aAa onderdeel van KIK stieradviesprogramma

Voor de gebruikers van het KIK stieradvies niets nieuws… (lees meer)

aAa codes voor kampenstieren!

Zoals elk jaar zijn ook nu de aAa analyseurs weer in… (lees meer)

aAa onderdeel van KIK stieradviesprogramma

Voor de gebruikers van het KIK stieradvies niets nieuws onder de zon. Die wisten dat al lang en halen hun voordeel uit de combinatie KIK stieradvies en aAa. De laatste jaren zien we het aAa gebruik gestaag doorgroeien en de groep veehoud(st)ers die al wat langer met aAa bezig zijn gaan er vrijwel allemaal mee door. Toch een teken dat men er voordeel in ziet. Voordeel wat je in dit verband kan vertalen naar betere koeien in de stal. Eigenlijk is aAa een heel simpel systeem. Om een betere generatie koeien te fokken moeten de vaderdieren die kwaliteiten toevoegen die de moederdieren het hardst nodig hebben. Zes groepen van kwaliteiten geven inzicht in het functioneren van een dier. Hier kijken we niet naar de papieren scores maar hier kijken we naar het dier zelf. Voor veehoud(st)ers is het vervolgens heel simpel. Zoek de juiste stieren erbij die passen in uw bedrijfsvoering en klaar is uw fokprogramma. Voor het selecteren van de juiste stieren kunt u gebruik maken van het KIK stieradviesprogramma. Dus voor maximale genetische vooruitgang in de stal aAa en KIK gebruiken!Klik hier voor meer informatie

aAa codes voor kampenstieren!

Zoals elk jaar zijn ook nu de aAa analyseurs weer in de stal wezen kijken om de jongste lichting stieren van aAa codes te voorzien. De codes die aan de allerjongste stieren zijn gegeven zullen we publiek maken wanneer we deze stieren daadwerkelijk inzetten. Omdat er nog een aantal oudere stieren gecodeerd zijn die al wel beschikbaar zijn even een snelle update. De actiestier van januari Creijland Danny kreeg 543 en de actiestier van deze maand Jennekes Baryton 315. KIK Topfit de Red Holstein actiestier van deze maand kreeg 234. De fokstier Baarlinger Martijn en Heuvel Lukoki hebben we helemaal uit laten punten. Martijn kreeg nu 135264, iets afwijkend van wat hij had. Heuvel Lukoki kreeg er 642 bij achter en is nu 513642.Baarlinger Martijn aAa 135264Heuvel Lukoki aAa 513642

Baarlinger Martijn verrast steeds weer!

Soms duurt het even wanneer de kwaliteiten van een stier komen bovendrijven maar naarmate de dochters van Baarlinger Martijn langer in productie zijn bevestigen de cijfers steeds meer de geluiden uit de praktijk. Baarlinger Martijn, Idealzoon uit een AB87 Kianmoeder, heeft ondertussen de eerste dochters in de tweede lactatie en deze blijken flink door te stijgen in productie. Met zijn index gebaseerd op de tweede lactatie van bijna 600 kilogram melk met dikke gehalten geeft hij dit mooi weer en past hij prima in het huidige fosfaat tijdperk. Maar ook op exterieurvlak weet Martijn te overtuigen met een prachtige onderbalk. Het zijn koeien die veel inhoud bezitten en hellende kruizen hebben. Martijndochters bezitten vast aangehechte uiers waarvan de spenen iets langer zijn dan gemiddeld. Daarnaast is het beenwerk prima van kwaliteit en het beengebruik super. Wie graag aan roodbont wil vasthouden heeft met Martijn een betrouwbare stier tot zijn beschikking. Martijn is volop beschikbaar voor 16 euro/dosis.Dochter Baarlinger Martijn: Wendy 13 AB87, net begonnen aan haar tweede lijst met een dagproductie van ruim 58 kilogram melk!Actiestier Danny Rf van alle markten thuis!

Hoe mooi wil je het jaar beginnen, deze woorden zijn zeker van toepassing op de actiestier van januari Creijland Danny Rf. Afkomstig uit de stal van Landbouwbedrijf van Creij uit Landhorst heeft Danny een afstamming waarin we louter fokstieren zien. Als vader heeft hij de huidige nummer één NVI stier Danno, en aan moederszijde vinden wij achtereenvolgens met Jerudo en Mascol twee stieren die een enorm positieve bijdrage hebben geleverd aan de Holsteinfokkerij. Maar naast zijn betrouwbare afstamming heeft Danny Rf meer, zo komt hij uit een eiwitrijke familie waar zijn moeder een gemiddeld eiwitgehalte noteert van 3,55% en grootmoeder met 3,77% haar nog overtreft. Tevens is Danny Rf drager van het A2-A2 gen. Kijken wij naar zijn verwachtingswaarde dan zien we ook nog eens fraaie cijfers voor uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid. Zelf is Danny Rf een normaal ontwikkelde stier die even iets breder is dan gemiddeld en beste benen bezit. Kortom, gebruik Danny Rf volop, om de prijs hoeft u het niet te laten want ook deze hoog geteste genomicsstier kost gewoon vijf euro!Creijland Danny Rf

Een mooi 2017 voor KI Kampen!

Nu het jaar 2017 ten einde loopt is het tijd om even terug te kijken maar ook om vooruit te kijken naar 2018. Voor onze sector was 2017 een jaar met hoge ruwvoeropbrengsten en een herstellende melkprijs. Maar ook een jaar met veel vragen en onzekerheden over de toekomst. Dit maakt het ondernemen lastig, alleen met zekerheid kan men gericht ondernemen. Zekerheden die KI Kampen u wel biedt met gedegen stieren die voortkomen uit bewezen koefamilies. Door deze filosofie zijn er ook het afgelopen jaar weer meerdere stieren doorgebroken, denk aan Jotani, Danshot, Martijn, Lukoki en Sana. Stuk voor stuk stieren die een wezenlijke bijdrage leveren aan een hoger inkomen en minstens zo belangrijk veel werkplezier. Voor KI Kampen waren er vele mooie momenten dit jaar. Vooral de dochtergroepen van Jotani en Bulykin op de NRM en de fantastische dochtergroep van Danshot samen met de moeder en grootmoeder op de RMV Hardenberg waren hoogtepunten. Een lijn die wij samen met u als veehoud(st)er hopen door te zetten in 2018! Zekerheden waar op u kunt bouwen!

Het gehele KI Kampenteam wenst u gezellige kerstdagen en een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2018!Dochtergroep Danshot RMV Hardenberg 2017Dochtergroep Jotani NRM 2017

KI Nieuws en Stierenkaart januari 2018 online!

Hij is er weer! de online versie van het KI Nieuws en Stierenkaart januari 2018. Hopelijk bieden deze edities u veel nuttige informatie en het nodige leesplezier!! Onder de button “KI Nieuws” en “Stierenkaart” kunt u het januari 2018 nummer in z’n geheel lezen.Succes op HHH show voor moeder Ahoy!

