zo ook voor grootmoeder Huntje Holstein Anemoon 66, de excellente Burgosdochter die ondanks haar ruime hoogtemaat een mooie balans vertoont. Overgrootmoeder Huntje Holstein Anemoon 38 (AB88) is weer een bekende. Van deze Kyliandochter hebben wij met Appledrone (v. Applejax) een wachtstier op stal. Zij heeft ondertussen een levensproductie van ruim 62.000 kilogram melk. Hier dus ook weer een fraaie en melkrijke Anemoon. Iets wat natuurlijk ook helemaal op gaat voor grootmoeder Huntje Annemoon 16, de excellente Classicdochter. Met haar prachtige frame is zij een voorbeeldkoe voor roodbont. Voeg hier haar levenstotaal van ruim 70.000 kilogram melk met 3.75% eiwit aan toe dan begrijpt u waarom we hier spreken van een prachtige koefamilie. Juist de mooie verhoudingen die de Anemoons kenmerken zien we terug bij Entitle. Wie kwaliteit aan zijn veestapel wil toevoegen doet er dan ook verstandig aan om Entitle ruim in te zetten.
 

Meer informatie: K en L Ido

Een lijn waar al meerdere stieren uit voortgekomen zijn dat is kort gezegd het verhaal achter Ido. Butemare Ida is de familie waar we het hier over hebben. Deze familie vindt zijn oorsprong in Friesland en is later uitgebouwd door de familie Roetman uit Kampen. Kijken wij eerst even naar stiervader Baltikum. Dan zien we een vroege Balistozoon die een fantastische produktie-index laat zien van dik 1300 kilogram melk met dikke gehalten van +0.20% vet en +0.06% eiwit. Maar ook op exterieurgebied en gezondheidskenmerken staat hij zijn mannetje. Vooral celgetal 109, klauwgezondheid 100 en het acceptabele niveau van 98 voor vruchtbaarheid maken zijn plaatje als stiervader compleet. We noemden ze al even de Veneriete Ida koeien, stuk voor stuk koeien die niet direct opvallen in de stal maar kijken we naar de prestaties dan veranderd dat snel. Zo ook bij stiermoeder Veneriete Ida 66, de Epicdochter die ook de moeder is van de veelgebruikte Bosszoon Board. Met haar 86 punten is zij een fraaie koe maar met een tweede lijst van bijna 13.000 kilogram melk met mooie gehalten weet zij vooral in de melkstal te imponeren. Hetzelfde doet eigenlijk grootmoeder Veneriete Ida 31, een Niagradochter die met haar 87 punten prima voldoet aan onze selectiecriteria. Ook met haar levensproductie tot heden van ruim 50.000 kilogram melk met 3.76% eiwit weet ze te overtuigen. Kijken we verder dan zien we met Veneriete Ida 6 een 88 punten Shottledochter gevolg door de 86 punten Omandochter Butemare Veneriete Ida. Van beide dieren zijn meerdere zonen naar diverse KI’s verhuisd. Een koefamilie dus die al vele zonen heeft zien vertrekken naar diverse KI’s zoals dat nu geldt voor K&L Ido. Met Ido hebben wij een stier op stal die het best zal passen op een wat gesloten koe. Ido laat namelijk veel melktype zien en is open in zijn ribbenpartij.

Meer informatie: KIK Superbowl Rf

KIK Superbowl (Bolero x Freddie x Goldwyn) heeft een prachtige afstamming. Met zowel aan vaders- als moederskant diepe koefamilies die hun oorsprong vinden in resp. Nederland en Amerika. Beide lijnen staan voor best exterieur en goede producties met hoge eiwitgehalten. Voor het vaderschap hebben wij het over de Julia’s van Jacob en Anita Werler waar ook onze succesvolle fokstieren Red Cliff en Jotani uit voortkomen. Bolero is namelijk de volle broer van Red Cliff en lange tijd lijstaanvoeder bij de roodbont geteste stieren geweest. Een stier met een enorme melkplasvererving en geweldig exterieur die helaas te vroeg het veld heeft moeten ruimen. Maar ook aan moederskant zien we een bekende koefamilie, namelijk de Altitudefamilie. Een moederlijn die begint met Freddiedochter Drouner Ajdh Aiko die onlangs voor de twee keer heeft gekalfd. De Freddiedochter staat er na een lange E.T. carrière weer prima voor. Een fraaie tweedekalfs koe voorzien van een super uier en dito benen. Ook als vaars wist zij met een 305 dagen lijst van ruim 9000 kilogram melk met 4.59% vet en 3.71% eiwit te doen wat er van haar verlangd werd. Op het bedrijf lopen ondertussen al meer dan 20 nakomelingen van o.a. Effort, Sunfish RC, Balisto en Apoll P. Een bekende dochter is Drouner Ajdh Aiko 1228, de Olypiandochter die derde werd bij de roodbont vaarzenkeuring op de NRM 2017. Stiermoeder Drouner Ajdh Aiko is overigens de volle zus van de veel gebruikte stieren Drouner Fraiko en Perfect Aiko. Al deze Freddie nakomelingen komen voort uit KHW Goldwyn Aiko, een 91 punten Goldwyndochter die lijsten scoort van rond de 13.000 kilogram melk met ruim 4% eiwit! Een koe die al bewezen heeft dat ze zowel in de vrouwelijke als mannelijke lijn prima fokt. Zij is afkomstig uit Kamps Hollow Durham Altitude een EX 95 punten koe die tevens de moeder is van o.a. Jotan, Acme en Advent. Dat er een grote toekomst ligt voor KIK Superbowl is wel duidelijk gezien zijn achtergrond maar ook zijn uiterlijk is fraai maar hoe kan het anders met aan twee kanten een geweldige moederlijn.

Meer informatie: KIK Barbaros

Meer informatie: Funzone Pp

Met Funzone’s moederlijn hebben wij opnieuw een indrukwekkende koefamilie te pakken. Dit maal van de familie Nijenhuis uit Markelo. De koeien uit de Judith-lijn komen in stal Nijenhuis iedere keer weer boven drijven, generatie na generatie. We hebben het dan niet alleen over de beste producties, maar ook over het degelijke en vaak fraaie exterieur. Later meer hierover, eerst even iets over stiervader Fun P, een Aikmanzoon waar wij de tweede zoon van inzetten. Een melkstier pur sang met een plus van 1600 liter en die hierbij ook een mooie onderbalk laat zien. Een onderbalk waaruit wij kunnen concluderen dat hij gemiddeld ontwikkelde dieren met beste uiers en benen zal geven. Maar ook dieren die naar allerwaarschijnlijkheid lang mee zullen gaan gezien zijn hoge verwachting voor levensduur. Met stiermoeder Judith 39 (v. Deluxe P) hebben wij direct een mooi voorbeeld om te illustreren waar de Judith’s voor staan. Haar eerste lactatie is met een 305 dagen productie van 9.625 kilogram melk, 4.41% vet en 3.49% eiwit een mooi begin. Ook is zij een opvallende verschijning in de stal, fraai van type, voorzien van een vast aangehechte uier en stappend op droog beenwerk weet zij haar 87 punten algemeen voorkomen meer dan waar te maken. Ondertussen heeft zij al 12 vrouwelijke nakomelingen van o.a. Potter P, Silver en Whatsapp. Grootmoeder Judith 22 (v. Award Rf) kent een veel grotere nakomelingen schare. Zij heeft al 25 vrouwelijke nakomelingen bij diverse eigenaren. Foktechnisch was zij zeer interessant ook gezien haar eigen prestatie. Haar eerste lijst bedroeg ruim 10.000 kilogram melk met dikke gehalten in 305 dagen. Voor een hoge levensproductie moeten we zijn bij overgrootmoeder Judith 10. Deze Canvasdochter heeft een levensproductie van ruim 75.000 kilogram melk met 3.59% eiwit! Funzone zelf is een stier die aard naar zijn moederlijn, mooi in verhoudingen en stappend op kurkdroog beenwerk. Als bonus zullen de helft van de geboren kalveren hoornloos worden geboren want Funzone is een Pp stier.

Meer informatie: Timmer Gallup

Met Timmer Gallup presenteren we een actiestier waarbij de melkaanleg ruimschoots aanwezig is. In zijn internationaal getinte afstamming komen we allemaal fokstieren tegen die een grote invloed hebben op het Holsteinras. Stiervader Silver kreeg in april zijn eerste dochterinformatie in zijn index en zag deze in augustus alleen maar stijgen nu er grote aantallen Silverdochters aan de melk zijn. Silver geeft melkrijke koeien, correct gebouwd en voorzien van beste uiers waarvan de achteruierhoogte opvalt met 118. Met een uiergezondheid (102) en klauwgezondheid (105) weet hij goede gezondheidskenmerken te vertalen naar een hoge levensduur van 599 dagen. Kijken wij verder naar stiermoeder Bookem Lauret dan zien we twee opvallende dingen voor een Bookemdochter. Als eerste valt haar fantastische uier op en ten tweede haar bijzonder hoge gehalten die helemaal niet passen in het beeld van vader Bookem. Haar 88 punten uier en eiwitgehalte van 4.04% onderstrepen dit nog eens. Wat we ook graag in de stamboom van een stiermoeder zien zijn hoge levensproducties. Deze komen we direct al tegen bij grootmoeder Goldwin Lauret. Een fraaie Goldwyndochter die naast haar algemeen voorkomen van 87 punten een levensproductie van bijna 75.000 kilogram heeft staan. Ook overgrootmoeder Glory Box Laura, een met 85 punten ingeschreven Glory Boxdochter heeft een mooie levensproductie van ruim 92.000 kilogram melk. Bij het zien van Timmer Gallup zien we een mooie balans tussen kracht en melktype. Wij verwachten dan ook melkrijke dochters die probleemloos geld voor u gaan verdienen.

Meer informatie: KIK Springsteen

Als er twee koefamilies zijn welke een grote invloed hebben in het fokprogramma van KI Kampen dan zijn het wel de Fienchenlijn van de familie Poppe en de Julialijn van de familie Werler. Laten deze twee fantastische koefamilies nu samen komen in KIK Springsteen. Uit de Julialijn is stiervader Lowlands Bolero afkomstig (Lawn Boy x Stadel), een stier die al lange tijd de nationale indexenlijst bij roodbont aanvoert. Bolero is vooral een extreme melkvererver met +1438 kilogram, opvallend hierbij is de conditiescore van 105. Maar ook op gezondheidskenmerken scoort hij hoog met een uiergezondheid 109, vruchtbaarheid 102 en klauwgezondheid 103 weet hij dit te onderstrepen. Met de stieren Red Cliff (volle broer van Bolero), Jotani en Julien zijn wij bijzonder succesvol wat de mannelijke nafok van de Julia’s betreft. Maar ook aan moederszijde hebben wij een imponerende koefamilie welke al veelvuldig is gebruikt door KI Kampen. Met de Fienchen koeien hebben wij koeien die probleemloos veel melk produceren. Iets dat stiermoeder Poppe Fienchen 803 (v. Danillo) prima laat zien met een vaarzenlijst van ruim 11.000 kilogram melk met 3.67% eiwit, resulterend in een lactatiewaarde van 132+! Grootmoeder Poppe Fienchen 580 (v. Stol Joc) weet dit nog ruimschoots te overtreffen met een derde lijst van ruim 19.000 kilogram melk in 305 dagen. KIK Springsteen valt zelf vooral op door zijn krachtige uitstraling en veel breedtematen, iets wat wij ook terug zien in zijn aAa code van 435. Stappend op zijn uitstekende beenwerk weet hij keer op keer te overtuigen met zijn uiterlijk. Het beste resultaat zal hij geven door gebruik op een wat scherpere koe.

Meer informatie: Aalshorst Multiplayer Rf

Fokkerij blijft voor KI Kampen het combineren van excellente koefamilies. Aalshorst Multiplayer is hier een mooi voorbeeld van. Aan vaderskant heeft hij met Silver de mondiaal bekende fokkoe Seagull-Bay Peachy Shauna Ex 91 in de pedigree en aan moederskant heeft Multiplayer de bekende Willem’s Hoeve Rita koeien in de pedigree. De Ritafamilie kenmerkt zich door een diepe pedigree om te beginnen met Ex93 F16 dochter vervolgens Ex93 Sunny Boy x Ex92 Lord Lily x AB88 Marshall x AB88 Lightning x AB87 Mr Burns om als laatste bij de moeder van Multiplayer uit te komen. De zeer sterke solide AB86 Jerudodochter Aalshorst Rita 2. De moeder van Multiplayer heeft al vier beste lijsten gerealiseerd en verderop in de afstamming hebben meerdere koeien de grens van 100.000 kg melk gepasseerd, iets dat we graag zien in de afstamming. Van moederskant heeft Multiplayer de roodfactor meegekregen waardoor Multiplayer multifunctioneel voor gebruik is. De kwaliteiten van de veelgebruikte generatievader Seagull-Bay Silver komen steeds meer voor het voetlicht bij het aan de melk komen van zijn dochters. Het zijn uitstekend gebouwde vaarzen met bovenal perfecte kruizen die zich bewegen op prima beenwerk. Kijken we naar Multiplayer zelf dan zien we een prachtig harmonisch gebouwde stier, sterke ruglijn, perfect kruis en een fraaie ribwelving en daarbij stapt hij op beste benen. Voor wie niet kan kiezen tussen rood of zwart met Multiplayer Rf maakt u altijd de juiste keuze!

Meer informatie: Van Damme

Hoewel de vraag naar Belgisch Witblauw kleiner is dan vorig jaar hebben we toch gemeend om nog een aantal witblauwe stieren aan te moeten schaffen. Het blijft lastig om de cijfers, geboortegemak en draagtijd op bedrijfsniveau in te schalen. Neem een stier als Obese met 114 geboortegemak, hij kent heel veel tevreden gebruikers maar er hebben ons ook meldingen bereikt van veel te zware kalveren. Aan de andere kant belde een boer die juist “veuls te lichte” kalveren had. Gemiddeld mankeert er niets aan maar daar heb je als boer niet zoveel aan. Interessant zou zijn als je de spreiding wist in het cijfer geboortegemak. We zullen dit punt aanhangig maken bij het GES en wie weet komt deze informatie op termijn beschikbaar. Wij gaan ons best doen om dit zo snel mogelijk geregeld te krijgen. Een stier met een bijzonder kleine spreiding lijkt Urbanus 3 te worden. Zonder uitzondering horen we hier lichte geboortes van luxe witblauwe kalfjes van. Op zich niet helemaal verwonderlijk want de stier komt uit het veebeslag van Luc Lips in België, een fokker die al decennia bezig is met natuurlijke geboorten in zijn veestapel. De eerste 25 geboortemeldingen brengen Urbanus 3 op een geboortegemak van 116. Als je weet dat zijn afstammingsindex 101 was dan is wel duidelijk dat de kalfjes er tot nu toe zo maar afrollen. Terug naar Van Damme, onze nieuwe stier. Hij is zowel geschikt voor de zuivere fokkerij als voor de gebruikskruising. Met zijn afstamming Attribut uit Orateur verwacht je lichte kalveren maar de toekomst zal uitwijzen of deze verwachting uitkomt.

Meer informatie: Het Meer Penstate

Voor de maand juli hebben wij met Het Meer Penstate een tweede Penleyzoon op het menu staan. Deze keer komt hij uit een bekende koefamilie voor KI Kampen namelijk de Lucky Shot koeien van Melkveebedrijf Giesen uit Angeren. Dat stiervader Penley nog een kans krijgt binnen het fokprogramma van KI Kampen is niet zo verwonderlijk. Zeker gezien zijn hoge verwachting voor levensduur en prima secundaire eigenschappen als uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid. Gaan we op zoek naar één van de beste Atwooddochters in Nederland dan komen we al snel uit bij Het Meer Lucky Shot 6, een prachtkoe van melkveebedrijf Giessen uit Angeren. Twee jaar geleden werd zij nog gekroond tot Miss Overbetuwe 2015. Het Meer Lucky Shot 6 is een sterk ontwikkelde koe met een vast aangehechte uier en een melktypische uitstraling. Zij werd dan ook als tweedekalfs koe beloond met de excellente score van 90 punten, waaronder 93 punten voor haar sublieme uier. Maar ook haar drie lijsten tot nu toe spreken tot de verbeelding met een ruime melkplas en hoge gehalten resulterend in 118+, 126+ en 103 lactatiewaarde. Als grootmoeder vinden we een 87 punten Shottledochter die ook nog steeds in productie is. Bij de overgrootmoeder komt misschien nog wel de melkaanleg weg. Zij was namelijk een dochter van Addison, een stier die bekend stond om zijn enorme melkvererving, en zij was ingeschreven met 90 punten. Moeten wij bij Atwood nog wel eens waken voor de kruisligging, aan het uiterlijk van Penstate te zien hoeven wij daar niet bang voor te zijn. Juist een mooi licht hellende kruisligging en een ragfijne botstructuur kenmerken hem.

Meer informatie: Aalshorst Timo

De veehoud(st)ers die hoog eiwit in de afstamming zoeken komen met Aalshorst Timo prima aan hun trekken. Met Aalshorst Timo zetten wij namelijk een stier in die een moederlijn heeft waar hoog eiwit diep in verankerd ligt. Later meer over de Geertjes eerst zullen wij stiervader Timeless even toelichten. Timeless (Aram x Snowman) is eigenlijk een stier zonder fouten. Een mooi opgebouwde produktie-index weet hij te combineren met een onderbalk die er wezen mag. Timeless is voor de gezondheidskenmerken geen extreme stier maar alle scores zijn boven de honderd en daarmee prima verzorgd. Maar vooral de moederlijn achter Timo is indrukwekkend, om te beginnen met stiermoeder Aalshorst Geertje 131 een Elburndochter met een fantastische uier. We noemden al even de hoge eiwitgehalten, zij weet met een gemiddelde van 3.91% eiwit over drie lijsten dit prima te onderstrepen. Van haar lopen er ondertussen vele nakomelingen op het bedrijf van Roland Scholten met als vader o.a. Timeless, Titanium, Deputy, Applejax en Silver. Haar moeder is een Goldwyndochter die gemiddeld zelf 4.00% eiwit noteerde. Via een Lightningdochter komen we uit bij Aalshorst Geertje 54 de Mertondochter die eveneens de moeder is van KI Kampen fokstier Aalshorst Pleasure. Met een levensproduktie van ruim 111.000 kilogram heeft zij veel betekend op de Aalshorst. Via de genen van Aalshorst Timo kun u nogmaals gebruik maken van deze prachtige koefamilie. Wie Timo goed bekijkt ziet een stier die mooie verhoudingen heeft en een voldoende breed en licht hellend kruis. Maar vooral de mooie diepe ribbenpartij spreekt aan en geeft vertrouwen naar de toekomst dat hij melkrijke en uitgebalanceerde koeien zal geven.
 

Meer informatie: Giessen Utopia

Juist u leest het goed niet één maar twee nazaten uit de Cinderellafamilie deze maand. Het verschil zit hem dan ook alleen in de stiervader, Giessen Utopia heeft namelijk Rubicon als vader. Was zijn halfbroer KIK Frontrunner nog een Mogulzoon, bij Utopia is het alweer een kleinzoon van Mogul. Rubicon (Mogul x Robust) is afkomstig uit een bekende koefamilie, namelijk Sandy-Valley Robust Ruby van het fokbedrijf Sandy Valley. Van Rubicon kunnen wij gezonde melkrijke koeien verwachten. In de onderbalk zien we dat het gemiddeld ontwikkelde dieren zijn met een iets bredere voorhand en een extra spiertje. We vallen misschien in herhaling maar stiermoeder Giessen Cinderella (v. Snowman) weet ook in haar lopende lijst te imponeren met een daggemiddelde over de eerste 198 dagen van ruim 51 kilogram melk. Wat een geweldige melkkoe! Ook opvallend is de juiste mix tussen kracht en melktype die de Cinderella’s laten zien. Koeien die ogenschijnlijk achterloos produceren. Maar niet alleen op fokbedrijf Giessen zijn de prestaties van de Cinderella’s opvallend, bij meerdere bedrijven lopen nazaten uit deze familie en overal behoren zij tot de besten van het koppel. Wat eens te meer aangeeft hoeveel fokkracht deze familie bezit. Bij het zien van Giessen Utopia druipt de kwaliteit er spreekwoordelijk vanaf. De al eerder genoemde balans tussen kracht en melktype is ook bij de stier aanwezig. Natuurlijk is dit nog geen garantie voor succes maar de ingrediënten voor een toekomstige fokstier zijn volop aanwezig en dat maakt dat Giessen Utopia zeker een kans verdiend om ook een stempel te drukken op uw bedrijf.
 

Meer informatie: Caps Angelo

Voor de hooimaand juli hebben wij met Caps Angelo een stier beschikbaar die op alle fronten weet te overtuigen. Om te beginnen zien we met Riverboy (Aikman x Planet) een stiervader die gemiddeld ontwikkelde dieren zal geven. Dieren die stuk voor stuk voorzien zijn van beste uiers en benen maar ook koeien die oud lijken te kunnen worden met een levensduur van ruim 750 dagen. Iets wat ook weer niet verwonderlijk is met een uiergezondheidsscore van 111 en een vruchtbaarheidsscore van 102. Met Caps VvH Pw Angela 3 zien we een Fagenodochter die prima voldoet als stiermoeder. Wel moet ze natuurlijk nog meerdere lijsten maken maar haar begin is hoopgevend. Een mooie vaarzenlijst van ruim 9.300 liter melk met prima gehalten weet zij te combineren met een fraai uiterlijk. Zij is harmonisch gebouwd en voorzien van een sterk aangehechte uier en droge benen die zij prima gebruikt. Dit alles resulterend in een algemeen voorkomen van 87 punten als vaars. Maar als wij echt over een uitgebalanceerde koe spreken moeten wij zijn bij grootmoeder Angela 1 (v. Fidelity). Wat een kracht en melktype straalt zij uit, en wat een fantastisch bewaarde uier heeft zij, waar ondertussen ook al ruim 62.000 kilogram melk uitstroomde. Van de vijftien generaties achter Caps Angelo zitten tien dieren die de excellent score bezitten. Alles voorkomend uit een prachtige Amerikaanse koefamilie. De balans die we in de moederlijn zien is ook terug te vinden in Caps Angelo zelf, een fraaie uitgebalanceerde stier die op jonge leeftijd al weet te overtuigen. Angelo is per 1 mei al beschikbaar voor 16 euro.

Meer informatie: Poppe Borsato

In de voor de meeste veehoud(st)ers drukke meimaand heeft u bij roodbont een actiestier die op het gebied van stierkeuze weinig tijd vraagt. We zouden haast zeggen het is niet de vraag of u Poppe Borsato wilt gebruiken, het is alleen de vraag hoeveel u hem wilt inzetten. Alles wat u van een jonge Kampenstier mag verwachten zit in Borsato’s genenpakket. Zijn vader Whatsapp Rf (Supersire x Superstition) is een jonge generatievader die op alle fronten weet te imponeren. Naast zijn fraai opgebouwde produktie-index heeft hij sterke troeven op het gebied van vruchtbaarheid (103), celgetal (106), klauwgezondheid (102), persistentie (105) en laatrijpheid (101). Op het exterieurgebied zijn het robuuste dieren met zeer fraaie uiers. Fraai is ook Poppe Geertje 857, de met 87 punten ingeschreven Gloriusdochter. Zeker op het productievlak is zij een knaller gezien haar tweede lijst van ruim 13.000 kilogram met 3.90% vet en 3.89% eiwit in 305 dagen. Grootmoeder van Borsato is Destrydochter Aalshorst Geertje 115 een koe die binnenkort aan haar vijfde lijst gaat beginnen. Haar moeder is een Classicdochter die eveneens de moeder is van fokstier Aalshorst Special (v. Pleasure) van KI Kampen. Met ruim 60.000 kilogram melk met prima gehalten heeft deze koe zich overtuigend bewezen op de Aalshorst. Bij de volgende generatie komen wij uit bij een met 88 punten ingeschreven Lightningdochter gevolgd door de Mertondochter Geertje 54, inderdaad ook de moeder van Aalshorst Pleasure. Borsato is een goed ontwikkelde, degelijk gebouwde, luxe stier met best beenwerk.

Meer informatie: Willems Hoeve Nudan

Willem’s Hoeve het fokbedrijf van Dick, Anneke & Wim de Jong uit Buren geniet al jaren foktechnische belangstelling. Niet zo verwonderlijk bij het zien van hun veestapel die voor wat betreft productie en exterieur tot de top van Nederland behoord. Met Willem’s Hoeve Nudan hebben wij een actiestier die zeker kansen biedt. Met Penley (v.Platinum)  als vader heeft Nudan een stier die op gezondheidskenmerken in ieder geval torenhoog scoort. Wie stiermoeder Willem’s Hoeve Javina 903 wel eens heeft gezien weet dat wij hier spreken over een ras melkkoe. Vooral haar open rib, harde bovenbouw en het hoog en breed gedragen uier van deze Sudandochter valt op. Mooi dat wij dit terug zien in de gerealiseerde productie, in bijvoorbeeld een tweede lijst met gemiddeld bijna 50 liter over 305 dagen. Door verschillende ET sessies beschikt zij al over een grote schare nakomelingen van diverse vaders, dit alles om haar fokkracht optimaal te benutten. Grootmoeder De Biesheuvel Javina 19 was een zeer fraaie AB88 punten Boltondochter welke veel is benut door diverse ki organisaties. Via een 87 punten O-Mandochter komen wij uit bij Dustindochter De Biesheuvel Javina, welke ook de moeder is van De Biesheuvel Benneton een stier die nog op de fokstierenkaart heeft gestaan bij KI Kampen. Al deze genoemde dieren komen verderop in de pedigree voort uit de legendarische Plushanki Chief Faith EX-94! Nudan zelf is het evenbeeld van zijn moeder, een stier met een sterke bovenbouw en veel melkopdruk.

