Meer informatie: Bernard 28

De oprichters van KI Kampen hadden het destijds goed voorspeld dat de kwaliteiten van het FH ras verloren zouden gaan bij het fuseren van de KI organisaties destijds. KI Kampen is tegenwoordig dan ook de enige Nederlandse KI vereniging die met regelmaat een nieuwe FH stier inzet en met succes! Al moet gezegd worden dat de aantallen zuivere FH koeien in Nederland drastisch zijn gedaald. Echter de kwaliteiten van de FH koe zijn in 40 jaar KI Kampen fokkerij sterk doorontwikkeld. Mooie voorbeelden komen we hiervan tegen op het melkveebedrijf van de familie Draaijer in Stiens. Het bedrijf van de familie Draaijer heeft destijds een aantal FH koeien overgenomen van de familie Wassenaar, destijds een vooraanstaand FH fokbedrijf. De familie Draaijer heeft een kwart van hun 100 koppige veestapel altijd raszuiver Fries Hollands gehouden. Hierdoor zijn de FH koeien van de familie Draaijer een toonbeeld van meer dan 100 jaar FH fokkerij. Lijstaanvoerder momenteel binnen de FH fokkerij is Bernard 28. Voor het zuivere FH ras een echte outcross stier die sterke gezondheidseigenschappen combineert met een prima productie aanleg. Binnen het bedrijf van de familie Draaijer worden naar volle tevredenheid meerdere Bernard 28 dochters gemolken. Koeien die vlot drachtig worden en prima functioneren in combinatie met veel weidegang en robot melken. Een mooi voorbeeld van de huidige kwaliteit van het FH ras is Wimpie 60 een derdekalfs Bernard 28 dochter die haar derde lactatie start met een melkgift van ruim 40 kg. Voor melkveebedrijven met een extensievere bedrijfsvoering blijft het FH ras onverminderd een uitstekend dubbeldoel ras. Ook voor veehouders die verschillende rassen gebruiken is het FH ras een aanrader. Veehouders die kruislings FH koeien melken zijn over het algemeen razend enthousiast.