Wie afgelopen zaterdag aanwezig was bij de HHH show in Zwolle heeft kunnen genieten van zeer fraaie koeien. Voor de familie Albring uit Drouwenermond was het een dag om niet snel te vergeten. Zij wisten meerdere successen te bemachtigen waaronder het reserve kampioenschap roodbont midden. Hoe mooi is het dat KI Kampen juist in de maand december met Drouner Ahoy (Amax x Kanu P) een stier inzet die voorkomt uit deze kampioene. We hebben het over Drouner AJDH Aiko 1267, de Kanu P moeder van Drouner Ahoy. Net drie weken geleden voor de tweede keer afgekalfd wist zij met haar sterk gebouwde frame en haar vast aangehechte uier de jury te overtuigen van haar kwaliteiten. Als vaars werd zij al beloond met 87 punten en wist zij al een mooie derde plek te bemachtigen op de HHH show 2016. Nadat zij een mooie eerste lijst liet noteren van 9.497 kilogram melk met 3,72% eiwit wist ze dit jaar door te dringen tot de finale middenklasse roodbont met het reserve kampioenschap als resultaat. Met Drouner Ahoy hebben wij deze maand een actiestier beschikbaar die veel vergelijkingen vertoont met haar moeder, sterk gebouwd en voorzien van beste benen en die met 354 een niet alledaagse aAa code bezit. Familie Albring en alle andere prijswinnaars van de HHH show 2017 gefeliciteerd met de behaalde successen!Moeder Drouner Ahoy: Drouner AJDH Aiko 1267

Prima indexendraai KI Kampen!

De fokstieren van KI Kampen handhaven zich uitstekend in de ranking na de decemberdraai. Nieuwkomers zijn er deze draai wel maar omdat de betrouwbaarheid nog laag is willen we nog even wachten met publiceren. Daar komt nog bij dat in april 2018 de NVI berekening op zijn kop gaat en dan is het nog maar even afwachten waar deze stieren uitkomen. Desalniettemin hebben we in het afgelopen jaar al wel acht nieuwe fokstieren doorgekregen die zich stuk voor stuk prima manifesteren in de ranking. Danshot, hoge nieuwkomer van de augustusdraai stijgt naar 206 NVI (+6) en handhaaft eveneens zijn hoge exterieurindex van 112 totaal. Ook voor productie weet Danshot wederom mooie cijfers te noteren met +775 kg melk met vlakke gehaltes uitkomend op 197 inet. Voor de secundaire kenmerken laat hij nergens een steek vallen waardoor hij een prima allrounder is op het hoogste niveau. Met 216 NVI (+40) is outcross stier Heuvel Sana de grootste stijger in het KI Kampen fokstierregiment. Hoogste NVI stier blijft Big Winnetoe ondanks een licht verlies blijft deze gehaltenvererver met 225 NVI prima presteren. Caudumer Europol PP Rf eveneens een nieuwkomer van de augustusdraai voegde 19 punten toe aan zijn totaal en komt nu op 176 NVI waarmee hij opnieuw de hoogste dochtergeteste homozygote hoornloze stier van Nederland is. De kwaliteiten van Heuvel Bulykin komen steeds meer tot uitdrukking in zijn cijfers. Deze draai voegde hij opnieuw 12 punten toe aan zijn NVI score en hij komt nu op 159 NVI. Een andere troef uit de Heuvelfokkerij is Hoekland Maikzoon Heuvel Lukoki, ook hij weet zijn fokstiercarrière een prima vervolg te geven met 173 NVI in zijn tweede indexendraai. Zijn kwaliteiten zijn allround, een prima productievererving, solide exterieur in combinatie met prima cijfers voor de secundaire kenmerken.

Bij roodbont blijft Jotani onveranderd de absolute nr 1 exterieurstier met 118 totaal, nu met 167 gekeurde dochters. Ook zijn productie-index blijft keurig op peil met +623 kg melk -0.25% vet in combinatie met een mooie plus voor eiwit van +0.05%. Voor de secundaire kenmerken zijn de verschuivingen nihil waardoor Jotani keurig in de top van de ranking blijft met 215 NVI. Hierbij heeft Jotani gezelschap van de stalgenoten Youri 202 NVI (+6), Baarlinger Martijn 178 NVI (+17) en Aalshorst Special 165 NVI (+6). Alleen Red Cliff moet met het aan de melk komen van zijn fokstierdochters een pas op de plaats maken in de ranking (-30) uitkomend op 131 NVI. Hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere inschatting van zijn levensduurfokwaarde. Baarlinger Martijn ontpopt zich steeds meer als een sterke allrounder met een mooi opgebouwde productie-index: +553kg melk +0.16% vet +0.08% eiwit goed voor 200 inet. Met 111 totaal exterieur kan Baarlinger Martijn eveneens bestempeld worden als exterieurcrack.Danshot, prima allrounder!

Pleasuredochter zorgt voor euforie!

Een mooi bericht kregen wij binnen uit Zuid-Holland. Hier werd namelijk de imponerende Pleasuredochter Welland Sien 2 van Arie en Roel van der Wel uit Hoogblokland onlangs ingeschreven met 90 punten. Voor de familie van der Wel betekende dit de eerste excellente koe op het bedrijf. Helemaal onverwacht kwam de score natuurlijk niet want onlangs wist Welland Sien 2 nog het zilver in Hoornaar op te eisen in de middenklasse. Maar ook op de NRM afgelopen zomer wist zij door te dringen tot de zes fraaiste koeien in de middenklasse. Haar uiterlijk vertoont veel melktype en dit zien we dan ook terug in de gerealiseerde lijsten. Over de eerste drie lijsten wist zij in 1031 dagen ruim 36.300 kilogram melk te produceren met 3,63% eiwit! Voor opvolging is ook al gezorgd in Hoogblokland, begin december staat er een beloftevolle Youridochter op afkalven die volgens de eigenaren best lijkt te worden. Reden genoeg voor familie van der Wel om van Welland Sien 2 een mooie foto te maken waarvan wij u het resultaat niet willen onthouden. Familie van der Wel gefeliciteerd met dit mooie succes!Dochter Aalshorst Pleasure: Welland Sien 2

Danshot zorgt voor beroering in Hardenberg!

Wat waren het fantastische dagen op de RMV beurs in Hardenberg. De mooie reacties die wij mochten ontvangen op de dochtergroep van Danshot klonken ons als muziek in de oren. Maar ook de aanwezigheid van zowel moeder als grootmoeder van Danshot zorgde voor vele blije gezichten bij de bezoekers van de KI Kampenstand. Juist met deze laatst genoemde koeien blijkt maar eens te meer dat ook in de hedendaagse fokkerij een bewezen koefamilie van groot belang is. Klokgaaf en met inmiddels ruim 52.000 en 72.000 kilogram melk op de teller geven zij aan waar de KI Kampenfokkerij voor staat. En dan de Danshotdochters zelf, een zestal ruim ontwikkelde dieren die veel breedtemaat bezitten en voorzien zijn van zeer vast aangehechte uiers die hoog en breed worden gedragen. Het beenwerk van de Danshotdochters is van prima kwaliteit en ook hierin zien we veel terug van de moeder en grootmoeder. Kortom vaarzen die probleemloos in de voetsporen kunnen treden van deze prachtige koefamilie. Wij willen dan ook graag de eigenaren van de koeien bedanken voor het beschikbaar stellen van hun dieren voor deze geweldige Kampenpromotie!Dochtergroep Danshot, RMV Hardenberg 2017

(1e koe rechts, grootmoeder Danshot)

(2e koe rechts, moeder Danshot)

Danshotvaarzen uiterst productief!

De zes dochters van de stier Danshot die naar Hardenberg vertrekken voor de dochtergroep zijn uitgezocht. Als het een beetje wil worden ze vergezeld door de moeder en grootmoeder van Danshot! KI Kampen wil hier nadrukkelijk haar fokbeleid uitdragen, vandaar de moeder en de grootmoeder naast de dochtergroep. Wij blijven vertrouwen houden in koefamilies die zich bewezen hebben in de stal en zetten niet alle kaarten op de hoogste genoomstieren afkomstig uit pinkjes van amper een jaar oud. Danshot laat zien dat het ook op de KI Kampen manier kan. Over de dieren moet u zelf maar oordelen als u komende week naar Hardenberg komt. De gemiddelde productie hebben we wel alvast voor u uitgerekend. De zes dieren uit de dochtergroep zijn gemiddeld 2.00 jaar oud en worden voorspelt op 305 dagen 9.185 KG melk met 4.56%vet en 3.60% eiwit. Maar kom gerust naar de stand van KI Kampen op 31 oktober, 01 en 02 november en overtuig u zelf van deze dochtergroep en koefamilie!Moeder Danshot: De Witte 171, A90

Topmelkers met 70 Big Winnerdochters!