Meer informatie: Bloemplaat Hoeve Ewoud

Met Bloemplaat Hoeve Ewoud presenteren we een zuivere FH stier met uitzonderlijke kwaliteiten. Met Bernard 26 heeft Ewoud een vader die bijna lijstaanvoeder is van het FH klassement. Zijn productie-index waarbij de ruime melkvererving wordt gecombineerd met positieve gehalten is rondom goed opgebouwd. Daarbij vererft Bernard 26 prima functionele eigenschappen en voor exterieur zijn het uitstekende koeien die met name op oudere leeftijd indruk maken met balansrijke frames gecombineerd met solide goed gevormde uiers en stappend op beste benen. Kijken we naar moederskant dan zijn de prestaties ongekend best te noemen. Om te beginnen met overgrootmoeder Roosje 97 (v. Marcus) een zeer vruchtbare koe, afgekalfd voor de zevende keer op een leeftijd van exact negen jaar en een gerealiseerde levensproductie van 77.549 kg melk met 4.47% vet en 3.54% eiwit in 3243 productiedagen. Ook de grootmoeder van Ewoud heeft voor de zevende keer op negenjarige leeftijd afgekalfd en ook zij heeft een beste levensproductie gerealiseerd, in 2715 dagen 75.236 kg melk met 4.60% vet en 3.69% eiwit, goed voor een gemiddelde lactatiewaarde van 119+. Ook de moeder van Ewoud, Roosje 145 (v.Jacob 8) is een zeer vruchtbare koe en geheel in de familietraditie weet ook zij beste lijsten te noteren gezien haar behaalde levensproductie tot heden van 76.953 kg melk met 4.95% vet en 3.75% eiwit. Op haar beurt weet ze dit ook weer prima door te geven aan haar nakomelingen. O.a. de volle zuster van Ewoud is een prachtkoe die in haar tweede lijst voorspeld staat op 8.980 kg melk met 4.52% vet 3.70% eiwit lw115+. Bloemplaat Hoeve Ewoud zelf heeft een verfrissende bloedvoering voor zowel het FH- maar zeker ook voor het Holsteinras. Hij kan een prima aanparing zijn voor menig scherpe Holsteinkoe.

Meer informatie: Manpower

Als er binnen roodbont één koefamilie is die de laatste jaren bijzonder succesvol aan de weg timmert zijn het wel de Julia’s van Jacob en Anita Werler uit het Gelderse Vaassen. Heel recent lieten wij nog een fantastische dochtergroep zien van Red Cliff (v. Lawn Boy uit de Julia’s) op de relatiedagen in Hardenberg. Maar ook stieren als Bolero (v. Lawn Boy), Julandy (v. Andy) en Jotani (v. Jotan) waarvan op dit moment volop dochters afkalven, voeren terug op de Julialijn van Werler. Iets minder bekent is misschien stiervader Red Power (Aiko x Fidji) een stier met een extreme gehaltenvererving van +0.53% vet en +0.16% eiwit. Een andere bloedvoering en een onderbalk die weinig fouten laat zien maken hem stiervader waardig. Manpower is afkomstig uit één van de volle zussen van Red Cliff genaamd Julia 388. Deze Lawn Boydochter heeft ondanks de vele ET sessies toch al vier lijsten achter haar naam. Een prima productiekoe getuige haar lijsten maar ook haar uiterlijk is nog steeds best. Een formidabele uier (91 punten) wat vast is aangehecht, extra lengte bezit in de uierbodem en een prima speenplaatsing laat zien. Van haar loopt nog een Dakkerzoon rond in de stallen van KI Kampen waarvan de eerste dochters afkalven in maart 2017 genaamd Julian. Al deze fantastische koeien en stieren vinden in Julia 382 hun moeder of grootmoeder. Voor deze met 92 punten ingeschreven Stadeldochter was melk geven een ware hobby, wat een geweldige melkkoe was zij met lijsten van 12.000 tot ruim 17.000 kilogram melk met ook nog eens gemiddeld 3.65% eiwit! Voor de honderdduizend kwam zet net enkele liters te kort om in de boeken te komen. Haar bijdrage voor de prijzenkast kwam regelmatig via diverse fokveedagen waar zij de hoogste trede wist te behalen. Niet vreemd als je haar herinnerd met haar diepe ribbenpartij en geweldige uier. Veel van haar kwaliteiten komen misschien wel weg bij haar Bevnickmoeder Julia 381 een AB86 punten koe. En dan vooral bij vader Beverlake Nick een stier die op latere leeftijd enorm werd gewaardeerd. Content zijn wij dan ook om uit deze familie weer een stier te kunnen presenteren. Een stier die veel weg heeft van Red Cliff, een brede voorhand en een diepe ribbenpartij of zien we gewoon Julia 382 in hem terug? Maakt niet uit, beiden zullen hun bijdrage leveren aan de moderne Holsteinfokkerij.

Meer informatie: De Vlog Alanda

Met de prefix De Vlog zien wij een nieuwe naam verschijnen op onze stierenkaart. Niet vreemd als je de koefamilie achter Alanda bekijkt die gehuisvest is bij Albert Dankelman in Arrien, een klein plaatsje onder de rook van Ommen. Ook stiervader Regard (v. Chevrolet) is nieuw op onze kaart, een stier die het best omschreven kan worden als een melkstier met prima gezondheidskenmerken en een foutloze onderbalk. Wil je kritisch zijn dan mocht de conditiescore een paar puntjes hoger. De Vlog Alanda is dus een Regardzoon uit Snowfeverdochter Machel Joni 4 ingeschreven met AB87 punten. Zij heeft eveneens een met AB87 ingeschreven moeder, Sterngolddochter Machel Joni 2. Ook zij is een hoge melkproducente waarbij de gehalten aan de krappe kant zijn. Titaniumdochter Machel Joni 3 is een halfzuster van de Sterngold en heeft AB89 voor algemeen voorkomen gekregen als tweedekalfs koe. Met haar eerste lijst van 2.03 305 10.859 4.52 3.68 lw136+ weet zij zich positief te onderscheiden. Ook in haar tweede lijst weet ze te imponeren waardoor ze stiermoeder is geworden voor KI Kampen. Stammoeder van deze uitmuntende koefamilie is Machel Joni 1 een beste Gibordochter die via embryo aankoop bij de familie Dankelman terecht is gekomen. Zij was tevens met AB87 ingeschreven en heeft een levensproductie behaald van 50.000 kg melk met 4.27% vet en 3.51%eiwit in 1440 dagen. Met Alanda zelf hebben wij een fraai gebouwde stier op stal die een extra spiertje bezit. Gebruik hem ruimschoots zodat hij alle kansen krijgt om zijn prachtige genenpakket door te geven.

Meer informatie: Velder Bitcoin

Achter de actiestier van maart Velder Bitcoin gaat een koefamilie schuil die nog niet eerder in beeld is geweest bij KI Kampen. We hebben het over de Jet koeien van de familie Groot Koerkamp uit Harfsen. Een koefamilie die het nodige heeft te bieden, later meer hierover. Helemaal onbekend zijn de Jet koeien niet als leverancier van stieren, uit dezelfde lijn is voor enkele jaren geleden een Dominatorzoon getest door CRV die met verdienstelijke cijfers te boek staat. Nog recenter staat er bij de RUW in Duitsland een Tempozoon waar op dit moment de dochters van afkalven. Als vader fungeert Fun P een Aikmanzoon die veel melk noteert in zijn verwachte fokwaarden. Kijken we verder dan zien we een stier die het best past op koeien met een spiertje extra. Opvallend aan zijn onderbalk is ook de extreme score van 116 voor achteruierhoogte. Maar ook de hoge levensduur van 806 dagen belooft veel voor deze stier uit de Caudumer Lolfamilie. We noemden al het extra spiertje waar Fun P het best op past, laat nou net stiermoeder Jet 125 zo’n koe zijn. Deze Atlanticdochter wordt door zijn fokker Tonny Groot Koerkamp omschreven als een “buffel van een vaars” met een extra spiertje. Wie haar heeft gezien valt meteen het beste beenwerk op, droog in de hak, prima in gebruik en voorzien van beste klauwen. Met een gemiddelde dagproductie van bijna 30 liter over de eerste 192 dagen heeft zij geen enkele moeite gezien haar conditie. Grootmoeder Jet 102 een Camiondochter is al niet veel anders, ook een koe die haar productie prima aankan. Rondom is zij een zeer correcte koe die mooie verhoudingen laat zien. Misschien mocht zij iets meer lengte laten zien in haar uierbodem maar dat is meer een detail. Ook overgrootmoeder Jet 84 een Bertildochter loopt nog iedere dag haar rondjes naar de melkrobot. Zonder enige moeite heeft zij al ruim 50.000 kilogram met 4.62% vet en 3.62% eiwit geproduceerd in vijf lijsten. Al meer dan dertig jaar loopt de Jetfamilie op het bedrijf in Harfsen rond en zoals Tonny Groot Koerkamp het zegt; eigenlijk heeft de Jetfamilie alles; produktie, best exterieur en meer recent ook nog eens hoge genomics. Eigenlijk heeft Velder Bitcoin alles wat u van een Kampenstier mag verwachten. Afkomstig uit een fraaie goed presterende bewezen koefamilie maar zelf ook een zeer fraaie stier. Een stier die zeer evenredig is gebouwd, een perfect kruis heeft en hele beste benen maken het plaatje compleet. Met Bitcoins kunt u op veel plekken al betalen, vrijwel zeker zullen zijn dochters u helpen om uw rekeningen te betalen.
 

Meer informatie: Big Keizer

De actiestier van april heeft veel overeenkomsten met KI Kampen, betrouwbaar, duurzaam en degelijk. Zo heeft onze actiestier Big Keizer een bewezen en betrouwbare afstamming bestaande uit louter fokstieren. Zijn pedigree kent een geweldige duurzaamheid. Ook heeft hij een zeer goede eiwitaanleg en goed exterieur in zijn stamboom. Met Big Spell (Bertil x Ramos) heeft hij een vader met de niet alledaagse aAa code 645. Maar daarnaast is Big Spell een hoge gehaltenvererver met +0.53% vet en +0.21% eiwit. Sterke troeven zijn ook de uiergezondheid en vruchtbaarheid met respectievelijk 110 en 104, twee belangrijke kengetallen om duurzame koeien te fokken! De Anna Jacoba’s staan voor hoge eiwitgehalten en hoge levensproducties. Te beginnen met de moeder van Big Keizer, Big Anna Jacoba 126 een oerdegelijke Shogundochter die veel kracht uitstraalt en een beste uier bezit. Zij laat naast haar fraaie uiterlijk, AB87, ook prima prestaties zien op het productievlak. Een tweede lijst in 305 dagen van ruim 12.500 kilogram melk met uitstekende gehalten onderstrepen dit. Een koe die gemakkelijk oud kan worden gezien het gemak waarmee ze de hoge productie aankan. Oud worden in de goede zin van het woord doet ook Big Keizer’s grootmoeder Anna Jacoba 115, een negentig punten koe, inmiddels al in haar vijfde lactatie heeft ze ruim 87.000 kg melk op de teller staan goed voor een daggemiddelde van meer dan 37 kg! Overgrootmoeder, Abriandochter Jacoba 106 reikte tot ruim 62.000 kg melk met boven de 4% eiwit en met AB88 totaal heeft ook zij prima prestaties neergezet. Kijken we verder in de afstamming dan komen we bij  F16-dochter Jacoba 97 eveneens met AB88 ingeschreven en zij produceerde meer dan 100.000 kg melk, maar staat wat levensproductie betreft zelfs in de schaduw van haar moeder Anna Jacoba 71 (AB 88). Zij, Anna Jacoba 71 wist namelijk meer dan 150.000 kg melk te produceren. Overigens heeft Big Keizer’s grootmoeder, Anna Jacoba 115, ook nog gezelschap van een halfzuster op het bedrijf. We hebben het hier over de goed producerende Big Winner-dochter Anna Jacoba 119 die voor de verandering 89 punten voor haar algemeen voorkomen heeft gekregen. Natuurlijk geven al deze geweldenaren in de afstamming geen volledige zekerheid op succes maar een gedegen basis is zeker gelegd. Wie Big Keizer zelf heeft gezien twijfelt niet meer aan duurzaamheid. We zien namelijk een stier met veel breedte en kracht maar daarnaast heeft hij ook veel kwaliteit in de botstructuur. Zijn fijnheid in de benen geven dit mooi weer. Maar bovenal zal hij koeien geven waarvan u zegt daar wil ik de stal wel vol mee!
 

Meer informatie: KIK Broadway

Broadway, de naam staat in de wereld synoniem voor glamour, klasse, verrassend en als één van de grootste straten in New York. Wie wel eens op Broadway is geweest ziet na het lezen van de toelichting op KIK Broadway veel overeenkomsten. Een koefamilie die bekend staat om zijn vele successen in o.a. Amerika en een stiervader die ook al bekend is in New York. We hebben het over Brooklyn (Burns x Kian) een stiervader met een fraaie productie-index van ruim 800 liter met dik positief eiwit. Maar ook een vererver van fraaie melkkoeien die in het bezit zijn van prima uiers welke hoog worden gedragen. Bekijken wij de onderbalk dan is het enige aandachtspuntje de conditie met score 95. Juist een spiertje extra zien we terug bij stiermoeder Future Dream H. Super Aiko Rf de Superstitiondochter van de familie Wijnker uit Avenhorn. Deze fantastisch geuierde (89 punten) tweedekalfs koe wist als vaars in 305 dagen bijna 10.000 kilogram melk te produceren ondanks dat zij veel werd gespoeld. Future Dream H. Super Aiko Rf is werkelijk een geweldige koe uit de familie van Kamps-Hollow Altitude EX-95, de moeder van stieren als Jotan, Acme RC en niet te vergeten Advent Red. De moeder van Future Dream H. Super Aiko Rf is KHW Goldwyn Aiko RC EX-91 een Goldwyndochter. Zij is tevens de moeder van bekende stieren als Future Dream H Amor Red (v. Lawn Boy), Holbra Applejax (v. Superstition) en de Freddie zonen Belvedere Perfect Aiko en Drouner KHW Fraiko. Zij noteerde drie lijsten van meer dan 11.000 kilogram melk met meer dan 5% vet en ruim 4% eiwit! Zij komt dus voort uit Kamps Hollow Altitude “Red Impact Cow of the Year 2009” Allemaal koeien die glamour en klasse tot in de perfectie benaderden. Enkele stieren uit deze geweldige koefamilie die al zijn ingezet zijn Drouner Rednex (v. Effort) en G.N. Worldmaster Pp (v. Addiction-P-Red). KIK Broadway heeft alles in zich om ook een mooie weg te bewandelen naar de uiteindelijke status van fokstier. Zelf is het een stier die een prachtige upstanding heeft en al net zo fraai is als zijn moeder en grootmoeder. Een stier die prachtig in balans is en boordevol kwaliteit zit. Iets wat we terug zien in zijn dunne vel en ragfijne botstructuur. Wie weet wordt Broadway wel één van de grootsten op het gebied van fokstieren.

Meer informatie: Poppe Selfie

Wie de prefix Poppe leest denkt direct aan hoog productieve koeien. Echter, binnen de veestapel van de familie Poppe is er één koefamilie die er nog een keertje helemaal uitspringt, en dat is de Fienchen lijn en laat daar nu net de stier Poppe Selfie uitkomen. Zelden zien we een moederlijn met zulke hoge producties. Verderop in de toelichting van Poppe Selfie meer over de Fienchenlijn. Nu eerst even iets over stiervader Silver. Met zijn afstamming Mogul keer Snowman heeft hij twee giganten in de afstamming. Niet vreemd dat hij de komende maanden vaker als stiervader zal fungeren bij KI Kampen. Een prima productie-index van dik duizend kilogram melk en meer dan honderd kilogram vet en eiwit spreken tot de verbeelding. Maar ook zijn onderbalk kent eigenlijk alleen maar positieve punten al mocht de beenstand zij wel iets krommer zijn. Op het gebied van levensduur, klauwgezondheid en uiergezondheid weet hij ook prima cijfers te noteren. In het begin noemden wij al even dat de Fienchen koeien enorm productieve koeien zijn. Wat nog meer opvalt is dat deze familie het zo gemakkelijk lijkt te doen. Fienchen’s zijn namelijk koeien met een extra spiertje ondanks de enorme producties. Poppe Fienchen 803 de moeder van Poppe Selfie weet dit prima te onderstrepen met een eerste lijst van ruim 11.000 kilo melk met 3.67% eiwit. Na vele spoelingen is zij in afwachting van haar tweede kalf. Maar ook haar vier volle zussen doen precies hetzelfde, namelijk veel melk produceren met prima gehalten. Stuk voor stuk beste melkkoeien met een fraai uiterlijk. Van Fienchen 803 lopen meerdere nakomelingen in de stallen van KI Kampen rond. Met Poppe Efrain hadden wij in november al een veel gevraagde actiestier bij roodbont. Ook bij de familie Poppe lopen vele dochters rond van Fienchen 803 waaronder enkele van Perfect Aiko, Apoll, Silver, Commander en Collorado. Wie er ook nog rondloopt, is grootmoeder Fienchen 580, een Stol Jocdochter die in haar derde lijst in 365 dagen al ruim 22.000 kilogram melk op haar voortschrijdend totaal heeft staan! Deze schitterende koefamilie voert via Lightning en Konvoy terug op Elites-JSJ Fac Feebe-Red EX-92.Veel van wat we zien bij de Fienchen’s zien we terug bij Poppe Selfie, een extra spiertje, een boven gemiddelde breedte in de voorhand en beste benen. Maar ook vooral beste klauwen, iets wat volgens Jan Poppe standaard is bij de Fienchen koeien. “je hoeft je nooit zorgen te maken om de klauwen deze zijn altijd best”!

Meer informatie: Koepon Motif

Voor de actiestier van februari zijn wij afgereisd naar het uiterste noorden van Nederland en kwamen uit bij het melkveebedrijf Koepon van Wijnand Pon. Hier bevindt zich de Classy-lijn die schuil gaat achter Motif. Voor het vaderschap tekent een stier die wereldwijd een behoorlijke invloed zal krijgen via zijn dochters en vele zonen. Hij luistert naar de naam Mogul een Dorcyzoon die als hoge TPI stier al veel kansen kreeg. Zijn eerste dochters zijn ondertussen al derdekalfs koeien maar nog steeds is Mogul ongekend populair bij veel veehoud(st)ers wereldwijd. De sterkste troeven van Mogul zijn het vererven van normaal ontwikkelde koeien met veel balans voorzien van super uiers. Een minpuntje is de rechte beenstand waar in de paring met Planet (beenstand zij 111) natuurlijk rekening mee is gehouden.Als moeder komen we bij Koepon Plan Classy 60 uit, een Planetdochter die een volle zus is van Koepon Classy 62, de moeder van de vorig jaar ingezette KIK Masterclass. Classy 60 is een met 88 punten ingeschreven melkkoe pur sang. Als vaars wist zij in 305 dagen al ruim 12.000 kilogram melk te produceren. Classy 60 is een fraaie melkkoe met een prima gevormde uier. Daarbij beweegt zij zich voort op droge benen die ze prima gebruikt maar wel wat krom zijn. Classy 60 heeft al zes melkgevende dochters van zes verschillende vaders waarvan er drie met AB86 ingeschreven zijn en twee met AB85 als vaars. Ook in productie scoren ze fantastisch met een gemiddelde lactatiewaarde van 115+! Als grootmoeder kent Koepon Motif de internationaal veel gebruikte en gewaardeerde Shottledochter Classy 17. Zij is dan ook een geweldige fokkoe, evenals haar volle zus Koepon Classy 16. Beide Shottle’s zijn veelvuldig als stiermoeder ingeschakeld en hebben beiden veel vrouwelijke en mannelijke nakomelingen. Met name Koepon Classy 17 heeft naast de moeder van Motif vele dochters op het bedrijf van Koepon die het fantastisch doen. Dochters van Million, Planet, en Sandy scoren bijna allemaal 85 punten of hoger en hebben ook bijna allemaal een lactatiewaarde van 105 of hoger! Zelf heeft Koepon Classy 17 een levensproductie van ruim 63.000 kilogram melk met 3.58% eiwit. Overgrootmoeder Koepon Classy is een Gryphus Simondochter van 86 punten. Voor haar vinden we nog minimaal vijf generaties AB koeien met achtereenvolgens Londondale Merrill, Bell Elton, Arlinda Rotate, Round Oak Rag Apple Elevation en Penstate Ivanhoe Star als vader. Met Koepon Motif hebben wij dus een stier op stal zonder Goldwynbloed en pas ver in de afstamming komen wij een keertje O-Man tegen. Motif zelf heeft een perfect kruis, licht hellend en voldoende breed daarnaast heeft hij mooie verhoudingen en stapt daarbij op prima beenwerk. Wie op zoek is naar een stier die fraaie koeien zal geven met perfecte uiers heeft deze met Koepon Motif gevonden.

Meer informatie: Jk Dg Chiel

Om het nieuwe jaar fris te beginnen stellen wij u graag de actiestier van januari voor. Met zijn afstamming Troy x Fanatic heeft Chiel een niet alledaagse pedigree. Chiel is op meerdere fronten een interessante stier maar laten wij eerst even iets vertellen over stiervader Troy (Mogul x Freddie). Troy is vooral een stier die uitblinkt in de gezondheidskenmerken vruchtbaarheid 106 en de geboorte-index kenmerken o.a. een 109 voor afkalfgemak. Tevens is zijn melksnelheid met 103 licht bovengemiddeld. Dit alles weet hij prima te vertalen naar een levensduur van 600 dagen. Maar ook een prima productie-index en zijn fantastische uiervererving springen meteen in het oog. Zijn beenstand zij is een aandachtspunt maar in combinatie met moedersvader Fanatic die juist naar de kromme kant nijgt (104) hoeft dit geen probleem te zijn.

Kijken wij naar stiermoeder Jk Dg Caminde, de Fanaticdochter van de familie Kolf uit Woudrichem dan zien wij een vaars die op vele fronten aanspreekt. Een vaars met prachtige verhoudingen die in het bezit is van een zeer vast en hoog aangezet uier, daarnaast stapt zij op droge benen die prima gebruikt worden. Haar lopende lijst valt vooral op door het hoge eiwit gehalte van 3.72%. Haar moeder Zandenburg Snowman Camilla (Snowman x Ramos) is een productieve tweedekalfs koe die als vaars werd ingeschreven met 88 punten. Zij was dan ook reservekampioen vaarzen op de Wintershow West Brabant 2014. Zij is veel benut via embryotransplantatie en heeft dan ook veel hoog geteste zonen en dochters. Enkele van haar kleindochters scoren boven de 2700 TPI! Overgrootmoeder Anderstrup Ramos Camill is een excellente Ramosdochter die met de veel gebruikte volbroers Cinema en Camera twee kleinzonen heeft uit de volzuster van Chiel’s grootmoeder. Verderop in de afstamming komen wederom een succesvolle fokkoe tegen, de 89 punten Laudandochter Andersturp Camille die een volle zuster is van de bekende fokstier Leko en via haar komen wij bij Chemello Jocko Benge VG-87 eveneens een zeer bekende succesvolle fokkoe uit Italië. Kortom met Chiel hebben wij een stier op stal die voortkomt uit een diepe succesvolle koefamilie die al meerdere fokstieren van formaat heeft geleverd. Kijken wij naar Chiel zelf dan zien we een stier met een prima kruisligging wat meer hellend is dan vlak. Als u de foto van de moeder goed bekijkt zult u zeggen zo moeder zo zoon!

Meer informatie: Sippenvenne Durk

In de praktijk heeft elke veehouder voor zijn eigen bedrijf een uniek fokbeleid t.a.v. de stierenselectie. Logisch ook gezien de grote diversiteit in productie omstandigheden waardoor de fokkerij accenten nogal eens verschillend gelegd worden. KI Kampen vindt het belangrijk om een ieder aantrekkelijke stieren te bieden ongeacht het gevoerde fokbeleid. Dit geldt ook zeker voor het aanbod FH stieren. Na de roodbonte FH stier Sven presteren we wederom een fraaie roodbonte FH stier genaamd Sippenvenne Durk. Durk is een best ontwikkelde stier met extra lengte en breedte en maakt indruk met zijn mooie ribwelving. Daarbij stapt hij op beste benen voorzien van prima klauwen. De moeder van Sippenvenne Durk, Doortje 20 is als pink aangekocht door de familie van der Veen uit het Friese Aalsum. Binnen de Holsteinveestapel van de familie van der Veen heeft Doortje 20 puike resultaten geleverd. Ruim 14 jaar is ze geworden en volgens haar eigenaar Bram van der Veen is ze in al die tijd een probleemloze koe geweest. Voor een zuivere roodbonte FH koe heeft ze prima geproduceerd voor zowel melk als gehaltes en dit heeft ze tevens prima doorgegeven aan haar vrouwelijke nakomelingen. Vermeldingswaardig is ook zeker nog de prima score voor algemeen voorkomen van B+82 op roodbontbasis met maar liefst 87 punten voor de uier. Voor de liefhebbers van roodbonte FH koeien is Sippenvenne Durk een must om te gebruiken en voor diegene die een bijzondere stier wil gebruiken is Durk een echte aanrader!

Meer informatie: Steegink Redrion

Nu de spermavoorraad van Gansey’s Leonidas ten einde is is het  tijd voor een zoon die zijn fantastische genen pakket over kan nemen . Met Steegink Redrion hebben wij een stier gevonden die hieraan ruimschoots kan voldoen. Bij de familie van den Berg uit Olburgen, een klein plaatsje gelegen direct aan de IJssel konden wij de fantastische Steegink Sientje spoelen met Leonidas. Dit resulteerde in de actiestier van januari die wij u dan ook graag presenteren. Voor ons is Redrion de eerste zoon van Leonidas die wij testen, later dit jaar volgen er meer. Leonidas laat een mooie produktieindex noteren met daarnaast fantastisch exterieur. Vooral in uiervererving is hij grensverleggend, lange vooruiers hoge achteruiers en een fantastisch speenplaatsing kenmerken hem. Maar ook uiergezondheid (106), laatrijpheid(107) en persistentie(106) zijn prima verzorgd. Steegink Redrion stamt uit de bekende Sientje familie die met stiermoeder Steegink Sientje direct laat zien waar deze familie tot instaat is. Deze Marmaxdochter  Sientje 78 was een koe met veel inhoud, een krachtige bouw en beste benen. Ze imponeerde met haar best bewaarde skelet met mooie overgangen, een sterke brede kop en een heel best uier. Steegink Sientje 78 verbeterde zich elk jaar en  werd als oudere koe ingeschreven met de excellent score van 90 punten. Ze presteerde het om steevast hoge producties te realiseren. Wat te denken van zes lactaties met opeenvolgend 140+, 135+, 123+, 137+, 107 en 138+ LW! Haar behaalde levensproductie staat dan ook op ruim 92.000 kilogram melk met 3.66% eiwit. Grootmoeder Steegink Sientje een Powerdochter (v. Petisso) kwam via embryo-aankoop op het bedrijf van familie van den Berg in Olburgen. Sientje maakte een imponerende eerste 305 dagen lijst van 9.427 kg met 4.75% vet, 3.76 % eiwit resulterend in 141+ lactatiewaarde. In haar tweede lijst deed ze er met een 305 dagen lijst van 12.418 kg met 4.82 % vet en 3.75% eiwit en 148+ LW nog een schepje bovenop. Sientje werd bijna 13 jaar oud en na zeven lactaties en 3204 dagen stond de teller op 93.966 kg melk met 5.03 % vet en 3.88 % eiwit. Zij was ingeschreven met 86 punten en heeft een grote schare nafok achter gelaten in Olburgen. Zij bracht in totaal negen dochters, waarvan de moeder van Redrion de oudste is. Voor haar vinden wij nog een 85 punten Koerier 103 dochter gevolg door achtereen volgens een AB88 punten Sunny Boy x AB87 punten Amos x AB89 punten Triple Threat. De combinatie met Goldwynbloed (via Leonidas) zien we mooi terug in Steegink Redrion, een stier met veel fijnheid, plat bot in de achterbenen en vooral droog rond de hak. Op voorhand lijkt de combinatie dan ook al geslaagd, tijd dus om deze actiestier volop kansen te geven binnen u veestapel.
 

