Meer informatie: De Vlog Alanda

Met de prefix De Vlog zien wij een nieuwe naam verschijnen op onze stierenkaart. Niet vreemd als je de koefamilie achter Alanda bekijkt die gehuisvest is bij Albert Dankelman in Arrien, een klein plaatsje onder de rook van Ommen. Ook stiervader Regard (v. Chevrolet) is nieuw op onze kaart, een stier die het best omschreven kan worden als een melkstier met prima gezondheidskenmerken en een foutloze onderbalk. Wil je kritisch zijn dan mocht de conditiescore een paar puntjes hoger. De Vlog Alanda is dus een Regardzoon uit Snowfeverdochter Machel Joni 4 ingeschreven met AB87 punten. Zij heeft eveneens een met AB87 ingeschreven moeder, Sterngolddochter Machel Joni 2. Ook zij is een hoge melkproducente waarbij de gehalten aan de krappe kant zijn. Titaniumdochter Machel Joni 3 is een halfzuster van de Sterngold en heeft AB89 voor algemeen voorkomen gekregen als tweedekalfs koe. Met haar eerste lijst van 2.03 305 10.859 4.52 3.68 lw136+ weet zij zich positief te onderscheiden. Ook in haar tweede lijst weet ze te imponeren waardoor ze stiermoeder is geworden voor KI Kampen. Stammoeder van deze uitmuntende koefamilie is Machel Joni 1 een beste Gibordochter die via embryo aankoop bij de familie Dankelman terecht is gekomen. Zij was tevens met AB87 ingeschreven en heeft een levensproductie behaald van 50.000 kg melk met 4.27% vet en 3.51%eiwit in 1440 dagen. Met Alanda zelf hebben wij een fraai gebouwde stier op stal die een extra spiertje bezit. Gebruik hem ruimschoots zodat hij alle kansen krijgt om zijn prachtige genenpakket door te geven.