Gijs en Josee van Hal uit het Portugese Elvas hadden vorig jaar de op één na hoogste gemiddelde productie in de categorie grote bedrijven. Met 496 afgesloten lijsten kwamen ze tot een gemiddelde productie van 12.904 Kilogram met 4.44% vet en 3.35% eiwit in 305 dagen. De aanwezige koeien waren gemiddeld 2.5 lactatie in productie en kwamen tot een dagproductie van ruim 42 kilogram. Een bijzondere prestatie! Onder de 496 koeien waren maar liefst 70 Big Winnerdochters, de oudsten hebben ondertussen vier keer afgekalfd. Fijne koeien aldus Gijs van Hal, je hebt er geen omkijken naar, mooi op tijd drachtig altijd en ze melken als de brand. Op de foto Big Winnerdochter nummer 151, een rasmelkkoe en net voor de vierde keer afgekalfd. Ze gaf als tweedekalfs koe in 351 dagen 15.704 kilogram met 5.96% vet en 3.56% eiwit!! Een geweldige prestatie neergezet door een rasmelkkoe op een super gemanaged bedrijf.Big Winnerdochter nummer 151, foto genomen 1 dag na afkalven.

Nu 21 dagen aan de melk en geeft al weer 55 kilogram per dag!

Heuvel Bulykin superbevruchter!

Deze week kwamen de nieuwste bevruchtingscijfers beschikbaar over de periode februari 2017 t/m augustus 2017. De nieuwe fokstier Heuvel Bulykin voert de lijst aan met een bevruchtingscijfer van +7! Dat hadden we nog niet eerder meegemaakt. Red Cliff had in het verleden wel eens +6 laten noteren maar +7 was ook nieuw voor ons. Een andere hoogvlieger is Jotani met +5 bevruchting. Over de gehele linie zagen de cijfers er weer prima uit. Niet alleen de veelgebruikte fokstieren maar ook een aantal veel gebruikte jonge stieren laten mooie cijfers zien.Onderstaand een overzicht van alle stieren die in deze periode een actueel bevruchtingscijfer hebben gekregen

Big Winner + 1
Talentino + 1
Red Cliff + 2
Youri + 3
Bulykin + 7
Jotani + 5
Obese + 3
Urbanus 3 + 1
Dropshot + 2
Bart + 1
Redrion + 1
Big Keizer + 1Heuvel Bulykin, superbevruchter!

KI Kampen komt naar jullie toe!

Nu de herfst is ingetreden en de meeste koeien weer richting stal gaan is de tijd van studieclub bijeenkomsten weer aangebroken. Onze medewerkers zullen de komende wintermaanden weer diverse inleidingen verzorgen voor fokstudieclubs, jaarvergaderingen etc. Dit doen ze met veel plezier want het blijkt een prima middel te zijn om KI Kampen via een andere ingang te promoten. Onderdelen die de revue zullen passeren zijn o.a. het ontstaan van KI Kampen, de hedendaagse stand van zaken, KIK stieradviesprogramma, het fokbeleid, genomics en een kleine stierenpresentatie. Met elkaar zullen deze onderwerpen zorgen voor een avondvullend programma. Vaak zijn het ook nog eens hele leuke avonden omdat er veel ruimte is voor discussie en de sfeer erg gemoedelijk is. Reden te over om, als u lid bent van een studieclub, KI Kampen eens aan te bevelen.

Danshotfamilie present op RMV Hardenberg!

Voor de tweede keer zullen wij een dochtergroep tonen op de RMV Hardenberg. Gezien het grote succes wat wij vorig jaar beleefden met de dochtergroep van Red Cliff doen we dat graag. In de Evenementenhal zal net als vorig jaar een cluster “Kijk op de Koe” worden ingericht voor bedrijven die actief zijn in de veeverbetering. Dit keer zullen wij met een zestal dochters van de stier Danshot vertrekken naar Hardenberg. Maar om onze bedrijfsfilosofie nog meer te benadrukken zullen zij onder voorbehoud vergezeld worden door niemand minder dan de moeder en grootmoeder van Danshot! Hiermee hopen wij aan te tonen dat in de ratrace die het genomicstijdperk met zich meebrengt de basis voor een nieuwe topstier bij KI Kampen een geweldige koefamilie blijft. Juist nu de media en politiek schreeuwen op meer levensduur is een bewezen koefamilie van groot belang in de hedendaagse fokkerij. Danshot maakte vorige maand een prachtig debuut tijdens de indexendraai. Een allround stier die zowel op het productievlak als op exterieurgebied geen fouten kent. De Danshotdochters ontwikkelen zich in de eerste lactatie enorm door en groeien uit tot fraaie balansrijke melkkoeien. De uiers van de Danshotdochters zijn rondom voortreffelijk en met een beenstand zij die een tikkeltje naar de kromme kant nijgt een zegen voor de praktijk. Geluiden uit de praktijk en op papier geven aan dat de Danshotdochters gezonde uiers en klauwen bezitten. Maar kom gerust naar de stand van KI Kampen op 31 oktober, 01 en 02 november en overtuig u zelf van deze dochtergroep en koefamilie!Danshot

Fraaie fotoshoot Danshotfamilie!

Enkele weken geleden hebben wij samen met de familie Enting uit het Drentse Grolloo een mooie fotoreportage gemaakt rond de familie van de stier Danshot. Nu de stier Danshot (Danillo x Shottle) met mooie cijfers een plek heeft veroverd bij de fokstieren, blijkt nog maar eens te meer hoe belangrijk een goede koefamilie is. Danshots moeder De Witte 171 is een excellente Shottledochter die ondertussen met haar vierde lijst bezig is. Haar levensproductie bedraagt tot op heden 49.971 kilogram melk met 4,95% vet en 3,78% eiwit. Ook de grootmoeder van Danshot een 90 punten Paramountdochter heeft al een mooi levenstotaal. De Witte 162, bezig met haar zesde lijst heeft al 69.611 kilogram melk met 5,09% vet en 4,04% eiwit op de teller. De appel valt niet ver van de boom zullen wij maar zeggen gezien de prachtige fokwaarden van Danshot. Een fraaie productie-index met ruim 650 kilogram melk met positieve gehalten weet hij te combineren met een fantastische onderbalk waarin geen fouten zijn te ontdekken. Een mooi voorbeeld is Bontje 246 de Danshotdochter van de familie Enting die wij ook maar even op de gevoelige plaat hebben vastgelegd. Met een voorspelde 305 dagen lijst van ruim 8700 kilogram melk met 4,45% vet en 3,68% eiwit en een algemeen voorkomen van 86 punten weet zij dit mooi te onderstrepen.Moeder Danshot: De Witte 171 (AV 90)

Prod. o.a.: 2.00 305 dgn 9.130 4,71 3,73 lw 120Grootmoeder Danshot: De Witte 162 (AV 90)

Prod. o.a.: 7.00 305 dgn 12.187 5,09 3,77 lw 121Danshotdochter: Bontje 246 (AV 86)

Prod.: 305 dgn 8.727 4,45 3,69 lw 115Danshot (klik hier voor meer informatie)

Prima indexendraai voor KI Kampen!