Meer informatie: Broekhuizen Bart

Voor het vinden van KI waardige stieren moeten we soms stad en land afrijden. Zo niet voor de actiestier van december, deze reis hadden we bij wijze van spreken wel afgekund per fiets. Hij is namelijk afkomstig van onze linker buurman de familie Schrijver van de Broekhuizen in Dalfsen. Bij Broekhuizen Bart vinden we alles wat u mag verwachten van een actiestier van KI Kampen. Fraaie gezonde koeien met een prima productie staan aan de basis van deze jonge stier. Zijn vader Whatsapp Rf (Supersire x Superstition) is een jonge generatievader die op alle fronten weet te imponeren. Naast zijn fraai opgebouwde produktie-index heeft hij sterke troeven op het gebied van vruchtbaarheid (106), celgetal (105), klauwgezondheid (101), persistentie (107) en laatrijpheid (101). Maar ook zijn exterieurplaatje is indrukwekkend wat vooral laat zien dat het robuuste dieren zijn met zeer fraaie uiers. Iets wat we ook terug zien bij stiermoeder Betsie 107, een fraaie Batenburg Stellandodochter die ook even wat robuuster is dan een gemiddelde koe met als sterkste troef haar uier. Veel achteruier hoogte, een duidelijke ophangband en een vast aangehechte vooruier kenmerken deze fraaie tweedekalfs koe. Zij was dan ook één van de Stellandodochters die als fotomodel heeft mogen fungeren voor de promotie van Stellando. Maar buiten dat is zij een prima producente gezien haar lijsten die naast veel melk ook prima gehalten laten zien. Van haar wordt er op het bedrijf van Schrijver nog een jaar jongere Maikondochter gemolken. Een prima vaars gezien haar 85 punten algemeen voorkomen en lactatiewaarde van 110+. Grootmoeder Betsie 104 is eigenlijk uit hetzelfde hout gesneden als haar dochter. Deze Willemshoeve DC Tangodochter is bezig aan haar vierde lijst. Zij is een ras melkkoe voorzien van een beste uier en dito benen. Gaan we nog een generatie verder dan komen we uit bij Betsie 92 een Experiencedochter. Wel een koe met een 85 punten uier maar ze kon op de benen even iets sterker zijn. Maar dat laatste belette haar niet om ruim 71.000 kilogram melk te produceren in zeven lijsten. Alles met elkaar maakt het dat we met Broekhuizen Bart een stier op stal hebben die prima past in het fokprogramma van KI Kampen. Waar nog steeds het uiterlijk van de stier een belangrijk punt is bij de aankoop. In dit geval kunnen we daar kort over zijn, Broekhuizen Bart is gewoon een prima stier die wel verrekte beste benen heeft. Hoog tijd dus dat deze stier nog volop wordt ingezet dit jaar.

 

Meer informatie: De Volmer Dropshot Rf

Voor de laatste actiestier van 2016 De Volmer Dropshot zijn we afgereisd naar het Gelderse Laren. Bij de familie Brummelhuis vonden we in De Volmer Dropshot Rf een stier die zowel voor zwart als roodbont een grote toegevoegde waarde heeft. Met stiervader Supershot (Supersire x Superstition) hebben we een enorme melkstier die het eiwit bijna gelijk houdt. Met daarbij een onderbalk waar geen fouten in voorkomen. Zoals het zich nu laat aanzien zijn het gemiddeld ontwikkelde koeien met een brede voorhand en een prima kruisconstructie. Ook de onderdelen uier en benen zijn prima verzorgd bij deze stier en met 103 vruchtbaarheid en 105 uiergezondheid kan hij ook op de gezondheidskenmerken zijn status als stiervader prima verdedigen. Aan moederskant hebben we met de Warsi’s een koefamilie die garant staat voor een uitstekende nafok. Met stiermoeder De Volmer Warsi Red hebben we een relatief vroege Perfect Aiko te pakken. Een fraai typische vaars met een goed gevormde uier en best benen. Haar produktie start is prima met over de eerste 200 dagen gemiddeld ruim 33 liter. Als we een generatie verder kijken komen we uit bij Snowmandochter De Volmer Warsi. Ook weer een fraaie koe die in het bezit is van een fantastisch hoog en breed aangehechte uier. Grootmoeder De Volmer Warsi is voor de kenners al een bekende koe. Haar zoon De Volmer Brasil (Balisto x Snowman) is een veelgebruikte stiervader in vele fokprogramma’s. Haar volle zus is ook geen onbekende, zij is namelijk de moeder van de hoge genomics stieren Effort en Lazar P in Duitsland. Deze zussen zijn afkomstig uit overgrootmoeder Bonhill Warsi 55 een Ramosdochter die is ingeschreven met 88 punten en een ras melkkoe was. Voor de hoge levensproduktie moeten we nog even een generatie verder, uitkomend bij Bonhill Warsie 19 een excellente Lightningdochter die ruim 123.000 liter heeft gegeven. Zelf was Warsie 19 al eens deelneemster aan de NRM en afkomstig uit dezelfde koefamilie als Etazon Yava, Bonhill Good Luck, Lotto Red, Etazon Abruzzi, Jackpot, Aerospace, Granduc Famous en Lucky Chief. Haar moeder Ronalddochter Bonhill Warsi 1 was beloond met 86 punten voor haar uiterlijk en via een 88 punten Weerdinger Echodochter komen we uit bij Etazon Warsau een met 87 punten ingeschreven Aerostardochter. Voor diegene die nog meer over deze koefamilie willen weten, zij is afkomstig uit de Dutchglen Chieftess familie. Een diepe koefamilie dus achter de laatste actiestier van 2016 die kan bogen op fraaie productie en best exterieur. Het laatste zien we direct al terug bij De Volmer Dropshot zelf. Een fraai gelijnde stier met een best gevormd kruis. Met zijn roodfactor zal hij ook binnen roodbont veel kansen krijgen. Een waardige afsluiting voor 2016!

Meer informatie: Heuvel Nouri

In de feestmaand december hebben we met de stier Heuvel Nouri nog een leuk presentje in petto. Een moederlijn die garant staat voor fokstieren die prima gezondheidskenmerken laat noteren en met stiervader Big Malki hebben we een Hoekland Maikzoon afkomstig uit de Big Anna Jacoba’s van de familie Knoef uit Geesteren. Een jonge stier die veel aanhangers kent mede doordat hij afkomstig is uit een prachtige koefamilie. Een familie die zeer sterk is op het gebied van exterieur en hoge gehalten. Met Big Position (v. Twist) en Big Winnetoe (v. Windbrook) zijn door ons al twee stieren uit deze koefamilie ingezet. De Geertjes van de familie van ’t Oever hebben eigenlijk alles in zich, productie, exterieur en goede fitnesskenmerken. Dit geldt zeker voor stiermoeder Heuvel Geertje 279, een Paramountdochter van 86 punten. Een koe die melkgeven tot kunst heeft verheven gezien bijvoorbeeld haar tweede lijst van 14.215 kilogram melk in 305 dagen. Het zijn vooral koeien die over de lactaties heen veel progressie weten te boeken op kilogrammen melk. Iets wat je ook mooi ziet bij grootmoeder Heuvel Geertje 101, de bekende Olympicdochter, ingeschreven met AB89 en een levensproduktie van ruim 60.000 kilogram melk. Maar naast de mooie progressie over de lijsten heen weet ze ook in de keuringsring indruk te maken. Op de Wintershow in Zwolle haalde ze zelfs het reservekampioenschap oudere dieren. Op dezelfde keuring wist de overgrootmoeder van Heuvel Nouri ook al eens reservekampioene oudere koeien te worden maar dan in het jaar 2009. Deze excellente Cellodochter Geertje 265 is tevens de moeder van Heuvel Suarez. Voor de familie Van ’t Oever begon het met Geertje 264 (v. Lava) die na de mkz-crisis op het bedrijf kwam. Ze wist zich op het bedrijf te ontwikkelen tot een topkoe met een algemeen voorkomen van 89 punten (92 voor uier). Met een achtste lijst van 10.599 kg melk met 4.67% vet en 3.63% eiwit bewijst ze dat een hoge productie met sterke gehalten een echte Geertje eigenschap is. De vaderlijn van de Geertjes kent verder aansprekende vaderdieren met Marconi, F16, Sunny Boy, Ned Boy, Tops en Marlin. Een hedendaagse stier die vrij is van Goldwyn, O-Man en Shottle bloed moet je zoeken met een lampje maar met Heuvel Nouri heeft u hem gevonden. Heuvel Nouri zal hopelijk de mooie traditie voortzetten dat bijna alle stieren uit de Heuvelstal op latere leeftijd promoveren tot fokstier. Aan zijn uiterlijk hoeft het in ieder geval niet te liggen al is het even een wat rondere stier. Met een aAa code 561 heeft Heuvel Nouri nog meer scorend vermogen.
 

Meer informatie: Poppe Efrain

Als er één koefamilie is waar we de komende tijd veel zonen van zullen testen dan is het wel de Fienchenlijn van Poppe Holsteins uit Zwolle. Hadden we vorig jaar met Poppe Ferdi (Boss x Danillo) al een veel gebruikte actiestier met Poppe Efrain staat de tweede in de startblokken. Een familie die de komende jaren veel van zich zal laten horen zo schatten wij in maar later hierover meer. Voor stiervader Effort is het de tweede zoon die wij testen, gezien zijn complete verervingspatroon niet verwonderlijk. Vooral zijn laatrijpheid in combinatie met de prima gezondheidskenmerken zullen een bijdrage geleverd hebben aan zijn hoge score voor levensduurdagen. Als wij een verhaaltje schrijven over de Fienchen koeien kunnen wij naderhand niet anders concluderen dan dat het enorm productieve koeien zijn. Was dat al zo bij de moeder van Poppe Ferdi, ook zijn volle zus Poppe Fienchen 803 weet wat melk geven inhoud. Met een eerste lijst van ruim 11.000 kilo melk met 3.67% eiwit weet zij dit prima te onderstrepen. Deze Danillodochter ingeschreven met 86 punten doet dit ogenschijnlijk met twee vingers in de neus gezien haar conditie. Op haar tweede lijst moeten we nog even wachten want zij is namelijk meerdere malen gespoeld voor ons fokprogramma en andere geïnteresseerden. Zij heeft nog meerdere volle zussen waarvan er vier bij Poppe Holsteins lopen. Stuk voor stuk beste melkkoeien met een fraai uiterlijk. Van Fienchen 803 lopen vele nakomelingen op het bedrijf waaronder dochters van o.a. Perfect Aiko, Apoll, Silver, Commander en Collorado. Wie er ook nog rondloopt is grootmoeder Fienchen 580, een Stol Jocdochter die na 200 dagen nog op een daggemiddelde zit van 60 liter! Haar voorspelde 305 dagen produktie is dan ook ruim 19.000 kilogram melk. Deze schitterende en toch ook wel outcross afstamming voor roodbont voert via Lightning en Konvoy helemaal terug op Elites-JSJ Fac Feebe-Red EX-92.
Al met al een prachtige koefamilie die met de stier Poppe Efrain in de mannelijke lijn ruimschoots kansen verdient. Wie het genoegen heeft gehad om Poppe Efrain in levende lijve te zien weet dat het zelf ook een pracht stier is. Poppe Efrain, een niet te missen stier! 
 

Meer informatie: Baltic

Nu de dagen weer aanmerkelijk korter worden en het vee weer langzaam wordt opgestald komt er meer tijd beschikbaar om een stier te vinden waarvan u zegt deze moet ik hebben. Ongetwijfeld zal dan Baltic een grote kanshebber zijn gezien zijn fantastische achtergrond. Van stiervader Balisto testen we meerdere zonen. Niet verwonderlijk gezien zijn fenomenale produktievererving. Ook zijn exterieurvererving is bijna perfect. Ruim bemeten koeien met beste uiers en benen is zijn handelsmerk al dient wel gezegd te worden dat kruisligging en conditiescore een paar puntjes hoger hadden gekund. Maar in de combinatie met de Ybeltje’s koeien van melkveehouderij de Weerd uit het Friese Scherpenzeel hoeft dat laatste geen probleem te zijn. Bij het zien van stiermoeder Bertil Ybeltje heb je direct zoiets van die doet het met twee vingers in de neus. Wat een prachtkoe, zeer breed van voren, een diepe rib, een hellend kruis en veel conditie, precies wat Balisto nodig heeft. Maar deze excellente koe voor frame weet ook te imponeren in productie. Met bijvoorbeeld haar derde lijst van ruim 12.600 kilogram melk met 3.89% eiwit is zij zeker stiermoeder waardig! Iets wat ze ook heeft doorgegeven aan haar dochter Ybeltje 451 een Highlightdochter die een 305 dagen productie noteerde met 3.99% eiwit. Grootmoeder Ybeltje 2 was eveneens een AB koe die gemakkelijk produceerde. Ook even wat meer conditie als een gemiddelde koe en eveneens een hellend kruis. Met lactatiewaarden tussen de 104 en de 108 viel ze niet op maar vaak zijn dat de besten. Overgrootmoeder Ybeltje 96 een Kirbydochter was niet direct een gehalten koe maar meer een melkkoe pur sang. Deze met 86 punten ingeschreven koe was eigenlijk foutloos in haar onderbalk waar de conditiescore van zeven kenmerkend is voor de koefamilie.

Meer informatie: Beeze Bolistos

Burenplicht was vroeger op het platteland een vanzelfsprekendheid, een dienst doen waardoor de verhoudingen in de buurt alleen maar beter worden of gehandhaafd blijven. Voor de familie van der Kamp reden genoeg dus om Beeze Bolistos aan te bieden aan KI Kampen. En met succes want de stier voldeed volledig aan de selectiecriteria van KI Kampen. Ook weer niet zo vreemd gezien de achtergrond van de actiestier van november. Stiervader Balisto hoeven we eigenlijk niet meer te omschrijven en doen het deze keer dan ook af met rondom best met een kleine bemerking op de kruisligging. Met Beeze Roza 102 de moeder van Bolistos hebben we direct een koe te pakken die prima past in combinatie met Balisto. Deze Hoekland Maikdochter heeft net dat extra spiertje en de juiste kruisligging. Haar sterkste onderdelen zijn uier en benen maar ook op productievlak doet zij het prima. Met een vaarzenlijst van 8500 liter met 4.68% vet en 3.77% eiwit doet zij precies wat van haar verwacht wordt. Positieve punten welke we in de hele pedigree terug vinden zijn laatrijpheid en de geweldige duurzaamheid. Iets wat grootmoeder Beeze Roza 48 al mooi onderstreept met ondertussen vijf lijsten. Deze sterk geuierde Survivordochter heeft al 57.000 kilogram melk op de teller met 3.73% eiwit. Zij is op haar beurt weer afkomstig uit een 87 punten Championdochter, Beeze Roza 10. De Rozafamilie die we in de moederlijn van Bolistos dus tegenkomen is een bekende koefamilie voor veel (internationale) K.I.-organisaties. Diverse fokstieren heeft deze stam al voortgebracht. Stieren als IJsselvliedt 140, Julius en Breakout zijn afkomstig uit de Rozalijn. Opvallende eigenschappen van deze stieren en zeker ook van de Roza’s, zijn de prima eiwitgehalten, een zeer goede laatrijpheid en beste uiers. Het exterieur van de Roza’s is sowieso zeer goed verzorgd. Beeze Bolistos wordt gesteund door 7 generaties die allen AB- of A-scores hebben voor hun totaal exterieur. Met hun fraaie verschijning zijn meerdere Roza’s daarnaast ook nog eens bijzonder succesvol geweest op diverse shows. Voor Beeze Bolistos ligt gezien zijn achtergrond een mooie carrière in het verschiet. Bolistos, een stier die fraai is in zijn verhoudingen en opvallende beste benen bezit. Reden genoeg dus om Bolistos ruime kansen te geven op uw vee-stapel.

Meer informatie: Drouner Rednex

Nu langzaam de herfst nadert en het inseminatieseizoen aanbreekt presenteren wij u graag de actiestier van oktober Drouner Rednex. De prefix verraadt al dat deze jonge stier afkomstig is van het melkveebedrijf van Harm en Karin Albring uit het Drentse Drouwenermond. Een Amerikaanse koefamilie die garant staat voor fokstieren staat aan de basis van Drouner Rednex. In combinatie met de populaire Red Rocks Effort als vader maken wij de stierkeuze voor deze herfst dus een stuk makkelijker. Effort (Ellmau x Snowman) is een melkvererver met summiere gehalten. In het exterieur plaatje vallen de hoge scores op voor beengebruik en klauwhoek evenals alle uieronderdelen. Maar ook de prima uiergezondheid, vruchtbaarheid en persistentie vallen op. Een kleine bemerking is er op kruisligging en conditie maar deze kunnen we prima compenseren vanuit de moederlijn. Een moederlijn die begint met Freddiedochter Drouner AJDH Aiko RDC, een zeer fraaie vaars die voorzien is van een super uier en dito benen. Ook een vaars die van wanten weet op productiegebied gezien haar lijst van ruim 9000 kilogram melk met 4.59% vet en 3.71% eiwit. Op het bedrijf lopen ondertussen al meer dan 15 nakomelingen van o.a. Effort, Sunfish RC, Balisto en Apoll P. Zij is overigens de volle zus van de veel gebruikte stieren Drouner Fraiko en Perfect Aiko die op dit moment het uur van de waarheid beleven met het aan de melk komen van hun dochters. Al deze Freddie nakomelingen komen voort uit KHW Goldwyn Aiko een 91 punten Goldwyndochter die lijsten scoort van rond de 13.000 kilogram melk met ruim 4% eiwit! Een koe die al bewezen heeft dat ze zowel in de vrouwelijke als mannelijke lijn prima fokt. Zij is afkomstig uit Kamps Hollow Durham Altitude een EX 95 punten koe die tevens de moeder is van o.a. Jotan, Acme en Advent. Wie Drouner Rednex zelf bekijkt ziet een stier die het zogenoemde gouden draadje bezit. Een fraaie combinatie tussen twee koefamilies die zich bewezen hebben en zijn uiterlijk geeft ons veel vertrouwen op een glansrijke carrière als toekomstige fokstier.

Meer informatie: KIK Just in Time

Voor diegene die het vorige KI Nieuws aandachtig hebben gelezen zal het onderstaande verhaal bekend voorkomen. Dat klopt want met KIK Just in Time hebben wij een volle broer van KIK Bookmaker die actiestier was in augustus. Waarom twee volle broers zult u misschien zeggen, nou dat kunnen wij u uitleggen. Beide stieren hebben een fantastisch uiterlijk daarnaast gaven de genomics uitslagen weinig verschil aan dus restte ons niet veel anders dan beiden een kans te geven. Met Bookem hebben wij natuurlijk een stiervader die zeer betrouwbaar is en al jaren bovenaan de NVI ranking prijkt. Een stier die een fraaie productie-index combineert met hoge gezondheidskenmerken. Kortom koeien zoals velen die willen. Wie graag een rasmelkkoe wil zien in de afstamming wordt met stiermoeder Koepon Iota Classy 98 op zijn wenken bediend. Zelden zien we een stiermoeder met zoveel melkuitstraling als bij deze koe. Wat te denken van een vaarzenlijst van 10.695 kilogram melk met 3.83% eiwit of een daggemiddelde van bijna 45 kilogram melk in haar tweede lijst. Wat opvalt aan haar uiterlijk is de lengte in haar skelet, iets wat we ook terug zien in haar uierbodem die ook even wat langer is dan gemiddeld. Het sterkste onderdeel is misschien wel de benen, een mooie botstructuur met beste klauwen kenmerken deze. Grootmoeder Koepon Million Classy 54, een Milliondochter was eigenlijk uit het zelfde hout gesneden, ook zij was een rasmelkkoe. Als overgrootmoeder kent Bookmaker de internationaal veel gebruikte en gewaardeerde Shottledochter Classy 17. Zij is dan ook een geweldige fokkoe gebleken met dochters van Million, Planet en Sandy op het bedrijf van Koepon. Bijna allemaal 85 punten of hoger ingeschreven en ook bijna allemaal een lactatiewaarde van 105 of hoger! Zelf heeft Koepon Classy 17 een mooie levensproductie van ruim 63.000 kilogram melk met 3.58% eiwit genoteerd. Zij was op haar beurt weer afkomstig uit Koepon Classy, een Gryphus Simondochter van 86 punten. Verderop vinden we nog minimaal vijf generaties AB koeien met achtereenvolgens Londondale Merrill, Bell Elton, Arlinda Rotate, Round Oak Rag Apple Elevation en Penstate Ivanhoe Star als vader. KIK Just in Time zelf is een stier met ruimte in het skelet, voldoende breed in de voorhand, gevolgd door een open rib en een licht hellend kruis. Stappend op beste benen weet hij nu al de aandacht te trekken. Wie KIK Just in Time gebruikt zal krijgen waar hij om vraagt namelijk fraaie, productieve koeien.
 

Meer informatie: G.N. Worldmaster Pp

Wie binnen roodbont op zoek is naar bloedverversing kan met de actiestier van september prima uit de voeten. We vinden namelijk geen genen van Stadel, Kian of Lightning in de pedigree van Worldmaster, een pedigree die overigens bol staat van kwaliteit. Iets wat stiervader Addiction vooral laat zien in uiervererving (117) en de gezondheidskenmerken uiergezondheid (106) en vruchtbaarheid (102). Addiction is een Ladd-P zoon uit Goldwyn Ainsly uit Apple-red EX96. Op de World Dairy Expo 2013 was Apple nog reservekampioene achter haar kloon Apple 3. Bekijken wij de pedigree aan moederskant dan beginnen we met G.N. Altitude 1286, een Supersire dochter die prima prestaties laat zien in de stal van Harold en Sandra Gijmink in Nieuwlande. Een vaars die direct opvalt met haar fenomenale uier waar zij dan ook de maximale score van 89 punten voor kreeg. Mooi zijn ook haar verhoudingen, een ruime voorhand, veel inhoud en een voldoende breed en iets vlak kruis. Deze mooie balans is mede verantwoordelijk voor het gemak waarmee zij produceert. Over de eerste 217 dagen wist zij gemiddeld ruim 35 kilogram melk te produceren. Ook met haar lactatiewaarde van 134+ weet zij zich prima te onderscheiden. Ook de lactatiewaarden van G.N. Altitude red 1084, de grootmoeder van Worldmaster zijn prima, zij heeft naast stiermoeder G.N. Altitude 1286 maar één nakomeling op het bedrijf in Nieuwlande. Een Malden pink die volgens Harold Gijmink één van de beste pinken is op het bedrijf. Overgrootmoeder G.N. Altitude Red 0762 (v. Lichtblick) heeft veel meer nakomelingen door meerdere ET sessies lopen er AB dochters in o.a. Zwitserland, Ierland en Engeland. Zij is afkomstig uit Kamps Hollow Altitude “Red Impact Cow of the Year 2009” en moeder van stieren als Advent, Jotan & Acme en tevens de moeder van Apple Red die we zagen bij stiervader Addiction. G.N. Worldmaster is dus van twee kanten afkomstig uit Kamps Hollow Altitude, een koefamilie die binnen roodbont steeds meer invloed krijgt. Worldmaster zelf is een prima ontwikkelde stier, die even wat meer luxe bezit dan een gemiddelde stier. De fijne botstructuur zien we terug in het beenwerk wat overigens prima wordt gebruikt. Al met al heeft deze stier zowel op productie- als op exterieurgebied alles in zich om uit te groeien tot een ware kampioen.

Meer informatie: Eastland Bentley

Wie de naam Eastland hoort legt al snel de link met Eastland Cash, een stier die meer dan een miljoen doses sperma produceerde. Een stier die dochters gaf die probleemloos en onopvallend hun werk deden. Onopvallend en probleemloos kenmerken ook de familie achter Eastland Bentley. Al komen beide stieren uit een verschillende koefamilie beiden zetten bijzondere prestaties neer op het melkveebedrijf van de familie Oosterink uit Angeren. Laten we eerst even iets vertellen over stiervader Balisto, een stier waarvan de dochters in Nederland nu volop afkalven. De verwachtingen waren hoog maar het lijkt erop dat hij deze prima invult. Stuk voor stuk dochters die een ruime melkplas combineren met prima gehalten. Ook zijn het vaarzen die even wat meer conditie konden bezitten maar voor de rest prima zijn gebouwd. Juist de combinatie van deze stiervader met de oerdegelijke Fronastam lijkt de perfecte combi. Een van deze Frona’s is stiermoeder Eastland Frona 474, een Paramountdochter die mooie prestaties voor wat productie aangaat koppelt aan een fraai uiterlijk. Wie haar heeft gezien zal meteen zeggen dat zij voorzien is van een fantastische uier dat veel kwaliteit laat zien en een mooie speenplaatsing bezit. Maar ook haar verhoudingen in haar skelet vallen op en geven aan dat zij prima in balans is. Een koe die ook een mooie progressie laat zien in kilogrammen melk bij het ouder worden. Met een algemeen voorkomen van 90 punten en een levensproduktie tot op heden van ruim 66.000 kilogram onderstreept ze beide kwaliteiten uitstekend. Iets wat kenmerkend lijkt voor deze familie gezien de prestaties van grootmoeder Eastland Frona 121, een Limburgerdochter die haar hoogste lijst pas noteerde in haar vijfde lactatie. Bijna 83.000 kilogram melk heeft zij staan als levensproduktie en 87 punten algemeen voorkomen. Haar vader Limburger is overigens ook afkomstig van het bedrijf van de familie Oosterink. Hij is een Lord Lilyzoon uit Eastland Golda, de stam waar ook Eastland Cash uit voortkwam. Overgrootmoeder Fallon 1841 een Slogandochter kenmerkte zich vooral door degelijkheid en een koe met hoge gehalten die zij waarschijnlijk kreeg van vader Slogan. Voor haar vinden we Kolhorner Frona 4, een Sunny Boydochter met 70.000 kilogram melk met prima gehalten. Gaan we nog verder terug bij deze familie dan komen we uit bij de legendarische Plushanski Chief Faith een EX94 punten koe die wel vaker aan het begin staat van een succesvolle koefamilie. Voor Eastland Bentley ligt een mooie toekomst in het verschiet met aan moederszijde heel veel degelijkheid en laatrijpheid gecombineerd met de fantastische produktiedrang van Balisto. Zelfverzekerd stapt hij dan ook door de stallen van KI Kampen als een echte Bentley zoals de meesten die kennen, betrouwbaar, degelijk en bij de finish als winnaar!

