Meer informatie: Peeldijker Barracuda

De actiestier van april komt uit het zuiden van het land, de familie Priems uit het Brabantse De Mortel. Een koefamilie die hier al vele jaren de aandacht trekt is de Liesjestam. Veel melk met prima gehalten in combinatie met fraaie koeien is kort gezegd het best van toepassing op deze familie. Voordat wij deze familie verder uiteenzetten eerst iets over stiervader Barrage. Deze Bouw Finalzoon lijkt een enorme melkvererver te worden gezien zijn +2163 kilogram melk, de gehalten staan daarbij wel onder druk. De hoge scores van 109 voor zijn beenwerk met daarnaast een hoge score voor conditie en voorhand vallen meteen op. Barrage komt uit een Hoekland Maikmoeder waar hij waarschijnlijk ook de hoge scores voor de gezondheidskenmerken uiergezondheid (108), vruchtbaarheid (107) en Klauwgezondheid (105) aan heeft te danken. Veel van deze kenmerken zien wij ook terug bij Peeldijker Liesje 1195, de Silverdochter die als stiermoeder enorme lijsten noteert. Bijvoorbeeld haar tweede lijst met een daggemiddelde van meer dan 45 liter in de 305 dagen. Zij is vele malen benut als stiermoeder door diverse KI organisaties wat meer dan logisch is bij het zien van grootmoeder Peeldijker Liesje 1105. Deze Fanaticdochter is net begonnen aan haar vierde lijst en heeft nu al bijna 50.000 liter op de teller. Een rasmelkkoe die ondanks haar hoge producties beresterk oogt. Wat een krachtpatser, waardoor zij precies lijkt op overgrootmoeder Peeldijker Liesje 992 een Bluejaydochter met bijna 80.000 liter met 3.67% eiwit! Via een Jeevesdochter komen wij bij een Shottledochter met 112.000 kilogram melk gevolgd door een Ronalddochter met 133.000 kilogram melk. Hoge levensproducties is dan ook een belangrijk kenmerk bij de Liesjes. Barracuda is het evenbeeld van de Liesjefamilie, een krachtpatser pur sang met een diepe middenhand, sterke bovenlijn en best beenwerk.

Meer informatie: Ricolm Rf

Wie op zoek is naar een gemiddeld ontwikkelde koe doet er misschien verstandig aan om de actiestier van maart volop in te zetten. Ricolm Rf belooft namelijk een wat kleinere koe te geven waarbij hij hoge cijfers noteert in zijn fokwaarde voor o.a. de gezondheidskenmerken uiergezondheid, dochtervruchtbaarheid als alle geboorte-index kenmerken. Ook zijn hoge gehalten vererving is zeer attractief bij de huidige fosfaatwetgeving. Als stiervader heeft Ricolm de fokstier Malcom Rf een Stellandozoon die dochters geeft met een ondergemiddelde hoogtemaat maar wel even wat breder zijn dan gemiddeld. Verder vererft hij beste benen 113. Even wat meer exterieur in zijn gehele vererving was misschien gewenst maar dit hopen wij te compenseren met de fraaie Rikakoeien van de familie Bokdam uit Bornerbroek. Om te beginnen zien wij Rika 1281 de moeder van Ricolm een fraai typische Leonidasdochter welke als vaars al direct de hoge score van 88 punten kreeg. Niet vreemd wie haar heeft gezien, maar wat misschien nog wel belangrijker is, haar geweldige productiedrang. Bijvoorbeeld haar tweede lijst waar zij in 305 dagen ruim 12.000 kilogram melk produceerde met 3.72% eiwit! Deze kwaliteiten zien wij ook terug bij grootmoeder Rika 1150 een fraaie Shogundochter die met de excellente score van 90 punten door het leven ging. Een koe die Leo Bokdam omschrijft als een beresterke koe die helaas door een noodlottig ongeval om het leven kwam. Overgrootmoeder Rika 1084 een Dalie Boydochter (AB88) was volgens Leo probleemloos wat overigens geldt voor de gehele koefamilie voegt hij er direct aan toe. Dit zal zeker zo zijn gezien de twee honderdduizend liter koeien die wij verderop tegenkomen in de pedigree. De betovergrootmoeder willen wij dan ook nog graag benoemen. Rika 868 een Majordochter, krijtgaaf met een uier tot op latere leeftijd boven de hak en 110.000 kilogram melk op de teller. Via een uitstekende Novalisdochter Rika 782 AB88 komen we bij de stammoeder van de Rikafamilie Rika 715 Labelledochter eveneens AB88 ingeschreven en zoals vermeld meer dan 100.000 kg melk geproduceerd met 4.77% vet en 3.55% eiwit! Ricolm is zelf ook niet de grootste stier maar prachtig in balans en stapt op beste benen. Als aAa code heeft Ricolm de niet veel voorkomende code 426. Met de roodfactor is Ricolm zowel voor rood als zwart een aanrader. Alle ingrediënten zijn immers aanwezig voor probleemloze koeien die oud kunnen worden.

Meer informatie: Koepon Rustiek

Nu de voorjaars werkzaamheden weer aanbreken ontzorgen wij u graag voor wat betreft de juiste stierkeuze. Wij zien namelijk in de actiestier van maart een stier die op veel fronten mooie dingen laat zien. Rustiek heeft als vader de stier Double W Rush Hour een stiervader die wij voor de tweede keer gebruiken. Een zeer complete stiervader met +1501 kilogram melk met +0.11% vet en +0.14% eiwit en daarnaast een uitstekende onderbalk. Zo lijkt hij een vererver van niet al te grote dieren die veel balans bezitten en een prima beengebruik laten zien. Ook de gezondheidskenmerken zijn prima, een klein aandachtspuntje is zijn melksnelheid die even aan de langzamere kant is. Als stiermoeder zien wij Koepon Genua 12, een 88 punten Bookemdochter. Zij laat zich het best omschrijven als een best ontwikkelde koe die veel ribdiepte bezit. Haar uier is rondom best, hoog en breed in de dam en een vooruier wat veel lengte vertoont en vast is aangehecht. Met een vaarzenlijst die uiterst productief is zien wij in haar tweede lijst een enorme progressie op gehalten. Hoge gehalten is iets dat helemaal van toepassing is bij grootmoeder Koepon Genua 2, een Jeevesdochter die precies weergeeft waar de koefamilie voor staat. Zij is namelijk goed voor 82.000 kilogram melk met 3.77% eiwit in ruim 2400 dagen. Wie haar onlangs nog heeft gezien weet dat zij nog steeds een voorbeeld koe is voor menig veehoud(st)er. Als we naar overgrootmoeder Koepon Shottle Genua 1 kijken dan zien we weer een koe met hoge gehalten. Opvallend, omdat we hier te maken hebben met een Shottledochter, een stier die niet uitblinkt in zijn gehaltenvererving. Zij heeft een mooie levensproduktie van ruim 84.000 kilogram melk met 4.76% vet en 3.69% eiwit. Het kan dan ook niet anders als dat het eiwit vastgebakend zit in deze koefamilie en dat klopt. We zien namelijk verderop in deze lijn Grietje 80 de Esquimaudochter die als moeder van de stier Homerun ook al torenhoge gehalten liet zien. Tot slot wie Rustiek bekijkt ziet een enorme krachtpatser, die mooie verhoudingen vertoont en een bijzondere krachtige stap laat zien.

Meer informatie: Koepon Random

Meer informatie: Broekhuizen Goalgetter

Meer informatie: Schreur Victoria

Met Schreur Victoria testen wij waarschijnlijk de laatste Anrelizoon. Wat de afstamming betreft valt het op dat we bij Victoria te maken hebben met een internationale afstamming. Vaderdieren uit Nederland, Amerika en Canada zien wij terug in zijn pedigree. Wij noemden al even Anreli een Riverboyzoon die een waanzinnige productie-index heeft met veel melk en dikke gehalten. Op het gebied van exterieur scoort hij vooral hoog op uier en benen. De grootmoeder van Anreli is een dochter van KI Kampenstier Obama, een Duitse Stylistzoon uit de excellente keuringskoe Gusta 283 (v. Archibald). Wie stiermoeder Joy Now bekijkt ziet een fraaitypische rasmelkkoe. Joy Now is gemiddeld ontwikkeld en voorzien van een prima uier, haar beenwerk mocht even iets krachtiger in de stap maar is wel fijn van structuur. Zij begint binnenkort aan haar vierde lijst waar de eerste drie lijsten gemiddeld goed waren voor ruim 11.000 liter met de mooie gehalten van 4.61% vet en 3.59% eiwit. Grootmoeder Joyana 139 een Shamrockdochter maakte een eerste lijst van ruim 10.000 kilogram melk. Zij heeft meerdere zonen geleverd aan diverse KI’s. De mooie balans die we zien bij de moeder van Victoria zien wij helemaal terug bij overgrootmoeder Joyline, een fraaie 87 punten Man O Man dochter. In haar derde lijst wist zij ruim 11.000 kilogram melk te produceren met beste gehalten. Via een excellente 90 punten Goldwyndochter en een 85 punten Outsidedochter komen wij uit bij Benner Aeroline Jemima die haar fokkracht bewijst met twee excellente en zeven VG-dochters in Canada. Voor roodbont dus een best bijzondere afstamming welke van twee kanten gevoed wordt door zwartbont genen. Vandaar dat wij deze stier voor roodbont een outcross stier kunnen noemen.

Meer informatie: Stoevelaar Frits

Meer informatie: De Broekhof Tolean

Met de actiestier De Broekhof Tolean testen wij een stier die op vele fronten iets extra’s heeft te bieden. Laten wij vooropstellen dat een prachtige koefamilie de basis is achter deze geweldige stier. Maar met een aAa code van 315, A2-A2 en zijn eigen uiterlijk heeft Tolean meerdere troeven. Anreli is een veel benutte stiervader in ons programma en gezien zijn verervingspatroon en de diepe goed presterende koefamilie waaruit Anreli voortkomt zeker gerechtvaardigd. Voor De Broekhof Equipe 305 een Dannodochter is het tweede keer dat zij als stiermoeder fungeert. In november testen wij namelijk al een volle broer van Tolean namelijk Leanto. De moeder van deze stieren weet mooie lijsten te noteren met gemiddeld 3.84% eiwit en daarnaast mag zij ook nog gezien worden met haar 86 punten algemeen voorkomen. Vooral haar beste benen vallen op maar eigenlijk zien wij dat in de hele familie terug want ook grootmoeder De Broekhof Equipe 303 is voorzien van hele beste benen. Zij is ondertussen bezig met haar vijfde lijst en maakt lijsten met veel melk en extreem hoge gehalten. Zij is een echte Kodakdochter, niet al te groot maar wel voorzien van een beste uier. De hoge gehalten in deze familie komen misschien wel weg bij de moeder van deze Kodak, De Broekhof Equipe 302. Zij is namelijk een Bertildochter die 56.000 kilogram melk liet noteren met 4.72% vet en 3.80% eiwit. Hoewel, ook haar moeder produceerde veel melk met ook dikke gehalten. De Broekhof Tolean is een stier zoals wij deze graag zien, gemiddeld ontwikkeld, sterk op het kruis en voorzien van beste benen. Daarnaast is hij even wat breder gebouwd dan de gemiddelde stier en zodoende zou hij een welkome aanvulling kunnen zijn op uw inseminatielijst.

