K.I. Kampen op Landwirtschaftsmesse Ostfriesland!

Van 1 tot en met 3 juni wordt de Landwirtschaftsmesse… (lees meer)

Giessen Utopia, onopvallend goed!

Er zijn stieren die direct in het oog springen en er… (lees meer)

Stieradvies

Algemeen:

Een programma wat geschikt is voor aAa gebruikers

Gebruik van alle stieren wereldwijd mogelijk incl. jonge stieren

Voorkomt inteelt en erfelijke gebreken

Onderbalk kenmerken instelbaar

In één oogopslag duidelijk overzicht van geadviseerde stieren

Advies op diverse niveaus mogelijk

Rekent met 8 standaardkenmerken die nodig zijn om een duurzaam en functioneel dier te fokken:

Rekent daarnaast met de 2 zwakste schakels per individu

Maakt gebruik van productie indexen

Net even anders en voor iedere vooruitstrevende veehouder!

Mogelijkheid 1

KIK stieradvies vanuit een volledige inschrijving van het dier door een inspecteur van KI Kampen. De zes standaard kenmerken worden automatisch meegenomen in het KIK programma. Hiernaast worden de twee kenmerken met de grootste afwijking t.o.v. het ideaal bij ieder individu meegenomen (De zwakste schakels krijgen hierdoor veel aandacht binnen KIK). Ook bestaat de mogelijkheid om standaard een onderbalk kenmerk naar keuze mee te nemen in KIK als dat onderdeel op uw bedrijf extra aandacht vraagt. Standaard worden de gezondheidskenmerken vruchtbaarheid en uiergezondheid ingewogen door het KIK. Samen met de productie-index van koe en stier en toets op inteelt en erfelijke gebreken komt KIK dan tot een 1e en 2e advies.

Mogelijkheid 2

KIK stieradvies vanuit een inschrijving verricht door een andere inspecteur dan de KI Kampen inspecteur. Vanuit deze inschrijving worden dan de benodigde gegevens gebruikt om net als in mogelijkheid 1 tot een zo ideaal mogelijk 1e en 2e stieradvies te komen.

Mogelijkheid 3

KIK stieradvies vanuit de aAa-analyse gegeven door een erkend aAa-analyseur. Naast de gegeven aAa-code houdt KIK nog eens rekenschap met productie, inteelt en erfelijke gebreken. Als voorbeeld Hole in One aAa 156 en Jongsteins Buckman aAa 165 kunnen beide aangemerkt worden als 60% aAa paring voor een koe. Buckman is een aanmerkelijk hogere productievererver terwijl Hole in One een nogal gunstigere eiwitvererving heeft. KIK zal op basis van de productie index van het betreffende dier de meest ideale keuze maken voor deze koe. Na de toets op inteelt en erfelijke gebreken komt KIK wederom tot een 1e en 2e advies.

Mogelijkheid 4

KIK stieradvies vanuit productie- en exterieurindexen. De meest eenvoudige wijze van advies. Wel wordt er rekenschap gehouden met vruchtbaarheid, uiergezondheid, inteelt en erfelijke gebreken. KIK stieradvies “Mogelijkheid 4” is advies op het laagste en dus goedkoopste niveau en kan bij wijze van spreken aan “de keukentafel” gegeven worden. Dat hiermee het minst complete advies en daarmee ook het advies met minste draagvlak wordt gegeven is duidelijk. Desalniettemin zal KIK ook hier tot een 1e en 2e advies komen.

Gebruikerservaring

Uitstekende resultaten met KIK paringsprogramma bij “Nieuw Welzinge”