Meer informatie: Rooie Rinus

Blaarkop, het is niet het grootste ras maar wel een springlevend oer Hollands ras. Niet alleen voor de zuivere fokkerij worden de blaarkopstieren gebruikt. Het ras staat tevens bekend om zijn uitstekend bevruchtend vermogen waardoor er nogal eens een blaarkopstier gebruikt wordt binnen de Holsteinfokkerij. Met Rooie Rinus hebben we een prachtige Blaarkopstier op stal die de raskenmerken van het ras uitstekend uitdraagt. Rooie Rinus is een gemiddeld ontwikkelde stier met veel breedtemaat waardoor hij prima dubbeldoelkwaliteiten uitstraalt. Hij stapt op uitmuntend beenwerk, correct van stand, droog in de hak en voorzien van beste harde klauwen. Voor wat betreft kleuraftekening is hij een perfecte blaarkopstier, fraai rood met de witte aftekening rond zijn kop. Aan vaderskant heeft rooie Rinus met Bertus 12 een aansprekende vader. Bertus 12 vererft op dubbeldoelbasis een ondergemiddelde melkvererving in combinatie met een mooie positieve gehaltenvererving. Ook in exterieur laten de Bertus 12 dochters zich prima aanzien. Voeg daarbij zijn allround functionele kwaliteiten en het is niet zo verwonderlijk dat Bertus 12 prima gepositioneerd is in de blaarkopranking. Ook aan moederskant kan Rooie Rinus bogen op een sublieme basis gefokt door de familie Muller uit het Groningse Zuidhorn. Moeder Rinella produceert bij een gemiddelde melkgift dikke gehalten. Grootmoeder Revia maakte ook veel indruk, zij was een best bespierde zware koe die eveneens prima lijsten wist te noteren. Voor haar fraaie uiterlijk is ze als derdekalfs koe met 85 punten gewaardeerd en haar levensproductie van 44.304 kg melk met 4.50%vet en 3.78% eiwit mag zeker niet onvermeld blijven. Al met al hebben we met Rooie Rinus een welkome aanvulling van het Blaarkop segment.

Meer informatie: Urbanus 3

Het gebruik van Belgisch Witblauw blijft onverminderd populair en dat is niet zo verwonderlijk met de aanstaande mestwetgeving. Naast de veelgebruikte Obese komt Urbanus 3 beschikbaar voor de gebruikskruising. Urbanus 3 is gefokt door Luc Lips, een Belgisch Witblauwe fokker die al jaren fokt op zelf kalvende koeien. Urbanus 3 heeft eigenlijk alles in zich om uit te groeien tot de perfecte gebruikskruisingsstier. Allereerst is Urbanus 3 een fijngebouwde stier, met name de botstructuur is fijn en dat is een belangrijk kenmerk voor lichte geboortes. Naast zijn fijnheid in het skelet is Urbanus 3 een stier die prima op het droge beenwerk staat. Voor gebruikskruising is kleurvastheid een belangrijk kenmerk. Urbanus 3 is een éénkleurig witte stier waardoor verwacht mag worden dat al zijn nakomelingen de wit/blauwe haarkleur hebben. Komen we bij zijn afstamming, zijn vader Jackpot ter Reybroeck staat binnen de zuivere Belgische Blauwe fokkerij bekend om zijn lichte geboortes en kalveren die daarna prima uitgroeien. Al meerdere populaire gebruikskruisingsstieren hebben Jackpot ter Reybroek als vader. Alle ingrediënten zijn hiermee aanwezig om Urbanus 3 uit te laten groeien tot dezelfde status van prima gebruikskruisingsstier als zijn naamgenoten! Urbanus 3 komt beschikbaar voor het aantrekkelijke actie tarief van 7 euro.

Meer informatie: Holbra Bastilo

Met Holbra Bastilo testen wij de tweede Balistozoon. Zijn stamboom staat in het teken van super hoog eiwit. De eerste vier generaties in zijn pedigree bevestigen dat deze eigenschap diep geworteld zit in deze koefamilie gefokt door Gerrit en Alie Holmer uit het Gelderse Laren. Voor stiervader Balisto (Bookem x Watson) geldt dat hij een extreme produkievererver is. Met 1.400 kilogram melk met dikke gehalten in zijn productie-index is hij grensverleggend. Zijn verervingspatroon voor exterieur is rondom best al dient wel gezegd te worden dat de kruisligging een punt van aandacht is. Daar waar de gehalten normaal gesproken onder druk komen te staan bij drie melkbeurten per dag is er bij Holbra Holsteins één koe die daar lak aan heeft. We hebben het natuurlijk over Holbra Malon, de Man-O-Mandochter die als stiermoeder te boek staat bij Bastilo. Net voor de kerstdagen werd ze in haar 4e lactatie ingeschreven met 87 punten voor algemeen voorkomen. Een rasmelkkoe die een geweldige balans laat zien tussen productie en kracht. In haar vierde lijst wordt ze voorspeld op 13.598 kg melk met 4.91% vet en 3.93% eiwit. Grootmoeder Holbra Pam (v. Mascol) is inmiddels ruim tien jaar oud en haar levenstotaal bedraagt ruim 66.000 kg melk met 4.48% vet en 3.59% eiwit. Zij heeft onlangs voor de 6e keer gekalfd en produceert momenteel over de 50 kg melk per dag. In de veestapel van Holbra Holsteins wordt ze vergezeld door dochters van Niagra, Bolton, Gerard, Superstition, Bogart, en Man-O-Man. Zelf is Holbra Pam ingeschreven met 87 punten algemeen voorkomen. Iets wat misschien wel normaal is in deze familie gezien de 11 generaties die minimaal 85 punten of hoger scoren. Vijf generaties behaalden zelfs meer dan 90 punten. Kortom een geweldige familie die afkomstig is uit de Prudence koefamilie. Bij Holbra Holstein stroomt bij meer dan 60% van de dieren bloed uit deze familie door de aderen wat nog maar eens aangeeft hoeveel vertrouwen zij in deze van oorsprong Amerikaanse koefamilie hebben. Met Holbra Bastilo hebben we dan ook een stier op stal uit een diepe koefamilie. Zelf is Bastilo een goed ontwikkelde stier die in het bezit is van een hellend kruis dat voldoende breed is. Wie nog eens een flinke stijging in het eiwitgehalte wil doorvoeren in zijn veestapel doet er verstandig aan om Bastilo ruim kansen te geven bij de stierkeuze.
 

Meer informatie: KIK Bookmaker

Al ruim een jaar prijkt stiervader Bookem (Planet x Ramos) bovenaan de NVI ranking en keer op keer weet hij zich nog te verbeteren. Mooi is dan ook dat hij tekent voor het vaderschap achter KIK Bookmaker. Bookem heeft een mooie productie-index van 1500 kilogram melk met een fraaie vet-eiwit verhouding. Qua uiterlijk valt er op de Bookem nakomelingen weinig aan te merken, al zijn de kruizen even iets vlak. Het laatste blijkt niet van invloed op zijn levensduurdagen die met 680 dagen hoog is. Dit wordt natuurlijk mede veroorzaakt door de prima scores voor uiergezondheid 109 en vruchtbaarheid 101. Wie graag een rasmelkkoe wil zien in de afstamming wordt met stiermoeder Koepon Iota Classy 98 op zijn wenken bediend. Zelden zien we een stiermoeder met zoveel melkuitstraling als bij deze koe.  Wat te denken van een vaarzenlijst van 10.695 kilogram melk met 3.83% eiwit of een daggemiddelde van bijna 45 kilogram melk in haar tweede lijst. Wat opvalt aan haar uiterlijk is de lengte in haar skelet, iets wat we ook terug zien in haar uierbodem die ook even wat langer is dan gemiddeld. Het sterkste onderdeel is misschien wel de benen, een mooie botstructuur met beste klauwen kenmerken deze. Grootmoeder Koepon Million Classy 54, een Milliondochter was eigenlijk uit het zelfde hout gesneden, ook zij was een rasmelkkoe. Als overgrootmoeder kent Bookmaker de internationaal veel gebruikte en gewaardeerde Shottledochter Classy 17. Zij is dan ook een geweldige fokkoe gebleken met dochters van Million, Planet, en Sandy op het bedrijf van Koepon. Bijna allemaal 85 punten of hoger ingeschreven en ook bijna allemaal een lactatiewaarde van 105 of hoger! Zelf heeft Koepon Classy 17 een mooie levensproductie van ruim 63.000 kilogram melk met 3.58% eiwit genoteerd. Zij was op haar beurt weer afkomstig uit Koepon Classy een Gryphus Simondochter van 86 punten. Daarna vinden we nog minimaal vijf generaties AB koeien met achtereenvolgens Londondale Merrill, Bell Elton, Arlinda Rotate, Round Oak Rag Apple Elevation en Penstate Ivanhoe Star als vader. KIK Bookmaker zelf is een stier die veel overeenkomsten vertoont met zijn moeder. Veel lengte een open rib en hardheid in de bovenbouw geven dit prima weer. Gebruik KIK Bookmaker vooral op wat ronde dieren dan komt hij het best tot zijn recht.
 

Meer informatie: Sudena Jasper

Met Sudena Jasper testen wij een stier die kan bogen op een koefamilie die steeds meer aan de weg timmert. We hebben het hier over de Wietskelijn, een familie die met het doorbreken van de stier Big Spell aangeeft prima te fokken. Een koe-familie die ondertussen op meerdere bedrijven invloed krijgt. Zo ook bij de familie Mensink uit Westerhaar waar Sudena Jasper geboren is. Eerst even iets over stiervader Envious een relatief onbekende Canadese stier. Met achtereenvolgens de stieren MCCutchen, Snowman en Planet in de afstamming is het niet verrassend dat we hier te maken hebben met een melkstier. In zijn onderbalk kent hij nagenoeg geen fouten. Positieve kenmerken in de onderbalk zijn bijna alle uier en benenonderdelen waarop hij fraaie scores laat zien. Mooi om te vermelden is dat Sudena Josje geboren is uit de eerste embryo’s die beschikbaar kwamen uit het KI Kampen embryo project. Bij Jos en Ingrid Knoef is destijds Big Wietske 83 gespoeld met de stier Shogun, wat resulteerde in o.a. Sudena Josje. Zij is ondertussen een fraaie derdekalfs koe die even wat meer degelijkheid laat zien dan showtype. Ze is gemiddeld ontwikkeld en voorzien van een vast aangehechte uier die een mooie speenplaatsing kent. Een koe waar iedereen wel een stal van vol wil hebben zullen we maar zeggen. Haar volle broer is Sudena Relax een wachtstier van KI Kampen waarvan op dit moment vele dochters van afkalven. Zijn eerste cijfers wijzen erop dat het vaarzen zijn die veel melk produceren met vlakke gehalten. Grootmoeder Big Wietske 83 een fraaie Ramosdochter die een levensproduktie noteerde van ruim 63.000 kilogram melk met 3.77% eiwit viel vooral op door haar fraaie uier. Via een embryo ruil kwam deze koefamilie terecht in de fokstal van Knoef in Geesteren. Een prima ruil want uit deze Ramosdochter fokte de familie Knoef in combinatie met de stier Bertil de fokstier Big Spell die hoog genoteerd staat in de NVI ranking. De Wietskefamilie waar Sudena Jasper uit stamt komt van oorsprong weg bij het melkvee-fokbedrijf van de familie Elkink uit Markelo. Aan de basis van de Wietskefamilie staat een beste Lavadochter, Wietske 390. In rap tempo wist ze meer dan 100.000 kg melk te produceren met beste gehaltes. Zo wist ze de magische grens van 10.000 kg vet en eiwit te doorbreken met gemiddeld 5.54% vet en 3.65% eiwit. Ze was niet alleen een veelgeefster maar zag er met AB 88 punten ook nog eens fraai uit. Dat laatste zien we ook terug bij Sudena Jasper, een prima gebouwde stier die u veel werkplezier kan bezorgen via zijn dochters. We denken namelijk dat hij dochters gaat geven die niet opvallen in het koppel en die jaar op jaar prima meedraaien op u bedrijf.
 

Meer informatie: Midwolder Breakpoint

Om binnen de roodbontpopulatie gebruik te kunnen maken van de uitzonderlijke kwaliteiten van de zwartbont stier Bookem hebben wij deze binnengehaald via stiervader Brekem Rf. Het heeft natuurlijk veel toegevoegde waarde voor roodbont om deze genen optimaal te benutten. Brekem Rf (Bookem x Man O Man) heeft een fraaie productie-index van bijna 700 kilogram melk met positieve gehalten. Maar ook op exterieurgebied weet hij te overtuigen met een nagenoeg perfecte onderbalk. Het zelfde geldt voor de functionele eigenschappen waarbij celgetal 105 en afkalfgemak 108 tot de hogere scores behoren. Wie de prefix leest weet dat wij wel eerder stieren van Midwolder op stal hebben gehad. Midwolder Manilla is afkomstig uit dezelfde lijn als Midwolder Breakpoint. Voordat wij bij de moeder van Manilla aankomen beginnen we bij stiermoeder Midwolder Massia 62, een Sherlockdochter die de perfectie van balans tussen kracht en melktype benaderd. Als vaars ingeschreven met 86 punten en met 87 punten voor het onderdeel benen geeft al aan dat we hier met een bovengemiddelde vaars te maken hebben. Ze heeft onlangs haar eerste lijst afgesloten en staat tijdens dit schrijven op het punt om voor de tweede keer af te kalven. Grootmoeder Midwolder Massia 29 een Jerudodochter is vooral een onopvallende koe binnen de veestapel van de familie van Erp in het Groningse Midwolda. Onopvallend kunnen we niet zeggen van overgrootmoeder Midwolder Massia 10 zij was namelijk de reservekampioene vaarzen van de NRM 2010. Een zeer fraaie Classicdochter die met vijftien nakomelingen grote invloed kreeg in de Midwolderstal. Prima dochters van o.a. Fidji, Kodak en Jerudo geven aan dat het ook een geweldige fokkoe was. Om de cirkel rond te maken naar Midwolder Manilla komen we uit bij Starkenborg P S Massia 2 een met 86 punten ingeschreven Shottledochter. Zij is zowel de moeder van de fraaie Classicdochter Massia 10 als van Midwolder Manilla. Wat het plaatje helemaal compleet maakt voor Midwolder Breakpoint is zijn uiterlijk, een best ontwikkelde iets gesloten stier met uitstekend beenwerk. Kortom een stier om volop kansen te geven gezien zijn complete plaatje!
 

Meer informatie: KIK Blind Date

Voor de maand juni hebben we met de actiestier KIK Blind Date een stier die u blindelings kunt gebruiken. KIK Blind Date is afkomstig uit de Grietjefamilie en heeft met stiervader Altameteor (Planet x Shottle) een stiervader die veel extremen laat zien in zijn vererving. Op productiegebied is het een stier met veel kilogrammen melk met negatieve gehalten. In zijn onderbalk behoren kruisbreedte en alle uierkenmerken tot de sterkste punten. Het onderdeel kruisligging heeft wel aandacht nodig bij deze stiervader maar gezien de kruisligging van moeder die hellend is vangen we dit mooi op. Een mooie bonus heeft deze stiervader op het gebied van gezondheidskenmerken en levensduur waar hij bijzonder goed op scoort. KIK Blind Date is een halfbroer van KIK Emotion de Impressionzoon die in mei actiestier was. Voor de complete achtergrond verwijzen we u dan ook naar de tekst bij de stier Emotion. We noemden al even de Grietjes, een moederlijn waar u zich geen zorgen over hoeft te maken. Een koefamilie die feilloos aansluit bij de fokkerijvisie van KI Kampen. Voor de koefamilie begon het succes in de mannelijke lijn eigenlijk bij KI Kampen die met Homerun (v. Lord Lily) de eerste zoon testte uit deze koefamilie. Zijn de Grietjes veelal koeien die prima in balans zijn ook KIK Blind Date is zonder dat u hem gezien heeft een fraaie verschijning. Een mooie mix tussen kracht en melktype kenmerken hem evenals de fraaie kruispartij, licht hellend en bovengemiddeld breed. Met het inzetten van KIK Blind Date ligt er een mooie toekomst in het verschiet op het gebied van fokkerij!

Meer informatie: New Moore Integer

Als er één stier is die wereldwijd veel invloed heeft gehad op de huidige Holsteinpopulatie dan is het wel O-Man. Vaak zijn het dieren die prima functioneren omdat hij op veel gezondheidskenmerken sterk scoort. Zoeken we een O-Mandochter die ook op het gebied van exterieur fraai is dan wordt het moeilijker maar komen dan al snel uit bij New Moore Esmeralda 38 van de Mts. Withaar-Prent uit Nijeveen. Later meer over haar achtergrond. Voor Impression is het de eerste keer dat hij als stiervader fungeert binnen het fokprogramma van KI Kampen. Als zoon van Socrates heeft hij vooral veel kilogrammen melk als sterkste onderdeel in zijn productie-index. In zijn exterieurvererving vallen vooral de brede voorhand, inhoud, kruisbreedte en alle uierkenmerken positief op. Met New Moore Integer hebben we dan ook een Impressionzoon die voorkomt uit zoals we al opmerkten één van de beste O-Mandochters uit Nederland. Wie haar wel eens heeft gezien in de stal bij de familie Withaar of op diverse keuringen weet dat zij een fraaie verschijning is met haar gitzwarte lijf. Harmonisch gebouwd en in het bezit van een bijzonder kwaliteitsuier met daarnaast ragfijne benen. Ze is dan ook beloond met 91 punten voor algemeen voorkomen wat misschien nog wel wat meer zou kunnen worden. Op haar erelijst staan o.a. reservekampioene van de HHH-show, middenklasse kampioenschap tijdens de winteravondshow in Wanneperveen en het algemeen kampioenschap op de Drentse wintershow 2014 in Pesse. Ondanks haar vele uitjes naar diverse keuringen weet ze ook in de melkput prima te presteren met fantastische lijsten getuige haar hoge lactatiewaarden. De fijnheid zal hoogstwaarschijnlijk wegkomen bij grootmoeder New Moore Esmeralda 29, een Goldwyndochter van 88 punten. Jammer genoeg heeft zij maar twee lijsten gemaakt. Maar overgrootmoeder New Moore Esmeralda 26 (v. Hole in One) maakt veel goed met haar ruim 81.000 kilogram melk.New Moore Integer zelf is een stier die prima is gebouwd, opvallend is zijn diepe ribbenkast en prima kruisconstructie. Daarbij is zijn beenstand achter zeer goed te noemen even als het gebruik van de benen.
 

Meer informatie: KIK Emotion

Voor KIK Emotion geldt dat zijn achtergrond enige overeenkomsten heeft met KI Kampen. Voordat we in Dalfsen neerstreken was KI Kampen gevestigd aan de Buitendijksweg in Kampen. Juist aan deze Buitendijksweg, bij de familie Oostendorp ligt de oorsprong van deze koefamilie. De eerste stier die wij hebben getest uit deze koefamilie was Homerun (Lord Lily x Esquimau) en nu ruim vijftien jaar later is deze familie nog steeds in beeld bij KI Kampen. Voor het vaderschap tekent Impression (Socrates x Potter) een melkstier die ruim bemeten koeien geeft waarbij voorhand 103 kruisbreedte 107 en achteruierhoogte 113 tot de sterkste punten behoren in de onderbalk. Ook zijn uiergezondheid score van 105 zal ongetwijfeld een bijdrage hebben geleverd aan zijn hoge score voor levensduur. We noemden al de diepe koefamilie achter KIK Emotion, een familie waar bijna alle zonen het tot fokstier hebben gebracht. We noemden al Homerun maar ook stieren als Herzbube, Einstein, Jorrik en Emil II komen uit deze familie. Het is dus niet verwonderlijk dat veel vrouwelijke dieren uit deze lijn veel benutte stiermoeders zijn of waren. Zo vinden we met Koepon Genua 2 een Jeevesdochter die precies weergeeft waar de Grietjelijn voor staat. Ze is namelijk de moeder van Emotion en goed voor ruim 42.000 kilogram melk met 3.82% eiwit. Voor een Jeevesdochter zijn vooral de hoge gehalten opvallend omdat Jeeves juist geen gehalten stier is. Als we naar grootmoeder Koepon Shottle Genua 1 kijken dan zien we weer een koe met hoge gehalten. Ook dit is opvallend omdat we hier te maken hebben met een Shottledochter, ook een stier die niet uitblinkt in zijn gehaltenvererving. Zij heeft overigens ook al een mooie levensproduktie. Tot op heden ruim 84.000 kilogram melk met 4.76% vet en 3.69% eiwit. Het kan dan ook niet anders als dat het eiwit vast gebakend zit in de Grietjelijn gezien de prestaties van deze koeien. Via Genua ET, een met 87 punten ingeschreven Aarondochter die tevens de moeder is van de fokstieren DT Improver en DT Impress komen we uit bij de eerder genoemde Grietje 80. Een met 91 punten ingeschreven Esquimaudochter die dus met de stier Homerun direct een fokstier van formaat wist te geven. Om alles compleet te maken zij kwam op haar beurt weer uit een AB89 punten Lucky Leodochter, de koe die dus rondliep in de stal van Wim Oostendorp. Wie de stier zelf heeft gezien zal kunnen beamen dat hij de perfecte stier benaderd, fraai in verhoudingen, een stier waar de spreekwoordelijke kwaliteit van afdruipt. Vooral zijn beenwerk maakt veel indruk met zijn mooie botstructuur en prima stap. Bij gebruik van deze stier zullen we maar zeggen … succes verzekert!
 

Meer informatie: Meervelder Cobus 403

De stalnaam Meervelder is een begrip binnen de zuivere MRIJ fokkerij. Verschillende stieren met de prefix Meervelder staan hoog genoteerd in de ranking van het MRIJ klassement o.a. Meervelder Albert. Cobus stamt uit dezelfde koefamilie als hoogvlieger Albert, de moeder van Albert is namelijk de overgrootmoeder van Meervelder Cobus. Zij was een Meldoberdochter en als vaars kreeg ze al de hoge score van AB87 algemeen voorkomen toebedeeld. Ook in productie overtuigde ze met een eerste lijst in 305dgn van 7.239 kg melk met 3.61% eiwit. Niet alleen is ze de moeder van fokstier Albert ook als fokkoe in vrouwelijke lijn wist de overgrootmoeder van Cobus zich prima te manifesteren getuige o.a. de volle zuster van Albert, een Mark 44 dochter (AB86), een Rudolphdochter (AB86) en een Ruthgerdochter kreeg zelfs AB87. Ook de grootmoeder van Cobus Swingfoxdochter Coba 351 kreeg de AB score toebedeeld evenals de Baltimore moeder van Cobus. De moeder van Meervelder Cobus kan het beste omschreven worden als een prima ontwikkelde rastypische MRIJ koe voorzien van een best uier en prima beenwerk. Naast haar fraaie uiterlijk weet ze ook in productie te overtuigen gezien haar lactatiewaarde welke in haar eerste lijst uitkomt op 117+. Mede debet aan haar hoge lactatiewaarde zijn de hoge gehalten maar dat mag van een Baltimoredochter ook zeker verwacht worden. Als vader heeft Meervelder Cobus met Remco eveneens een zeer gedegen afstamming. Hij vererft naast solide exterieur een positieve melkplas met dikke gehalten. Vooral de +0.21% voor eiwit is zeer aansprekend. Ook voor de secundaire kenmerken o.a. een mooie 105 voor uiergezondheid laat Remco een meer dan stiervaderwaardige vererving noteren. Met deze cijfers is het dan ook niet verwonderlijk dat we na MRIJ stier Rens nog een veelbelovende Remcozoon inzetten. Binnen de MRIJ fokkerij is het een must om de rastypische dubbeldoelkwaliteiten van bespiering met voldoende melktype goed te waarborgen. Bij het zien van Meervelder Cobus kan gesteld worden dat hij deze kwaliteiten perfect in zich heeft. Cobus is een prima ontwikkelde stier met tevens veel breedtematen en een passende bespiering. Hij stapt op rondom best beenwerk. Naast zijn allround hoog verwachtingspatroon heeft Meervelder Cobus nog iets extra’s te bieden namelijk zijn fraaie donkerrode kleur.

Meer informatie: Het Meer Bali

Het Meer Bali is als extra actiestier ingezet in april vanwege de grote vraag naar de actiestieren. Het Meer is geen onbekende prefix want ook in december hadden we met Het Meer Sunny Dream een stier uit stal Giessen uit het Gelderse Angeren. Bali is een halfbroer van Sunny Dream, hun moeder is de excellente Het Meer Lucky Shot 6. Een uitgebreide beschrijving van de koefamilie is dan ook te lezen in het ki bulletin van januari jl. Het Meer Bali is een Balistozoon met een hoge fokwaarde voor productie, een ruime melkplas gecombineerd met dikke gehalten. Gezien zijn afstamming, zijn genomic fokwaarden en zijn eigen verschijning, hij is aAa 231, lijkt Bali de meest geschikte partner voor kleine koeien met te weinig inhoud en een hellend kruis.