Meer informatie: Lone Ranger

Voor diegenen die het KI Nieuws aandachtig lezen zullen zien dat er overeenkomsten zijn tussen de actiestier van januari Rumour en Lone Ranger de actiestier van februari. Beiden zijn namelijk afkomstig uit de Weelderlijn en hebben in Weelder Esmonique 38 respectievelijk dezelfde overgrootmoeder als grootmoeder. Daarnaast hebben beide stieren een andere vader maar ook weer uit dezelfde koefamilie de Double W Rickylijn. Bij Lone Ranger is dit namelijk Double W Ranger de halfbroer van Rush Hour. Een stiervader met veel kwaliteiten gezien zijn fraaie fokwaarden. Voor stiermoeder Sientje 62 is het de eerste keer dat zij bij KI Kampen fungeert als stiermoeder. Zij is een dochter van Metallic een koe die normaal is ontwikkeld en in haar uier het sterkste onderdeel heeft. Sientje heeft in haar tweede lijst bewezen een prima producente te zijn. Met bijna 12.000 kilogram melk in 305 dagen met 3.58% eiwit en een lactatiewaarde van 117+ onderstreept zij dit helemaal. Daarnaast is zij een koe die uitstekend functioneert bij robotmelken. Lone Ranger belooft in zijn verwachtingswaarde een iets bovengemiddelde fokwaarde voor melksnelheid en een wat bredere achterspeenplaatsing. Grootmoeder van Lone Ranger Weelder Esmonique 38 is al uitgebreid toegelicht bij Koepon Rumour de actiestier van januari maar in het kort heeft deze G-Forcedochter ondertussen ruim 44.000 kilogram melk op de teller met 5.21% vet en 3.63% eiwit. Om even in de levensproducties te blijven haar moeder heeft ruim 76.000 kilogram melk geproduceerd en haar grootmoeder 65.800 kilogram. Mooie prestaties die aangeven dat er veel bewezen levensduur in deze koefamilie aanwezig is. Zelf is Lone Ranger een stier met een bovengemiddelde breedtemaat en inhoud met een ideale kruisligging. Bovendien is Lone Ranger voorzien van droog beenwerk dat prima van zijaanzicht en achteraanzicht is waardoor hij een uitstekend beengebruik heeft. Alles wijst er dan ook op dat Lone Ranger een mooie toekomst voor zich heeft waarvan u kunt profiteren door hem volop te gebruiken. Als aAa code heeft Lone Ranger 351 toebedeeld gekregen.

Meer informatie: Koepon Rumour

De tweede stier die wij in het nieuwe jaar presenteren is Koepon Rumour. Ook deze stier heeft bijzondere kwaliteiten welke wij graag voor u uiteenzetten. De familie die schuil gaat achter deze stier is de Weelderfamilie die zijn oorsprong vind bij de bekende Lou Etta. Hoe mooi is het dan dat twee prachtige koefamilies samen komen in Rumour. Als vader zien wij namelijk Rush Hour (Final x Snowfever) een stier afkomstig uit de Double W Rickylijn van Willem Booij. Rush Hour laat een prachtige productie-index zien met veel melk en dikke gehalten. Maar ook op exterieurgebied laat hij een foutloze onderbalk noteren. Voeg daarbij prima scores voor de gezondheidskenmerken en het plaatje als stiervader is compleet. Aan moederszijde beginnen wij met Koepon Esmonique 20 een Boarddochter die voorzien is van een beste uier wat hoog en breed wordt gedragen en een mooie speenplaatsing laat zien. Verder is zij fraai gebouwd en geeft zij gemakkelijk melk gezien de ruim 12.000 liter in 386 dagen. Esmonique 20 is een dochter uit Koepon Ws Esmonique 10 een Weelder Solutiondochter welke is ingeschreven met 88 punten voor de benen en 85 punten algemeen voorkomen. Zij is ondertussen bezig met haar derde lijst waarin zij in de eerste 150 dagen een gemiddelde dagproductie heeft van bijna 48 liter. Voor velen zal overgrootmoeder Weelder Esmonique 38 bekend in de oren klinken, zij is namelijk ook de moeder van beide Weelder stieren Empire en Esperanto. Deze G-Forcedochter heeft inmiddels 44.000 kilogram melk geproduceerd met 5.21% vet met 3.63% eiwit. Voor de liefhebbers geven wij graag het vervolg van de pedigree, AV 86 Planet x AV 87 Shottle x AV 88 Lucky Leo en daarna vinden wij nog drie 86 punten koeien voordat wij bij Lou Etta zelf aankomen. Rumour zelf is een stier met veel inhoud en stapt op beste benen. Met de achtergrond van deze twee fraaie best presterende koefamilies is Rumour een stier die veel kansen verdient.

Meer informatie: Uenk Malawi

Om het nieuwejaar goed te beginnen hebben wij met Uenk Malawi een stier met de veel gevraagde aAa code 165. Maar Malawi heeft meer ijzers in het vuur, een bewezen koefamilie met hoge gerealiseerde producties en prima gezondheidskenmerken bijvoorbeeld. Als stiervader zien wij Magister een Whatsappzoon die ruim 800 kilogram melk combineert met +0.26% eiwit. Daarnaast zien wij dat hij brede dieren fokt met prima verhoudingen en bovengemiddelde conditie. Ook zien we mooie scores voor de gezondheidskenmerken vruchtbaarheid 106, uiergezondheid 104 en klauwgezondheid 104. We noemden al even de moederstam die wij aanvangen met Uenk Anna 191 een Hoekland Maikdochter welke een lust voor het oog is. We kunnen deze stiermoeder het best omschrijven als een fraai typische koe die veel kracht uitstraalt en voorzien is van een beste uier. Haar benen zijn prima wat mede hierdoor het algemeen voorkomen op een mooie 87 punten brengt. Zij is daarnaast een koe die elk jaar beter is gaan produceren. Als derdekalfs wist zij in 305 dagen ruim 43 liter melk gemiddeld te produceren. Met grootmoeder Uenk Anna 16 hebben we ook een geweldige melkkoe in de afstamming. Een koe die beschikte over veel hoogte en breedtematen met daarbij een prima gevormde uier. Zij noteerde een levensproductie van ruim 51.000 kilogram melk. Overgrootmoeder Uenk Anna 12 is een Kiandochter die vooral opviel door haar fabelachtige uier wat prima was aangehecht en voorzien was van een mooie speenplaatsing. Zij heeft met ruim 100.000 kilogram melk een levensproductie gerealiseerd zoals wij deze graag zien. Voor de liefhebbers geven we nog graag even de verdere pedigree: Lightning x Lord Lily x Jump x Alpenrex x Adler. Allemaal stieren die een positieve bijdrage hebben geleverd aan het Holsteinras. Mocht u nog niet helemaal overtuigt zijn bekijk dan even de foto van Malawi, zelden hebben wij een mooiere stier op stal gehad. Prachtig in balans en voorzien van spijkerharde benen weet hij een ieder te overtuigen. Malawi een stier die past op vele koeien, gebruik hem volop!

Meer informatie: Valkelo Angelino

Al jaren voert onze fokstier Jotani de ranglijst aan voor totaal exterieur. Het wordt dan ook hoog tijd dat wij een zoon van hem gaan testen. Hoe mooi is het als twee toonaangevende koefamilies samenkomen in één stier. Wij hebben het dan over de Julialijn van de familie Werler en de Caps Angelalijn van Caps Holstein. Later meer hierover eerst even een kleine toelichting op stiervader Jotani. Een stier die met name vanwege zijn exterieurkenmerken een grote schare fans kent. Binnen zijn hoge exterieurscore valt de benenscore van 117 nog weer extra op. Vooral de achterbeenstand score van 119 is bijzonder hoog. Iets wat wij ook duidelijk terug zagen bij de drie dochtergroepen die de afgelopen jaren zijn gepresenteerd. Op productievlak laat Jotani een mooie melkvererving zien met een minnetje in het vet en een plusje op eiwit. Kijken wij naar de moederlijn dan beginnen wij met Caps Angela 798 een Riverboydochter die een nette vaarzenlijst noteerde waarbij de gehalten prima zijn. In haar tweede lijst start zij voortvarend met monsternames van ruim 58 en 51 kilogram melk. Zij is een enorm diepe koe met veel ribwelving en een wat vlak kruis, iets wat in de combinatie met Jotani natuurlijk prima past. Grootmoeder Caps 9 een Fagenodochter is de moeder van de door ons eerder geteste Caps Angelo waarvan in 2020 de eerste dochters zullen afkalven. Een fraaie harmonisch gebouwde koe die jaar op jaar zich lijkt te verbeteren voor zowel productie als exterieur. Maar als wij echt over een uitgebalanceerde koe spreken moeten wij zijn bij overgrootmoeder Angela 1 (v. Fidelity). Wat een kracht en melktype straalde zij uit. Ze was voorzien van een fantastische uier waaruit ze ruim 62.000 kilogram melk produceerde. Van de vijftien generaties achter Valkelo Angelino zitten tien dieren die de excellent score bezitten. Wie net als wij veel waarde hecht aan het uiterlijk van de stier komt bij Angelino superlatieven te kort. Wat een prachtstier met een mooie mix tussen kracht en melktype en excellente benen!

Meer informatie: Westenrade Pickup

Een nieuwe prefix op onze stierenkaart. Westenrade van de familie Blankvoort, een fokstal aan de oever van de IJssel nabij het plaatsje Zalk. Hier komen wij de koefamilie van Westenrade Pickup tegen die luistert naar de naam Carrera. Een bijzondere koefamilie die via een embryo in Zalk terecht kwam. Over de Carrera’s kunnen wij een mooi verhaal vertellen maar eerst even iets over de Franse stier Louxor (v. Inzogoud), een stier die veel kilogrammen melk koppelt aan een bijna vlak percentage vet en een klein plusje voor eiwit. Maar ook een stier die vrij is van O-Manbloed en een foutloze onderbalk bezit. Bovenal zal hij bijdragen aan een gezonde veestapel gezien zijn uitmuntende scores voor de gezondheidskenmerken. Voor de familie Blankvoort bracht de Carrerafamilie het nodige fokkerijsucces. Mooi, want de actiestier van december komt voort uit deze familie. Om te beginnen bij stiermoeder Westenrade Carrera 12, een Rubicondochter die precies op het jaar onlangs weer kalfde voor de tweede keer. Een koe met veel klasse, even iets vlakker op het kruis maar met een sterk aangehechte uier en in het bezit van hele beste benen. Haar moeder Westenrade Carrera is helaas niet meer in leven maar de Blankvoorts herinneren haar als een topper. Zij heeft drie lijsten gemaakt met zeer veel melk. Als pink was deze koe gespoeld met Mogul wat resulteerde in de alom bekende fokstier Altaspring. Een stier die nog steeds hoog genoteerd staat in de ranking. Op Westenrade lopen diverse nakomelingen van deze Mogulzoon die naar volle tevredenheid worden gemolken. Nog steeds wordt hij veel gebruikt maar met Pickup staat een waardige vervanger klaar. Pickup heeft veel meegekregen uit de moederlijn waarin ”klasse” als een rode draad door de pedigree loopt. Pickup, pak hem mee op uw inseminatielijst!

Meer informatie: Poppe Feel Good

Met de actiestier Feel Good presenteren wij een stier die een niet hedendaagse afstamming bezit. Feel Good heeft een internationale afstamming met stieren uit Frankrijk, Duitsland, Amerika en Nederland in de eerste vijf generaties. Als stiervader zien wij de Franse stier Louxor (v. Iznogoud) een stier die veel kilogrammen melk vererft met een mooie plus voor eiwit. Ook laat hij een mooie onderbalk zien met mooie cijfers voor o.a. voorhand, inhoud, kruisbreedte en alle uieronderdelen. Voeg daar nog eens zijn scores voor uiergezondheid 106, vruchtbaarheid 106 en klauwgezondheid 104 bij dan kunnen wij spreken van een veelbelovende stiervader. Achter Poppe Feel Good komen wij in de moederlijn als eerste Denethordochter Poppe Fienchen 1128 tegen. Een rasmelkkoe die als vaars gemiddeld al ruim 45 liter per dag noteerde over de gehele lactatie. Nu is zij tweedekalfs en piekte zelfs even boven de 70 liter per dag. De prachtige balans die zij bezit is hieraan waarschijnlijk debet, wij zien namelijk een koe met veel voorhand en veel diepte. Als grootmoeder zien wij een bekende, we hebben het hier over Poppe Fienchen 804 de Danillomoeder van Poppe Ferdi die afgelopen voorjaar debuteerde met fraaie cijfers. Zij was niet alleen zeer productief ook nog eens een zeer fraaie verschijning met haar 88 punten algemeen voorkomen. Om de Kampenfilosofie in ere te houden, lichten wij ook nog even overgrootmoeder Poppe Fienchen 680 toe. Deze Stol Jocdochter heeft ondertussen de grens van 100.000 kilogram geslecht en weet zich nog prima staande te houden binnen de hoogproductieve veestapel van de familie Poppe uit Zwolle. Beloont met 89 punten voor algemeen voorkomen is zij een favoriet van menig bezoeker op het bedrijf. Wie de moeder van Poppe Feel Good heeft gezien hoeft het stiertje niet meer te bekijken, het is namelijk het evenbeeld. Veel balans, een harde bovenbouw en voortreffelijke benen kenmerken hem.

