Meer informatie: Van Damme

Hoewel de vraag naar Belgisch Witblauw kleiner is dan vorig jaar hebben we toch gemeend om nog een aantal witblauwe stieren aan te moeten schaffen. Het blijft lastig om de cijfers, geboortegemak en draagtijd op bedrijfsniveau in te schalen. Neem een stier als Obese met 114 geboortegemak, hij kent heel veel tevreden gebruikers maar er hebben ons ook meldingen bereikt van veel te zware kalveren. Aan de andere kant belde een boer die juist “veuls te lichte” kalveren had. Gemiddeld mankeert er niets aan maar daar heb je als boer niet zoveel aan. Interessant zou zijn als je de spreiding wist in het cijfer geboortegemak. We zullen dit punt aanhangig maken bij het GES en wie weet komt deze informatie op termijn beschikbaar. Wij gaan ons best doen om dit zo snel mogelijk geregeld te krijgen. Een stier met een bijzonder kleine spreiding lijkt Urbanus 3 te worden. Zonder uitzondering horen we hier lichte geboortes van luxe witblauwe kalfjes van. Op zich niet helemaal verwonderlijk want de stier komt uit het veebeslag van Luc Lips in België, een fokker die al decennia bezig is met natuurlijke geboorten in zijn veestapel. De eerste 25 geboortemeldingen brengen Urbanus 3 op een geboortegemak van 116. Als je weet dat zijn afstammingsindex 101 was dan is wel duidelijk dat de kalfjes er tot nu toe zo maar afrollen. Terug naar Van Damme, onze nieuwe stier. Hij is zowel geschikt voor de zuivere fokkerij als voor de gebruikskruising. Met zijn afstamming Attribut uit Orateur verwacht je lichte kalveren maar de toekomst zal uitwijzen of deze verwachting uitkomt.