Meer informatie: De Volmer Noordesch Stallion

Wie de foto bekijkt van Stallion zal even goed moeten kijken of we hier te maken hebben met een roodbonte stier. De nagenoeg witte Stallion is een stier uit een prachtige koefamilie die eiwit sterk verankerd heeft. In zijn stamboom spelen Nederlandse en enkele Amerikaanse roodfactorstieren een centrale rol, waarbij de laatste 3 stieren in zijn pedigree allen roodfactorstieren zijn. Roodfactor stier Stellando Rf, de vader van Stallion, behoort tot één van de interessantste jonge fokstieren voor de roodbontpopulatie. Hij komt uit de vermaarde Batenburg Ginsterlijn, waaruit wij in februari de zwartbonte actiestier Malkov (Big Malki x Bertil) testen. Qua verervingspatroon heeft hij op roodbontbasis ruim 1100 kilogram melk met +0,16% eiwit. Daarnaast is het één van de beste benenverervers met zijn 111 score. Stallion komt voort uit De Volmer Anemoon 9, één van de drie volle zussen die Mr. Savage (Shottle x Goldwyn) als vader hebben. Alle drie zijn veel benutte stiermoeders, waarvan Annemoon 9 als moeder fungeert bij Stallion. Haar vaarzenlijst is prima verzorgd met 8700 liter en 3.66% eiwit. Ook grootmoeder De Volmer Anemoon 3 laat mooie producties zien met gemiddeld 3.81% eiwit. Zij was een fraaie Nearbydochter met een fantastisch uier. Ook is zij de volle zus van de veel gebruikte De Volmer Glorius, die als hoge genomicstier en als stiervader veel is benut. Voor haar vinden we De Volmer Annemoon 1 een Classicdochter uit de bekende Glory Boxdochter Huntje Anemoon 6. De laatste vinden we o.a. terug bij onze wachtstier Striky Exit (Kodak x Classic) waar zij als grootmoeder fungeert. Deze met 85 punten ingeschreven Glory Box heeft een levensproductie behaald van bijna 80.000 kilogram melk met prima gehalten. De oorsprong van deze koefamilie ligt bij de geweldige Dutchglenn Chieftess familie die haar sporen ruimschoots verdiend heeft in de Holstein fokkerij. Veel kwaliteiten zien we terug in Stallion, een evenredig gebouwde stier die veel lengte vertoont. Opvallend zijn de beste klauwen van Stallion; het zijn gewoon “blokken van klauwen”. Voor de vroege vogels onder ons….. witte koeien zijn veel gemakkelijker te vinden in het donker!

Meer informatie: Gansey’s Color Run

Met genoegen presenteren wij u de actiestier Color Run wetende dat succes haast verzekerd is. Mooie woorden zult u zeggen maar wie zich verdiept in de pedigree ziet al snel dat hij afkomstig is uit dezelfde moeder als de fokstieren Talentino en Leonidas. Het enige verschil zit hem in de vader met Colorado (Arroyo x Lawn Boy) heeft hij een stiervader die stamt uit misschien wel de beste Lawn Boydochter die in Nederland rondloopt. Colorado lijkt dochters te geven die fraai zijn van uiterlijk en heeft zeer goede scores voor uiergezondheid (109), klauwgezondheid (103) en vruchtbaarheid (102). Color Run stamt van de Annet-familie welke vooral uitblinkt in eiwitgehalte. De eerste vier generaties noteren achtereenvolgens de volgende gemiddelde eiwitgehalten: 4.02% x 3.70% x 3.65% x 3.70%! Ondertussen loopt de teller voor kilogrammen melk bij de moeder van Colur Run mooi op en de eerste mijlpaal komt in zicht. Color Runs moeder Annet 3348 is een best ontwikkelde Kiandochter met uitzonderlijk beste gehalten (4.62% vet en 4.02% eiwit) en heeft met haar 90 punten een uitstekend exterieur. Kiandochters verdienen nog wel eens wat ondersteuning voor het uier en de kruisbreedte. De paring met stiervader Colorado lijkt dan ook perfect te passen omdat hij uitblinkt op deze onderdelen. Ook grootmoeder Annet 2822 was een prima koe gezien zijn 87 punten voor algemeen voorkomen. Zij komt voort uit een Tulipdochter met een best uier, niet vreemd dus dat Talentino en Leonidas veel tevreden gebruikers kent die de beide stieren steeds meer roemen. Color Run is evenals zijn halfbroers een imposante stier om te zien. Een stier met veel ras, mooie overgangen en een licht hellend kruis. Drie op een rij? Wij denken van wel!

Meer informatie: ‘T Brook No Claim

Voor de maand maart hebben we met No Claim een stier die prima past bij KI Kampen. Zeker als we kijken naar de prestaties die de moederlijn laat zien. Prestaties die prima passen bij een stiermoeder van KI Kampen. Probleemloze, hoog productieve en gezonde boerenkoeien die woorden zijn van toepassing op de moederlijn welke afkomstig is van familie Steenblik – Tetteroo uit Ruurlo. Daarnaast heeft No Claim met stiervader Twist een stier die de laatste tijd van zich doet spreken. Naast een mooie dochtergroep in Hardenberg heeft hij prima cijfers die menig veehouder aanspreken. Wie de moeder van ’t Brook No Claim, Quarrel 11 heeft gezien zal kunnen beamen dat zij geen keuringskoe is. Ondanks dat deze Jorryndochter is ingeschreven met 87 punten heeft ze andere kwaliteiten die meer in het oog springen. Vooral op het gebied van productie is zij een topper. Probleemloos weet zij lijsten van ruim 10.000 kilogram te noteren met beste gehalten. Nogmaals een bewijs dat koeien niet groot hoeven te zijn om veel melk te produceren want Quarrel 11 is niet groot maar bezit wel een geweldig kwaliteitsuier en hele beste benen. Opvallend zijn ook de hoge eiwitgehalten bij zowel moeder als grootmoeder die beiden minimaal 3.70% scoren. Grootmoeder Quarrel 9 is een Lightningdochter die een mooie AB 87 kent voor haar algemeen voorkomen. De moederlijn van Quarrel heeft haar basis in Amerika waar deze familie gekenmerkt wordt door zeer goed exterieur (9 generaties AB- of EX-koeien) en uitstekende producties. Via één van die excellente koeien, Blackstardochter Quarrel, komen we bij de koe waar het in Nederland allemaal mee is begonnen. Quarrel produceerde meer dan 65.000 kilogram melk, haar Leadmandochter Quarrel 2 (AB 87) produceerde bijna 70.000 kilogram melk en kleindochter Quarrel 4 (AB 85) ook meer dan 60.000 kilogram melk. Via Quarrel 5 een Lord Lilydochter met 45.000 kilogram melk komen we weer uit bij grootmoeder Quarrel 9 de grootmoeder van ’t Brook No Claim en is de cirkel weer rond. Met No Claim hebben we een evenredig gebouwde stier op stal, die zijn sterkste punten kent in kruisligging en prima benen. Kortom hij lijkt het evenbeeld van zijn moeder.

Meer informatie: Payday

Voor de maand februari hebben we met Payday een actie-stier waarin een mengeling van Amerikaanse, Duitse en Nederlandse genen aanwezig zijn. Een stier die gefokt is door Marcel Brugman uit Loenen die de grootmoeder van Payday als kalfje heeft aangekocht bij de familie Hemmink uit het Overijsselse Geesteren. Amerikaanse genen komen we direct tegen met stiervader Bookem (Planet x Ramos) een stier die al maanden de lijstaanvoerder is van de Nederlandse NVI ranking. Een ruime melkplas van 1300 kilogram met een mooie vet/eiwit verhouding kenmerken zijn productie-index. Maar ook zijn onderbalkkenmerken op exterieur gebied laten eigenlijk geen ruimte voor enige kritiek. Bij het zien van stiermoeder Jaantje 1 kwamen we snel tot de conclusie dat zij een gewenst stiermoeder was voor KI Kampen. Niet de grootste koe maar wel een melkkoe zoals we ze graag zien, een voldoende brede voorhand en vooral een prima kruisconstructie kenmerkten haar. Jammer genoeg kwam er een vroegtijdig einde aan haar carrière door een ongeluk tijdens de tocht. Maar ondanks dat heeft ze ruim 50.000 kilogram melk met prachtige gehalten geproduceerd. Uit deze Mascol stiermoeder wordt op het bedrijf nog een Planetdochter gemolken die is ingeschreven met 84 punten en een lactatiewaarde van 112+ heeft. Grootmoeder Jaantje 1825 een O-Mandochter kwam als jong kalfje op het erf van de familie Brugman in gezamenlijk eigendom met Frans van der Kroon. Zij was een echte O-Mandochter gezien haar zware bouw, een extra spiertje en haar prima gevormde uier wat even iets kort was in de uierbodem. Vooral haar ijzersterke benen staan een ieder voor ogen die deze koe hebben gezien. Zij heeft bijna 60.000 kilogram melk geproduceerd wat toch ook weer een mooi totaal is. Voor haar vinden we een 87 punten Looking Major gevolg door een 100.000 liter koe van 89 punten met als vader Jabot. Ook voor haar vinden we stieren in de pedigree die nog steeds geroemd worden met Sunny Boy, Ned Boy, Rocket en Triple Threat. 
Ook een reden om Payday ruim te gebruiken binnen uw veestapel is het uiterlijk van Payday zelf. Een prachtstier die op alle fronten laat zien wat we graag wensen. Breedte, kracht, melktype en hele beste benen.
 
 

Meer informatie: Batenburg G. Malkov

Als er een stier is waarin twee koefamilies samen komen die de laatste tijd foktechnisch veel benut zijn dan is dat wel Batenburg G. Malkov. Aan vaderszijde vinden we de stier Big Malki, een Hoekland Maikzoon afkomstig uit de Big Anna Jacoba’s van de familie Knoef uit Geesteren. Een jonge stier die veel aanhangers kent mede doordat hij afkomstig is uit deze prachtige koefamilie. Een familie die zeer sterk is op het gebied van exterieur en hoge gehalten. Ook wij hebben met Big Position (v. Twist) en Big Winnetoe (v. Windbrook) al twee stieren uit deze koefamilie ingezet.
Aan moederzijde vinden we de Batenburg Ginster koeien van Peter Aalberts en Jeanet Brandsma uit Giethoorn. Een van oorsprong Duitse koefamilie die uitblinkt in productie, levensduur en laatrijpheid, iets wat we nog steeds zien bij de Ginsters in Giethoorn. Voor stiermoeder Batenburg Ginster 2925 een met 90 punten Bertildochter geldt hetzelfde met lijsten van ruim 13.000 kilogram melk met hoge gehalten. Maar ook binnen het bedrijf van de familie Aalberts weet zij met lactatiewaarden van 125+, 131+, en 122+ zich nog weer te onderscheiden. Ook Malkov’s grootmoeder is voor velen een bekende koe, zij luistert naar de naam Batenburg Ginster 2545 een met 90 punten ingeschreven O-Mandochter. Een koe die met twee vingers in de neus wist te pieken met een dag productie van 70 liter. Zij wist dan ook eveneens hoge lactatiewaarden te noteren en zij heeft zich met fokstier Batenburg Stellando al bewezen als stiermoeder. Kijken we nog eens goed naar deze familie dan blijkt dat we in de eerste acht generaties geen koe tegenkomen met minder dan 50.000 kilogram melk op de teller met daarnaast hoge gehalten. Pakken we het exterieur van de hele familie er nog even bij dan is de ondergrens 84 punten. Met stieren als Osmond, Lucky Leo, Labelle, Sunny Boy, Mutual, Bell en President komen we dan uit bij stammoeder Goldlack, een met 90 punten ingeschreven koe die als kalf werd gekocht bij melkveebedrijf Schöder in Bremershaven. Veel kwaliteiten van de Ginsters zien we terug in de stier Malkov. Een prima ontwikkelde stier met een meer dan gemiddelde breedtemaat. Ook het extra spiertje is aanwezig die we vaak ook zien bij de Ginsterkoeien. Malkov is even iets vlak in zijn kruisligging maar de breedte hierin, en de prima positie van de draaier maken veel goed. Malkov lijkt het best te passen op koeien die even wat meer breedtemaat nodig zijn en extra productie.

Meer informatie: J&G Trawant

Een bijzondere bloedvoering is één van de dingen die het meest opvalt als wij de pedigree bekijken van onze actiestier Trawant. Met Fageno en Observer in de afstamming geeft hij een mooie  bloedverversing. Kijken we verder in de pedigree naar de bloedvoering  dan is het zeker opmerkelijk dat een roodbonte stier zoveel zwartbonte Holstein legenden als Blackstar, Mtoto, Shottle, O-Man en Planet in de afstamming heeft. Fageno (Fidji x Ruacana) is in Duitsland getest en is een stier die bij uitstek sterk scoort op gezondheidskenmerken. De koefamilie erachter kenmerkt zich door een solide afstamming met zeer goede gehalten. Stiermoeder J&G Redspot 68 is een dochter van de Amerikaanse stier Observer. Zij is bezig met een prima eerste lijst. Een vaars die een enorm hoog en breed achteruier bezit waarvan het vooruier even iets langer mocht zijn. Een vaars die daarnaast veel laatrijpheid laat zien en ongetwijfeld door de jaren heen zal uitgroeien tot een degelijke melkkoe. Haar moeder is een bekende koe die luistert naar de naam J&G Redspot 16, een Shottledochter met een excellent score voor algemeen voorkomen. Zij heeft dan ook menig keuringstitel op haar CV staan. Zij heeft met 53.000 kilogram melk een mooi levenstotaal, een koe waar menig bezoeker op het bedrijf van de familie Hoegen van onder de indruk was. Niet de grootste maar super gebouwd en een heel best uier. Zij is tevens de volle zuster van Snooker Rf, een veel gebruikte stier die een niet veel voorkomende aAa code bezit met 564. Wat de koefamilie nog extra interessant maakt zijn de successen in de mannelijke lijn. Fokstieren als Snooker Rf en Starfire zijn o.a. afkomstig uit deze stam. Zelfs in het tijdperk van de genomics doen de Redspots van zich spreken. Zo behoort o.a. de hoornloze Label P tot de absolute top van de roodbonte merkerstieren in Duitsland. J&G Trawant lijkt dan op voorhand al een stier waar we nog veel plezier aan gaan beleven zeker ook gezien zijn uiterlijk. Gemiddeld ontwikkeld, maar een sterke bovenbouw en hele beste benen zijn het meest opvallend.
 
 

Meer informatie: Marwil Wake Up

Als er één koefamilie is die garant staat voor fokstieren dan is dat de familie achter Marwil Wake Up. Stieren als Wonder, Epic, Explode en Kingboy voeren terug op deze Amerikaanse koefamilie. Juist uit deze koefamilie hebben we met Marwil Wake Up een prachtige stier op stal. Voor het vaderschap tekent dit keer de Italiaanse stier Wyman, een Goldwynzoon die een mooie productie-index laat zien van een paar honderd liter melk met dikke gehalten. Met name voor inhoud, voorhand en kruisbreedte scoort hij zeer goed. De fittness-kenmerken vruchtbaarheid (102) en celgetal (110) zijn ook prima gewaarborgd.

Stiermoeder Leadmea-Joc is een Stol Jocdochter van de familie van de Veen uit het Friese Ureterp. Een fraaie melkkoe die even over iets meer conditie mocht beschikken maar voor de rest valt er eigenlijk niks aan te merken op haar. In vier lijsten wist ze tot nu toe ruim 40.000 kilogram melk met een gemiddeld eiwitgehalte van 3.76% te produceren. Zij stamt uit Marwil Leadmae 1 een 88 punten koe die bijna honderdduizend kilogram melk heeft geproduceerd met gemiddeld 3.62% eiwit. Zij is een Durhamdochter rechtstreeks uit Whittier-Farms Lead Mae EX-95. Een koe die de omschrijving “Tremendous Brood Cow” gemakkelijk kan dragen gezien haar betekenis voor de Holstein fokkerij. Verderop in de pedigree vinden we uitsluitend koeien van 87 punten of meer. Tot wel negen generaties terug, wat ook nog maar weer eens aangeeft hoe diep deze koefamilie is geworteld. Laatrijpheid kenmerkt de Lead Mae familie. Dat geldt ook voor onze actiestier van januari, een prima gebouwde stier die veel jeugd vertoont en daarnaast stapt op mooie fijne benen die hij prima gebruikt.

Meer informatie: Zwamburg Coldplay

Wie het nieuwe jaar hoog wil inzetten op gehalten in de moederstam heeft met Zwamburg Coldplay direct een stier die hier ruimschoots aan voldoet. Extreme gehalten kenmerken deze koefamilie maar ook op andere fronten weet deze koefamilie zich te onderscheiden. Verderop zullen we hier meer aandacht aan besteden. Eerst even iets over stiervader Sherlock Rf. Deze Fidelityzoon heeft afgelopen tijd zijn eerste dochters aan de melk gekregen. Een mooi opgebouwde productie-index waarbij de licht negatieve gehalten gekoppeld zijn aan een flinke melkplas van bijna 1000 kilogram melk. Op exterieur gebied weet hij vooral uit te blinken op het gebied van beenstand achter (114) en beengebruik (113) maar ook conditiescore (101) en prima scores voor alle uieronderdelen kenmerken hem. Maar bovenal blijken het ook vaarzen te zijn die voorzien zijn van gezonde uiers, kortom stiervader waardig.

We noemden al de hoge gehalten die we direct terug vinden bij stiermoeder Zwamburg Massia, een Jerudodochter. Zij kwam in haar tweede lijst zelfs tot 4.35% vet en 4.15% eiwit naast de ruim 10.300 kilogram melk en dit alles in 305 productiedagen. Haar uiterlijk kunnen we het best omschrijven als een fraai typische koe die voorzien is van een sterk aangehechte uier die een mooie speenplaatsing laat zien. Van haar hebben we afgelopen zomer al een Camion-zoon getest die nog steeds hoog in de genomic ranking staat. Het mooie hiervan is dat deze hoge cijfers gekoppeld zijn aan beste koeien uit deze koefamilie en dat ook voor meerdere generaties. Opvallend was ook grootmoeder Gruthuus Massia 1005, een Classicdochter die opviel door haar fantastische uier wat ze ook beloond zag met 89 punten. Ook zij was harmonisch gebouwd en voorzien van prima beenwerk. Zij wist nog hogere lijsten te noteren als haar dochter. Vooral haar tweede lijst van ruim 12.500 kilogram melk met 3.66% eiwit in 305 dagen spreekt tot de verbeelding. Zij heeft met Manhattan (v. Moonlight) overigens een halfbroer die verdienstelijk scoort als fokstier. Beiden stammen dan ook uit Gruthuus Massia 1000 Rf een Orcivaldochter die veel benut is als stiermoeder. Zij manifesteerde zich als een uitstekende productiekoe die extreem hoge gehalten liet noteren met gemiddeld 5.28% vet en 3.96% eiwit. Zij was ingeschreven met 86 punten algemeen voorkomen en zag met 87 punten haar uier als hoogst beloonde onderdeel. Zij was afkomstig uit Apina Massia 20, een topkoe die de laatste jaren regelmatig fokstieren heeft voortgebracht.Hadden we het in de moederstam al vaak over fraai typische dieren ook Coldplay zelf is opvallend door zijn fraaie verhoudingen. Goed ontwikkeld voor zijn leeftijd maar vooral mooi “vierkant” op de benen, waar we mee bedoelen zowel breed van voor als achter. Makkelijk bewegend op zijn prima benen weet hij keer op keer de aandacht te trekken. Coldplay zal net als de bekende rockband uit Engeland snel carrière maken, maar dan als een stier die u als muziek in de oren klinkt!

Meer informatie: Het Meer Sunny Dream

Voor diegene die de stier Sunny Dream hebben gemist volgt hieronder nog enige informatie over hem. Eigenlijk stond hij voor het voorjaar 2016 gepland maar door het uitvallen van de stier ’T Brook Spin Off de actiestier voor december hebben we hem naar voren geschoven. Sunny Dream is een zoon van de veelgebruikte genomicstier Sundance (Sudan x Planet). Een stier met mooie verwachtingswaarden voor productie als mede gezondheidskenmerken.
Gaan we op zoek naar één van de beste Atwooddochters in Nederland dan komen we al snel uit bij Het Meer Lucky Shot 6, een prachtkoe van melkveebedrijf Giessen uit Angeren. Het Meer Lucky Shot 6 werd afgelopen voorjaar uitgeroepen tot Miss Overbetuwe 2015. De tweedekalfs Atwooddochter van de familie Giesen won de titel bij de zevende videokeuring van de fokclub Overbetuwe. Het Meer Lucky Shot 6 is een sterk ontwikkelde koe met een vast aangehechte uier en een melktypische uitstraling. Zij werd dan ook als tweede kalfskoe beloond met een excellente score van 90 punten,  waaronder 93 punten voor haar sublieme uier. Maar ook haar twee lijsten tot nu toe spreken tot de verbeelding met een ruime melkplas en hoge gehalten resulterend in 118+ en 126+ lactatiewaarden. Als grootmoeder vinden we een 87 punten Shottledochter die ook nog steeds in productie is. Bij de overgrootmoeder komt misschien nog wel de hoge melkaanleg weg. Zij was namelijk een dochter van Addison, een stier die bekend stond om zijn enorme melkvererving, en zij was ingeschreven met 90 punten.
Het best kunnen we Het Meer Sunny Dream omschrijven
als een goed ontwikkelde stier met voldoende breedtemaat. Daarbij is hij in het bezit van een prima kruis dat licht hellend is en een mooie breedte laat zien. Opvallend is de ragfijne botstructuur die we bij hem zien en dan vooral in de benen.
 

Meer informatie: Poppe Ferdi

De stier Poppe Ferdi komt uit de Fienchenlijn die eigen is aan de familie Poppe uit Wijthmen, een klein plaatsje onder de rook van Zwolle. Bij Poppe Ferdi tekent Bookemzoon Boss voor het vaderschap. Hij laat een torenhoge productie-index zien van bijna 1.000 kilogram melk met dikke gehalten. Maar ook zijn exterieur plaatje is geweldig met een onderbalk zoals een ieder ze graag ziet. Kijken we nog naar de gezondheidskenmerken dan zien we met celgetal (105), klauwgezondheid (103), vruchtbaarheid (102) en persistentie 107 een stiervader die bijzonder compleet is.
Als moeder van Poppe Ferdi zien we Poppe Fienchen 804. Wat haar zo bijzonder maakt is de enorme productiedrang die zij laat zien. Niet vaak komen we een stiermoeder tegen met een vaarzenlijst van ruim 12.300 kilogram melk in 305 dagen. Voeg daarbij de nog zeer acceptabele gehalten van 4.11% vet en 3.51% eiwit dan hebben we hier te maken met een productie koe pur sang. Maar het mooie is dat deze geweldige producties samengaan met een fraai uiterlijk. Ze is gewaardeerd met 87 punten algemeen voorkomen. Natuurlijk draagt de prima verzorging er toe bij dat ze pittig produceert maar een vaars met een daggemiddelde van 40 liter blijft bijzonder. Maar als we naar de productie kijken van grootmoeder Fienchen 580 dan heeft ze het ook niet van een vreemde, zij maakte een lijst van 16.000 kilogram in 305 dagen wat ook niet alledaags is. Vandaar dat de familie Poppe deze Stol Jocdochter ook meerdere keren heeft gespoeld om de invloed van haar zo groot mogelijk te krijgen binnen de veestapel.  Om het verhaal compleet te maken, het vervolg van deze bijzondere koefamilie. Hier komen we allemaal geweldig koeien tegen om te beginnen bij een AB85 Lightning x B+84 Konvoy x AB85 BW Marshall x A92 Factor Rf x AB 88 Leadman x A92 Enhancer gevolgd door stammoeder Maple G. Fire Red een Firestardochter met A90 punten  algemeen voorkomen.
Poppe Ferdi is een melktypische stier. Een diepe borst gevolgd door een diepe ribbenkast kenmerken hem. Ook willen we nog graag even de benen benoemen die veel overeenkomsten vertoond met zijn moeder, fijn van structuur en soepel in de stap. Wie een grote stap wil maken in productie dient Poppe Ferdi dan ook ruim in te zetten. 

Meer informatie: KIK Artiest

Wie de fokkerij de laatste decennia een beetje heeft gevolgd koppelt bij het horen van de naam Idafamilie deze meteen aan de familie Ruijter uit Tollebeek. De actiestier KIK Artiest, vader Artie Red, is afkomstig uit de bekende Idalijn, een familie die hoge producties koppelt aan een fraai uiterlijk. Zo ook bij stiermoeder Tollebeke Ida 464. Als men op zoek gaat na een fraaie Fidelitydochter dan komt stiermoeder Tollebeke Ida 464 direct in beeld. Je kunt iets zeggen van haar speenlengte die wat kort is maar voor de rest is zij een fraai typische koe met een uier wat zowel van voor als achter sterk is aangehecht. De benen zijn best maar dat mogen we ook verwachten van een Fidelitydochter. Haar totale waardering komt uit op een mooie 87 punten. Op het productievlak is vooral het hoge vet en eiwitgehalte opvallend naast de toch ruime melkplas van ruim 9000 kilogram als vaars. Voor een hoge levensproduktie kunnen we direct terecht bij grootmoeder Tollebeke Ida 281 een O-Mandochter die tot op heden ruim 85.000 kilogram melk produceerde met 4.40% vet en 3.63% eiwit. Zij is vooral een heel degelijke koe met een kleine bemerking op haar vooruierlengte. Ze heeft diverse zonen bij verschillende ki’s die wachten op hun eerste index. Een generatie verder komen we bij een honderdtonner, zoals we die graag tegenkomen in de afstamming. Haar naam is Tollebeke Ida 231 een 86 punten Sinatradochter die een levensproduktie heeft van ruim 108.000 kilogram melk. Voor haar vinden we een  87 punten Labelledochter gevolg door een 88 punten Sunny Boydochter.
KIK Artiest zelf is een fraai gebouwde stier die gezien zijn afstamming en prestaties als muziek in de oren zal klinken. Duurzaamheid, productie en een fraai uiterlijk zullen ruim aanwezig zijn in het genenpakket van KIK Artiest, gebruik hem dan ook volop!
 