Veel indexnieuws deze draai. Jotani bevestigd zijn sterrenstatus en met Heuvel Lukoki, Heuvel Sana en Danshot hebben we drie nieuwe rijzende sterren in de fokstierenstal. Ook de homozygoot hoornloze stier Europol Rf debuteert verdienstelijk en verovert een plekje op de fokstierenkaart. Bij roodbont wist Jotani nog een puntje aan zijn totaal exterieur toe te voegen wat hem de astronomisch hoge exterieur fokwaarde oplevert van 118 totaal! Ook steeg Jotani voor productie en verbeterde hij zijn vruchtbaarheidsindex met twee punten waardoor hij in zijn tweede indexendraai flink progressie boekt in de ranking. Een stijging van 42 punten brengt hem nu op 221 NVI! Ook Baarlinger Martijn wist in zijn tweede indexendraai flink door te stijgen, nu met +22 punten uitkomend op 161 NVI. Naast zijn fraai opgebouwde productie-index van ruim 600 kg melk in combinatie met positieve gehalten scoort hij 110 voor totaal exterieur. Stieren die al langer op de fokstierenkaart prijken als Youri 187NVI (+16), Aalshorst Special 159NVI (+24) en Red Torpedo 116NVI (+18) laten ook klinkende cijfers noteren. Ook de veelgebruikte Red Cliff handhaaft zich prima in de ranking met 161NVI. Zijn melkvererving komt nu boven de 1400 kg uit. Pinkenstier Red Cliff handhaaft tevens zijn solide exterieurvererving met het aan de melk komen van zijn eerste fokstierdochters.Jotani, de absolute topper in de ranking maar ook op de NRM 2017

Bij zwartbont debuteert Danshot met een allround fokstierrapport op het hoge niveau van 200 NVI. Een prima opgebouwde productie-index van +659 kg melk +0.10% vet +0.02% eiwit in combinatie met 112 totaal exterieur en rondom uitstekende functionele kenmerken. Uit de Geertjeslijn van de familie van het Oever debuteren twee stieren, Heuvel Sana en Heuvel Lukoki. Beide stieren kunnen bestempeld worden als echte outcross stieren, vrij van O-Man, Goldwyn, Shottle en Planet. Ook laten beide Heuvelstieren mooie productie-indexen aantekenen met solide exterieur cijfers resulterend in 181 NVI voor Lukoki en 176 NVI voor Sana. Met aAa 561 voor Sana en aAa 513 voor Lukoki zijn beide stieren niet alleen outcross maar hebben ze ook nog eens een niet veel voorkomende aAa code. Ook Caudumer Europol heeft bijzondere kwaliteiten, naast de roodfactor is hij homozygoot hoornloos wat betekent dat al zijn nakomelingen hoornloos geboren worden. Europol PP is een modale melkstier met een hoge gehalten vererving. Naast zijn prima exterieurrapport vererft Europol PP uitstekende functionele kenmerken uitmondend in 157 NVI waarmee hij de hoogst beschikbare homozygoot hoornloze fokstier in de Nederlandse lijst is! Big Winnetoe voegde deze indexronde 20 punten toe aan zijn totaal en stijgt naar 239 NVI. Aandachtspunten bij gebruik blijft zijn ondergemiddelde melkvererving en zijn trage melksnelheid. Onveranderd sterk blijft zijn hoge gehaltenvererving en zijn beste exterieur van 112 totaal. Ook outcross allrounder Heuvel Bulykin beleefde een prima indexendraai met een plus van 27 punten komt hij nu op 147 NVI. Heuvel Bulykin wist bijna 300kg melk te stijgen in zijn productie-index naar ruim 600kg en voor exterieur voegde hij een puntje toe aan zijn toch al uitstekende fokwaarde.Danshot debuteert als uitstekende allrounder, 200 NVI en 112 totaal exterieur!

91 punten voor Talentinodochter!

PM Elza 159, de bekende Talentinodochter van de familie Pinkert uit Markelo weet ons keer op keer te verbazen. Op de NRM viel ze met een eervolle vermelding in de middenklasse nog net buiten de prijzen maar onlangs in Markelo pakte ze wel het senioren- en algemeen kampioenschap. Tot gisteren liep ze nog als AB 87 punten koe in het koppel maar daar is nu verandering in gekomen. Maar liefst A 91 punten is haar nieuwe score. Twee keer 93 punten voor frame en type, 90 uier en 91 punten voor benen. Een mooie koe in de stal is mooi maar het kan nog mooier als die mooie koe ook in de melkstal presteert. Nou, dat doet Elza 159 ook, in haar derde lactatie wordt ze in 305 dagen voorspeld op 11.818 liter met 4.43 en 3.44 lw 106. Prima prestaties en mooie successen uit Markelo dus, proficiat familie Pinkert!P.M. Elza 159, excellent 91 punten

Actiestieren augustus uit top koefamilies!

Fokkerij is en blijft voor KI Kampen het combineren van excellerende koefamilies. De actiestieren van augustus voldoen helemaal aan dit credo. Voor zwartbont geeft de stier Aalshorst Multiplayer Rf hier invulling aan en voor roodbont is dat KIK Springsteen. Aalshorst Multiplayer RF heeft aan vaderskant met Silver de mondiaal bekende fokkoe Seagull-Bay Peachy Shauna Ex 91 in de pedigree en aan moederskant heeft Multiplayer Rf de bekende Willem’s Hoeve Rita koeien in de pedigree. Multiplayer is bete caseïne A2 A2 en aAa 234. Kijken we naar Multiplayer zelf dan zien we een prachtig harmonisch gebouwde stier, sterke ruglijn, perfect kruis en een fraaie ribwelving en daarbij stapt hij op beste benen. De complete afstamming: Silver x Jerudo x Mr Burns

Bij roodbont is de stier KIK Springsteen actiestier in augustus. In deze stier komen twee koefamilies samen die beiden een grote invloed hebben in het fokprogramma van KI Kampen. De Fienchenlijn van de familie Poppe en de Julialijn van de familie Werler. Uit de Julialijn is stiervader Lowlands Bolero afkomstig en aan moederszijde hebben wij met Fienchen 803 een imponerende en hoogproductieve Danillodochter uit de Fienchenlijn te pakken. KIK Springsteen valt zelf vooral op door zijn krachtige uitstraling en veel breedtematen, iets wat wij ook terug zien in zijn aAa code van 435. Stappend op zijn uitstekende beenwerk weet hij keer op keer te overtuigen met zijn uiterlijk. De complete afstamming Bolero x Danillo x Stol Joc. Beide stieren zijn in de maand augustus beschikbaar voor € 5,00.Aalshorst Multiplayer RfKIK Springsteen

KI Kampen filosofie ten voeten uit!

Het blijft een bijzondere prestatie wanneer één van onze stiermoeders de magische grens van 10.000 kilogram vet en eiwit weet te bereiken. Afgelopen week was het zover voor de moeder van Coco Bongo, Pietje 858 de Win 395 dochter van Rinus Wardenaar uit het Noord-Hollandse Schagen. Juist deze hoge levensproducties in de afstamming is wat we graag zien bij KI Kampen en dan ook nog graag in niet al te veel productiedagen. Voor Pietje 858 ging het eigenlijk met de spreekwoordelijke twee vingers in de neus. Met een gemiddelde dagproductie van 41.5 kilogram melk wist zij in razend tempo deze mijlpaal te slechten. Zij vertoont nog steeds weinig slijtage in uier en benen en is ook nu nog haar algemeen voorkomen van 86 punten dubbel en dwars waard. Kijken we naar de hedendaagse fokwaarden van Coco Bongo (v. Cricket) dan zien we een stier met een fraaie productievererving en daarnaast een fantastische onderbalk. Maar ook uiergezondheid en vruchtbaarheid zijn prima verzorgd. Hopelijk zullen veel van zijn dochters in de voetsporen treden van Pietje 858. Familie Wardenaar gefeliciteerd met deze geweldige koe!

