Meer informatie: Apina Lunara

Als u volop gebruikt maakt van de actiestieren van KI kampen dan is het belangrijk voor een succesvol fokkerij resultaat dat de actiestieren compleet zijn zonder grote afwijkingen in hun verervingsprofiel. Dit is dan ook zeker een belangrijk selectie criterium binnen het fokbeleid van KI Kampen, immers de zwakste schakel bepaalt de vooruitgang. Afgezien van een iets ondergemiddelde melksnelheid voldoet Apina Lunara cum laude aan de gestelde criteria! Voor zowel productie, exterieur als gezondheidskenmerken zijn de verwachtingen van Lunara rondom best. Daarbij is Lunara zelf een fraaie uitgebalanceerde stier( aAa 315) en daarom hebben wij er veel vertrouwen in dat hij zijn prachtig opgebouwde verervingsprofiel zal waarmaken. Al generaties lang produceren de Nadja koeien op een hoog niveau binnen de hoogproductieve veestapel van de familie Bleser uit het Limburgse Epen. Zelfs stammoeder, de excellente Ramos dochter Nadja, is nog steeds in productie en dichtbij de grens van 100.000 kg levensproductie. Nadja is tevens de moeder van de veelgebruikte Malcolm en zij is dan de betovergrootmoeder van Lunara. Via een best presterende AB85 punten Levidochter komen we bij de grootmoeder van Lunara de eveneens met 85 punten ingeschreven Balisto dochter Nadja 40. Opvallend in de pedigree zijn de steeds hogere gehalten bij de volgende generatie. Balisto wordt hier alom voor geprezen maar ook moedersvader van Lunara, Peak Jerod Abel vererft met +0.77% vet en +0.28% eiwit eveneens zeer sterk voor gehalten. Ook aan vaderskant heeft Lunara met Chuckzoon Lunar een prima gehaltenvererver in de pedigree. Zoals gezegd Lunara zelf is een prachtige verschijning met veel balans tussen hoogte en breedtemaat dat ook in zijn fokwaarde uitstekend tot uiting komt. Voor wie blindelings een actiestier volop wil gebruiken is Apina Lunara een echte aanrader!