Meer informatie: T Brook Hacker

Meer informatie: De Vlottenburg Ard cd

Een jonge stier met toegevoegde waarde zo kunnen we De Vlottenburg Ard het best omschrijven aldus Henk Gieling uit Babberich. Natuurlijk zal iedere fokker van een stier dat zeggen over zijn zelf gefokte stier maar gezien de achtergrond bij De Vlottenburg Ard zou het zo maar waar kunnen zijn. Met Artie Red (Mr. Burns x Regiment) hebben we een stiervader die afkomstig is uit de Applelijn. Een stier die naast een goed opgebouwde productie-index veel fraaie jonge dieren laat zien op diverse jongveekeuringen. Deze winter zullen er velen aan de melk komen en dan zullen we weten waar zijn sterke punten precies liggen. Onlangs is bekend geworden dat De Vlottenburg Ard positief is bevonden voor het pas ontdekte erfelijke gebrek CDH dus hou daar rekening mee bij het gebruik van deze stier. Aan moederszijde vinden we Wilma 323 met als vader de door Gieling zelf gefokte De Vlottenburg Kain. Deze Kianzoon is een volle broer van de stier Abel van KI Samen. Kain is afkomstig uit een 89 punten Lentini, gevolg door een 88 punten Tulipdochter uit een 90 punten Lorka Magnadochter die al eens op de Europese show in Brussel is geweest. De Vlottenburg Wilma 323 is zelf opgenomen met de fraaie score van 92 punten algemeen voorkomen. Een koe met een geweldige uitstraling, super in de verhoudingen, een fantastische uier wat enorm hoog is aangehecht en stappend op hele beste droge benen. Maar ook in de melkput doet zij het geweldig, met een gemiddelde van ruim 10.000 kilogram melk over zes lijsten stemt zij haar eigenaren zeer tevreden. Mooi om te vermelden is dat zij in 2013 was genomineerd voor de beste gebruikskoe verkiezing in Hoornaar. Met twaalf koeien ging zij de finale in waar zij verdienstelijk als vierde eindigde. Van haar loopt een Spencerdochter in Babberich die gewaardeerd is met 86 punten. Zij realiseerde in de eerste drie lijsten 28.980 kilogram melk met 4.21% vet en 3.89% eiwit. Daarnaast loopt er nog een knappe Tableauvaars die binnenkort zal dienen als fotomodel voor de R.U.W. Grootmoeder Wilma 132 was een met 86 punten ingeschreven Stadeldochter die in drie lijsten 29.220 kilogram melk produceerde met 5.04% vet en 3.70% eiwit. Een koe die afkomstig was van de familie Hoegen uit Gaanderen die in 2005 zijn gestopt zijn met hun melkveebedrijf. Overigens was deze Stadeldochter afkomstig uit een Lord Lilymoeder. Het fraaie uiterlijk van de Wilma’s zien we terug bij De Vlottenburg Ard. Een best ontwikkelde stier die een harde bovenbouw bezit en een fraai breed en licht hellend kruis. Vlot stappend op zijn droge benen kan hij dus wel degelijk van toegevoegde waarde zijn zoals de familie Gieling al aangaf.

Meer informatie: KIK Prizewinner

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld wanneer zetten jullie een zoon van Big Winner in? Nou het moment is daar. Niet zo maar een stier maar een stier uit een hele bekende koefamilie namelijk de Hellen familie van John de Vries uit Boijl. Met deze stier afkomstig uit JIMM Hellen 589 de bekende Shottledochter hebben we een stier met wel een heel bijzondere afstamming op stal. Stiervader Big Winner is nog steeds enorm populair, zeker nu er duizenden dochters van hem aan de melk zijn en er dagelijks nog velen bijkomen. Oké, het zijn niet de grootste dieren maar ze zijn zonder uitzondering prima gebouwd, geven goed melk met beste gehalten en blijven lang lopen. Wie kent haar niet zullen we maar zeggen, JIMM Holstein Hellen 589 de bekende Shottledochter is veel meer dan een gemiddelde koe. Ze is beoordeeld met de exclusieve score van 94 punten voor haar fraaie uiterlijk. Na haar succes als jonge tweedekalfs koe op de NRM in 2012 werd Hellen al beloond met 92 punten. Tussen de successen door is ze nog zeven keer gespoeld wat resulteerde in 77 embryo’s. Een koe met veel balans, een sterke bovenbouw, een extreem hoge achteruier en beste benen. Na een lange tweede lijst waarin Hellen ruim 22.000 kilo melk produceerde kalfde ze vorig jaar juni voor de derde keer. Met een mooie lijst van ruim 15.000 kilogram melk weet ze ook hierin te imponeren. Ook Prizewinner’s grootmoeder is een bekende koe, we hebben het over JIMM Holstein Hellen 585 een Goldwyndochter die ook al veel successen boekte op diverse keuringen. Waaronder de reserve titel op de HHH-Show 2010 en het Kampioenschap op de Koe Expo in 2011. Ook haar uiterlijk is beloond met de hoge score van 92 punten. Ondertussen heeft ze ook nog even 86.000 kilogram melk geproduceerd. Zij komt op haar beurt weer uit een 87 punten Norikdochter gevolgd door een 87 punten Bonatusdochter die ook ruim 80.000 kilogram melk heeft geproduceerd. Allemaal koeien die veel melkopdruk vertonen en dit ook vertalen naar mooie levensproducties. Een puntje van aandacht zijn de gehalten maar deze hopen we op te vangen met stiervader Big Winner die juist een hoge gehaltenvererving laat zien. Een prachtige combinatie die gezien het uiterlijk van de stier al geslaagd lijkt. Een stier met veel balans en voorzien van een prachtig gevormd kruis, breed en licht hellend. Daarnaast stap hij als de beste dus als u op zoek bent naar winnaars zet dan ruim in op Prizewinner!!
 

Meer informatie: Groenibo Passenger

Om het nieuwe KI jaar waardig te beginnen hebben we voor de actiestier Groenibo Passenger gekozen. Helemaal nieuw zijn ze niet de Groenibo stieren binnen ons fokprogramma maar binnen roodbont is het pas de tweede stier. Maar dan is Groenibo Passenger er wel één met veel kwaliteiten, waarin twee bekende koefamilies samenkomen namelijk de Zadia en de Applelijn. Stiervader Big Apple (Talent x Regiment) staat vooral als een gehaltenstier te boek met +0.54% vet en +0,29% eiwit. Daarnaast is Big Apple een stier die gemiddeld ontwikkelde dieren geeft met extra kruisbreedte en uitstekende uiers en benen. Maar ook mooie cijfers voor uiergezondheid (106), robot efficiëntie (106) en karakter (101) sieren zijn CV. Groenibo Passenger is afkomstig uit Groenibo 51 Fidelity Zadia, een met 85 punten ingeschreven Fidelitydochter die op het gebied van produktie met een vaarzenlijst van ruim 10.000 kilogram in 305 dagen doet wat van haar wordt verwacht. Ze is onlangs begonnen aan haar derde lijst en laat zich nog prima aanzien. Grootmoeder Groenibo 26 Zadia een Mr. Burnsdochter is misschien wel de beste roodbontdochter van Mr. Burns die in Nederland rondloopt. Voor de inspecteur reden om deze koe met prachtige verhoudingen in haar skelet te belonen met 87 punten voor algemeen voorkomen. Met ruim veertigduizend liter werkt ze onderhand ook aan een mooie levensproductie met een prima eiwitgehalte van 3.71%. Voor overgrootmoeder Veenhuizer Zadia 20 loopt de levensproduktie teller al voorbij de 63.000 kilogram met 3.84% eiwit, zowaar een mooie prestatie voor deze Classicdochter. Bij bet- overgrootmoeder Veenhuizer Zadia 11 (AB87 punten) met Jordan Red als vader treden de roodbont genen binnen bij de Zadia familie. Achtereen volgens komen we bij een 91 punten Jesther gevolgd door een 89 punten Esquimau en dan zijn we aangekomen bij Blackstardochter Black Zadia de grondlegger van deze familie. Wie net als ons veel waarde hecht aan het uiterlijk van een stier is bij Passenger aan het juiste adres. We kunnen veel loftuitingen over hem opschrijven maar neem van ons aan dat de stier volmaakt is. Zelden hebben we zo’n fraaie stier op stal gehad dus geef deze stier alle ruimte binnen uw veestapel en haal zo de fraaie genen van hem binnen.

Meer informatie: IJlster Helios

Voor de actiestier van september zijn we afgereisd naar het Friese Ylst. Bij de familie van der Gaast kwamen we IJlster Helios tegen, een jonge Masseyzoon afkomstig uit de Pietjelijn. Veel stieren uit deze lijn hebben het gebracht tot fokstier waaronder bij zwartbont de veelgebruikte Woudhoeve Impuls , Woudhoeve Superior en eiwitkanon Woudhoeve Russel. Fokstieren geboren uit de roodbont vertakking zijn o.a. Almere Pablo, Huybens Deejay en Huybens Tequila. Aan vaderskant vinden we Co-op Bosside Massey, een Mascolzoon die een fraaie productievererving kent met 768 kilogram melk met dikke gehalten. Maar zijn sterkste troeven liggen op het gebied van gezondheidskenmerken waarin hij eigenlijk geen zwakke punten kent. Uitschieters zijn celgetal (108), vruchtbaarheid (101) en 306 levensduurdagen. Met IJlster Pietje 8 hebben we een stiermoeder die een prima productie koe is gezien haar tweede lijst van bijna 11.500 kilogram melk met 4.31% vet en 3.56% eiwit in 305 dagen. Voor een Jeevesdochter heeft ze nette gehalten maar vooral haar uiterlijk heeft veel weg van vader Jeeves. Ze is namelijk een krachtpatser met veel breedte en een ruime conditie. Maar ook haar fantastische uier spreekt tot de verbeelding, kortom een koe zoals iedereen ze graag ziet. Het succes van de Pietjes begon voor Hylke van der Gaast uit IJlst met de aankoop van grootmoeder Pietje 759. Een op dat moment vijfjarige koe die tijdens de bedrijfsbeëindigingsveiling van de familie Ruyter uit Oosterblokker werd aangekocht. Pietje 759 was een geweldige frame koe gewaardeerd met 91 punten maar bovenal was ze ook voorzien van een zeer functioneel ondiep uier en prima beenwerk goed voor een totaal score van AB88. Ze bereikte een levensproductie van 46.805 kg melk met 4.92% vet en 3.71% eiwit. Met de stier Woudhoeve Impuls (O-Manzoon) heeft zij veel bekendheid verworven maar met vijftien directe dochters (Spencer, Shottle en Jeeves) en kleindochters (Planet, Jerudo, Lawn Boy, Danillo, Sudan en Asterixs p) en vele drachten uit deze nakomelingen zal ze nog vaak voorkomen in de pedigrees op IJlster Holsteins. Ook overgrootmoeder Pietje 641 die Ugela Bellzoon Fatal als vader had was een bijzondere koe. Zij wist als vaars al een opmerkelijke lijst te maken met in 305 dagen 10.123 kilogram melk met 3.66% eiwit. Deze hoge eiwitpercentages zitten diep in de Pietjes verankerd. Ook haar moeder een met 86 punten ingeschreven Amosdochter wist zelfs met bijna 4.00% eiwit een nog hoger percentage te scoren in haar eerste lijst. Haar levensproductie in 1368 dagen uitkomend op 42.469 kg melk (daggemiddelde 31 kg) mag zeker niet onvermeld blijven want ook zij produceerde de hoge melkgift uiteraard met zeer hoge gehalten van respectievelijk 5.02% vet en 3.99% eiwit.Als we IJlster Helios zelf kritisch bekijken dan zien we een goed uitgebalanceerde stier die de functionele kwaliteiten van de Pietjes combineert met de klasse van Massey. Helios zal ongetwijfeld zorgen voor economische koeien waar u lang plezier aan kunt beleven.

Meer informatie: De Vrendt Floyd PP Red

Efficiëntie en gezondheid zijn twee sleutelwoorden binnen de huidige mondiale Holstein fokkerij maar ook hoornloosheid wint aan belang. Om aan de groeiende vraag te voldoen heeft KI Kampen een tweede hoornloze stier ingezet. De Vrendt Floyd is een hoornloze stieren die een dubbele P heeft. Hij is dus een homozygoot verervende stier, wat inhoudt dat alle nakomelingen hoornloos zijn. Met Stiervader Foxtrot P (Mitey P x O-Man) hebben we een stiervader die behoort tot de top binnen het hoornloos gebeuren. Foxtrot laat een mooie melkplasvererving zien met daarnaast mooie plusjes voor vet en eiwit. Met De Vrendt Janine hebben we een stiermoeder die zowel in hoornloze als reguliere fok programma’s wordt benut. Niet vreemd als je de prestaties bekijkt van Janine, met een vaarzenlijst van bijna 9.000 kilogram melk in 305 dagen met 3.68% eiwit weet ze zich te onderscheiden. Maar ook haar uiterlijk gewaardeerd op 87 punten algemeen voorkomen is natuurlijk prima. We kunnen haar het best omschrijven als een goed ontwikkelde koe met een iets vlak kruis. Haar fantastische uier is hoog en breed aangezet en voorzien van een ideale speenplaatsing. De Vrendt Janine is misschien ook wel één van de bekendste stiermoeders wereldwijd in het hoornloze gebeuren. Enkele stieren uit haar zijn De Vrendt Nova, De Vrendt Deputy en De Vrendt Paulus. Er is dus een grote kans dat de Janinelijn een flinke invloed zal krijgen binnen het hoornloze gebeuren. Haar fokkers Jan en Andre Lutke Willink hebben haar dan ook meerdere keren gespoeld en dat is niet vreemd gezien haar eigen prestaties. Maar ook gezien de familie waaruit De Vrendt Janine stamt want zij is afkomstig uit de Jaantjes die o.a. Fiction Rf en Kiska hebben voortgebracht. Grootmoeder RH Jaantje is de eerste nakomeling uit deze lijn die we bij de familie Lutke Willink tegenkomen. Zij was een met 87 punten ingeschreven Canvasdochter die twee lange lijsten noteerde met een totaal van ruim 45.000 kilogram melk. Ook overgrootmoeder RH Jaantje 25 was een sterke koe met een zeer grote productiedrang. Zij was een dochter van O-Man en daardoor is ze de volle zuster van Fiction Rf. Verderop komen we achtereenvolgens Ronald, Lord Lily en Jubilant Rf tegen die er ook aan hebben bijgedragen dat vele vrouwelijke en mannelijke dieren uit deze stam een succesvolle carrière hebben of hebben gehad! Vele redenen dus om De Vrendt Floyd PP in te zetten in u veestapel, is het niet het hoornloze dan wel om de prima afstamming achter deze jonge stier. Zelf is De Vrendt Floyd PP een goed ontwikkelde stier met een iets vlak kruis. Opvallend is zijn ragfijne botstructuur die we overal in hem weervinden. Dit zien we vooral terug in zijn uitstekende beenwerk, plat van bot en een fijne botstructuur.

Meer informatie: Heuvel Denswill

Stieren die voorzien zijn van de prefix “Heuvel” staan doorgaans garant voor succes. Kijken we naar het verleden dan zien we dat stieren uit deze stal het vaak prima hebben gedaan. Enkele voorbeelden zijn Heuvel Suarez (O-Man x Cello) en Heuvel Emanuelson (Jefferson x Cello) twee stieren die hoog scoren in de NVI ranking. Gezien deze successen kopen we dan ook graag stieren bij de Mts van ’t Oever in Kamperveen de eigenaren van de Heuvel koeien. Met Heuvel Denswill hebben we weer een stier die alles in zich heeft om koeien voort te brengen die probleemloos veel melk produceren en gemakkelijk zijn te managen. Voor ons is het de eerste zoon van Atlantic (Ramos x O-Man) die we testen. Atlantic is natuurlijk wel een stier die al enkele jaren in de top van de nationale NVI ranking staat. Een stier die een mooie productie-index koppelt aan een bijna foutloze onderbalk waarin voorhand, beengebruik, beenstand achter en uierdiepte tot de sterkste punten behoren. Maar ook levensduur, uiergezondheid, klauwgezondheid en vruchtbaarheid zijn sterke punten van deze Ramoszoon. Voor Heuvel Geertje 284 (v. Paramount) is het de tweede keer dat zij als stiermoeder fungeert. Vorig jaar hadden we met Heuvel Lukoki (Hoekland Maik x Paramount) ook al een veel gevraagde jonge stier. Niet zo vreemd natuurlijk als men zich verdiept in de prestaties van deze stiermoederlijn. Een vaarzenlijst van 8.883 kilogram melk met 4.20% vet en 3.63% eiwit past precies bij de Geertjes. Het zijn vooral koeien die over de lactaties heen veel vooruitgang weten te boeken op kilogrammen melk. Een tweede lijst van ruim 10.000 kilogram melk gevolgd door een derde lijst van bijna 12.000 kilogram melk bevestigen dit. Iets wat je ook mooi ziet bij grootmoeder Heuvel Geertje 101 de bekende Olympicdochter, ingeschreven met AB89 en naast de mooie progressie over de lijsten heen weet ze ook in de keuringsring indruk te maken. Op de Wintershow in Zwolle haalde ze zelfs het reservekampioenschap oudere dieren. Op dezelfde keuring wist de overgrootmoeder van Heuvel Denswill ook al eens reservekampioene oudere koeien te worden maar dan in het jaar 2009. Deze excellente Cellodochter Geertje 265 is tevens de moeder van Heuvel Suarez. Een stier die dochters geeft die uitstekend zijn gebouwd en daarnaast bijzonder vruchtbaar zijn. Zijn dochtergroep op de Open Dag van 2013 liet een prima indruk achter met een groep sterk gebouwde vaarzen die onverslijtbaar lijken. Achter Cellodochter Geertje 265 komen we bij Geertje 264 terecht, de koe waar het voor de familie Van ’t Oever allemaal mee begon na de mkz-crisis. Ze wist zich op het bedrijf te ontwikkelen tot een topkoe met een algemeen voorkomen van 89 punten (92 voor uier). Met een achtste lijst van 10.599 kg melk met 4.67% vet en 3.63% eiwit bewijst ze dat een hoge productie met sterke gehalten een echte Geertje eigenschap is. De vaderlijn van de Geertjes kent verder aansprekende vaderdieren met Marconi, F16, Sunny Boy, Ned Boy, Tops en Marlin.Met Heuvel Denswill hebben we niet alleen een stier op stal die stamt uit een bewezen koefamilie maar ook zijn uiterlijk is ronduit best. We kunnen spreken van een best ontwikkelde stier met een gemiddelde breedte in de voorhand. Een stier ook die een lange open middenhand laat zien, gevolgd door een lang goed gevormd kruis. Opvallend zijn ook de beste benen die alle Heuvelstieren kenmerken, vlot in de stap, mooi van botstructuur en voorzien van beste klauwen.

Meer informatie: Huntje Holstein Valentia

Voor de zomermaanden van 2015 hebben we met de stier Huntje Holstein Valentia een stier die bij menig fokkerij liefhebber de temperatuur doet oplopen. Voor Henk en Ria Oudenampsen uit het Gelderse Laren is de inzet van deze Fraikozoon de spreekwoordelijke slagroom op de taart voor hun Annemoon familie. Op hun bedrijf is al lang duidelijk dat deze koefamilie beschikt over bijzondere kwaliteiten en wat is er dan nog mooier dan dat Valentia de kans krijgt om dit in de mannelijke lijn te bewijzen. Verderop meer over de Annemoons, eerst even iets over stiervader Fraiko, een Freddiezoon uit de beroemde Applelijn. Fraiko is een stier die volgens de verwachting sterke koeien geeft die een mooie productie weten te realiseren met prima gehalten. Daarnaast zijn het naar alle waarschijnlijkheid dieren die bijzonder makkelijk te managen zijn gezien zijn uitstekende scores voor gezondheidskenmerken. Wie de laatste tijd de vakliteratuur goed heeft bestudeerd komt met regelmaat de koeien van Henk en Ria Oudenampsen uit Laren tegen. Eén van deze koeien is Huntje Holstein Anemoon 66 een vaars die aan het begin staat van een glansrijke carrière. Wie deze Burgosdochter de laatste tijd heeft gezien is ongetwijfeld onder de indruk van de ontwikkeling die deze vaars heeft doorgemaakt het laatste jaar. Het best kunnen we haar nu omschrijven als een prachtige balansrijke tweedekalfs koe die een fantastische vast uier bezit en stap op hele beste benen. Ook haar eerste lijst is prima verzorgd met ruim 10.000 kilogram melk in 382 dagen met 3.67% eiwit. Kortom een stiermoeder zoals wij ze graag zien. Iets dat we ook kunnen zeggen van grootmoeder Huntje Holstein Anemoon 38, een Kyliandochter die ieder jaar beter lijkt te worden. Van haar hebben we onlangs een Applejackzoon ingezet met de naam Huntje Holstein Appledrone. Haar uiterlijk kunnen we het best omschrijven als een mooi behangen roodbonte koe die voorzien is van een functioneel uier wat even iets meer lengte kon vertonen in haar uierbodem. Haar sterkste punt zijn haar benen die mooi droog zijn en super veel kracht laten zien. In haar derde lijst gaat zij weer voortvarend van start met een dagproductie van dik 50 kilogram melk. Van haar worden er op het bedrijf van de fokker nog twee volle zusters van stiermoeder Annemoon 66 gemolken die gemiddeld zijn ingeschreven met 86 punten en een lactatiewaarde noteren van gemiddeld 110+. Dit geeft maar weer eens aan dat mooi en productief prima samen kunnen gaan. Iets wat natuurlijk helemaal opgaat voor grootmoeder Huntje Annemoon 16, de excellente Classicdochter. Met haar prachtige frame is zij een voorbeeld koe voor roodbont. Daarnaast bezit ze een best opgehangen kwaliteitsuier wat zowel voor als achter sterk is aangehecht. Ook haar beenwerk is prima verzorgd wat je ook mag verwachten bij een koe die de A status bezit. Zelf is Anemoon 16 afkomstig uit een 85 punten Glory Box die een levensproductie heeft behaald van bijna 80.000 kilogram melk met prima gehalten.Kijken we tenslotte nog even naar de stier zelf dan kunnen we gerust stellen dat al het goede lijkt samen gevallen in Huntje Holstein Valentia. Een prachtstier die iedere veestapel naar een hoger niveau zal kunnen brengen.

Meer informatie: KIK Stonehenge

Meer informatie: Zwamburg Camille cd

Wie op zoek is naar bloedverversing binnen de roodbontfokkerij kan zijn zoektocht even staken bij de actiestier van juni. Met Zwamburg Camille (Camion x Jerudo) hebben we een stier in huis die outcross genen kan toevoegen aan de Red Holstein populatie. Naast een outcross bloedvoering bezit Zwamburg Camille een genenpakket dat veel toegevoegde waarde kan hebben voor de roodbontpopulatie. Met stiervader Camion hebben we namelijk de nummer twee stier roodbont dochtergetest. Een stier die ijzersterk scoort op het gebied van gezondheidskenmerken, celgetal 110, vruchtbaarheid 103 en 451 levensduurdagen. Op het gebied van exterieur vererving geeft hij gemiddeld ontwikkelde dieren die opvallen door hun sublieme beenstand achter en beengebruik. Een aandachtspunt is zijn melksnelheid maar deze hopen we te compenseren aan moederszijde waar Jerudo en Classic zorgen voor een bovengemiddelde melksnelheid. Als stiermoeder weet Zwamburg Massia precies wat er van haar verwacht word. Als vaars wist ze al ruim 10.000 kilogram melk te produceren met mooie gehalten maar helemaal opvallend is haar start in de tweede lijst met bijna 40 kilogram melk gemiddeld over de eerste 169 dagen met 4.20% eiwit! Haar uiterlijk is vooral fraai in frame met mooie overgangen in haar lijf en een sterk aangehechte uier. Iets dat waarschijnlijk weg komt bij grootmoeder Gruthuus Massia 1005 een Classicdochter die opviel door haar fantastische uier wat ze ook beloond zag met 89 punten. Maar ook zij was harmonisch gebouwd en voorzien van prima benen. Zij wist nog hogere lijsten te noteren als haar dochter, met name haar tweede lijst van ruim 12.500 kilogram melk met 3.66% eiwit in 305 dagen spreekt tot de verbeelding. Zij heeft met Manhattan (v. Moonlight) overigens een halfbroer die verdienstelijk scoort als fokstier. Beiden stammen dan ook uit Gruthuus Massia 1000 Rf een Orcivaldochter die veel benut is als stiermoeder. Zij manifesteerde zich als een uitstekende produktiekoe die extreem hoge gehalten liet noteren met gemiddeld 5.28% vet en 3.96% eiwit. Zij was ingeschreven met 86 punten algemeen voorkomen en zag met 87 punten haar uier als hoogst beloonde onderdeel. Zij was afkomstig uit Apina Massia 20, een topkoe die de laatste jaren regelmatig fokstieren heeft voortgebracht. Een stier die gedragen word door een bewezen koefamilie met prachtige cijfers is een must voor ons. Maar ook het uiterlijk van de stier zelf telt mee. En juist daarin schuilt nog een belangrijke troef. Zelf is Zwamburg Camille namelijk een best ontwikkelde stier die beschikt over een uitstekend hellend gevormd kruis met een centraal geplaatste draaier. Maar het beste onderdeel zijn de benen die een excellent beengebruik laten zien.

Meer informatie: Maikson

Voor de maand juni hebben we met Maikson een stier op stal die kan rekenen op een groot gebruik gezien zijn achtergrond waarin bewezen levensduur als een rode draad in de pedigree is verankerd. Met een vaderlijn waarin Hoekland Maik 754 dagen, Vendairy Wonder 476 dagen, Jeeves 695 dagen en good old O-Man 465 dagen laten aantekenen spreken de cijfers voor zich. Maikson’s vader, Hoekland Maik (Mascol x Ronald) is dus een bewezen levensduur topper. Naast deze hoge levensduur vererft deze pinkenstier een prima productie met een ruime melkplasvererving van +700 kg en licht negatieve gehalten. Zijn dochters zijn voorzien van goede uiers en benen en in hoogtemaat zijn de Hoekland Maikdochters gemiddeld van ontwikkeling. Daarnaast beschikken de Hoekland Maikdochters over extra veel breedte, met name in de voorhand en een ruim bovengemiddelde conditie. Bovendien bezit Maik torenhoge cijfers voor celgetal, vruchtbaarheid, laatrijpheid en de reeds genoemde duurzaamheid. Maik behoort dan ook tot de allerbeste Mascol-zonen die getest zijn en in de rol van stiervader hopen we de vruchten te kunnen plukken van deze stier die niet meer in leven is. Met Ms Malina 12 heeft Maikson een stiermoeder die afkomstig is uit de eerste lichting dochters van Shottlezoon Vendairy Wonder. Zij heeft vast bijgedragen aan de prima fokwaarden van Wonder want haar uiterlijk kunnen we het best omschrijven als een gemiddeld ontwikkelde koe, voorzien van een beste uier met veel lengte in de uierbodem en achter hoog en breed aangezet. Haar beengebruik is goed maar iets meer klauwhoek was gewenst. De grootmoeder van Maikson is Jeevesdochter Ms Malina, een met 86 punten ingeschreven koe die veel gelijkenissen vertoonde met haar dochter. Zij vertoonde veel kracht in haar lichaam en bovendien was ze voorzien van een prima uier en beste benen die ze prima gebruikte. Helaas spoelde ze zeer slecht en door de vele pogingen had dit tot gevolg dat ze zelf ook niet meer drachtig werd. Erg jammer gezien haar eerste lijst van bijna 10.000 kilogram melk (305 dagen), resulterend in een lactatiewaarde van 134+! Zij komt voort uit Dukefarm O-Man Malina 1, een koe die vele nazaten heeft in zowel de vrouwelijke als mannelijke lijn. Zij laat zich het best omschrijven als een voldoende ontwikkelde koe die een spiertje extra liet zien en lactaties van dik 10.000 kilogram melk met beste gehalten probleemloos produceerde. Zij was afkomstig uit een 89 punten Durhamdochter met de naam Malina van de Dukefarm. Een koe met een excellente uier waaruit 65.000 kilogram melk stroomde. Een geweldige fokkoe dus uit de Pond-Oak Ned Boy Margot familie. Voor Maikson ligt een mooie carrière in het verschiet gezien zijn mooie achtergrond maar zeker ook gezien zijn fraai uitgebalanceerde uiterlijk. Een stier die veel kracht vertoond maar ook voldoende melktype laat zien met zijn mooie schuine ribben partij. Daarnaast is het een stier die in het bezit is van beste benen met een mooie rechte lange stap en voorzien van beste klauwen. Een aanrader dus die Maikson als u dieren in de stal wilt met lange levensduur en prima gezondheidskenmerken.