Meer informatie: DDM Shogun 4

Meer informatie: Marlin

Dochtervruchtbaarheid is een sterke troef van het MRIJ ras. Met name op extensieve bedrijven met weidegang is een goede dochtervruchtbaarheid onontbeerlijk. Immers in het voorjaar moeten alle koeien weer afkalven om optimaal te kunnen profiteren van de grasgroei. Echter niet alleen voor extensieve bedrijven is dochtervruchtbaarheid belangrijk eigenlijk is het voor elk bedrijfstype een belangrijk economisch kenmerk. Met Marlin presenteren we een 100% MRIJ stier die kan bogen op een superieur vruchtbare koefamilie. De Remcomoeder van Marlin heeft zelfs al voor de vierde keer gekalfd op een leeftijd van 4.10 en ook de grootmoeder van Marlin is zeer vruchtbaar gezien haar vijfde afkalving op een leeftijd van 5.11. Ook overgrootmoeder Irma 340 (AB85) was een zeer vruchtbare koe gezien haar zevende afkalving op een leeftijd van 8.05. Naast vruchtbaar was ze ook uiterst productief, vooral in gehalten blonk ze uit met een gemiddelde van 4.69% vet en 3.99% eiwit. Deze hoge gehalten kenmerken eveneens de prestaties van de moeder als grootmoeder van Marlin. Met gemiddelde gehaltes dik boven de 4% eiwit en 5% vet kan Marlin bogen op een unieke pedigree. In melkgift konden ze misschien iets hoger zijn maar gezien de bedrijfsvoering met veel weidegang bij de fokker van Marlin, de familie Groot Koerkamp uit het Overijsselse Lettele, zijn het puike prestaties. Niet zo verwonderlijk dat de grootmoeder van Marlin ook al als stiermoeder fungeerde, zij is o.a. de moeder van Markoen. De iets hogere melkaanleg vinden we wel bij de vader van Marlin Martha 287 Rudolf, hij weet met bijna 700 kg melkvererving hoog te scoren binnen de MRIJ populatie. Daarnaast vererft Martha 287 Rudolf goed bespierde MRIJ koeien met uitstekende functionele eigenschappen o.a 103 voor uiergezondheid en 102 voor dochtervruchtbaarheid. Een mooie passende bespiering zien we ook teug bij Marlin zelf. Marlin kan het best omschreven worden als een rastypische brede MRIJ stier met een sterke bovenbouw uitmondend in een perfect hellende kruispartij en zoals gezegd een fraaie passende bespiering. Ook in beenwerk laat Marlin veel kwaliteit zien waardoor hij rondom een beste stier is!

Meer informatie: Apina Skyhigh

Een hele reis moesten wij ervoor maken maar dan heb je ook wat zullen wij maar zeggen. In het uiterste zuiden van Limburg in het plaatsje Epen vonden wij Apina Skyhigh. Een Accordzoon uit de bekende Nadja’s van de familie Bleser uit Epen. Een stier waarbij eiwit als een rode draad door de pedigree loopt. Voor Accord is het de eerste keer dat hij als stiervader fungeert. Deze Bravozoon combineert een mooie melkplas met +0.36% vet en +0.25% eiwit. De sterke punten van deze stier liggen vooral op het gebied van benen en dan vooral de kenmerken achterbeenstand, beengebruik en klauwhoek. Hoge gehalten zijn eigenlijk verweven van beide kanten in de pedigree van Skyhigh. Stiermoeder Apina Nadja 104 weet in haar lopende lijst met 5.15% vet en 3.91% eiwit dit duidelijk te onderstrepen. Zij is een zoon van gehaltenstier Peak Jerod Abel. Bij Nadja 104 valt meteen het oog op haar fantastische uier wat veel lengte laat zien, hoog is aangesloten en een mooie speenplaatsing laat zien. Eigenlijk is grootmoeder Apina Nadja 40 uit hetzelfde hout gesneden. Zij is bezig met haar derde lijst en laat zien dat hoge gehalten en een ruime melkplas prima kunnen samengaan. Dit heeft zij waarschijnlijk meegekregen van haar vader Balisto. Via een met 85 punten ingeschreven Levidochter die met de fokstier Malcolm Rf een bekende halfbroer heeft komen wij bij Apina Nadja uit. Nadja is één van de beste fokkoeien van haar generatie. Ze heeft een enorm aantal nakomelingen, zowel mannelijk als vrouwelijk, met zeer hoge fokwaarden. Apina Nadja weet dus in verschillende combinaties hoge nakomelingen te geven. Er is nog iets wat deze stieren gemeen hebben, stuk voor stuk laten ze zeer goede tot uitstekende gezondheidskenmerken zien. Apina Skyhigh is zelf voldoende ontwikkeld met een mooie breedtemaat, zijn naam geeft aan dat hij op vele fronten grensverleggend kan zijn dus gebruik hem volop.

Meer informatie: Newhouse Racoon

Succes wordt vaak bepaald door meerdere factoren, in foktechnisch opzicht wordt dit vooral bepaald door de combinatie tussen stiermoeder en stiervader. Juist deze combinatie is bij de actiestier van november een belangrijk gegeven. Aan de vrouwelijke kant hebben we de fantastische Sneekerstam van de familie Nieuwenhuizen uit het Zuid Hollandse Zevenhuizen en aan vaderszijde zien we de stier Magister (v. Whatsapp). Een combinatie die klopt als een bus. Stiervader Magister zorgt voor bloedverversing en heeft naast een mooie melkplas een dikke plus voor eiwit. Met name het laatste past geweldig op de melkrijke Sneekerstam. Ook voegt stiervader Magister veel toe aan de gezondheidskenmerken wat natuurlijk altijd goed is. Mooie cijfers zien wij ook in de onderbalk waaruit blijkt dat Magisternakomelingen niet groot zijn maar wel mooi in balans en voorzien van voortreffelijke uiers. Stiermoeder Newhouse Sneeker 669 is een Platinumdochter met een geweldig frame en een zeer werkbare uier. Juist de laatste afwerking hopen wij toe te voegen met Magisterbloed. Haar gehalten mocht een tikje hoger maar met Magister en grootmoeder Newhouse Sneeker 567 hebben wij twee sterke troeven voor gehalten. Sneeker 567 een Epicdochter scoort met 4.76% vet en 3.70% eiwit prima, zij was overigens voorzien van een fantastische uier beloond met de maximale score als vaars van 89 punten. Zij is op haar beurt afkomstig uit Newhouse Sneeker 378 een Goldwyndochter die 87 punten voor algemeen voorkomen noteerde. Zij is ook de volle zus van de veel gebruikte Newhouse Gofast. Als laatste mogen zeker de verrichtingen van betovergrootmoeder Sneeker 247 niet onvermeld blijven. Deze prachtige sterk gebouwde O-Man dochter (AB89) bereikte in sneltreinvaart de grens van 100.000 kg melk. Prestaties die we graag in de afstamming zien. Racoon zelf laat zich het best omschrijven als een stier met een gemiddelde hoogtemaat maar wel voorzien van extra lengte en breedte in het skelet. Daarnaast heeft hij prima beenwerk wat mooi van stand is en voorzien van beste klauwen. Kortom Racoon een stier waar muziek in zit!

Meer informatie: Braakman Anrico

De term no nonsens past helemaal bij het bedrijf van de familie Ruesink - Harbers uit het Gelderse Borculo. Een bedrijf wat volop in beweging is en waar men niet bang is voor een beetje werk. Met Braakman Anrico testen wij de tweede Anrelizoon dit najaar. Niet zo vreemd als wij de prestaties bekijken van stiervader Anreli. Veel melk in combinatie met hoge gehalten kenmerken zijn productie-index. Ook zijn fraaie exterieurrapport spreekt ons aan. Waar wij ook naar kijken bij een jonge stiervader is of hij afkomstig is uit een koefamilie die aansluit bij de filosofie van KI Kampen. Juist dit laatste is het geval bij Anreli (v. Riverboy) Met Kampenstier Kingfarm Holsteins Obama heeft Anreli een bijzondere overgrootvader. Obama stamt uit Gusta 283, de excellente keuringsvedette van de familie van Dolder die bijna 108.000 kg melk produceerde. Als wij Marcel Harbers vragen om extra informatie over de koefamilie begint hij bijna direct over het beenwerk. Je kunt gerust opschrijven allemaal super benen in deze koefamilie. Maar laten wij beginnen met stiermoeder Lies 272 een Atlanticdochter die jammer genoeg door een ongeval na de derde afkalving het veld moest ruimen. Haar zullen wij herinneren als een fraaie koe met extreme gehalten. Gelukkig is grootmoeder Lies 240 nog wel aanwezig en zij is een voorbeeld koe. Met ruim 50.000 liter op de teller met fraaie gehalten is zij een lust om te zien. Een ras melkkoe met veel lengte, hardheid, een fraai uier en de genoemde super benen. Van haar wordt een derdekalfs Classicdochter gemolken welke als vaars direct 88 punten algemeen voorkomen scoorde. Overgrootmoeder Lies 171, een Kiandochter ingeschreven met 87 punten heeft een levensproductie van ruim 71.000 kilogram met 4.51% vet en 3.74% eiwit. Voeg daarbij nog het uiterlijk van Braakman Anrico zelf en u snapt helemaal dat wij enthousiast zijn over deze actiestier die volledig past in het Kampenprofiel. Maar het meest opvallende aan Anrico zijn de benen, precies zo als Marcel Harbers het aangaf….super best!

Meer informatie: De Broekhof Leanto

De Broekhof Leanto is een stier die volledig past in de filosofie van KI Kampen met een diepe koefamilie, hoge gehalten en een verse bloedvoering. Voor dat laatste is de stier Anreli (Riverboy x G-Force) verantwoordelijk. Naast ander bloed binnen roodbont zorgt hij met dik duizend liter melk en dikke gehalten voor veel productie aanleg. Zijn nakomelingen zijn vlot ontwikkeld en voorzien van beste uiers die geschikt lijken voor robotbedrijven. Ook in de moederlijn zien wij met Dannodochter De Broekhof Equipe 305 ander bloed voor roodbont. Deze stiermoeder weet mooie lijsten te noteren met gemiddeld 3.81% eiwit en daarnaast mag zij ook nog gezien worden met haar 86 punten algemeen voorkomen. Vooral haar beste benen vallen op maar eigenlijk zien wij dat in de hele familie terug want ook grootmoeder De Broekhof Equipe 303 is voorzien van hele beste benen. Zij heeft ondertussen vier lijsten gemaakt met veel melk en extreem hoge gehalten. Zij is een echte Kodakdochter, niet al te groot maar wel voorzien van een beste uier. De hoge gehalten in deze familie komen misschien wel weg bij de moeder van deze Kodak, De Broekhof Equipe 302. Zij is namelijk een Bertildochter die 56.000 kilogram melk liet noteren met 4.72% vet en 3.80% eiwit. Hoewel, ook haar moeder produceerde veel melk met ook dikke gehalten. De Broekhof Leanto heeft alles in zich om op latere leeftijd te promoveren tot fokstier. Een uitstekende koefamilie gecombineerd met een prima outcross stiervader. En als dat nog niet genoeg is, Leanto weet zich ook nog eens gesterkt door een prachtig uiterlijk. Vooral de fraaie balans en super benen vallen direct op bij het zien van Leanto.