Nog even nagenieten van de NRM 2017!

Nu de rust is wedergekeerd na een geweldige NRM nog even de laatste wetenswaardigheden. In diverse landbouwbladen of op het internet heeft u alles al kunnen lezen over deze NRM. KI Kampen was in zijn algemeenheid niet ontevreden over de commentaren op haar dochtergroepen in de pers. Jotani heeft natuurlijk een prima indruk achtergelaten op het talrijke publiek en dat vonden we ook terug in de diverse commentaren. Bij Bulykin waren de commentaren meer op de functionaliteit gericht van de Bulykindochters en die was ook prima. Tussen alle drukte door heeft onze huisfotograaf Alger Meekma nog enkele Jotanidochters op de foto gezet. Natuurlijk willen wij u het resultaat niet onthouden.Dochter Jotani: Annemie 361Dochter Jotani: Ansje 630Dochter Jotani: DZ Jinske 19Dochter Jotani: Helma 19

Nieuwe stieren op video!

In de laatste maanden hebben we zo hier en daar videobeelden van een aantal stieren bijgevoegd. Daar maken we niet altijd melding van dus u moet de site controleren om te zien of er van een specifieke stier een video beschikbaar is. Bij de volgende stieren is onlangs een button video toegevoegd en kunt u de stier in actie zien. Hoeft u daar niet naar te zoeken.- Poppe Borsato

- Big Keizer

Red Expressiondochter wint NRM!

Groot succes was er op de NRM voor Heerenbrink Dina 382, de Red Expressiondochter van Jan, Irma en Thomas Steegink uit Okkenbroek. In de sterke tweede rubriek gaf zij direct haar visitekaartje af voor de eindzege bij de roodbontvaarzen. Heerenbrink Dina blonk niet alleen uit met haar fraaie frame wat geweldige verhoudingen liet zien maar zeker ook door haar sterk aangehechte en fantastisch beaderde uier. Waar de aankoop van 10 rietjes Kampensperma al niet toe kan leiden. Familie Steegink gefeliciteerd en bedankt voor deze geweldige kampenpromotie! Ook een mooi resultaat behaalde de familie Pinkert uit Markelo met hun Talentinodochter P.M. Elza 159. Na een 1b plek in de tweede rubriek achter de uiteindelijke kampioene M.H. Alana van de Merwehoeve de Groot uit Herwijnen kreeg zij een eervolle vermelding bij de kampioenskeuring wat haar uiteindelijk de derde plek opleverde. Ook niet onvermeld mag blijven Welland Sien 2, de fantastische Pleasuredochter van de familie van der Wel uit Hoogblokland. Zij behaalde in dezelfde supersterke rubriek de derde plek. Eigenaren proficiat met deze geweldige resultaten!Dochter Red Expression: Heerenbrink Dina 382, NRM 2017

Verrassend sterk optreden Bulykindochters op NRM!

Zowel op stand als in de ring wisten de tweedekalfs Bulykindochters te imponeren. Op stand toonden ze prima achterstellen met veel ruimte voor de hoog aangehechte achteruiers die voorzien waren van prima ophangbanden. In de ring imponeerden de balansrijke Bulykindochters met een fraaie ribwelving waardoor ze veel melkuitstraling toonden. Jurylid Jos Knoef roemde het prima beengebruik van de dochters, met name de rechte stap naar voren was voortreffelijk. Met zijn dochtergroep optreden overtrof Bulykin alle verwachtingen. De 106 totaal exterieur is natuurlijk prima, echter de exterieurscore van stieren is louter gebaseerd op vaarzen en geeft niet weer hoe de koeien zich verder ontwikkelen. Het fokprogramma van KI Kampen waarbij laatrijpheid een belangrijk speerpunt is werd door het optreden van de tweedekalfs dochters van Bulykin prachtig weergegeven. De fraaie Bulykindochters lieten zien dat ze uitstekend zijn doorontwikkeld en toonden dat ze veel melk produceren en daar ook de capaciteit voor hebben. Voor wie laatrijpe melkrijke koeien op stal wil is Bulykin een aanrader en met zijn outcross afstamming en aAa code 165 is Bulykin breed inzetbaar.


Dochtergroep Heuvel Bulykin NRM 2017

Jotani maakt indruk!

Tijdens de druk bezochte dochtergroepen presentatie op de NRM maakte Jotani zijn hoge verwachtingen meer dan waar. Velen waren geïnteresseerd in de nakomelingen van de nummer 1 exterieurstier van Nederland. Het publiek stond dan ook rijen dik achter de Jotani dochtergroep. De groep bestond uit zes zeer jeugdige vaarzen met licht hellende kruizen die een mooie breedte lieten zien. Veel waardering was er voor het uierbeeld van de Jotanidochters die allen ondiepe uiers bezitten, hoog en vast zijn aangehecht en voorzien van een perfecte speenplaatsing. Maar minstens zoveel waardering kreeg het beenwerk van het zestal, allemaal in het bezit van mooie droge benen en van achteraanzicht voorzien van een perfecte beenstand. Mede gezien de positieve ontwikkeling die Jotani laat zien in zijn DB cijfers zal hij ook op het productievlak nog een flinke sprong kunnen maken. Al met al kan KI Kampen terugzien op een bijzonder succesvolle NRM!! Dank aan alle mensen die er op de één of andere manier aan hebben bijgedragen dat deze NRM weer een stukje kampenpromotie ten top was.Dochtergroep Jotani NRM 2017

Mooi en productief!

De dochtergroepen op de NRM van KI Kampen zijn niet alleen mooi maar ook uiterst productief. Zo gaven de Bulykindochters van de dochtergroep in de eerste lijst gemiddeld 9.215 liter met 4.17 vet en 3.49 eiwit. Lactatiewaarde 111+ In de tweede lijst worden ze voorspelt op 11.209 met 4.13 en 3.45 met 110+ lactatiewaarde. Ook bij de dochtergroep zie je dus de enorme sprong die de dieren maken van de eerste naar de tweede lactatie. Dat zie je in zijn index ook. Als vaars rustig beginnen maar als tweedekalfs enorm doortrekken in productie. De Jotanidochters daarentegen zijn nog met hun eerste lijst bezig maar ook die produceren verdienstelijk. De zes dieren van de dochtergroep worden voorspelt op 8.879 liter met 4.25 vet en 3.41 eiwit. Lactatiewaarde 113+, dus ook vlot boven het bedrijfsgemiddelde. Zo zie je maar weer, mooi en productief kunnen heel goed samen gaan als je de goede stieren maar gebruikt!

Enthousiasme groot bij veehoud(st)ers!

Deze week vond de laatste selectieronde plaats voor de dochtergroepen van Bulykin en Jotani. Opvallend was de bereidheid van veehoud(st)ers om één van hun fraaiste dieren enkele dagen af te staan voor een dochtergroep. Veel veehouders weten uit het verleden dat hun dieren in goede handen zijn bij de verzorgers van KI Kampen en wellicht daardoor is het beschikbaar stellen veelal geen probleem. Maar ook opvallend was de medewerking die wij nu onderweg al tegenkwamen. Op de eerste dag kwamen wij rond half zeven aanrijden bij de familie Zonnenberg in Herpen. Jotanidochter Dz Jinske 19 was mooi gewassen en werd perfect voorgebracht door dochter Jade en gade geslagen door haar zusje Lieve. Mooi om te zien dat het hele gezin zo meeleeft, hopende dat hun koe mee mag naar Zwolle. Na een reis van vele honderden kilometers die ons door Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht voerde kwamen wij uit in Gelderland op het bedrijf van de familie Zieverink in Gelselaar. Ook hier stonden de koeien mooi gewassen, op het uier gezet en halstermak klaar. Ook hier veel spanning bij vader en zoon Zieverink, hopende op de woorden…..zij mag naar Zwolle. Zo maar twee voorbeelden maar eigenlijk was de medewerking overal super! Veel dieren waren gewassen, op het uier gezet of werden even voorgeleid door de veehouder. Na twee lange dagen kunnen wij niet anders concluderen als dat de medewerking super was, maar helaas moesten wij ook veehouders teleurstellen omdat hun koe niet mee kan. Maar voor Jade gaat een wens in vervulling, zij gaat met Jotanidochter Jinske naar Zwolle en zal haar zelf voorbrengen!