Meer informatie: Prairie Hoeve Headhunter

KI Kampen geeft nieuwe koefamilies met uitmuntende prestaties graag kansen in het fokprogramma. Nieuw gaat echter niet meer op voor de koefamilie achter de actiestier van mei. Spraken we twee jaar geleden met de actiestier Windforce (Windbrook x Goldwyn) nog over een nieuwe “groene’ koefamilie die zich steeds verder zou ontwikkelen. Wie de fokkerij de laatste jaren een beetje heeft gevolgd weet dat de Hendrika’s van Alex Verwaijen uit het Drentse Beilen flink aan de weg timmeren. Een tweede loot uit deze koefamilie is Headhunter de actiestier van mei. Voor Brawler is het de eerste keer dat hij als stiervader een kans krijgt om zich te bewijzen. Brawler een Baxterzoon uit een Shottle moeder weet een mooie melkplas te combineren met een prima vet /eiwitverhouding. Gemiddeld genomen zijn het niet de grootste dieren maar zonder uitzondering zijn ze allemaal voorzien van beste uiers die vooral opvallen door de hoge uieraanhechting. Daarnaast weet hij een prima uiergezondheid te realiseren en zijn de Brawlerdochters echte stayers gezien zijn prima levensduurvererving. Door het reserve kampioenschap op de NRM 2014 zijn de Hendrika’s van Alex Verwaijen voor velen een bekende koefamilie geworden. Successen waren er al in 2012 met de beste bedrijfsgroep op de keuring in Beilen, die toch bekend staat om zijn hoge niveau. Stiermoeder Hendrika 30 is één van de bekendste dieren uit de Hendrikalijn van de familie Verwaijen. Zij is een zeer best ontwikkelde koe die, zeker voor een Goldwyndochter, meer breedtematen bezit dan gemiddeld. Haar uier is vooral in achteraanzicht imponerend, hoog en enorm breed aangezet en voorzien van een sterke ophangband. Verder stapt ze op prima benen die goed worden gebruikt. Geen wonder mag het dan ook zijn dat zij haar uiterlijk beloond zag worden als derde kalfskoe met 90 punten. Op productie gebied weet Hendrika 30 eveneens te imponeren met een vaarzenlijst van ruim 9000 liter met rond de 3.50% eiwit. Met een lactatiewaarde van 120+ behoort ze dan ook tot de betere koeien op dit bedrijf. In de derde lijst bewees zij een ras melkkoe te zijn met bijna 12.000 kilogram melk op de teller. Voor grootmoeder Hendrika 23, een Mr. Samdochter was een lange carrière op het bedrijf van Verwaijen niet mogelijk. Ze werd beschikbaar gesteld op de veiling die verbonden was aan de finale van de Champions League veebeoordelen waar ze de hoogste prijs van de veiling noteerde. Niettemin zorgde ze voor twee prima lijsten met respectievelijk 105 en 119+ lactatiewaarde. Ook zij kende een fraai uiterlijk met 86 punten waar vooral haar diepe middenhand en haar ruime breedtematen opvielen. Maar ook haar ijzersterk opgehangen uier sprak tot de verbeelding. Had Hendrika 23 maar een relatief kort verblijf op het bedrijf, haar moeder Hendrika 16 wist bijna de honderdduizend kilogram melk vol te maken. Door een ongeval met een ander dier op het bedrijf kwam er een te vroeg einde aan deze nog uiterst gave Cellodochter. Verderop vinden we met Emperor, F 16 en Sunny boy eveneens stieren in de afstamming die bijgedragen hebben aan de laatrijpheid in deze koefamilie, het handelsmerk van de Hendrika’s. Kijken we naar de stier zelf dan zien we een best ontwikkelde stier die een harde bovenbouw laat zien. Zijn benen zijn ragfijn en worden bijzonder best gebruikt, opvallend hieraan zijn de beste klauwen. Wie kwaliteit wil toevoegen aan zijn veestapel doet er verstandig aan om Headhunter ruim te benutten.

Meer informatie: Bonhill Celebration

Als we een bedrijf zoeken dat al jaren achtereen een hoog niveau haalt voor wat productie en exterieur betreft dan komen we zeker ook het bedrijf van de Mts. Bongers uit het Limburgse Kessel tegen. Niet vreemd dat de actiestier van mei, Bonhill Celebration afkomstig is uit deze stal. Een bedrijf waar de koeien weliswaar prima worden verzorgd maar waar individuele verzorging niet aan de orde is. Wie door de stal loopt ziet vooral dat het koeien zijn die veel melk uitstralen iets wat we nodig zijn met Big Apple als stiervader. Big Apple een stier uit de fameuze Applelijn is vooral een stier die hoge gehalten vererft en daarnaast zijn sterke punten kent in kruisbreedte, vooruieraanhechting, uierdiepte en achteruierhoogte. Maar ook uiergezondheid, klauwgezondheid en geboortegemak zijn sterke troeven bij deze Talentzoon. We zeiden het al, melkgeven willen de Bonhill Warsi koeien als de beste. Wat te denken van stiermoeder Bonhill Warsi 140, een heel degelijke Curtisdochter die als vaars een nette eerste lijst van ruim 8.000 kilogram melk weet te noteren in nog geen 300 dagen. In haar tweede lijst start ze ook al weer voortvarend met bijna 45 kilogram melk per dag. Wie grootmoeder Bonhill Warsie 26 wel eens heeft gezien weet dat zij misschien nog wel meer melk uitstraalde. Iets wat ze ook op papier liet zien met een tweede lijst van ruim 12.000 kilogram melk (305 dagen) met 3.54% eiwit. Voor wat haar uiterlijk betreft viel ze vooral op met haar prachtige frame wat mooie verhoudingen liet zien en haar fijne botstrutuur in de benen. Een mooie 87 punten algemeen voorkomen was dan ook weggelegd voor deze Classicdochter. Zoals u mag verwachten van een jonge KI Kampenstier zijn hoge gerealiseerde productie veelal aanwezig in de pedigree. Zo ook achter Bonhill Celebration. Met overgrootmoeder Bonhill Warsi 10 zijn we niet alleen aangekomen bij een honderdduizendliter koe maar ook bij een koe die de excellent status bezit. Zelf was deze Lightningdochter al eens deelneemster aan de NRM en afkomstig uit dezelfde koefamilie als Etazon Yava, Bonhill Good Luck, Lotto Red, Etazon Abruzzi, Jackpot, Aerospace, Granduc Famous en Lucky Chief. Haar moeder Ronalddochter Bonhill Warsi 1 was beloond met 86 punten voor haar uiterlijk en via een 88 punten Weerdinger Echodochter komen we uit bij Etazon Warsau een met 87 punten ingeschreven Aerostardochter. Voor diegene die nog meer over deze koefamilie willen weten, zij is afkomstig uit de Dutchglen Chieftess familie.
Kijken we tenslotte nog even naar de stier zelf dan zien we een open gebouwde stier die een mooi breed en hellend kruis bezit. Het beenwerk is fijn van structuur en laat een vlotte stap zien. Celebration heeft alle ingrediënten in zich om er een mooi feestje van te maken.
 

Meer informatie: Groenibo Hardwell

In de maand dat de voorjaarswerkzaamheden weer in volle gang zijn en er weinig tijd overblijft voor andere zaken zullen wij het u gemakkelijk maken voor wat betreft stierkeuze. Met Groenibo Hardwell hebben we een actiestier die gedragen wordt door een koefamilie die steeds meer in de picture komt. We hebben het over de Hielkjes van VOF Borst uit Heerhugowaard. Een niet geheel nieuwe koefamilie overigens want met Groenibo Heli (Levi x Danillo) hebben we afgelopen zomer al een halfbroer van Hardwell uitgetest. Stiervader Mascalese is in dit KI Nieuws al meerdere malen beschreven maar een betere combinatie met Danillo is haast niet mogelijk. Juist de zwakke onderdelen van Danillo; kruisligging, kilogrammen melk en melksnelheid heeft Boltonzoon Mascalese als sterke punten in zijn vererving. We hebben het al vaker gezegd, Mascalese heeft eigenlijk een perfecte onderbalk. Nemen we stiermoeder Groenibo Hielkje 60 onder de loep dan zien we een Danillodochter die opvalt door haar hoge gehalten. Over haar twee lijsten tot op heden weet ze zelfs een eiwitgehalte te noteren van 4.14% waarbij de kilogrammen melk prima zijn maar niet overdreven. Wie Hielkje 60 de laatste tijd nog heeft gezien is zeker onder de indruk van haar beenwerk. Dit is ragfijn van botstructuur en voorzien van beste klauwen. Voor de rest is Hielkje een wat rondere koe met een best gevormde uier en een wat vlak kruis waar overigens wel veel breedte in zit. Wie op zoek is naar een ras echte melkkoe komt al snel uit bij grootmoeder Groenibo Hielkje 55, een Lord Bailydochter die weet wat melk geven inhoud. Wat te denken van een tweede lijst van ruim 12.500 kilogram melk of een derde lijst van ruim 13.500 kilogram melk in 305 dagen. Haar uiterlijk werd beloond met 86 punten voor algemeen voorkomen waarin haar beste uier het meest in het oog sprong. Zij stamt op haar beurt weer uit Groenibo Hielkje 48 een Newhouse Ronalddochter die bijna 52.000 kilogram melk produceerde en eveneens voorzien was van een fraai uier en dito benen. Gaan we nog een generatie verder dan komen we bij Hielkje 45 een met 86 punten ingeschreven Valentiadochter die ruim 78.000 kilogram melk produceerde in zeven lijsten. Groenibo Hardwell kan zelf het best omschreven worden als een prachtig uitgebalanceerde stier met best beenwerk.

Meer informatie: Huntje Holstein Appledrone

Wie de koeien van Huntje Holsteins de laatste tijd heeft gezien weet haast zeker dat succes is verzekerd voor zowel productie als exterieur met de stieren die daar gefokt worden. Als er één bedrijf is wat de laatste tijd flink aan de weg timmert met hun koeien dan is het namelijk wel de familie Oudenampsen uit het Gelderse Laren. Niet vreemd dat de actiestier van april afkomstig is van dit bedrijf. Hadden we twee jaar geleden al Huntje Holstein Striky Exit (Kodak x Classic) als actiestier, uit dezelfde Anemoonstam komt nu Huntje Holstein Appledrone. Zijn naam is een verwijzing naar stiervader Applejax, een Superstitionzoon uit de befaamde KHW Goldwyn Aiko. Van Applejax mogen we fraaie melkrijke dieren verwachten die met name sterk scoren op de secundaire kenmerken uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid en dit vertaalt zien naar een hoge score voor levensduurdagen. Kijken we naar stiermoeder Huntje Holstein Anemoon 38, dan heeft deze Kyliandochter alles wat wij wensen bij een stiermoeder. Haar uiterlijk kunnen we het best omschrijven als een mooi behangen roodbonte koe die voorzien is van een functioneel uier wat even iets meer lengte kon vertonen in haar uierbodem. Haar sterkste punt zijn haar benen die mooi droog zijn en super veel kracht laten zien. In haar twee lijsten tot nu toe laat ze zien dat alleen mooi zijn niet voldoende is. Met een gemiddelde dagproductie van dik 32 kilogram met 3.61% eiwit weet zij ook wat produceren is. Gezien de prestaties niet vreemd dat de familie Oudenampsen haar al in een vroeg stadium spoelde. Van haar worden er op het bedrijf van de fokker drie dochters gemolken van de stier Burgos (Goldwyn x Lightning) die gemiddeld zijn ingeschreven met 86 punten en een lactatiewaarde noteren van gemiddeld 110+. Wat maar weer is aangeeft dat mooi en productief prima samen gaan. Iets wat natuurlijk helemaal opgaat voor grootmoeder Huntje Annemoon 16, de excellente Classicdochter. Met haar prachtige frame is zij een voorbeeld koe voor roodbont. Daarnaast bezit ze een best opgehangen kwaliteitsuier wat zowel voor als achter sterk is aangehecht. Ook haar beenwerk is prima verzorgd wat je ook mag verwachten bij een koe die de A status bezit. Alle vrouwelijke nakomelingen uit Anemoon 16 hebben tot dusver 85 punten of meer waaronder twee Zabingdochters van 86 en 87 punten, twee Kyliandochters van 85 en 88 punten en een Lawnboydochter van 87 punten wat nog maar eens aangeeft dat we het hebben over een geweldige fokkoe uit de Dutchglen Chieftess familie! In de melkrobot gaat zij ondertussen ook lekker door met 61.000 kilogram melk op de teller met 4.53% vet en 3.76% eiwit. Zelf is Anemoon 16 afkomstig uit een 85 punten Glory Box die een levensproductie heeft behaald van bijna 80.000 kilogram melk met prima gehalten. Juist de mooie verhoudingen die de Anemoons kenmerken zien we terug bij Appledrone. Maar het meest in het oog springen de beste benen. Super van botkwaliteit en deze worden ook nog eens prima gebruikt. Wie kwaliteit wil toevoegen doet er dan ook verstandig aan om Appledrone ruim in te zetten binnen u veestapel.
 

Meer informatie: Wolfvers Malaga

De actiestier van maart luistert naar de naam Wolfvers Malaga. Een stier zoals wij ze graag zien, gedragen door een uitstekende koefamilie en zelf een fraaie verschijning. Met de Anke-lijn van de Maatschap Veurink-Dogger uit het Overijsselse Stegeren halen we een koefamilie binnen die prima aansluit op de gestelde eisen voor stiermoeders. Stiervader Cogent Twist (Shottle x Major) tekent voor het vaderschap achter Wolfvers Malaga. Twist kunnen we gerust omschrijven als een stier van de buitencategorie. Een stier met een mooie melkplasvererving, +1004 kg, en daarnaast ook een stier met een mooie gehaltenvererving +0.25% vet en +0.01% eiwit. Opvallend is ook zijn score voor exterieur welke met 110 totaal uitstekend is. Eigenlijk heeft hij een onderbalk zonder fouten. Zijn sterkste punten zijn vooral, voorhand 104, inhoud 107 en kruisbreedte 107 wat aangeeft dat het robuuste dieren zijn. Op het gebied van uiergezondheid weet hij een mooie 104 te scoren en op het gebied dochtervruchtbaarheid is hij met 99 punten een stier die rond het gemiddelde zit. Voor liefhebbers van mooie koeien zijn de Wolfvers Anke koeien geen onbekenden. Op diverse keuringen en verkiezingen verschijnen deze koeien vaak hoog in de uitslagen. Voor de moeder van Wolfvers Malaga gaat dit nog niet op, zij is vooral een koe die zich onderscheidt in de melkstal. Met een gemiddelde dagproductie van ruim 35 kilogram laat Wolfvers Anke 67, een Paramountdochter, zien dat melkgeven haar op het lijf geschreven is. Als je haar uiterlijk wilt omschrijven dan hebben we het over een koe met een gemiddelde hoogtemaat die een mooie balans laat zien tussen melktype en kracht. Daarnaast bezit ze droge benen die prima worden gebruikt. Grootmoeder Wolfvers Anke 15 is voor het grote publiek een bekendere koe. Naast keuringen is ze bekend van de Melkvee Magazine Koeverkiezing 2013. Zij is een dochter van Newhouse Ronald en beloond met 90 punten voor algemeen voorkomen. Vooral haar prachtige balans en uier wat nog boven de hak wordt gedragen spreken enorm aan. Maar ook haar productiedrang is geweldig met een levensproduktie van boven de 120.000 kilogram melk met 5.00% vet en 3.75% eiwit maken het plaatje voor grootmoeder Wolfvers Anke 15 compleet. Verder heeft ze nog een dochter van Jefferson (B+ 82, LW 138) en een dochter van Olympic (B+ 82, LW 131) wat de productiedrang nog maar eens onderstreept. Overgrootmoeder Wolfvers Anke 15, een Sunny Boydochter van eveneens 90 punten algemeen voorkomen maakte ook lijsten met veel melk en hoge lactatiewaarden. Voor de volledigheid, zij stamde uit een fraaie Inspirationdochter genaamd Anke 2. Wolfvers Malaga zelf is een fraai typische stier die gedragen wordt door een koefamilie die naast melkrijk ook nog eens fraai van uiterlijk is. Daarnaast staan de Anke koeien bekend om de hoge levensduur die veel van deze koeien laten zien. Voor velen is Malaga bekend als een badplaats waar vaak de zon schijnt, hopelijk gaat deze ook spreekwoordelijk schijnen wanneer u de dochters van Wolfvers Malaga aan de melk krijgt.
 

Meer informatie: Eastland Mainport

Met Eastland Mainport komt de vierde Hoekland Maikzoon tot inzet in het fokprogramma van KI Kampen. Hoekland Maik is een stiervader die volop kansen krijgt binnen ons fokprogramma vanwege zijn superieure kwaliteiten op verschillende essentiële onderdelen. Zo scoort Maik voor het kenmerk laatrijpheid een fraaie 110 wat betekent dat de Hoekland Maikdochters zich elke lactatie flink weten te verbeteren in productie. Mede hierdoor komt zijn productie-index uit op een prima niveau van +1041 kg melk. Dit weet hij te combineren met een conditiescore van 112, een unieke combinatie. Voeg hierbij de uitstekende fokwaarden voor uiergezondheid van 106 en 103 voor dochtervruchtbaarheid dan weet u waarom we nu al vier zonen getest hebben. Bovendien is hij met zijn bloedvoering, Mascol x Ronald, een outcross stier binnen de hedendaagse Holsteinfokkerij. Bij het zien van Mainport komen de kwaliteiten van Maik zeker tot expressie. Hij is een best ontwikkelde stier met extra breedtemaat en conditie. Naast zijn sterke frame is Eastland Mainport een stier die stapt op weliswaar iets grof beenwerk maar wel beenwerk dat prima van stand is en ook zeker niet te recht is en bovendien is voorzien van beste klauwen. Deze kwaliteiten kunnen ook toegeschreven worden aan de moeder van Mainport. Met Eastland Ferro heeft Mainport één van de allerbeste Legenddochters van Nederland als moeder. Met AB89 als tweedekalfs koe heeft ze de maximaal haalbare exterieurscore en met een tweede lijst van; 3.03 309 13.623 4.31 3.70 lw 132+ is het duidelijk dat ze imponerende producties laat noteren. Vanwege haar prachtige uiterlijk was de moeder van Mainport vertegenwoordigd in de prima dochtergroep van Morningview Legend die ten tijde van de afgelopen NRM was te bewonderen in Zwolle. Zoals u van een KI Kampenstier mag verwachten komen de superieure kwaliteiten uit een diepe koefamilie zo ook bij Mainport. Niet alleen de moeder van Mainport laat uitstekende prestaties noteren wat te denken van haar AB86 punten Shottlemoeder die in 1688 productiedagen 61.246 kg liet noteren. Goed voor een daggemiddelde van ruim 36 kg melk. Kijken we nog verder terug dan komen we bij de overgrootmoeder van Mainport een AB87 punten Dustindochter die het best omschreven kan worden als een ras melkkoe. In 1636 productiedagen behaalde ze bijna een gemiddelde melkgift van 40 kg per dag! Ook zij heeft haar kwaliteiten niet van een vreemde, zij had namelijk een sterke AB86 Addisondochter als moeder. Tot slot komen we bij de stammoeder van deze familie, een excellente Lavadochter die in 2060 productiedagen 72.533 kg melk liet noteren met 5.00% vet en 3.86% eiwit. Zo kan Eastland Mainport die gefokt is door de VOF Oosterink uit Angeren bogen op vijf generaties sublieme prestaties

Meer informatie: KIK Startup

Wie het nieuwe jaar op het gebied van fokkerij een uitstekend vervolg wil geven heeft met KIK Startup een uitgelezen mogelijkheid. Alles wat een stier speciaal maakt is ruimschoots aanwezig in de actiestier van maart. Het verhaal achter deze stier kunt u lezen op pagina 6 bij de stier KIK Firstborn. Startup is namelijk een volle broer van Firstborn. Bij het zien van KIK Startup zien we als eerste een stier met een harde bovenbouw. Kijken we er langer naar dan zien we steeds meer kwaliteiten van de Grietjes terug in KIK Startup. Veel botkwaliteit en het gebruik van de benen vallen meteen op. Vooral de platte botten in de benen zijn opvallend evenals de lange stap. KIK Startup laat duidelijk meer helling zien in zijn kruis dan volle broer Firstborn. 
 

Meer informatie: Gansey’s Crimson

Wie de naam Gansey leest als prefix moet natuurlijk direct denken aan Gansey’s Leonidas en Talentino maar natuurlijk ook aan de familie Menkveld –De Haan uit Zeewolde. Zij zijn namelijk de fokkers van Gansey’s Crimson de actiestier die dit voorjaar getest zal worden. Afkomstig uit een weliswaar andere lijn dan eerder genoemde fokstieren van KI Kampen maar met de Carolienfamilie aan de basis zeker net zo beloftevol. Voor stiervader Fraiko is het de eerste keer dat hij bij ons een kans krijgt en gezien de verwachtingen zal hij zorgdragen voor een flinke productie verhoging met daarnaast licht negatieve gehalten. Op het exterieurvlak kent hij een nagenoeg perfecte onderbalk waarin capaciteit en uierkenmerken de sterkste punten zijn. Maar ook celgetal, vruchtbaarheid, klauwgezondheid en geboortegemak behoren tot de sterke punten van deze Freddiezoon uit de   Kamps-Hollow Altitude familie. Wie op zoek is naar een koefamilie waarin gehalten sterk verankerd zitten is met de Carolienfamilie op de goede weg. Met een gehaltenvererving van 4.56% vet en 3.94% eiwit voldoet stiermoeder Carolien 3861 prima aan de door KI Kampen gestelde eisen. Maar ook met de 56.000 kilogram melk in haar voortschrijdend totaal heeft deze Talentdochter zich al aardig bewezen. Ze is misschien niet een showkoe maar wel een degelijke koe die iedere veehoud(st)er graag in zijn stal wil. Opvallend is ook haar afkalfpatroon wat laat zien dat ze jaar op jaar een kalf op de wereld zet. Een bekende uit deze afkalvingen is misschien wel Gansey’s Crime Time, een Jerudozoon die binnen nu en een jaar op cijfers kan rekenen. Grootmoeder Carolien 3334, een Kiandochter had dezelfde hoge gehalten in de melk als stiermoeder Carolien 3861. Ook zij was voorzien van een heel beste uier maar had meer showallure in zich. Het beste uier was misschien wel afkomstig van overgrootmoeder Carolien 2439 die hiervoor ook 89 punten scoorde. Zij heeft een levensproduktie van bijna 55.000 kilogram melk met 3.66% eiwit en kent Jubel als vader. Voor haar vinden we een koe die 65.000 kilogram produceerde met 3.72% eiwit. Dus allemaal koeien in de afstamming die bewezen hebben dat ze duurzaam zijn en een prima levensproduktie hebben bereikt. Voor Gansey’s Crimson ligt dan ook een mooie carrière in het verschiet gezien zijn afstamming en zijn eigen uiterlijk. Zelf is het een stier die veel degelijkheid uitstraalt iets wat we terug zien in een bovengemiddelde breedte in de voorhand, een sterke bovenbouw en een extra spiertje. Zijn benen zijn wel iets aan de grove kant maar worden prima gebruikt en zijn voorzien van beste klauwen. 
 

Meer informatie: Topsteen Shout

Voor mensen die op zoek zijn naar een pedigree die vrij is van O-Man en Goldwyn hebben we met Topsteen Shout een stier gevonden die naast het genoemde nog veel meer te bieden heeft. Achter Topsteen Shout gaat namelijk een koefamilie schuil die garant staat voor levensduur en hoge producties. De Leita’s zijn koeien zoals ik ze graag zie; beste benen, een mooi vast en hoog aangehecht uier en ze vertonen een mooie balans tussen kracht en melktype aldus Marcel van der Steen, de fokker van Shout. Voor stiervader Twist de Shottlezoon is het de derde zoon die bij ons een kans krijgt. Gezien zijn ruime melkplas en zijn foutloze onderbalk niet verwonderlijk. Maar ook op uiergezondheid, klauwgezondheid en karakter weet hij prima te scoren. Redenen ter meer om meerdere zonen van hem te testen. Wie wel eens bij Marcel van der Steen op bezoek is geweest weet dat we hier te maken hebben met een keurig bedrijf. De koeien worden prima verzorgd maar uitzonderingen voor koeien worden niet gemaakt. Toch vallen de Leita’s met bovengemiddelde lactatiewaarden op en daarom een koestam die we graag zien achter onze stieren. Stiermoeder Leita 159 is een Lonardochter die precies laat zien waar de Leita’s voor staan, laatrijp en veel productiedrang. Ook met grootmoeder Leita 114 hebben we een Jangodochter die opvalt door haar hoge melkgiften. Vooral haar tweede lijst van 11.579 kilogram melk met 3.63% eiwit spreekt tot de verbeelding. Haar uiterlijk is fraai en haar prachtige balans en goed gevormde uier spreken aan, iets wat misschien wel wegkomt bij Leita 56 de overgrootmoeder van Topsteen Shout. Een Shottledochter die ook al een vaarzenlijst kende van dik 10.000 kilogram melk met goede gehalten. Haar 87 punten voor algemeen voorkomen was ze dan ook meer dan waard. Het verhaal van de Leita’s begon eigenlijk met de aankoop van een pink op een bedrijfsbeëindiging zo vertelde Marcel van der Steen. “Deze Leita was van een Bell proefstier uit een Very, ze deed het erg goed. Hieruit fokten we Leita 5, een AB85 Sunny Boydochter. Zij bracht een 84 punten Celsiusdochter voort, Leita 10 die opviel door een hoog eiwitgehalte. Deze koe is gespoeld met Ronald wat resulteerde in twee vaarskalveren. De beste van de twee, Leita 14, AB85 en gemiddeld 3.93% eiwit is meermalen gespoeld.” Juist deze laatste koe is weer belangrijk want zij is namelijk de betovergrootmoeder van Topsteen Shout.Zelf lijkt Topsteen Shout misschien wel het meest op haar overgrootmoeder, een stier die een mooie combinatie laat zien van kracht en melktype. Een nieuwe kans om Leitagenen toe te voegen aan uw veestapel.