Meer informatie: Plataan Kjeld

Voor liefhebbers die geïnteresseerd zijn in een nieuwe koefamilie, met Plataan Kjeld bent u spekkoper. Achter onze actiestier van oktober vinden wij de Fridafamilie van de fokkerscombinatie Aanen / v.d. Plaat uit Hoornaar. Een koefamilie die veel productiedrang koppelt aan fraai exterieur. Voordat wij de familie achter Kjeld uiteenzetten kijken wij eerst naar stiervader Sirio (Silver x Alta Oak). Sirio combineert een flinke melkplas van 1.294 liter met een dikke plus voor vet met een bijna gelijkblijvend eiwitgehalte. Sterke punten zijn vooral de beenstand achter en alle uieronderdelen. Over de gezondheidskenmerken hoeven wij ons geen zorgen te maken. Op de belangrijkste kenmerken uiergezondheid 104, vruchtbaarheid 104 en klauwgezondheid 104 scoort hij prima.
Voor stiermoeder Plataan F8595 (v. Headliner) is het de eerste keer dat wij haar terugvinden in ons fokprogramma. Gezien haar prestaties meer dan terecht, kijken wij bijvoorbeeld naar haar vaarzenlijst dan zien we een ruime 11.000 liter met prima gehalten. Ondertussen heeft ze vier keer afgekalfd en een lust voor het oog. Haar gitzwarte lijf vertoont prachtige verhoudingen en is voorzien van een super uier en dito benen. De fraaie balans is kenmerkend voor deze koefamilie, ook grootmoeder Plataan Frida 7467 was prima in balans. Deze met 89 punten ingeschreven Cricketdochter deed ook precies wat van haar verwacht werd, namelijk veel melk geven met dikke gehalten. Zij was overigens uit een spoeling, haar drie volle zussen vertoonden veel overeenkomsten met twee maal 88 en één maal 87 punten voor algemeen voorkomen. Veel van deze kwaliteiten komen waarschijnlijk weg bij overgrootmoeder Plataan Frida deze Mascoldochter noteerde een levensproductie van 82.381 kg melk met 3.75% eiwit. De Frida familie is een hele diepe familie die al vele generaties goede resultaten laat zien. Plataan Kjeld is een uitgebalanceerde stier voorzien van super beenwerk. Reden te meer om deze prachtige koefamilie binnen te halen in u veestapel.

Meer informatie: Katershorst Willem

Met de actiestier Willem zetten wij een tweede stier in uit Bookemdochter Jeltje 104. Tekende bij Katershorst Job stiervader Jorben voor het vaderschap nu is het de beurt aan Wisent. Zijn productie-index is prima te noemen met bijna 900 kilogram melk met een min voor vet en een mooie plus voor eiwit. Ook op exterieurgebied laat deze Whatsappzoon mooie cijfers zien met 113 uier en 107 benen. De meest aansprekende cijfers weet hij te noteren voor de gezondheidskenmerken Uiergezondheid 107, vruchtbaarheid 105 en klauwgezondheid 107. Geen wonder dat zijn levensduurcijfer dan ook hoog is met 717 dagen. Dan naar de moederlijn, als eerste komen wij Katershorst Jeltje 104 tegen, de Bookemdochter van de familie Ten Have uit Zieuwent. Deze stiermoeder heeft haar tweede lijst er bijna opzitten en laat een voorspelde lijst van ruim 11.000 kilogram melk noteren met 4.74% vet en 3.63% eiwit. Een koe die de gehele lactatie ruim in conditie is en deze productie eigenlijk ook doet met de spreekwoordelijke twee vingers in de neus. Haar uiterlijk doet even wat stevig aan maar met haar fantastische uier en prima benen weet ze te imponeren. Grootmoeder Jeltje 103 (v. Goli) is vergelijkbaar met haar dochter en ook voorzien van een beste uier en dito benen. Vooral in haar eerste drie lijsten wist zij te imponeren met veel melk en beste gehalten. Veel melk laat ook overgrootmoeder Jeltje 101 zien, in vijf lijsten ruim 65.500 kilogram melk. Kijken wij naar de verschillen tussen beide stieren uit deze koefamilie dan heeft Willem iets meer hoogtemaat dan Job. Willem laat zich het best omschrijven als een prima ontwikkelde stier die even wat vlak is op het kruis. Verder heeft Willem beste benen waar hij vlot op stapt.

Meer informatie: Broekhuizen Richard

Een stier die prima het fokbeleid van KI Kampen weergeeft is Broekhuizen Richard. Veel levensproductie, hoog eiwit en prima exterieur in de afstamming en niet onbelangrijk, zelf een beste stier. De vader van Richard is Filouzoon Rosebud, een stier die veel kwaliteiten bezit op het gebied van uier en benen. Daarnaast heeft deze hoge NVI stier sterke troeven op het gebied van celgetal 104, klauwgezondheid 108, vruchtbaarheid 105 en een levensduur van 507 dagen. Zoals gezegd een Kampen afstamming ten voeten uit en ook nog is bij de buurman uit de stal. Stiermoeder Roza 511, een 85 punten Jesterdochter die door de eigenaren de families Schrijver en Klei geroemd wordt om haar productiedrang. Zij is niet de grootste maar vooral een mooi ontwikkelde malse melkkoe. Grootmoeder Roza 446 is een vroege Poppe Snowdochter die prima produceert en opvalt door haar even wat langere spenen wat tegenwoordig best bijzonder is. Maar ook haar ruime afmetingen vallen op evenals haar krachtige lijf, voeg daarbij de prima benen en haar beste uier dan zijn de 88 punten voor algemeen voorkomen ook goed te begrijpen. Overgrootmoeder Roza 392 is een mooie compacte koe die inmiddels al zes keer heeft afgekalfd en een levensproductie van ruim 63.000 kilogram met prima gehalten heeft. Zij is afkomstig uit Roza 308 een met 87 punten ingeschreven Classicdochter. Uit deze Classicdochter komt ook de fokstier Broekhuizen Ricardo een melkstier met een foutloze onderbalk. Broekhuizen Richard is een stier die direct opvalt door zijn witte kleur, maar ook een stier waarbij een ieder kan zien dat hij veel kwaliteit bezit. Voorzien van een harde bovenbouw, mooie verhoudingen en ragfijne benen. Een zeer complete stier die kansen verdiend en ongetwijfeld zal zorgen voor plezierige nakomelingen waarvan u jaren kunt genieten.

Meer informatie: KIK Vandebeek

Wie een stier zoekt met een afstamming die doordrenkt is met een geweldige productie aanleg is bij KIK Vandebeek aan het juiste adres. Achter Vanderbeek zien we dan ook een afstamming met louter internationale fokstieren. Voor stiervader Baltikum (v. Balisto) is het de tweede keer dat hij als stiervader fungeert in ons fokprogramma. Een stier die een geweldige productie-index heeft met een plus van 1264 kilogram melk, +0.25% vet en +0.12% eiwit. Zijn dochters zijn flink ontwikkeld en voorzien van super uiers die een fraaie speenplaatsing hebben. Bij de functionele kenmerken vallen vooral de hoge cijfers voor celgetal 110, lichaamsgewicht 105 en persistentie 109 op. Stiermoeder Watermolen Supersire Marijke kwam via een embryo terecht bij Martin de Groot in Tienhoven. Een geweldige aankoop zou later blijken. Met een vaarzenlijst van ruim 11.000 kilogram melk met 4.19% vet en 3.57% eiwit wist zij direct te overtuigen. Maar ook haar uiterlijk mag gezien worden met een score van 87 punten. Vooral in uier en benen weet zij te overtuigen. Haar dochters weten eveneens te overtuigen. Bijvoorbeeld haar twee Montrossdochters met respectievelijk lactatiewaarden van 123+ en 122+ en een algemeen voorkomen van 85 en 87 punten. Grootmoeder Kevrel Shottle May EX-94 kan met recht één van de meest complete Shottle dochters wereldwijd genoemd worden. Een koe met een geweldige balans tussen kracht en melktype die internationaal vele prachtige nakomelingen heeft lopen. Als voorbeeld Snowmandochter Snowman Mystery die is verkocht aan Regancrest Farms en behoort bij de hoogste Snowman-dochters met een GTPI van +2343! Vanderbeek weet zich in de stallen van KI Kampen te onderscheiden met zijn imponeerde gestalte, veel kracht en de extra conditie vallen meteen op. Was balans het handelsmerk van grootmoeder Kevrel Shottle, de appel valt niet ver van de boom want met Vanderbeek lijkt hij er midden onder te liggen. Hij verdient dan ook een ruime kans om kracht en productie toe te voegen aan uw veestapel.

Meer informatie: KIK All Inclusive

All Inclusive, de naam verraad al veel, alles is namelijk aanwezig bij de actiestier van juli. Zo is hij afkomstig uit de familie van onze nieuwe fokstier Poppe Ferdi, heeft hij de roodfactor en is hij zelf een prachtige verschijning. Als vader fungeert Velder Bitcoin een jonge Kampenstier waarvan wij prachtig jongvee zien op de boer. Ons grote vertrouwen in deze stier komt ook voort uit het feit dat de eerste drie generaties achter Bitcoin nog volop in productie zijn. Bitcoin, een Fun P zoon laat een mooi verwachtingspatroon zien voor zowel productie als exterieur en heeft daarnaast prima cijfers voor alle gezondheidskenmerken. Mooi dat twee prachtige koefamilies samenkomen in de stier All Inclusive. Aan moederszijde beginnen wij met Betsie, een Commanderdochter die via het KIK embryo project bij de familie Kok in Zwolle terecht is gekomen. Zij maakte een mooie eerste lijst en zal komende zomer weer afkalven. Betsie is een jeugdig ogende vaars met een iets vlak kruis. Haar uier is waarschijnlijk het sterkste onderdeel waarbij de spenen prima geplaatst zijn. De grootmoeder van All Inclusive is een bekende koe voor KI Kampen. Meerdere zonen van haar staan op wacht. Poppe Fienchen 803 is o.a. de moeder van Poppe Efrain en KIK Springsteen. Haar levensproductie staat op dit moment op ruim 46.000 kg met 4.29% vet en 3.65% eiwit. Ook bij de familie Poppe lopen vele dochters rond van Fienchen 803 waaronder enkele van Perfect Aiko, Apoll, Silver, Commander en Colorado. Wie er ook nog rondloopt, is grootmoeder Fienchen 580, een Stol Jocdochter die bijna 100.000 kilogram melk op haar voortschrijdend totaal heeft staan! Deze schitterende koefamilie voert via Lightning en Konvoy terug op Elites-JSJ Fac Feebe-Red EX-92. All Inclusive zelf is een prachtige stier, welhaast perfect! Wilt u op alle fronten vooruitgang boeken dan is All Inclusive uw stier, zijn naam zegt het immers al.

