Meer informatie: Piet Adema 186

Met de inzet van Piet Adema 186 komt er een prachtstier beschikbaar voor de FH fokkerij. Hij is een stier van een beste ontwikkeling zowel in hoogte als breedtematen en daarbij is Piet Adema 186 prachtig harmonisch gebouwd waardoor hij bestempeld kan worden als een echte rastypische FH stier. Zijn beenwerk kan het best omschreven worden met het woord uitmuntend. Correct van stand, droog in de hak, voorzien van beste klauwen en de stap is perfekt. Eigenlijk is het ook niet zo verwonderlijk dat Piet Adema 186 een fraaie verschijning is want hij kan zowel van moederskant als vaderskant bogen op een zeer exterieurrijke afstamming. Als vader heeft Piet Adema 186 de bekende Adema 16 in zijn stamboom. Adema 16 is een Kl synaeda M1 zoon die op exterieurgebied fantastische cijfers laat noteren. Ook in productie weten de Adema 16 dochters van wanten met zijn dikke plus voor melkvererving daarbij wel aangetekend dat zijn eiwitvererving aan de lage kant is. Echter in de moederstam van Piet Adema 186 is naast topexterieur het eiwitgehalte sterk in verankerd, zo laat Pietje 581 de moeder van Piet Adema 186 een gemiddeld eiwitgehalte van maar liefst 3,69% noteren. Pietje 581 is een dochter van Piet Adema 141 die eveneens is gefokt door Bernard Veerenhuis uit het Overijsselse Geesteren. In stal Veerenhuis heeft Piet Adema 141 een zeer beste nafok voortgebracht. Koeien van een beste ontwikkeling voorzien van prima uiers en benen. Daarnaast wisten de Piet Adema 141 dochters uitstekend te produceren met name in de gehaltes. Op FH basis laat hij met +0,15% vet en +0,08% eiwit een mooie positieve gehaltenvererving noteren. Op exterieurgebied heeft hij verschillende toppers voortgebracht maar de moeder van Piet Adema 186 spant met haar excellente status de kroon. De grootmoeder Pietje 492 van Piet Adema 186 was eveneens een zeer solide koe met haar 86 punten voor algemeen voorkomen en daarbij laat zij een mooie levensproductie noteren van ruim 60.000 liter melk met goede gehalten van 4,42% vet en 3,49% eiwit. Met zijn zeer solide exterieurrijke afstamming is Piet Adema 186 een stier die volop kansen verdient voor veehouders die willen inkruisen en natuurlijk in de zuivere FH fokkerij!