Meer informatie: Steegink Groover

Bij Steegink Groover geven we in dit KI Nieuws geen extra toelichting. Reden hiervoor is dat zijn volle broer Steegink Whistler is de uitgave van september j.l. al uitgebreid hebben besproken. Helaas wilde de stier Whistler nog niet dekken en was er nog geen sperma voorradig om in december uit te geven. Het was onze bedoeling om Groover alleen in januari uit te testen maar door de genoemde omstandigheden hebben we Groover ook al beschikbaar in december. Als grootste verschil tussen deze twee volle broers kunnen we aangeven dat Steegink Groover even wat zwaarder is gebouwd, iets wat we terug zien in de botstructuur van de gehele stier. Wat de aAa code betreft verschillen beide stieren niet veel, met 516 bezit Steegink Groover een veel gevraagde code.

Meer informatie: Rens

Zelden hebben we u zo’n prachtige 100% zuivere MRIJ stier kunnen presenteren als de stier Rens. U kunt hem zelf zien op onze website, www.ki-kampen.nl Bij de stier staat een linkje naar een video presentatie. Bij het zien van Rens vallen zijn rastypische MRIJ kwaliteiten meteen op. Hij beschikt namelijk naast zijn goede ontwikkeling over een prachtig harmonisch gebouwd skelet waarbij hij een opvallende sterke lendenenpartij heeft uitmondend in een mooie hellende brede kruispartij. Bovendien heeft Rens de juiste dubbeldoel balans tussen melktype en bespiering en stapt hij op voortreffelijk beenwerk waarbij hij een opvallende korte klauwdiagonaal heeft. Uiteraard heeft Rens nog veel meer te bieden dan zijn beste eigen uiterlijk. Hij is namelijk een combinatie van twee hedendaagse top MRIJ fokstieren met als vader Remco en als moedersvader Rudolf respectievelijk de nr 2 en de nr 3 stieren in de MRIJ ranking. Bovendien zijn het twee stieren die elkaar voortreffelijk aanvullen. Matthijszoon Remco heeft vanwege zijn beperkte beschikbaarheid te weinig kans gekregen om zijn uitstekende productie kenmerken te etaleren. Naast zijn hoge productie-index van +541 kg melk met daarbij +0.09% vet en maar liefst +0.21% eiwit weet hij een prima uiergezondheid te vererven 105 en daarnaast is zeker vermeldingswaardig dat Remco voor alle secundaire kenmerken prima cijfers laat noteren met 101 dochtervruchtbaarheid, 104 karakter, 102 melksnelheid, 103 klauwgezondheid en bovendien is hij met 103 geboortegemak een pinkenstier. Ook voor exterieur laat Remco geen steken vallen waardoor hij met recht betiteld kan worden als een uitstekende stiervader. Komen we bij de moederlijn, dikke plussen in lactatiewaarden, hoog eiwit, laag celgetal en een korte tussenkalftijd. Eigenlijk doet deze koefamilie alles perfect, precies wat we van een KI Kampen stiermoeder koefamilie eisen. Neem bijvoorbeeld het celgetal van de moeder van Rens, Hilda 91 in haar derde lijst met achtereenvolgens 22, 28, 25, 41, 15, 20, 17, 48, 34, en 71! Ook voor tussenkalftijd laat ze uitmuntende cijfers noteren. Zij kalfde voor de eerste keer op 2.04 daarna op 3.05, 4.04 en voor de vierde keer op 5.03. Grootmoeder Hilda 86 kalfde voor de eerste keer op 2.03 en kalfde keurig elk jaar weer opnieuw af. Dat deze kwaliteit diep in de koefamilie verankerd zit bewijst de overgrootmoeder van Rens zij kalfde op 2.02 voor de eerste keer en voor de zesde keer op een leeftijd van 7.01. Dan als laatste de exterieurkwaliteiten van de Hildastam, deze zijn rondom best een zeer diep verankerd in de koefamilie. Om te beginnen bij de moeder van Rens, zij is een AB85 gewaardeerde Rudolfdochter met 87 punten voor haar uier. De grootmoeder van Rens is tevens met AB85 punten gewaardeerd is zij een dochter van Mark 44 een stier die zeer verdienstelijk heeft gepresteerd binnen de MRY populatie. Om u een indruk te geven van de totale exterieurkwaliteiten van de Hildastam volgen hier de eerste vijf generaties achter de veelbelovende Rens; AB85 Rudolf, AB85 Mark 44, AB88 Albert J, AB88 Door en AB89 Lina’s Prins. Rens is gefokt door de gebroeders Ten Damme uit Winterswijk. Echter de koefamilie waaruit Rens ontsproten is komt van oorsprong uit het Overijsselse Lettele van de familie Oosterwijk. Al met al hebben we met Rens een prachtige aanvulling op ons MRY aanbod. Grijp uw kans want voor slechts Ä 5,00 is hij ook nog eens zeer attractief geprijsd!
 

Meer informatie: Big Position

Als de kruitdampen rond oud en nieuw nog maar net zijn opgetrokken is er met de actiestier van januari nieuw vuurwerk wat van zich doet spreken. Zelden zijn wij het nieuwe jaar begonnen met een actiestier die zo van zich doet spreken. Met Big Position brengen we een stier die perfect past bij KI Kampen. Duurzaamheid, prima gezondheids kenmerken, hoge levensproduktie en fraai exterieur lopen als een rode draad door het verhaal achter Big Position. Maar laten we beginnen met Cogent Twist, de Shottlezoon die op dit moment veel dochters aan de melk krijgt. In de praktijk blijkt hij zijn cijfers prima waar te maken gezien zijn ruime melkplas welke hij weet te combineren met een foutloze onderbalk. Maar ook voor uiergezondheid, klauwgezondheid en karakter weet hij prima te scoren. Alles met elkaar maakt het een stier die dochters geeft die prima passen op de bedrijven en ook nog eens lang meegaan gezien zijn 638 levensduurdagen. 
De moederlijn achter Big Position is de Anna Jacoba’s die staan voor hoge eiwitgehalten en hoge levensproductie ’s. Daarnaast heeft stiermoeder Anna Jacoba 115, een Skalsumer Jorryndochter de excellent status met 90 punten voor algemeen voorkomen. Excelleren doet Big Anna Jacoba 115 ook met een gemiddelde dagproductie van 38 kilogram melk met 4.56% vet en 3.91% eiwit. Om in de lijn der verwachtingen door te gaan noemen we eerst maar even de levensproductie van grootmoeder Big Jacoba Anna 106 (v. Leroy Abrian). Met ruim 62.000 kilogram op de teller en 88 punten voor haar algemeen voorkomen past zij precies in het plaatje. Van haar loopt overigens nog een 88 punten Big Winnerdochter die foktechnisch benut wordt door KI Kampen. Als overgrootmoeder heeft Big Position Anna Jacoba 97, eveneens een fraaie koe in de afstamming, die een mooie 88 punten scoort voor haar uiterlijk. Deze F16-dochter produceerde meer dan 100.000 kg melk maar staat voor wat betreft levensproductie nog in de schaduw van haar moeder Anna Jacoba 71, ook ingeschreven met 88 punten. Big Position’s betovergrootmoeder Anna Jacoba 71 wist namelijk meer dan 154.000 kg melk te produceren. Wie nog twijfelt om Big Position ruim kansen te geven kan deze twijfel beter over boord gooien. Als we Big Position zelf bekijken zien we een stier die over zeldzaam mooie verhoudingen beschikt. Een omschrijving die ondersteund wordt door zijn aAa code van 345 die Big Position heeft. Daarnaast beschikt hij ook nog eens over hele droge benen die prima worden gebruikt.

Meer informatie: KIK Masterclass

We gaven er al even aandacht aan in deze versie van het KI Nieuws, de nieuwe prefix “KIK” van KI Kampen. Stieren geboren uit ons nieuwe embryo project zullen voorzien zijn van deze prefix. Met KIK Masterclass hebben we de eerste ingezette stier die voortkomt uit dit project. Een mooiere stier om dit project te beginnen is misschien wel niet denkbaar gezien de prestaties van de achterliggende koefamilie. Kijken we eerst even naar stiervader Hoekland Maik dan kunnen we gerust stellen dat dit waarschijnlijk de beste Mascolzoon is die er is. Met zijn fraai opgebouwde produktie-index laat hij zien dat zijn dochters veel melk produceren met een mooie vet/eiwitverhouding. De combinatie melk- en krachtstier zie je niet vaak maar Hoekland Maik vererft deze combinatie wel. Hij vererft melkrijke dochters die goed in conditie blijven ook als ze op de top van hun productie zitten. Zijn conditiescore is 110 wat aangeeft dat zijn dochters produceren met de spreekwoordelijke twee vingers in de neus. Maar ook zijn gezondheidskenmerken zijn van een ongekend hoog niveau. Met 107 uiergezondheid en 103 vruchtbaarheid weten deze cijfers een positieve bijdrage te leveren aan de 838 levensduurdagen die Hoekland Maik vererft. Terugkomend op de koefamilie achter KIK Masterclass zien we met Koepon Plan Classy 62 een Planetdochter die precies past in het plaatje van KI Kampen. Een melkkoe die de combinatie bezit van veel melk met hoog eiwit wat haar vaarzenlijst van 11.352 kilogram melk met 3.66% eiwit in 305 dagen prima onderstreept. Zelf kunnen we deze met 87 punten ingeschreven koe het best omschrijven als een robuuste koe met een heel beste uier dat vast is aangehecht en voorzien is van een correcte speenplaatsing. Als grootmoeder kent Masterclass de internationaal veel gebruikte en gewaardeerde Shottledochter Classy 17. Zij is dan ook een geweldige fokkoe, evenals haar volle zus Koepon Classy 16. Beide Shottle’s zijn veelvuldig als stiermoeder ingeschakeld en hebben zowel veel vrouwelijke als mannelijke nakomelingen nagelaten. Met name Koepon Classy 17 heeft naast de moeder van Masterclass vele dochters op het bedrijf van Koepon die het fantastisch doen. Dochters van Million, Planet, en Sandy scoren bijna allemaal 85 punten of hoger en hebben ook bijna allemaal een lactatiewaarde van 105 of hoger! Zelf is Koepon Classy 17 bezig aan de opbouw van een mooie levensproduktie. Ondertussen staat de teller op ruim 63.000 kilogram melk met 3.58% eiwit. Overgrootmoeder Koepon Classy is een Gryphus Simondochter van 86 punten. Voor haar vinden we nog minimaal vijf generaties AB koeien met achtereenvolgens Londondale Merrill, Bell Elton, Arlinda Rotate, Round Oak Rag Apple Elevation en Penstate Ivanhoe Star als vader. KIK Masterclass zelf is een stier die veel kracht vertoont, iets wat we ook terugzien in zijn aAa code van 342. Juist de combinatie kracht en melktype kenmerken hem want hij heeft een ruime middenhand voorzien van open ribben. Daarnaast heeft hij voldoende ruimte in de voorhand en een fraaie kruisconstructie. Al met al een prachtige stier om ons KIK project mee te beginnen en hopelijk het begin van een succesvolle prefix.

Meer informatie: KIK Firstborn

Wie het nieuwe jaar goed wil beginnen heeft met KIK Firstborn de uitgelezen mogelijkheid. Alles wat een stier speciaal maakt is ruimschoots aanwezig in deze actiestier van januari. Afkomstig uit de bekende Grietjeslijn, die in het verleden al vaker garant stond voor fokstieren hoeven we ons over de moederlijn geen zorgen te maken. Later meer hierover in de toelichting van KIK Firstborn. Voor het vaderschap tekent Mascalese een Boltonzoon die ruim 1500 kilogram melk weet te combineren met een mooie vet/eiwit verhouding. Opvallend aan deze stier is vooral zijn onderbalk die eigenlijk geen fouten kent. Sterke punten hierin zijn voorhand (104), Inhoud (109), kruisbreedte (110) en alle uierkenmerken die hierin nog weer uitblinken. Maar ook celgetal (110), lichaamsgewicht (110) en uiergezondheid (108) maken hem een populaire stiervader.

We zeiden het al een moederlijn waar u zich geen zorgen over hoefde te maken is mooi meegenomen. We kunnen met vrij grote zekerheid stellen dat de Grietjes garant staan voor stieren die hoog in de NVI ranking zijn te vinden. Het succes verhaal begon eigenlijk bij KI Kampen die met Homerun (v. Lord Lily) de eerste zoon testte uit deze koefamilie. Grietje 80 was namelijk de eerste koe uit deze diepe koefamilie waaruit stieren zijn getest. En met wat voor een resultaat. Bijna al haar zonen hebben het gebracht tot de fokstier status. We noemen er een aantal: Homerun, Herzbube, Einstein, Jorrik en Emil II. Het is dus niet verwonderlijk dat ook haar dochters veel benutte stiermoeders zijn of waren. Zo vinden we verder op in deze familie de moeder van KIK Firstborn Koepon Genua 2 een Jeevesdochter die precies weergeeft waar de Grietjelijn voor staat. Ze is namelijk goed voor bijna 30.000 kilogram melk met 3,95% eiwit in twee lijsten. Voor een Jeevesdochter zijn vooral de hoge gehalten opvallend omdat Jeeves juist geen gehalten stier is. Als we naar grootmoeder Koepon Shottle Genua 1 kijken dan zien we weer een koe met hoge gehalten. Ook dit is opvallend omdat we hier te maken hebben met een Shottledochter, ook een stier die niet uitblinkt in zijn gehaltenvererving. Zij heeft overigens ook al een mooie levensproduktie tot op heden van ruim 71.000 kilogram melk met 4,78% vet en 3,71% eiwit. Het kan dan ook niet anders als dat het eiwit vastgebakend zit in de Grietjelijn gezien de prestaties van deze koeien. Via Genua ET een met 87 punten ingeschreven Aarondochter die tevens de moeder is van de fokstieren DT Improver en DT Impress komen we uit bij de eerder genoemde Grietje 80. Een met 91 punten ingeschreven Esquimaudochter die dus met de stier Homerun direct een fokstier van formaat wist te geven. Om alles compleet te maken zij kwam op haar beurt weer uit een AB 89 punten Lucky Leodochter.

Precies in de lijn der verwachting zien we met KIK Firstborn een stier die precies weergeeft waar de Grietjes voor staan. Dieren die een juiste balans vertonen en moeiteloos hoge producties aankunnen.

Meer informatie: Graskamp Sudanos

Voor de maand november die bekend staat als een maand waarin nog wel eens cadeautjes worden weggegeven hebben we een stier staan die we graag even voor u “uitpakken”. Natuurlijk heeft hij veel overeenkomsten met de actiestier van oktober, Apina Gunpower, beiden komen namelijk voort uit fokkoe Apina Nadja. Maar zeker in de tijdgeest waarin we het gebruik van antibiotica moeten beperken is hij een stier die veel toevoegt. Voor stiervader Sudan (Jammer x Sailor) is het de vierde zoon die we van hem testen. Niet vreemd als je de vererving van Sudan bekijkt, een stier die een ruime melkplas laat zien met een iets scheve vet /eiwit verhouding. Wie de onderbalk van de stier goed bekijkt ziet snel dat we hier te maken hebben met een topstier. Sudan geeft dochters die veel ruimte in het skelet bezitten en voorzien zijn van beste uiers. Daarbij vererft hij dieren met veel klauwhoek (105) en benen die in achteraanzicht parallel zijn van stand. Levensduurdagen, uiergezondheid en vruchtbaarheid zijn daarnaast prima verzorgd. De fitness eigenschappen zijn ook sterk verankerd bij stiermoeder Apina Nadja. Zij stamt uit de combinatie Ramos x O-Man, twee stieren die extreem goed scoren voor levensduur en gezondheidskenmerken. Het is dan ook geen wonder dat ook Nadja en haar nafok uitblinken op deze kenmerken. Maar Nadja kan meer, veel meer, Apina Nadja zelf is al een tijdje bezig met haar tweede lijst na een lange spoelcarrière. Ze pakt het weer geweldig op met een voorspelde 305 dagenproduktie van ruim 13.000 kilogram melk, resulterend in een lactatiewaarde van 118+. Ook haar celgetalwaarden in de tweede lijst willen we graag nog even noemen. Tijdens acht monsternames scoort ze tussen de negen en tweeënzeventig wat natuurlijk super is. Grootmoeder Qualsiasi, de met 87 punten ingeschreven O-Mandochter heeft vele dochters die eveneens uitstekend presteren op diverse bedrijven. Aan de basis van deze superieure koefamilie staat de met 87 punten ingeschreven Mtotodochter Locanda. Op het gebied van gezondheidskenmerken, welke in de toekomst een grote rol gaan spelen in de moderne landbouw, is deze koefamilie superieur. Wat de stier nog meer bijzonder maakt is zijn uiterlijk, zelden hebben we een betere stier op stal gehad als Graskamp Sudanos. Een stier die een fantastische bouw laat zien met uitzonderlijke beste benen. Kortom, bij gebruik van deze stier gebruikt u een stier voor de toekomst!

Meer informatie: Hoekland Ravelijn

Presenteerden we in vorige edities van ons KI Nieuws nog wel eens jonge stieren waar O-Man bloed door de aderen stroomde deze uitgave is het opvallend hoe weinig O-Man bloed we tegenkomen. Zo ook bij deze actiestier van oktober, Hoekland Ravelijn een Refinerzoon die een mooie aanvulling is op ons stierenaanbod. Managerzoon Refiner is afkomstig uit de fameuze familie van Art-Acres Tex B die ook al stieren als Paramount, Win 395 en Cogent Twist afleverde. Zijn verervingscapaciteiten zijn over de hele linie sterk, met onder andere 107 uiergezondheid, 107 klauwgezondheid en 105 geboortegemak. Ook heeft hij een zeer goede exterieurscore (109) waarin de uierscore (111) het meest in het oog springt. Helaas was zijn spermavoorraad beperkt maar via Hoekland Ravelijn hopen we te profiteren van zijn kwaliteiten. Wie Hoekland hoort legt misschien wel direct een link met Hoekland Maik een bekende stiervader bij KI Kampen. Terecht want de moederstam achter Hoekland Ravelijn zijn de Kekke koeien van de familie Vogels uit Erp. De Kekke koeien staan bekend om het goede exterieur en hoge eiwit, maar ook levensduur is een handelsmerk van de Kekke koeien. Voor stiermoeder Hoekland Kekke 44 geldt dit ook, de met 88 punten ingeschreven Stol Jocdochter imponeert zowel met haar uiterlijk als haar hoge melkproductie. Een tweede lijst van ruim 11.300 liter in 305 dagen onderstreept dat ze een ras melkkoe is. Iets wat Hoekland Kekke 13 deze excellente grootmoeder van Ravelijn ook al jaren onderstreept. Met 98.000 kilogram melk en daarbij ook nog het hoge eiwitgehalte van 3.77% weet ze zich hierin te onderscheiden. Wie haar wel eens heeft gezien weet dat we het hebben over een koe met extra breedtematen en super beste benen. Van deze Lord Lilydochter zijn meerdere dochters op het bedrijf van Vogels in productie en zoals het zich nu laat aanzien allemaal dieren die zonder problemen een hoge levensproduktie zullen noteren. Het laatste heeft overgrootmoeder Hoekland Kekke 11 al lang gedaan, met ruim honderdduizend kilogram op de teller heeft deze Spirandodochter zich al lang bewezen. Naast de 90 punten Lord Lilydochter was zij ook nog de moeder van een 87 punten Lucky Mikedochter. Hoekland Kekki 11 stamt op haar beurt weer uit Sunny Boy-dochter Kekke 2, een koe van 86 punten met meer dan 55.000 kilogram melk als levensproduktie. De best ontwikkelde Hoekland Ravelijn is gezien zijn afstamming een echt bloemetje buiten het perk. Zo heeft hij een bloedvoering die topstieren bevat uit meerdere landen en vrij is van O-Man, Shottle en Goldwyn. Daarnaast stamt hij uit een koefamilie die bewezen heeft om hoge fokstieren voort te kunnen brengen. Hoekland Ravelijn is dan ook mede door ook zijn beste productie- en exterieuraanleg en bijzondere afstamming een gemakkelijk te gebruiken stier.

Meer informatie: Big Festino

Jazeker, u leest het goed, ook bij roodbont heeft een stier met de “Big”prefix zijn intrede gedaan. Kenden we tot voor kort de stieren van de familie Knoef uit Geesteren alleen vanuit ons zwartbont programma vanaf deze maand zullen ze ook invulling geven aan het roodbont programma. We zouden haast zeggen alleen de kleur is anders maar dat is te kort door de bocht. Ook hier is de Superstarfamilie verantwoordelijk voor de moederlijn. Maar eerst even iets over stiervader Talentino, hij is misschien wel de beste Talentzoon wereldwijd. Voorzien van een geweldige produktie-index met een opvallend dikke plus voor eiwit weet hij ook nog eens te scoren op het gebied van exterieur. Zijn onderbalk is dan ook bijna volmaakt op een kleine kanttekening na voor zijn iets rechte benen. Maar ook voor levensduur weet hij prima te scoren met bijna 600 dagen. Al met al meer dan stiervader waardig, zeker na zijn verbluffende optreden met zijn fantastische dochtergroep op de NRM van 2014! Wie stiermoeder Big Super Star 69 wel eens heeft gezien zal meteen zeggen dat we hier te maken hebben met één van de beste Tequiladochters die er in Nederland rondlopen. Niet vreemd dat deze donker rode koe als tweedekalfs 89 punten voor algemeen voorkomen heeft gekregen. Daarnaast heeft zij natuurlijk de hoge gehalten die de Super Starfamilie kenmerkt. Maar een tweede lijst van ruim 13.400 kilogram melk met 3.61% eiwit in 305 dagen mag best even genoemd worden. Waar komen de roodbontgenen dan weg zult u zich misschien afvragen? Nou deze komen van Lightningdochter Big Super Star 30. Deze grootmoeder van Big Festino is een met 88 punten ingeschreven koe met super beenwerk. Zij heeft al meerdere stieren op wacht bij diverse KI organisaties. Niet vreemd als je in drie lijsten al ruim 41.000 kilogram melk op de teller hebt met 3.84% eiwit. Bij de volgende generatie komen we een bekende tegen, namelijk Super Star 25 de moeder van Big Winner. Zij is een dochter van Lucky Leo en ingeschreven met 90 punten. Zij heeft inmiddels meer dan 80.000 kilogram melk geproduceerd iets wat verderop in de stamboom eigenlijk heel normaal is. Ook de volgende generaties met Feikjes Pinkpopdochter Pinkpopstar 5 is namelijk excellent en heeft ruim 100.000 kilogram melk geproduceerd. Haar moeder deed er nog een schepje bovenop want zij wist zelfs 140.000 kilogram melk te produceren! Zelf is Big Festino een stier die veel gelijkenis vertoont met Big Winner. Het best laat Festino zich omschrijven als een normaal ontwikkelde stier, voorzien van een harde bovenbouw en een mooie licht hellende kruisconstuctie. Maar het sterkste onderdeel zijn de benen… met één woord super!

Meer informatie: Apina Gunpower

Wie probleemloos wil melken doet er goed aan om de actiestier van oktober ruim in te zetten. Apina Gunpower heeft namelijk een afstamming welke zich kenmerkt door stieren die hoge scores noteren voor fitness eigenschappen. Op het gebied van fitness vinden we vier stieren op rij die dit ondersteunen. De Duitse stier Gunnar (Goldwyn x Ford) tekent hierbij voor het vaderschap. Een stier die prima scoort voor zowel celgetal als dochtervruchtbaarheid. Maar Gunnar heeft echter nog meer te bieden, hij vererft namelijk ook veel melk en best exterieur. Qua exterieur laat hij geen steken vallen. Zijn dochters hebben beste frames en uitstekende uiers en goede benen. Bij stiermoeder Apina Nadja gaat het verhaal van uitstekende fitness eigenschappen verder. Deze fokkoe laat namelijk torenhoge cijfers noteren voor o.a. celgetal, vruchtbaarheid en duurzaamheid. Apina Nadja heeft deze kenmerken waarschijnlijk meegekregen van haar vader, de stier Ramos die hierin uitblinkt. Maar ook haar uiterlijk van 87 punten en haar productiedrang laten niets te wensen over waardoor ze tot de beste koe sinds jaren wordt bestempeld door haar eigenaar. Ze is lange tijd intensief gespoeld, wat o.a. geresulteerd heeft in vele hoog gemerkerde zonen. Daarnaast hebben ook haar oudste dochters gekalfd, waarvan dochter Nadja 3 een met 85 punten ingeschreven Gofast tot de hoogste NVI koeien van Nederland behoort. Grootmoeder Qualsiasi (v. O-Man) is een met 87 punten gewaardeerde koe die afkomstig is uit Italië. Haar eerste en enige lijst was indrukwekkend met bijna 13.000 kilogram melk met acceptabele gehalten. De grootmoeder van Apina Gunpower heeft dan ook vele hoog geteste zonen in Europa en diverse dochters die het ook weer tot stiermoeder hebben gebracht. Een bekende is Koepon Qualsiasi, een 88 punten Baxterdochter die ook weer veel internationale aandacht krijgt. Apina Gunpower heeft een 87 punten Mtotodochter als overgrootmoeder, ook weer een stier met een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van gezondheidskenmerken. Er lopen vele zonen rond van Apina Nadja, maar één van de fraaiste zal zeker Apina Gunpower zijn. Een stier die prachtig in verhouding is en daarnaast ook veel kwaliteit bezit in zijn beenwerk. Deze zijn dan ook plat van bot, droog in de hak en de stier laat een vlotte stap zien. Wie gezonde koeien en levensduur wenst doet er dan ook goed aan om Apina Gunpower ruim in te zetten.