Meer informatie: De Paarlberg 419

Voor de zomermaanden juni en juli hebben wij met de Paarlberg 419 een actiestier die sterk is op vele fronten. Zelf is de Paarlberg 419 een vroege Bartzoon die voortkomt uit een zeer eiwitrijke koefamilie. Maar hij heeft veel meer troeven die een breed gebruik rechtvaardigen. Met een aAa code van 156 is hij best onderscheidend en daarbij heeft hij ook de Bèta Caseïne variant A2-A2. Voor Broekhuizen Bart (Whatsapp x Stellando) is het de eerste keer dat hij optreed als stiervader. Bart is een zeer veel gebruikte jonge Kampenstier die een mooie productievererving heeft met 630 kilogram melk en een positieve gehaltenvererving van +0.15% vet en +0.05% eiwit. Daarnaast heeft hij een onderbalk die geen fouten laat zien. Ook voor uiergezondheid 101 en vruchtbaarheid 106 laat hij mooie cijfers noteren. Mooie cijfers zien wij ook terug bij stiermoeder Bontje 170 een Coloradodochter met 3.93% eiwit in haar eerste lijst. Zelf laat Bontje 170 vooral veel laatrijpheid zien naast haar prima uier en benen. Zij zal eind mei voor de tweede keer afkalven. Grootmoeder Bontje 162 een Aramdochter heeft ook de hoge gehalten die als een rode draad door deze koefamilie lopen. Zij is volgens de eigenaren Ariën en Petra Ruijter een echte Bontje. De koefamilie die volgens Petra uitblinkt in super klauwgezondheid, beste gehalten en het zijn ook nog eens koeien die zich als eerste melden in de melkput. Tijdens het gesprek met Petra wordt snel duidelijk dat overgrootmoeder Bontje 138 de favoriete is. Niet vreemd als wij haar levensproductie tot heden bekijken van ruim 113.000 kilogram melk met 4.74% vet en 3.82% eiwit. Momenteel loopt deze Kiandochter droog maar binnenkort zal deze excellente grootmoeder gewoon in het koppel haar weg vervolgen richting de 10.000 kilogram vet en eiwit! De beste benen en klauwen die wij in de hele koefamilie tegenkomen zien wij ook terug bij de Paarlberg 419. Maar ook de brede voorhand en het melktype vallen op bij deze actiestier die veel kansen verdiend.

Meer informatie: Ross Umpire

Een stier met een niet alledaagse afstamming voor de Nederlandse fokkerij zo kunnen wij Ross Umpire het best omschrijven. Een volledige Amerikaanse afstamming gaat namelijk schuil achter Ross Umpire. Met uitsluitend fokstieren in de afstamming is er veel zekerheid ingebouwd. Stiervader Modesty (Pety x Supersire) is een vererver van niet al te grote koeien die voorzien zijn van beste uiers. Zijn beenvererving is iets naar de kromme kant toe wat tegenwoordig best uitzonderlijk is. Voor productie laat hij nette cijfers noteren zonder ergens extreem in te zijn. Daarnaast zien we opvallende cijfers voor melksnelheid (107) en geboortegemak 102. Stiermoeder Hul-stein Crownjewel (v. Platinum) is net begonnen aan haar derde lijst waarin zij opnieuw voortvarend van start gaat. Haar kunnen wij het best omschrijven als een ras melkkoe waarbij de diepe ribbenpartij en het hellende kruis opvallen. Is stiermoeder Crownjewel juist een ruim bemeten koe haar moeder Dg Calico is een wat kleinere koe. Een mooie balans kenmerkt haar maar vooral haar sublieme uier springt in het oog. Een uier wat hoog en breed is aangehecht en veel kwaliteit laat zien. Voor een Shamrockdochter heeft zij opvallende hoge gehalten met 5.39% vet en 3.77% eiwit in haar levensproductie tot heden. De hoge gehaltenvererving lijkt dan ook verankerd in deze koefamilie. Niet vreemd dat deze familie dan ook al vele stieren zag vertrekken richting diverse KI organisaties. Vooral uit overgrootmoeder Stantons Freddie Cameo, een excellente Freddiedochter gingen vele stieren richting KI. De bekendste zijn o.a. Checkers, Catalyst, Camaro, Certain en Casual. Meer recent zijn de verrichtingen van Hul-Stein Champ volbroer van de moeder van Umpire die als fokstier met 275 NVI uitstekend scoort. Kleinzoon Crownmax prijkt zelf boven aan de lijst met 165 gRZG bij onze oosterburen. Juist de niet alledaagse bloedvoering is één van de redenen om Ross Umpire in te zetten maar ook voor veehoud(st)ers die waarde hechten aan een goed gebouwde stier kunnen prima uit de voeten met deze actiestier. Als bonus is hij nog drager van de A2 A2 variant die bekend staat als het bèta-caseïne-eiwit gen.

Meer informatie: Holbra Adori

Wie een stier zoekt uit een familie met enorme gehalten is bij de actiestier van mei aan het juiste adres. Maar niet alleen hoge gehalten kenmerken de koefamilie achter Holbra Adori ook de ruime melkgift is kenmerkend voor deze familie bij Holbra Holsteins. Dit in combinatie met stiervader Stantons Adorable (v. Supershot) die een mooi opgebouwde productie-index combineert met een zeer fraaie exterieurscore van 112. Vooral de hoge score van 117 voor uier valt op. Ook mooie scores laat hij zien voor uiergezondheid (109) en vruchtbaarheid (105). Stiermoeder Holbra Malon 3, de bekende Balistodochter, laat een mooie combinatie zien van beste producties en topexterieur. Deze met 88 punten ingeschreven tweedekalfs koe noteerde een vaarzenlijst van 12.316 kilogram melk met 3.92% eiwit in 305 dagen! Grootmoeder Holbra Malon, de Man O Mandochter die als stiermoeder te boek staat bij de eerder geteste Balistozoon Bastilo is met 87 punten ingeschreven en onlangs begonnen aan haar zevende lijst. Een rasmelkkoe die een geweldige balans laat zien tussen productie en kracht. Een mooi voorbeeld van haar productiedrang is haar vierde lijst met in 305 dagen 13.326 kg melk met 5.20% vet en 3.91% eiwit. Haar levensproductie loopt al mooi op richting de 80.000 kilogram! Overgrootmoeder Holbra Pam (v. Mascol) heeft een levensproductie in 2062 dagen van 73.468 kg melk met 4.46% vet en 3.57% eiwit. Holbra Pam is ingeschreven met 87 punten algemeen voorkomen. Iets wat vrij normaal is in deze familie gezien de 13 generaties die minimaal 85 punten of hoger scoren. Vijf generaties behaalden zelfs meer dan 90 punten. Kortom een geweldige familie die afkomstig is uit de Prudence koefamilie. Bij Holbra Holstein stroomt bij meer dan 60% van de dieren bloed uit deze familie door de aderen wat nog maar eens aangeeft hoeveel vertrouwen zij in deze van oorsprong Amerikaanse koefamilie hebben. Holbra Adori is een prachtige stier. Vooral de mooie overgangen in het skelet vallen op. Zelfverzekerd stap hij rond in de stallen van KI Kampen wachtend op een mooie carrière.

Meer informatie: Katershorst Job

Achter de actiestier van mei gaat een koefamilie schuil die nieuw is binnen ons fokprogramma. Een koefamilie die wij het best kunnen omschrijven als no nonsens koeien die gemakkelijk produceren. Verderop meer hierover, eerst even iets over stiervader Jorben. Hij is gedeeltelijk nieuw in ons fokprogramma. Newhouse Jorben is namelijk een Vitessezoon uit de bekende Sneeker familie waaruit o.a. stieren als Niro en Sneaker voortkomen. Jorben kenmerkt zich als een productiekanon (veel melk en beste gehalten) met daarnaast een foutloze onderbalk. Prima secundaire gezondheidskenmerken maken het plaatje als stiervader compleet. Om de moederlijn uiteen te zetten beginnen wij bij Katershorst Jeltje 104, de Bookemdochter van de familie Ten Have uit Zieuwent. Deze stiermoeder is net begonnen aan haar tweede lijst. Een koe die de gehele lactatie ruim in conditie is ondanks haar prima eerste lijst van bijna 11.000 kilogram melk. Haar uiterlijk doet even wat stevig aan maar met haar fantastische uier en prima benen weet zij te imponeren. Grootmoeder Jeltje 103 (v. Goli) is vergelijkbaar met haar dochter en ook voorzien van een beste uier en dito benen. Vooral in haar eerste drie lijsten wist zij te imponeren met veel melk en beste gehalten. Veel melk laat ook overgrootmoeder Jeltje 101 zien, in vijf lijsten ruim 65.500 kilogram melk. Juist zij liet veel botkwaliteit zien die we terug vinden in Katershorst Job. Bij het aanschouwen van Job zien we een gemiddeld ontwikkelde stier die even wat breder is in de voorhand dan gemiddeld. Verder laat Job een hellend kruis zien en stapt op prima benen die voorzien zijn van beste klauwen. Met zijn aAa code van 531 lijkt hij juist prima te passen op een wat hoger en smaller gebouwd dier. Als extra bonus heeft hij ook nog de A2A2 variant. Job is dan ook voor velen een niet te missen kans.

Meer informatie: Urbanus 4

Het gebruik van Belgisch Blauwe stieren is al enkele jaren ongekend groot. Met de huidige fosfaat wetgeving zal het gebruik ongetwijfeld de komende jaren groot blijven ook al lijkt het er wel op dat het gebruik van Belgisch Blauwe stieren zich stabiliseert rond de 25%. Echter dit blijft natuurlijk een groot marktaandeel voor Belgisch Blauwe stieren. Om aan de grote vraag te voldoen wordt Urbanus 4 toegevoegd aan de beschikbare Belgische Blauwe stieren van KI Kampen. Met de naamgeving Urbanus 4 heeft hij een vertrouwde bekende naam gekregen. Zijn naamgenoten zijn stuk voor stuk prima gebruikskruisingsstieren. Deze eigenschappen verwachten we ook zeker van Urbanus 4. Mede omdat Urbanus 4 gefokt is door Luc Lips uit het Belgische Aalter eveneens de fokker is van de populaire Urbanus 3. Urbanus 3 vererft een uitstekend geboortegemak van 118 en een relatief korte draagtijd. De vader van Urbanus 4 Turbo van de Averegten staat bekend als een stier die een korte draagtijd vererft met een licht geboortegewicht. Daarnaast vererft hij zeer vitale kalveren. Moedersvader Breugel dáu Chene is een veelvuldig gebruikte stier bij de gebruikskruising en hij vererft ook lichte geboorten en vitale kalveren waardoor ze makkelijk zijn in de opfok. Over het algemeen is de koefamilie van Urbanus 4 opgebouwd uit koeien die natuurlijk afkalven. Urbanus 4 heeft zelf een mooie korte draagtijd van 273 dagen. Hij is een zeer vitale stier die als een speer zijn dekdiensten verricht. Hij stapt op prima beenwerk en daarbij is hij een stier die fijn van botstructuur is met een mooie passende bespiering. Voor wat betreft zijn kleur, hij is een spierwitte stier net als de moederlijn waardoor de verwachting is dat hij duidelijk herkenbare Belgisch Blauwe nakomelingen zal vererven. Alle ingrediënten zijn hierbij aanwezig voor Urbanus 4 om in de voetsporen van zijn bekende naamgenoten te treden.

Meer informatie: HawkEye

Als KI vereniging is het een must om voor elk ras de beste stieren aan te bieden. Met HawkEye wordt het aanbod zuivere Jersey stieren uitgebreid met een prachtig uitgebalanceerde stier. Zoals elke KI Kampenstier is HawkEye afkomstig uit een best presterende koefamilie. De roots van HawkEye liggen in Denemarken waar de populatie Jerseykoeien vele malen groter is dan in Nederland. HawkEye’s moeder is door Sander Marsman geïmporteerd uit Denemarken naar Duitsland. Destijds in het Duitse Laar binnen een grotendeels Holsteinveestapel heeft zij zich uitstekend staande gehouden. Haar prima vierde lijst van 7.061 kg melk met 6.38% vet en 4.19% eiwit onderstreept dit zondermeer. Inmiddels is Sander Marsman actief veehouder op het ouderlijke bedrijf in het Overijsselse Holten. Niet alle koeien van het melkveebedrijf in Laar werden meegenomen naar Nederland maar de moeder van HawkEye moest zekers mee vanwege haar uitstekende prestaties. Aan vaderskant heeft HawkEye met Hitman één van de populairste Jerseystieren in de pedigree van de afgelopen jaren. Hitman vererft op dubbeldoelbasis weliswaar ondergemiddeld voor melk -427 kg maar wat je van een Jerseystier verwachten mag is zijn gehaltenvererving torenhoog met +1.32% vet en +0.41% eiwit. Daarnaast vererft Hitman uitstekende gezonde uiers. Ook de verwachting voor dochtervruchtbaarheid en melksnelheid is prima. HawkEye is zoals gezegd een prachtig uitgebalanceerde stier die geanalyseerd is met 561 aAa code. Voor de kaasmakers HawkEye is drager van de gunstige eigenschap Kappa-Caseïne BB. Uiteraard is HawkEye pinkenstier bij uitstek en zal naast conventioneel ook gesekst beschikbaar komen.