Nieuwe medewerk(st)er gezocht!

In Brabant en Limburg kunnen we er nog wel een goede vertegenwoordiger bij hebben. Huub Goossens, wie kent hem niet, wordt toch een dagje ouder en wil het zachtjes aan wat kalmer aan gaan doen.

Het werk:

In uw werkgebied Brabant en of Limburg bent u verantwoordelijk voor de verkoop van sperma, begeleiding van onze DHZ-ers en uitbreiding van ons klantenbestand. Twee ochtenden in de maand helpt u met stieren dekken.

Uw profiel:

U heeft minimaal een opleiding op MBO-nivo en een ruime kennis van de rundveefokkerij. U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. U wilt van uw hobby uw werk maken. Ervaring in een soortgelijke functie is een pré.

Uw toekomst:

U krijgt een leuke, uitdagende en afwisselende baan in een prima werksfeer. U bent onderdeel van een zeer goed gemotiveerd team en heeft een grote mate van zelfstandigheid. Kortom, u heeft een baan voor het leven.

Uw sollicitatie voorzien van C.V. kunt u nu mailen naar: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Sturen mag ook, K.I. Kampen, De Bese 1, 7722 PD Dalfsen. Voor meer info kunt u bellen met Gerard Vosman.

Telefoon K.I. Kampen 0529-431967

Jotani, grensverleggend!

Een mooi voorbeeld van hoe belangrijk een diepe koefamilie is zien we terug bij de dochtergroep van Jotani. We hebben het hier over de Juliastam van Jacob en Anita Werler uit Vaassen. Een familie die uitblinkt in veel kilogrammen melk, prima gehalten en daarnaast best exterieur. Juist veel van deze eigenschappen zagen wij tijdens de voorselectie terug bij de Jotanidochters. Op de NRM zullen wij een dochtergroep tonen die veel aanhangers zal hebben. Met hun harmonisch gebouwde lichamen, voorzien van mooie overgangen, super uiers en de grensverleggende kwaliteitsbenen zal Jotani menigeen overtuigen. In april kreeg Jotani zijn eerste fokwaarde die zich kenmerkt door mooie cijfers. Opvallend tijdens de eerste rondgang was dat veel gebruikers van het eerste uur de stier opnieuw inzetten. De NRM organisatie biedt ons de mogelijkheid om zes dieren in te sturen naar Zwolle. We hadden er zonder twijfel wel twintig kunnen sturen maar de zes geselecteerde dieren zullen u een uitstekend beeld geven van de kwaliteiten van Jotani!Jotanidochter, Zenderzicht 27

Succes voor Fearless in Portugal!

Veenhuizer Fearless heeft het in Nederland niet tot fokstier geschopt. Daarvoor komt zijn productievererving tekort. Wel is hij een uier vererver bij uitstek. Nu nog scoort hij hiervoor 112. Op de provinciale keuring van de Alentejo in Portugal was er afgelopen zaterdag succes voor Jos en Martine Pronk met hun Fearlessdochter koenummer 259. Deze super geuierde Fearlessdochter werd uitgeroepen tot dagkampioene melkkoeien op de keuring gehouden in Moita, vlak bij Lissabon. Koenummer 259 heeft inmiddels twee keer gekalfd en haar productie is voorspelt op 11.555 kg met 5,15 vet en 3,24 eiwit. Voor de familie Pronk was het niet de eerste keer dat ze met een kampioene naar huis gingen. In 2014 wisten ze met een Tacodochter het reservekampioenschap te veroveren. Het is alweer bijna 20 jaar geleden dat de familie Pronk vertrok vanuit het Brabantse Elsendorp naar Odemira in het Zuiden van Portugal. In een prachtige omgeving en op een keurig bedrijf melken ze hier een kleine 400 koeien. Sinds 2008 maken ze gebruik van KI Kampenstieren en daar hebben ze goed mee geboerd gezien de keuringssuccessen en de voorspelde productie. Familie Pronk proficiat met deze bijzondere koe!Fam. Pronk met Fearlessdochter koe 259

Heuvel Bulykin verrast bij voorselectie!

Over een dikke maand is het zover, de NRM 2017 in Zwolle. Op vrijdag 30 juni en zaterdag 01 juli zullen de IJsselhallen het decor vormen voor de presentatie van de dochtergroepen (vrijdag) en ruim 250 individuele dieren voor de keuring (zaterdag). KI Kampen zal twee groepen tonen, Heuvel Bulykin en Jotani. Deze week zullen wij u vast een voorzetje geven van wat u mag verwachten van outcrosstier Heuvel Bulykin, een Lonarzoon uit een Paramountmoeder gefokt door Bert en Harriët van ’t Oever uit Kamperveen. Tijdens de voorselectie kwamen we veel dieren tegen die tegen de droogstand liepen of al droog stonden. Inmiddels hebben een aantal van deze dieren hun tweede lactatie gestart en konden we het licht op groen zetten voor de primeur. Met het zien van deze tweedekalfs dochters werd ons al snel duidelijk dat Bulykin veel te bieden heeft en dat zijn dochters laatrijpe koeien zijn die flink uitzwaren. Op papier is Bulykin een stier die weinig fouten laat zien. Met zijn mooi opgebouwde produktie-index met positieve gehalten en een onderbalk zonder extremen wist hij al te overtuigen. Mooi dat wij dit terug zien in de praktijk. Bulykin verraste ons met fraai typische dochters die in het bezit zijn van prima gevormde uiers. Zoals het nu lijkt zullen wij op de NRM een groep tweedekalfs dieren tonen die het bovenstaande volledig zullen bevestigen.Heuvel Bulykin

Twee bijzondere Jotanidochters bij Jongsteins!

Bij het selecteren van de Jotanidochters voor de dochtergroep op de komende NRM kwamen wij twee wel heel bijzondere vaarzen tegen. We hebben het hier over J.S. Otani en Linda 72. Beiden gehuisvest op het bedrijf Jongsteins in Hoogblokland. Wat deze dieren zo bijzonder maakt is de hoge melkgift in combinatie met het fraaie uiterlijk. Het fraaie uiterlijk kon je nog verwachten wetende dat Jotani de nummer één Red Holstein exterieurstier van Nederland is. Maar op het gebied van productie verbaasden beide vaarzen ons wel. Niet vaak komen wij vaarzen tegen met een dagproductie van 45 kilogram of hoger maar J.S. Otani had bij de laatste melkcontrole zelfs 47,6 kilogram. Niet slecht voor de met 87 punten algemeen voorkomen ingeschreven Jotanidochter. Haar halfzusje Linda 72, ingeschreven met AB 86 punten kwam zelfs tot 56,4 kilogram melk bij de laatste controle. Kees de Jong van Jongsteins is dan ook zeer tevreden over zijn Jotanidochters en omschrijft deze als foutloos gebouwde dieren met beste uiers en benen. Een stier die wij zeker weer gaan gebruiken. Helaas kunt u beide dieren niet zien op de komende NRM. Niet omdat deze Jotanidochters niveau te kort komen maar simpelweg omdat ze de verkeerde kleur hebben. Wij willen graag een roodbonte dochtergroep tonen van Jotani op de komende NRM.Veelgeefster J.S. Otani, AB 87 in werkpakSucces voor Red Banditdochter Denver!