Vanaf het eerste uur zijn Gillis en Anja de Visser deelnemers aan het KIK paringsprogramma. Hoog tijd voor een bezoekje aan dit bedrijf om hun ervaringen over het KIK te horen. Een nieuwe start maken is niet vreemd voor de familie de Visser. Vanaf het eiland Walcheren in Zeeland waar op dat moment een ruilverkaveling gaande was begon de familie de Visser in 1985 een nieuwe uitdaging in Zeewolde. Wie voor het eerst het bedrijf bezoekt ziet meteen dat we met mensen te maken hebben die hun vak verstaan. Samen met hun kinderen Ruben, David en Esther worden er op dit moment 115 melkkoeien met het bijhorende jongvee gehouden. Sinds anderhalf jaar worden de koeien gemolken door een automatisch melksysteem. Het afgelopen MPR jaar waren de koeien op “Nieuw Welzinge” goed voor een rollend jaargemiddelde van 9158 kilogram melk met 4.37% vet en 3.43% eiwit. Met een rantsoen wat bestaat uit 65% kuil en 35% mais aangevuld met 4 kilogram bierbostel, 2 kilogram maatmeel en twee soorten brok weten vooral de vaarzen uit te blinken met een gemiddelde lactatiewaarde van 105. Via een aantal gerichte vragen hopen we meer te weten te komen over de deelname aan het KIK.
 
Sinds wanneer bepaald KIK de stierkeuze: Ruim vier jaar geleden zijn wij gestart met deelname aan het KIK paringsprogramma. De oudste dieren voortkomend uit het paringsprogramma zijn nu tweedekalfs dieren.
 
Wat was voor jullie de aanleiding om aan het KIK deel te nemen: Al jaren was het percentage uitval naar ons idee aan de hoge kant. Graag wilden wij dit terugbrengen. Eerst van 30% naar 20% en daarna mogelijk nog wat lager. Via onze vertegenwoordiger Alex van der Linde werden we gewezen op het KIK paringssysteem. Wat ons aansprak was dat het programma standaard werkt met zes onderbalkkenmerken te weten; hoogtemaat, voorhand, kruisligging, kruisbreedte, beengebruik en uierdiepte en de twee gezondheidskenmerken uiergezondheid en vruchtbaarheid. Daarnaast pakt het systeem de twee zwakste schakels per koe erbij.
 
Wat waren de verschillen tussen jullie vorige paringssysteem en het nieuwe programma KIK: Nou om eerlijk te zijn we waren al enkele jaren gestopt met een paringsprogramma. Enerzijds ingegeven door de geringe vooruitgang maar ook het kostenplaatje speelde hierin een rol. Doordat wij via ons management programma de gegevens aanleveren bij het KIK krijgen we voor 40 eurocent/koe een gedegen stieradvies.

Wat is jullie doelstelling om met het KIK te bereiken: Het streven is ten eerste om de uitval te verlagen zodat de koeien langer meegaan en ten tweede een uniforme koppel koeien te fokken die daardoor makkelijker te managen is. Als we deze doelen bereiken zal de produktie vanzelf omhoog gaan, maar dat is geen doel op zich. Samen met onze vertegenwoordiger Alex van der Linde zoeken wij een aantal stieren uit die kunnen bijdragen aan deze doelstelling. Het KIK maakt vervolgens de best mogelijke paringen waarbij inteelt en erfelijke gebreken vermeden worden.
 
Hoe ziet het huidige stierengebruik er uit: Sinds kort gebruiken we alleen nog maar stieren van KI Kampen. De prima prijs/kwaliteit verhouding is voor ons doorslaggevend. Maar ook de no nonsens mentaliteit en het fokbeleid van KI Kampen wat gedragen wordt door bewezen koefamilies spreekt ons enorm aan. Is hoge genomics bij veel organisaties een doel opzich bij KI Kampen is het een hulpmiddel zoals wij het graag zien. Stieren die wij op dit moment veel gebruiken zijn: Leonidas, Big Winner, Wellness, Talentino, Gyros, Montreux en Borax en jonge actiestieren.
 
Wat zijn jullie ervaringen met het KIK stieradviesprogramma: De vaarzen die we het laatste jaar aan de melk hebben gekregen zijn prima in balans en produceren naar behoren. Of ze meer levensduur bezitten is nog even afwachten maar ze zien er in ieder geval beloftevol uit. Waar sommigen denken aan inkruisen bereiken wij met een outcross stier als Big Winner prima resultaten. Bovendien blijft de uniformiteit veel beter bewaard door uitsluitend Holsteinstieren te gebruiken. We zien veel meer vooruitgang door minder kenmerken mee te laten wegen in de paring. Alles meewegen geeft meer de spreekwoordelijke “grijze muizen fokkerij” en dat schiet niet op.
 
Bedankt voor jullie medewerking en veel succes met het KIK in de toekomst!