Meer informatie: Barendonk Topliner

Het is alweer een tijdje geleden dat wij een stier hebben getest van Melkveebedrijf Barendonk uit het Brabantse Beers maar met Topliner is het weer zover. Wel gaat het hier om een stier uit de Massialijn, maar de eerste drie generaties achter Topliner hebben hun prestaties behaald op het bedrijf in Beers. Voor stiervader Rody is het zijn eerste zoon die wij testen. Hij komt uit een voor KI Kampen bekende koefamilie namelijk de Geertjes van de familie Scholten uit Dalfsen, waar ook o.a. Pleasure en Special uit voortkomen. Rody is naast een melkstier met behoud van gehalten een stier die vrij compacte koeien lijkt te geven. Zijn prima score voor levensduur dankt hij mede aan zijn hoge scores voor celgetal en klauwgezondheid. We noemde het al even, Topliner is een loot uit de Massialijn. Zijn betovergrootmoeder is de excellente Shottledochter Massia 102 die in haar productieve leven in 1773 dagen een daggemiddelde noteerde van bijna 40 kg melk. Vervolgens komen we met Barendonk Massia 6453 (v. Snowman) overgrootmoeder van Topliner een nog melkrijkere koe tegen. In twee lijsten weet zij een daggemiddelde van bijna 43 kg melk te noteren, daarbij aangetekend dat de gehalten laag zijn. Fokkerij blijft compenseren en met You Tube Accolade een gehalten stier pur sang komt de grootmoeder van Topliner op een prima melkgift en gehalten die weer helemaal op nivo zijn. De moeder van Topliner een dochter van Fun P combineert eigenlijk alles wat in haar pedigree voorkomt, fraai exterieur en goede producties. Barendonk Topliner is een fraai gelijnde stier, prima in verhouding en stappend op beste benen. Gezien zijn afstamming is hij een belofte voor fraaie gezonde koeien met uitstekende productie kwaliteiten.
 

Meer informatie: De Vlog Elmar

Met de actiestier De Vlog Elmar testen wij een stier die voorkomt uit een geweldig productieve lijn. Basta (Balisto x Epic) de vader van Elmar staat te boek als een echte melkstier met daarbij een mooi exterieurrapport en prima gezondheidskenmerken. Dat laatste geldt zeker ook voor de moederlijn waar fokker Albert Dankelman uit Arrien de “Machels” probleemloze robotkoeien noemt waar nooit wat aan mankeert. Wie op zoek gaat naar één van de beste Titaniumdochters in Nederland komt hoogstwaarschijnlijk uit bij De Vlog Machel Joni 3, de moeder van Elmar. Naast haar geweldige productiedrang is zij een voorbeeldkoe. Veel balans, een geweldige uier en hele beste benen. Lactatiewaarden van 117+, 118+, en 136+ onderstrepen dit samen met haar 89 punten voor algemeen voorkomen. Zij is overigens een halfzuster van De Vlog Machel joni 2 (v. Sterngold) de grootmoeder van De Vlog Alanda (v. Regard) die wij al eerder testten. Stammoeder van deze uitmuntende koefamilie is Machel Joni 1, een beste Gibordochter die via embryo aankoop bij de familie Dankelman terecht is gekomen. Zij was met AB87 ingeschreven en heeft een levensproductie behaald van 50.000 kg melk met 4.27% vet en 3.51% eiwit in 1440 dagen. De Vlog Elmar zelf is niet de grootste stier op zijn leeftijd maar wel een heel correcte stier. Hij kan bogen op een mooie productieve afstamming van probleemloze correcte koeien dus niets staat een groot gebruik van deze mooie actiestier in de weg.
 

Meer informatie: Vandenberg Niro

In de maand dat het voorjaar zich aandient hebben wij een actiestier in petto die veel overeenkomsten vertoont met Sneaker, de actiestier van juni 2018. Het zijn namelijk halfbroers die qua uiterlijk toch behoorlijk verschillen. Tekende bij Sneaker nog Chuck voor het vaderschap, bij Niro is dat Het Meer Bravo een Balistozoon die dieren geeft met veel productie-aanleg. Goed melk met beste gehalten. Maar ook dieren die oud lijken te worden gezien zijn 755 levensduurdagen. Ook de secundaire cijfers zijn goed, uiergezondheid 109 en vruchtbaarheid 100. In de moederlijn van Niro (de Sneeker’s) is ook al een enorme melkaanleg terug te vinden. Deze van “Newhouse” afkomstige stam, kent meerdere generaties koeien die meer dan 50.000 kg melk hebben geproduceerd. Daarnaast zijn er door de tijd heen regelmatig fokstieren uit deze lijn voortgekomen. Bij Sneeker 3, de moeder van Niro is vooral het hoge eiwitpercentage opvallend. Iets wat waarschijnlijk weg komt bij haar vader Borussia die bekend staat als een enorm hoge gehalten stier. Grootmoeder Sneeker 2, een 86 punten Vendairy Wonderdochter heeft al een mooie levensproductie tot op heden van ruim 47.000 kilogram melk. Een prestatie van formaat aangezien zij dit doet met drie spenen maar ondanks dat is zij een fantastische koe voor de familie van den Berg. Overgrootmoeder Newhouse Sneeker 422 een Stol Jocdochter heeft met 61.000 kilogram melk laten zien dat zij ook prima in het rijtje past van dieren met hoge levensproducties. Maar je hebt altijd baas boven baas en dat is zeker haar moeder, Newhouse Sneeker 247, een met 89 punten ingeschreven O-Mandochter die ruim 117.000 kilogram melk met beste gehalten heeft geproduceerd! Was Vandenberg Sneaker een wat rondere stier, Niro daarentegen is juist een wat grotere stier met een harde bovenbouw en net als Sneaker voorzien van een hellende kruispartij. Het best combineert Niro waarschijnlijk dan ook met een wat kleinere rondere koe die even wat sterker kon in productie.
 

Meer informatie: G.N. Almera Rf

Een koefamilie die al eerder voor nafok zorgde in de stallen van KI Kampen is de Altitude tak van Harold en Sandra Gijmink uit Nieuwlande. De stieren Goldmedal (Goldfever x Laron P) en Worldmaster (Addiction x Supersire) komen namelijk eveneens voort uit deze stam. Een pedigree die bol staat van kwaliteit zo kunnen wij de Altitudelijn het best omschrijven. Iets wat stiervader Laurent P Rf vooral laat zien in uiervererving en gezondheidskenmerken. Laurent P Rf is een Label P zoon uit de bekende Snowmandochter Froukje 520, één van de hoogste inet koeien in Nederland. Bekijken wij de pedigree van onze actiestier G.N. Almera aan moederskant dan beginnen we met G.N. Altitude 1286, een Supersire dochter die prima prestaties laat zien in de stal van Gijmink in Nieuwlande. Een koe die direct opvalt met haar fenomenale uier waar zij dan ook de maximale score van 89 punten voor kreeg. Mooi zijn ook haar verhoudingen, een ruime voorhand, veel inhoud en een voldoende breed en iets vlak kruis. Deze mooie balans is mede verantwoordelijk voor het gemak waarmee zij produceert. Ze heeft net voor de derde keer afgekalfd en in haar eerste twee lijsten wist zij lactatiewaarden van 128+ en 125+ te noteren. Ook de lactatiewaarden van G.N. Altitude red 1084, grootmoeder van G. N. Almera zijn prima, zij heeft naast stiermoeder G.N. Altitude 1286 maar één nakomeling op het bedrijf in Nieuwlande. Een 86 punten Maldendochter die tweedekalfs is en volgens Harold Gijmink één van fijnste koeien in de stal is. Overgrootmoeder G.N. Altitude Red 0762 (v. Lichtblick) heeft veel meer nakomelingen. Door meerdere ET sessies lopen er AB dochters in o.a. Zwitserland, Ierland en Engeland. Zij is afkomstig uit Kamps Hollow Altitude “Red Impact Cow of the Year 2009” en moeder van stieren als Advent, Jotan, Acme en Apple Red. Almera Rf is zelf een hele degelijke stier. Hard in de bovenbouw en voorzien van veel balans kenmerken hem. Het beste onderdeel zijn de benen die een mooi zij- als achteraanzicht laat zien.
 

Meer informatie: Sam

Sublieme prestaties in de moederstam, het blijven onverminderd belangrijke selectie criteria binnen het fokprogramma van KI Kampen. Met de inzet van Sam voldoen we cum laude aan deze eisen. Zeldzaam best zijn de prestaties te noemen van zowel moeder, grootmoeder als overgrootmoeder. Om te beginnen met overgrootmoeder Annie 75, zij was een dochter van Herbert en ze produceerde in 1597 dagen 42.393 kg melk met 5.01% vet en 3.83% eiwit. Haar derde lijst, waarin ze in 419 dagen 11.699 kg melk produceerde met 5.13% vet en 3.86% eiwit met lw 112+ is voor een 100% MRY koe een meer dan puike prestatie.  Bovendien produceerde zij de vele liters uit een excellente uier gewaardeerd met maar liefst 92 punten. Voor totaal exterieur score is ze met de mooie score van AB88 gewaardeerd. De grootmoeder van Sam, Annie 81 dochter van Guido scoort zelfs nog een puntje hoger voor totaal exterieur en ook zij is gewaardeerd met 92 punten voor uier. Naast haar fraaie uiterlijk was ze een uitzonderlijk beste melkkoe. Ze heeft zelfs 3 lijsten gemaakt waarin ze in 305 dagen meer dan 10.000 kg melk produceerde. Met bijna 80.000 kg melk heeft ze ook een hoge levensproductie bereikt. Komen we bij de moeder van Sam, ook zij weet de vele liters te produceren uit een excellente uier. Bovendien is deze Annie 93 voor totaal exterieur met excellent gewaardeerd. Ze produceert nog steeds voortvarend binnen de MRIJ veestapel van melkveebedrijf Nijzink, de fokker van Sam uit het Overijsselse Wierden. Zij is een dochter van Matthijs en ook zij weet naast haar fraaie uiterlijk prima lijsten te produceren waardoor ze in 2015 uitgeroepen is tot MRIJ koe van het jaar. Ook aan vaderskant kan Sam met De Vinkenhof Koen bogen op een zeer gedegen afstamming. Koen heeft zich al volop bewezen en inmiddels zijn de eerste Koendochters al vijfde kalfskoeien. Een mooie productie-index van +222 kg melk met positieve gehalten van +0.12% vet en +0.10% eiwit kenmerken hem. Ook voor exterieur 105 totaal en de gezondheidskenmerken vruchtbaarheid 104 en uiergezondheid 104 laat Koen prima cijfers noteren waardoor hij in de top van de MRIJ ranking prijkt. Komen we bij de stier Sam zelf. Hij is een rondom zeer goed ontwikkelde, prachtig ras typische MRIJ stier stappend op best beenwerk. Hiermee is Sam een prachtige aanvulling op het MRIJ aanbod en is hij een aanrader voor veel MRIJ koeien en ook voor wie inkruist is Sam zeker het overwegen waard. 