Voor één van de eerste melkgevende dochters van de stier De Vlottenburg Red Bandit was er meteen succes op de videokeuring die werd georganiseerd door fokclub de Liemers. Red Bandit is een Andyzoon uit de fantastisch fokkende De Vlottenburg Bernadet 332 (AB88) een Lightningdochter waarvan op dit moment vele vaarzen afkalven. De Vlottenburg Denver 8 schreef meteen het reservekampioenschap op haar naam. Deze nog jonge Red Banditdochter laat een fraai type zien, hard in de bovenbouw en voorzien van een mooie ribbenpartij, daarnaast bezit zij een sterk aangehechte uier. Mooi dat de inspecteur dit ook constateerde en haar onlangs beloonde met een algemeen voorkomen van 87 punten! Wanneer alle dochters zo worden komt het vast goed met de vervolgcarrière van Red Bandit. Familie Gieling proficiat met het behaalde resultaat!

KI Nieuws en Stierenkaart mei 2017 online!

Hij is er weer! de online versie van het KI Nieuws en Stierenkaart mei 2017. Hopelijk bieden deze edities u veel nuttige informatie en het nodige leesplezier!! Onder de button “KI Nieuws” en “Stierenkaart” kunt u het mei 2017 nummer in z’n geheel lezen.

Nieuwe FH stier beschikbaar!

Met Bloemplaat Hoeve Ewoud presenteren we een zuivere FH stier met uitzonderlijke kwaliteiten. Met Bernard 26 heeft Ewoud een vader die bijna lijstaanvoeder is van het FH klassement. Zijn productie-index waarbij de ruime melkvererving wordt gecombineerd met positieve gehalten is rondom goed opgebouwd. Daarbij vererft Bernard 26 prima functionele eigenschappen en voor exterieur zijn het uitstekende koeien die met name op oudere leeftijd indruk maken met balansrijke frames gecombineerd met solide goed gevormde uiers en stappend op beste benen. Kijken we naar moederskant dan zijn de prestaties ongekend best te noemen. Om te beginnen met overgrootmoeder Roosje 97 (v. Marcus) een zeer vruchtbare koe, afgekalfd voor de zevende keer op een leeftijd van exact negen jaar en een gerealiseerde levensproductie van 77.549 kg melk met 4.47% vet en 3.54% eiwit in 3243 productiedagen. Ook de grootmoeder van Ewoud heeft voor de zevende keer op negenjarige leeftijd afgekalfd en ook zij heeft een beste levensproductie gerealiseerd, in 2715 dagen 75.236 kg melk met 4.60% vet en 3.69% eiwit, goed voor een gemiddelde lactatiewaarde van 119+. Ook de moeder van Ewoud, Roosje 145 (v.Jacob 8) is een zeer vruchtbare koe en geheel in de familietraditie weet ook zij beste lijsten te noteren gezien haar behaalde levensproductie tot heden van 76.953 kg melk met 4.95% vet en 3.75% eiwit. Op haar beurt weet ze dit ook weer prima door te geven aan haar nakomelingen. O.a. de volle zuster van Ewoud is een prachtkoe die in haar tweede lijst voorspeld staat op 8.980 kg melk met 4.52% vet 3.70% eiwit lw115+. Bloemplaat Hoeve Ewoud zelf heeft een verfrissende bloedvoering voor zowel het FH- maar zeker ook voor het Holsteinras. Hij kan een prima aanparing zijn voor menig scherpe Holsteinkoe.Bloemplaat Hoeve EwoudJotani, de nieuwe nummer 1!!

Met vier debutanten waarbij Jotani debuteert als hoogste exterieurvererver binnen de Red Holsteinpopulatie en met dikke plussen voor de meeste stieren van de gevestigde orde is de april indexendraai glansrijk verlopen voor de KI Kampen fokstieren. Zowel bij zwartbont als bij roodbont wordt het fokstierregiment versterkt met twee aantrekkelijke nieuwkomers. Om te beginnen bij zwartbont waar Big Winnetoe met 219 NVI (+49) hoog binnenkomt in de ranking. Big Winnetoe kan het best omschreven worden als een hoge gehaltenvererver met best exterieur (113 totaal). Winnetoe is een Windbrookzoon uit de bekende Jorryndochter Big Anna jacoba 115 van de familie Knoef waardoor hij bestempeld kan worden als een echte outcross stier. Stalgenoot Abtshoeve Top Secret maakt indruk met een prima productie-index ook in combinatie met best exterieur (110 totaal). Met 170 NVI (+73) debuteert hij eveneens op een prima niveau. Bij roodbont maakt Jotani zijn debuut als hoogste exterieurvererver (117 totaal) en daarbij heeft hij een mooi opgebouwde productie-index uitmondend in 179 NVI (+85). Jotani heeft als basis de Julia koefamilie van de familie Werler waar ook Red Cliff een loot uit is. Als vader heeft Jotani zoals zijn naam al doet vermoeden de Amerikaanse exterieurvererver Jotan. Via een beste Konvoydochter komen we bij stammoeder Julia 382, de excellent 92 punten Stadeldochter en de moeder van o.a. Red Cliff en Bolero. Met deze outcross pedigree, Jotan x Konvoy x Stadel x Beverlake Nick is Jotani een breed inzetbare stier binnen de Red Holsteinfokkerij. Als laatste verwelkomen we Idealzoon Baarlinger Martijn als nieuwkomer. Martijn debuteert met een sterke productie-index en ook voor exterieur weet hij te overtuigen met 108 totaal. De grootste nieuwswaarde van de aprildraai is natuurlijk de komst van nieuwe fokstieren maar het blijft ook belangrijk dat veel gebruikte stieren hun niveau handhaven en dat doen de roodbonte fokstieren Red Cliff, Torpedo, Aalshorst Pleasure en Talentino overtuigend. Alleen Youri moest deze indexronde 171 NVI (-34) wezenlijk inleveren. De sterkste troeven van Youri blijven onveranderd best exterieur, uitmuntende gezondheidskenmerken en extreem hoge gehalten. Opvallend bij de zwartbonte fokstieren is het grote aantal stijgers, Windfall Profit 173 NVI (+52), Elagaaster Salero 172 NVI (+58), Wintersell Stellation 133 NVI (+27), Koepon Wellness 115 NVI (+17) en ook good old Big Winner wist 17 NVI punten te stijgen. Debet aan deze stijgingen is met name de winst geboekt voor productie wat weer lijkt veroorzaakt door toevoeging van de vierde en vijfde lactatie in de indexberekening. De grootste stijgers Profit en Salero weten naast flinke productie winst ook vier punten winst te pakken voor dochtervruchtbaarheid waardoor het grootste gedeelte van hun opmars in de ranking verklaard is.JotaniJotanidochter Lillian 29

Jotani, nieuwe exterieurtopper!?

We komen onderweg van elke stier wel is een paar aparte dochters tegen. Wat we echter van Jotani tegenkomen is ongeëvenaard. Niet een paar aparte dochters, nee, alleen maar aparte dochters. Jotani gefokt door een samenwerkings verband van de families Werler uit Vaassen en Nooteboom uit Oene komt uit de koefamilie die ook de stieren Red Cliff en Bolero heeft voortgebracht. Hij is een Jotanzoon uit een Konvoymoeder. Achter de Konvoy vinden we de 92 punten Stadeldochter Julia 382, tevens de moeder van Red Cliff en Lowlands Bolero. Van Jotani zijn 26 dochters gekeurd met gemiddeld bijna 84 punten voor algemeen voorkomen. Wat valt op als je de gekeurde dochters ziet? Het zijn best ontwikkelde dieren met een ruime voorhand er in. Ze hebben veel inhoud en zonder uitzondering hellende kruisen. Uiers en benen zijn onberispelijk! Woensdag 5 april krijgt Jotani in ieder geval zijn eerste fokwaarde en dan weten we wat hij waard is.JotaniJotanidochter Lillian 29, AB88

Big Winnerdochter piekt!

