Kiparra (Sudena)

Sudena Kiparra

aAa code: 243

Sudena Kiparra

Vader: De Bieuw Kindness M.V.: Paramount
Moeder: Sudena Janet 10 M.M.: Sudena Janet
Ext.: 85  84  84  AB 85 Ext.: 88  86  83  AB 86
2.02 363 10673 4,65 3,52
3.04 387 13631 4,01 3,37
4.06 389 12679 4,16 3,44
5.08 43 1861 4,43 3,27
2.00 277 6894 4,70 3,60
2.11 403 10734 4,84 3,80
4.04 364 11449 4,52 3,59
5.06 389 11336 4,42 3,60
6.09 462 13479 4,50 3,76
Levensproductie: Levensproductie:
1182 dgn. 38.844 4,25 3,43
1895 dgn. 53.892 4,58 3,68
  M.M.V.: Boss Iron
aAa 243 Geb. datum 23 / 09 / 2012 
Stiercode 39711 Rasbalk 8 HF
Beta-Caseine A2 / A2 Kappa-Caseine A / A
Levensnr NL 765.253.840 Fokker Firma Mensink - Westerhaar