Meer informatie: Apina Lambada

Voor de actiestier van februari en maart zijn wij afgereisd naar het diepe zuiden waar wij uitkwamen bij de familie Bleser in Epen. Al jaren timmert de familie Bleser aan de weg met hun Apina fokkerij. Stieren als Curtis en Malcolm Rf hebben hun naam reeds gevestigd in fokkerij minnend Nederland. Juist de familie van Curtis vinden wij terug achter de actiestier van februari en maart. Apina Lambada is een zoon van American Nova Star. Deze stier weet een mooie productie-index te combineren met een foutloze onderbalk. Het zijn niet de grootste koeien, maar ze vertonen veel balans en zijn voorzien van beste uiers en benen. Persistent en laatrijp zijn ook handelsmerken van Nova Star waarvoor hij prima scoort. Prima scoren doet ook stiermoeder Apina Massia 246 een Solerodochter die door verschillende ET sessies een lange eerste lijst heeft gemaakt. Maar kijken wij dan naar de 305 dagen productie dan is er niet veel mis met deze robuuste stiermoeder. In haar tweede lijst produceerde ze in 305 dagen ruim 13.000 kilogram melk met 5.15% vet en 3.76% eiwit. De hoge gehalten zijn kenmerkend voor deze familie. Iets wat wij ook tegenkomen bij grootmoeder Apina Massia 172, één van de beste koeien die op het bedrijf in Epen heeft rondgelopen. Zij wist vier prima lijst te noteren. Over alle lijsten heen wist zij een gemiddelde dagproductie te noteren van bijna 36 kilogram melk. Haar vader O-Man is één van de meest populaire zwartbonte stieren van de afgelopen jaren. Via een Kiandochter komen wij uit bij Apina Massia 21 EX-90 die zich ondertussen bewezen heeft als fokkoe. Massia 21 is onder andere de moeder van de fokstier Apina Curtis waar wij in het begin al aan refereerden. Apina Lambada is een brede stier over de gehele linie die veel kracht vertoond en beste benen heeft. Rondom, een prima stier die het best past op wat hoogbenige en smalle dieren.
 

Meer informatie: Poppe Red Hot Baricco Rf

Voor de kortste maand van het jaar hebben wij een actiestier in petto die luistert naar de naam Baricco Rf. Bij de aandachtige lezer van ons KI Nieuws zal de achtergrond van Baricco Rf al bekend voorkomen. Het afgelopen jaar testten wij namelijk al twee halfbroers, Neymar Rf en Armani Rf. Best wel bijzonder, drie stieren uit dezelfde moeder maar gezien haar prestaties zeker gerechtvaardigd. Voor stiervader Barolo (Balisto x Shamrock) is het de eerste keer dat hij fungeert als stiervader. Een stier die een flinke melkplas weet te koppelen aan prima functionele kenmerken. Met name celgetal, vruchtbaarheid en persistentie vallen op met hoge scores. Iets wat ook ver bovengemiddeld ligt is de productie van stiermoeder Poppe Red Hot Rita 860. Haar melkproductie bedroeg als vaars namelijk ruim 13.500 kilogram in 305 dagen! Deze Snowdochter ingeschreven met 87 punten weet dit eigenlijk te doen met de spreekwoordelijke twee vingers in de neus. In haar derde lijst piekte zij zelfs met een dagproductie van ruim 78 liter per dag. Haar voorspelde derde lijst is dan ook ruim 17.000 kg melk met 3.71% eiwit! Ondertussen lopen er al meer dan dertig nakomelingen bij Poppe Holsteins wat het grenzeloze vertrouwen aangeeft in deze koefamilie. Grootmoeder Willemshoeve Rita 744, een Jerudodochter had met lijsten van ruim 13.000 kg melk ook al veel productiedrang. Via twee 88 punten koeien, een Mr. Burns en een Marshalldochter komen wij uit bij drie excellente koeien met achtereenvolgens Lord Lily, Sunny Boy en F16 als vader. Baricco Rf zelf laat zich het best omschrijven als een gemiddeld ontwikkelde stier die goed in balans is, hard in de bovenbouw en uitstekend stapt op fijn droog beenwerk. Kortom een stier die veel vertrouwen verdient.
 

Meer informatie: Ganseys Antartica

Stieren die de prefix “Gansey” voeren zijn ondertussen geen onbekenden in de stallen van KI kampen. Zeker een stier als Gansey’s Leonidas is geen onbekende maar ook Gansey’s Color Run heeft een plekje op onze stierenkaart. Ruimte maken wij ook voor Gansey’s Antartica een Stellandozoon die voorkomt uit de Annetlijn van Rudy en Ilona Menkveld. Voor stiervader Stellando is het geen vroege zoon maar laten wij maar zeggen “lest best”. Ondanks dat hij al wat ouder is heeft hij nog een prima productie-index en ook is hij nog steeds één van de hoogste benenverervers met zijn score van 114. Wij noemden al even de Annetlijn, met Gansey’s Antionet hebben wij een Dakkerdochter die volgens Rudy Menkveld niet opvalt in de stal. Voor deze stiermoeder verliepen de eerste twee lijsten prima. In haar derde lijst kreeg zij scherp in en moest in productie even een stapje terug doen. Ook geeft Rudy aan dat de koeien uit de Annetlijn laatrijp zijn iets wat we ook terug zien bij grootmoeder Gansey’s Anthurium een Destrydochter. Zij steelt direct de harten van liefhebbers van prachtige koeien, een fantastische uier en dito benen zijn haar handelsmerk. Ook in de melkput weet zij van wanten gezien haar levensproductie tot op heden van ruim 52.000 kilogram met beste gehalten. Annet 3348, de overgrootmoeder van Antartica is wel een heel bekende in de rij. De excellente overgrootmoeder produceerde daarnaast al meer dan 100.000 kg met imponerende lijsten op latere leeftijd. Eigenschappen die ook terug te vinden zijn bij haar misschien wel meest in het oog springende prestatie: het leveren van de fokstieren Leonidas Rf en Talentino. Wie Antartica aanschouwd ziet een brede, sterke stier. Een stier die een spiertje extra heeft en voorzien is van beste benen. Antartica normaal gesproken ver weg maar nu voor u heel dicht bij!
 

Meer informatie: KIK Divine

In de maand januari hebben wij met KIK Divine nog een prachtige stier om het jaar mee te beginnen. Een stier afkomstig uit de Koepon Classylijn die wij al vaker benut hebben met stieren als o.a. KIK Bookmaker en KIK Just in Time. Mooi is ook dat juist dit jaar overgrootmoeder Koepon Classy 17 genomineerd is voor de titel Nederlandse koe van het jaar! Met de Classy’s zien we koeien met een geweldige melkuitstraling. Wat te denken van Koepon Classy 98, moeder van Divine die een vaarzenlijst van 10.695 kilogram melk met 3.83% eiwit noteerde of een tweede lijst van ruim 13.400 kilogram in 305 dagen. Wat opvalt aan haar uiterlijk is de lengte in haar skelet, iets wat we ook terug zien in haar uierbodem die ook even wat langer is dan gemiddeld. Het sterkste onderdeel is misschien wel de benen, een mooie botstructuur met beste klauwen kenmerken deze. Grootmoeder Koepon Million Classy 54, een Milliondochter was eigenlijk uit hetzelfde hout gesneden, ook zij was een ras melkkoe. Als overgrootmoeder kent Divine de internationaal veel gebruikte en gewaardeerde Shottledochter Classy 17. Zij is dan ook een geweldige fokkoe gebleken met prima dochters van o.a. Million, Planet, en Sandy. Zelf heeft Koepon Classy 17 een mooie levensproductie van ruim 63.000 kilogram melk met 3.58% eiwit genoteerd. Zij was op haar beurt weer afkomstig uit Koepon Classy een Gryphus Simondochter van 86 punten. Daarna vinden we nog minimaal vijf generaties AB koeien met achtereenvolgens Londondale Merrill, Bell Elton, Arlinda Rotate, Round Oak Rag Apple Elevation en Penstate Ivanhoe Star als vader. Met deze familie en stiervader Supershot (v. Supersire) de NVI lijstaanvoerder bij de zwartbonte fokstieren is Divine een stier die het best omschreven kan worden als een beste productiestier met super gezondheidskenmerken en een foutloze onderbalk.
 

Meer informatie: KIK Spiceman

Hopelijk is voor een ieder het jaar 2019 prima begonnen, voor wat betreft de stieren inzet kunnen wij het jaar niet beter beginnen dan met KIK Spiceman. Met deze Big Spellzoon hebben wij een stier op stal die op vele fronten perfect aansluit bij het fokprogramma van KI Kampen. Een stiervader die uitblinkt met zijn hoge gehaltenvererving maar ook voor secundaire kenmerken als celgetal (110), vruchtbaarheid (105), klauwgezondheid (102) en een extreem hoge score voor laatrijpheid (111) weet te overtuigen. Als stiermoeder stellen wij u graag Big Elsie 7 voor, een Brawlerdochter die inmiddels twee prima lijsten heeft staan met veel melk in combinatie met prima gehalten. Zij is voorzien van een extreem beste uier die onder meer bijdraagt aan haar 88 punten algemeen voorkomen. Ook de Gibor grootmoeder van Spiceman, Big Elsie 2 produceerde in haar eerste lijst uitstekend getuige haar vaarzenlijst van ruim 12.000 kilogram melk in 305 dagen. Niet vreemd want zij is afkomstig uit Broeks Elsie 3, de volle zus van Snowman. Een melkvererver pur sang! Maar KIK Spiceman heeft meer, zijn uiterlijk kunnen wij omschrijven als een stier met veel balans die voorzien is van uitstekend beenwerk. Als bonus heeft KIK Spiceman de zeldzame aAa code 645! KIK Spiceman heeft zowel aan vaders als aan moederskant volop Knoefgenen in de afstamming en dat geeft vertrouwen. Met Spiceman maakt u een vlucht vooruit.
 

Meer informatie: Early Bird

De door de familie Werler gefokte stier Early Bird is een stier die prima past bij KI Kampen. Degelijk qua exterieur en productie, een wat andere bloedvoering en zelf een fraaie verschijning om te zien. Nuntius, de vader van Early Bird heeft  een outcross bloedvoering voor roodbont (Nugget x Julandy) en prima verervingscijfers. Zijn verervingsbeeld laat een prima productievererving zien met positieve gehalten in combinatie met uitstekende gezondheidskenmerken. Wie de laatste tijd nog bij de familie Werler in de stal is geweest ziet met stiermoeder Julia 406 (v. Perfect Aiko) een koe lopen die opvalt door haar ruime voorhand en diepe middenhand. Haar kruis is weliswaar wat aan de vlakke kant maar enorm breed en hierdoor is er veel ruimte voor haar fantastische uier. Op het productievlak is zij een echte Julia en doet ze trouw haar verplichting met prima lijsten. Grootmoeder Julia 388 de Lawnboydochter is geen onbekende in ons fokprogramma, haar zoon Manpower (v. Red Power) staat op wacht en zelf is zij de volle zus van Red Cliff. Al deze dieren komen voort uit de bijna legendarische Julia 382, deze met 92 punten ingeschreven Stadeldochter was een bijzondere koe. Naast haar fraaie uiterlijk maakte zij lijsten van 12.000 tot ruim 17.000 kilogram melk met ook nog eens gemiddeld 3.65% eiwit! Voor de honderdduizend kwam zet net enkele liters te kort maar bijzonder blijft zij! Kijken wij nog even verder in de stamboom dan komen we uit bij Julia 381 een AB86 Beverlake Nickdochter. Bij het aanzien van Early Bird gaan de gedachten ook even naar Jotani, de Jotanzoon uit deze koefamilie. In bouw heeft Early Bird veel weg van deze topstier, prima ontwikkeld en voorzien van een licht hellend kruis. Een stier met een gouden draadje zullen wij maar zeggen.
 