Op papier verwacht je niet direct dat een Big Winnervaars de koe is met de hoogste lactatiewaarde. Big Winners zijn juist slow starters die elke lactatie beter worden. Zo niet bij Titus en Richard Groenestege uit Kuinre. Hun Big Winnervaars Marielle 141 piekt al in de eerste lijst. In 379 dagen kwam ze tot 12.743 kg melk met 4.34 vet en 3.92 eiwit. Lactatiewaarde 126+ Ze is niet alleen een productieve vaars maar ook een functionele met haar 86 punten voor uier en 84 voor beenwerk.Big Winnerdochter Marielle 141

Actiestieren Big Keizer en KIK Barbaros ruilen van maand

Omdat er van KIK Barbaros, de aangekondigde actiestier van de maand maart, nog maar mondjesmaat sperma voorradig is hebben wij deze omgeruild met Big Keizer onze actiestier van april. Barbaros produceert sperma van prima kwaliteit alleen de hoeveelheid is klein. Omdat de vraag groot zal zijn mede gezien de niet alledaagse aAa code 246 heeft iedereen in april de kans om sperma van KIK Barbaros te kopen. Onze veehoud(st)ers zullen er content mee zijn dat zij van beide stieren sperma kunnen bemachtigen want naast KIK Barbaros zal ook Big Keizer (Big Spell x Shogun x Jorryn) een populaire actiestier zijn. Duurzaam is het sleutelwoord in de pedigree van Big Keizer, maar ook betrouwbaar en degelijkheid kenmerken de koefamilie achter deze, door de familie Knoef uit Geesteren gefokte stier.Moeder Big Keizer: Big Anna Jacoba 126

Meer informatie Big Keizer

Familie van der Kolk roemt Pleasuredochters!

Wie op zoek is naar mensen die kunnen genieten van fraaie, melkrijke en gezonde koeien komt al gauw uit bij Gerrit en Gerina van der Kolk uit het Overijsselse Wierden. Wie met Gerrit van der Kolk over fokkerij aan de praat komt heeft snel door dat dit onderdeel met veel enthousiasme wordt bedreven op “Bossink Holsteins”. Als wij de stal betreden waar de ruim honderd koppige veestapel wordt gehouden valt meteen op dat veel koeien een prachtige balans laten zien tussen kracht en melktype. Iets was volgens Gerrit uiterst belangrijk is om op een verantwoorde manier gezonde koeien te houden. Als wij iets langer met Gerrit in gesprek zijn komt steeds vaker de naam van Aalshorst Pleasure ter sprake. Mooi om te horen is dat zijn enthousiasme alleen maar groter wordt bij het passeren van de vele dochters van deze Talentzoon. Zeker als Bossink Jacoba 19 aan het voerhek verschijnt, de Pleasuredochter die Nederland vertegenwoordigde op het EK in Colmar. Met 89 punten voor haar algemeen voorkomen heeft zij de maximale score op haar leeftijd. In het fokkerij prestatie overzicht van het bedrijf zien we dat de acht ingeschreven Pleasuredochters 86.3 punten voor algemeen voorkomen en een gemiddelde lactatiewaarde 107 noteren!! Op gepaste afstand gevolgd door Jotan, Incas, Big Apple en Curtis. Aalshorst Pleasure heeft hier geweldig gepast en wij gebruiken hem nog steeds, vooral om zijn aAa code (153), super uiers, beste kruizen en laatrijpheid ten top. Helemaal vreemd klinkt het ons niet in de oren het enthousiasme over Aalshorst Pleasure, zeker gezien de vele kampioenslinten op de diverse keuringen die al voorbij kwamen. Uit de praktijk horen wij ook vaak dat naarmate zijn dochters ouder worden de waardering voor good old Pleasure stijgt!Pleasuredochter Bossink Jacoba 19

Ontbrekende aAa codes bekend!

Zoals elk jaar zijn ook nu de aAa analyseurs weer in de stal wezen kijken om de jongste lichting stieren van aAa codes te voorzien. Op de stieren kaart van januari ontbraken de aAa codes nog bij een aantal van onze jonge stieren. Wij hebben ze hieronder voor u op een rijtje gezet:

Zwartbont:

423 Jk Dg Chiel

423 Koepon Motif

243 Poppe Selfie

Roodbont:

165 Steegink Redrion

423 KIK Broadway

FH:

465 Sippenvenne Durk

De codes die aan de allerjongste stieren zijn gegeven zullen we publiek maken wanneer we deze stieren daadwerkelijk inzetten.

KIK stieradviesprogramma groot succes!

Steeds vaker komen veehoud(st)ers die gebruik maken van het KIK stieradvies tot de conclusie dat het programma een grote toegevoegde waarde heeft ten opzichte van andere paringssystemen. KIK stieradvies draait ondertussen al weer 6 jaar in de praktijk. Als eerste biedt het natuurlijk een helpende hand bij het maken van de juiste ‘match’. Om de beste koe-stiercombinatie te vinden, gebruikt KIK de cijfers van uw inspecteur of de fokwaarden van uw dieren. Vooral de eerste persoon heeft een duidelijk invloed op de stierkeuze. De scores van de inspecteur bepalen namelijk voor een groot gedeelte de aandachtspunten van de koe. Vooral de zes standaard kenmerken waarmee het KIK rekent; hoogtemaat, voorhand, kruisligging, kruisbreedte, beengebruik en uierdiepte zien wij als de basis van dit succes. Zie het als de carrosserie van een auto, is deze niet toereikend voor een motor die een groot vermogen heeft dan vraagt u om problemen. Met andere woorden is de koe niet goed gebouwd en zij moet toch hoge producties neerzetten dan zal dat ook niet samengaan. Daarnaast werkt het KIK naast de zes genoemde kenmerken met de twee zwakste schakels uit de onderbalk. Bijvoorbeeld lange of hele korte spenen zullen dan ook worden aangepakt. Voordeel van het niet direct meewegen van alle onderbalkkenmerken is dat wij de zogenaamde grijze muizen fokkerij vermijden. Daarnaast houdt KIK natuurlijk rekening met zaken als inteelt, erfelijke gebreken, uiergezondheid en geboortegemak.

Ook de vele bedrijven die hun koeien laten analyseren op basis van het aAa systeem zijn uitermate enthousiast. Ook hier zien we dat het KIK stieradvies een grote bijdrage levert aan de vooruitgang op de bedrijven. Naast de gegeven aAa-code houdt KIK ook nog eens rekenschap met productie, inteelt en erfelijke gebreken. Als voorbeeld Hole in One aAa 156 en Jongsteins Buckman aAa 165 kunnen beiden aangemerkt worden als 60% aAa paring voor een koe. Buckman is een aanmerkelijk hogere productievererver terwijl Hole in One een nogal gunstigere eiwitvererving heeft. KIK zal op basis van de productie-index van het betreffende dier de meest ideale keuze maken voor deze koe. Na de toets op inteelt en erfelijke gebreken komt KIK wederom tot een 1e en 2e advies.

Laat u zich eens vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden van het KIK paringsprogramma en ook u zult ervaren dat een duidelijke voortuitgang wel mogelijk is met een paringsprogramma.