Meer informatie: De Broekhof Kapitein

Productie blijft onveranderd een speerpunt binnen de fokkerij. Genetisch gezien is er afgelopen decennia veel vooruitgang geboekt en daarbij is de grens van de genetische vooruitgang nog zeker niet bereikt. Liters melk zullen ongetwijfeld blijven stijgen in de Holsteinpopulatie maar ook is er nog veel genetisch potentieel voor gehalten verhoging. Echter men kan de productiestijging niet alleen toeschrijven aan de genetische vooruitgang. Mooi voorbeeld hiervan is de fokker van De Broekhof Kapitein, VOF de Broekhof uit het Overijsselse Witharen. De gemiddelde melkproductie lag op de Broekhof al op een hoog niveau maar sinds ze een jaar geleden zijn overgeschakeld op robotmelken produceren de koeien bijna 10 procent meer. Het rollend jaargemiddelde van 180 melkkoeien ligt nu op 305 dagen 12.236 kg melk 4.35% vet 3.57% eiwit. De Broekhof Equipe familie waaruit De Broekhof Kapitein een loot is draagt hier zeker aan bij. Geen onbekende familie want eerder werden de volle broers De Broekhof Leanto en Tolean ingezet. De moeder van Kapitein is een volle zuster van deze twee veelbelovende stieren. Anreli dochter Equipe 315 onderstreept haar hoge genetische aanleg met een beste vaarzenlijst uitmondend in 119+ lactatiewaarde. Productiedrang zit diep in de pedigree van Kapitein verankerd, Grootmoeder Equipe 305 produceerde in haar derde lactatie in 305 dagen meer dan 1100 kg vet en eiwit. Nu in haar vierde lijst start ze op met een dagproductie van rond de 60 liter melk. Ook de Kodak overgrootmoeder van Kapitein is een echte werkster. Ze is niet groot, maar in haar zesde lijst staat ze voorspelt in 305 dagen op 14.827 5.24% vet 3.53% eiwit lw122+. De teller voor haar levensproductie staat al bijna op 70.000 kg melk met 4.95% vet en 3.75% eiwit. Met deze achtergrond is het dan ook niet zo verwonderlijk dat Kapitein genetisch een beste melkaanleg heeft met daarbij ook nog een mooie plus voor eiwit. Aan vaderskant heeft Kapitein met Maroonzoon Capetown een vrij onbekende stiervader. Een hoge productieaanleg zit echter ook diep in pedigree verankerd van vader Capetown. Kapitein zelf is een best ontwikkelde stier voorzien van een sterke bovenbouw en hellend kruis. In het bijzonder op niet te grote koeien die extra productiedrang kunnen gebruiken beloofd Broekhof Kapitein een perfecte partner te zijn.