Meer informatie: De Vlog Elmar

Met de actiestier De Vlog Elmar testen wij een stier die voorkomt uit een geweldig productieve lijn. Basta (Balisto x Epic) de vader van Elmar staat te boek als een echte melkstier met daarbij een mooi exterieurrapport en prima gezondheidskenmerken. Dat laatste geldt zeker ook voor de moederlijn waar fokker Albert Dankelman uit Arrien de “Machels” probleemloze robotkoeien noemt waar nooit wat aan mankeert. Wie op zoek gaat naar één van de beste Titaniumdochters in Nederland komt hoogstwaarschijnlijk uit bij De Vlog Machel Joni 3, de moeder van Elmar. Naast haar geweldige productiedrang is zij een voorbeeldkoe. Veel balans, een geweldige uier en hele beste benen. Lactatiewaarden van 117+, 118+, en 136+ onderstrepen dit samen met haar 89 punten voor algemeen voorkomen. Zij is overigens een halfzuster van De Vlog Machel joni 2 (v. Sterngold) de grootmoeder van De Vlog Alanda (v. Regard) die wij al eerder testten. Stammoeder van deze uitmuntende koefamilie is Machel Joni 1, een beste Gibordochter die via embryo aankoop bij de familie Dankelman terecht is gekomen. Zij was met AB87 ingeschreven en heeft een levensproductie behaald van 50.000 kg melk met 4.27% vet en 3.51% eiwit in 1440 dagen. De Vlog Elmar zelf is niet de grootste stier op zijn leeftijd maar wel een heel correcte stier. Hij kan bogen op een mooie productieve afstamming van probleemloze correcte koeien dus niets staat een groot gebruik van deze mooie actiestier in de weg.