Meer informatie: Big Kofu

Met Big Kofu testen wij een tweede stier uit de combinatie Jetset keer Brawler. Zo hebben wij afgelopen voorjaar met Big Mindset zijn volle broer getest. Beide stieren zijn afkomstig van Big Holsteins eigen aan de familie Knoef uit Geesteren. De toelichting zal dan ook vele overeenkomsten tonen maar is zeker de moeite waard om even aandachtig te lezen. In de internationaal getinte afstamming van Kufo komen we stieren tegen uit achtereenvolgens Frankrijk, Canada, nogmaals Frankrijk en Amerika. Voor stiervader Jetset (v. Doorman) is het niet de eerste keer dat hij fungeert als stiervader. Met ruim 1300 kg melk en positief eiwit is zijn productie-index prima verzorgd. Op exterieur gebied zal hij niet te grote koeien fokken die voorzien zijn van hele beste uiers die ook nog eens geschikt lijken voor robotmelken. Wanneer wij twee stieren testen uit dezelfde combinatie dan moet er wel een bijzondere koefamilie schuil gaan achter Big Kufo. Met de Elzafamilie kunnen wij gerust spreken over een koefamilie die door de jaren heen flink aan de weg heeft getimmerd. Deze vooral door Snowman bekend geworden koefamilie is van grote invloed op de huidige Holsteinfokkerij. Big Elsie 7, moeder van Big Kufo is een Brawlerdochter die weet wat er van haar wordt verwacht op het bedrijf van de familie Knoef. Melk geven, zoveel mogelijk met hoge gehalten! Met een vaarzenlijst van ruim 11.000 kilogram in 305 dagen onderstreept zij dit perfect. Maar ook haar uiterlijk is fraai, we zien een spijkerharde koe die voorzien is van een best aangehechte uier en stapt op droog beenwerk wat zij prima gebruikt. Ook de Gibor grootmoeder van Mindset, Big Elsie 2 produceerde in haar eerste lijst bijna 40kg gemiddeld in 305 dagen. De naamsverandering vindt plaats bij de overgrootmoeder van Big Kufo, Broeks Elsie 3, zij was niet gehuisvest bij Knoef. Zij is de volle zus van Snowman en maakte een mooie lijst naast haar fraaie uiterlijk van 86 punten. Willen wij een verschil aangeven met zijn volle broer dan is Big Kufo even wat compactere stier, iets hogere verwachting voor gehalten maar bovenal beide broers beschikken over veel kwaliteit die u als veehoud(st)er niet mag missen.

Meer informatie: Poppe Red Hot Neymar Rf

Met Poppe Red Hot Neymar Rf test KI Kampen een volle broer van Armani, actiestier van afgelopen zomer. Gezien de achtergrond van beide stieren een begrijpelijke keuze, zeker als wij de prestatie van de moederlijn bekijken. Met Board (Boss x Epic) zien wij een Duitse stiervader die veel melk vererft en dochters lijkt te geven die weinig fouten vertonen afgaande op zijn onderbalk. Het meest opvallend is misschien wel zijn persistentie en laatrijpheid, scores die ver bovengemiddeld liggen. Maar ook de gezondheidskenmerken zijn prima verzorgd met 107 uiergezondheid,
101 vruchtbaarheid en 103 klauwgezondheid. Iets wat ook ver bovengemiddeld ligt is de productie van stiermoeder Poppe Red Hot Rita 860. Haar melkproductie bedroeg als vaars namelijk ruim 13.500 kilogram melk in 305 dagen. Deze Snowdochter ingeschreven met 87 punten lijkt dit echt probleemloos te doen. Aan het begin van de droogstand verwierp zij haar tweede kalf maar ondanks dat wist zij toch nog ruim 11.000 kilogram melk te produceren. Haar derde lijst toont misschien wel de ware kracht van deze ras melkkoe met een top productie van 75 liter per dag. Ondertussen lopen er al meer dan dertig nakomelingen bij Poppe Holsteins wat het grenzeloze vertrouwen aangeeft in deze koefamilie. Grootmoeder Willem’s-Hoeve Rita 744, een Jerudodochter kende met lijsten van ruim dertienduizend liter melk ook al veel productiedrang. Via twee 88 punten koeien, een Mr. Burns en een Marshalldochter komen wij uit bij drie excellente koeien met achtereenvolgens Lord Lily, Sunny Boy en F16 als vader. Poppe Red Hot Neymar Rf is goed ontwikkeld, bezit een bovengemiddelde kruisbreedte en heeft een ragfijne botstructuur in het beenwerk. Maar Neymar lijkt een stier die veel overeenkomsten vertoont met de voetballer Neymar, bijzonder getalenteerd en op jeugdige leeftijd al een ster in wording!
 

Meer informatie: Oelhorst Undercover

Wie op zoek is naar een roodbonte stier die men bijna blindelings kan inzetten heeft met Oelhorst Undercover de juiste stier te pakken. Alle ingrediënten die je mag verwachten van een Kampenstier zijn aanwezig bij deze actiestier van november. Best exterieur, hoog eiwit, een koefamilie welke klinkt als een klok en even wat ander bloed voor roodbont. Via stiervader Brasil halen wij Balistobloed binnen die voor mooie gehalten moeten zorgen. De eerste vaarzen van Brasil zijn ondertussen aan de melk en geven eigenlijk goed weer wat op papier staat, namelijk voldoende melk met dikke gehalten. Zoals het zich laat aanzien zijn het vaarzen die de productie prima aankunnen en makkelijk te managen zijn. Aan het exterieur zal stiermoeder Oelhorst Coba 444 een mooie bijdrage kunnen leveren zeker gezien haar eigen exterieur. Wat heeft zij een fantastische uier en wat heeft zij beste benen naast haar harmonische bouw. Op productievlak lijkt zij ieder jaar beter te worden, prima lijsten met opvallend beste gehalten. Fraaie lijsten zien wij ook bij Oelhorst Coba 326 de grootmoeder van Undercover, jaar op jaar ruim 11.000 liter met prima gehalten. Zij is een dochter van Danillo en met 86 punten ingeschreven. Voor haar vinden wij een Mr. Burns en een Kiandochter van 88 punten voordat wij uitkomen bij de excellente Lord Lilydochter Coba 762. Zij was één van de drie volle zussen uit Coba 565 (v. Celsius) en werden alle drie excellent verklaard. Lord Lilydochter Coba 634 kreeg zelfs 92 punten en werd in 2000 afgevaardigd naar het Europees Kampioenschap in Brussel. We kunnen dan ook gerust stellen dat Undercover afkomstig is uit diepe koefamilie, iets wat we graag zien bij KI Kampen. Het is dan ook niet zo vreemd dat Undercover zelf een knappe stier is die u bijna blindelings in kunt zetten.

Meer informatie: Batenburg Texel

Met Batenburg Texel zetten wij een bijzondere stier in. Hij is afkomstig uit misschien wel de beste en meest imponerende Bertildochter Batenburg Gingster 2925 tevens de moeder van Batenburg Malkov. Straks meer over deze bijzondere fokkoe en over de koefamilie maar eerst even wat over stiervader Guard die een prachtige productie-index laat zien van ruim 400 kilogram melk met +0.27% vet en +0.33% eiwit! Op het gebied van exterieur is hij niet opvallend maar op de secundaire kenmerken weet hij wel te overtuigen met 104 uiergezondheid, 103 vruchtbaarheid en 102 klauwgezondheid. We noemden haar al even stiermoeder Batenburg Ginster 2925, een fantastische koe afkomstig uit een van oorsprong Duitse koefamilie die uitblinkt in productie, levensduur en laatrijpheid. Voor stiermoeder Batenburg Ginster 2925 de met 90 punten ingeschreven Bertildochter geldt dit zeker met lijsten van ruim 13.000 kilogram melk met hoge gehalten. Maar ook binnen het bedrijf van de familie Aalberts wist zij met lactatiewaarden van 125+, 131+, en 122+ zich te onderscheiden. Ook Batenburg Texels grootmoeder Ginster 2545 is voor velen een bekende koe. Zij is namelijk een met 90 punten ingeschreven O-Mandochter en moeder van Batenburg Stellando. Een koe die met twee vingers in de neus wist te pieken met een dagproductie van 70 liter. Kijken we nog verder naar deze familie dan blijkt dat we in de eerste acht generaties geen koe tegenkomen met minder dan 50.000 kilogram melk op de teller met daarbij hoge gehalten. Met stieren als Osmond, Lucky Leo, Labelle, Sunny Boy, Mutual, Bell en President komen we uit bij stammoeder Goldlack, een met 90 punten ingeschreven koe die als kalf werd gekocht bij melkveebedrijf Schöder in Bremershaven. Batenburg Texel geeft met zijn aAa code 531 aan dat hij naar alle waarschijnlijkheid vererver zal zijn van brede, melkrijke koeien. Daar waar de hedendaagse fokkerij vooral op snelheid is gebaseerd (proefstier x proefstierdochter), beschikt Batenburg Texel over alleen maar fokstieren in zijn afstamming.
 

Meer informatie: De Pettershoeve Leon

Een koefamilie die twee stieren weet te presenteren in opeen volgende KI Nieuwzen is best bijzonder. Met Pettershoeve Leon testen wij namelijk de tweede stier uit De Pettershoeve Leidalijn. Deze prachtige koefamilie verdient dit ook omdat deze familie voor honderd procent past in de Kampenfilosofie. Voor het vaderschap achter Leon tekent Hotrod (Jerod x Iota) een melkstier die een prachtige onderbalk laat zien. Mochten wij van mindere puntjes willen spreken dan zijn conditie en speenlengte misschien kleine aandachtspuntjes. Voor alle gezondheids-kenmerken scoort hij boven de honderd en dat maakt zijn plaatje als stiervader compleet. Zeker gezien het feit dat hij bij de laatste indexdraai debuteerde op plek 3 in de Canadese fokstier ranking. Stiermoeder De Pettershoeve Leida 464 is een productieve G-Forcedochter met een mooi levenstotaal tot heden van ruim 40.000 kilogram melk met 4.45% vet en 3.71% eiwit. Maar ook haar uiterlijk is fraai, we zien namelijk een best ontwikkelde koe die veel openheid bezit en voorzien is van een best aangehechte uier. Maar het beste aan haar zijn de benen, kurkdroog en super van stand. Van haar wordt op de Pettershoeve een Balistodochter gemolken, die volgens eigenaren van Dijk en Petter met haar 84 punten algemeen voorkomen zeker potentie heeft voor een AB score. Haar voorspelde 305 dagenlijst is 9.458 kilogram melk met 4.37% vet en 3.74% eiwit resulterend in een fraaie 120+ lactatiewaarde. Kijken wij verder dan komen we bij De Pettershoeve Leida 413, een 87 punten Mascoldochter met ruim 65.000 kilogram melk op de teller. Zij was afkomstig uit Leida 371, een 85 punten Cellodochter die ruim 51.000 kilogram melk produceerde gevolgd door een Ronalddochter van 87 punten met 80.000 kilogram melk. Met De Pettershoeve Leon hebben wij een prachtige stier op stal die bij het zien meteen de aandacht trekt met zijn ruim bemeten lichaamsmaten. Maar het woord balans is ook zeker van toepassing want kracht en melktype gaan prima samen in deze stier.
 

Meer informatie: Weinterper Solution

Meer informatie: Vekis Carry On

Nu de herfst langzaam zijn intrede doet en de dagen korter worden zorgt onze actiestier Vekis Carry On voor licht in de duisternis. Een stier afkomstig uit één van de beste koefamilies van dit moment, namelijk de Larcrest Cosmopolitan familie. Enkele bekende stieren uit deze familie zijn Commander, Chevrolet en Charley. Maar zoals gebruikelijk beginnen wij eerst met stiervader Bourbon een Montrosszoon die veel melk vererft maar voor gehalten wat sterker kon. Zoals het lijkt zullen de Bourbondochters gemiddeld ontwikkeld zijn, veel capaciteit bezitten en sterk zijn op alle gezondheidskenmerken. Kijken wij na DVH Charita (v. Kingboy) de moeder van Carry On dan zien we een sterk geuierde vaars met prima benen. Haar eerste lijst loopt ten einde en met een daggemiddelde van ruim 38 liter in de eerste 287 dagen weet zij te imponeren. Ze doet het met gemak gezien haar mooie conditie. Iets wat wij ook kunnen zeggen van grootmoeder Vekis Chelsea, een Supersiredochter die in haar vaarzenlijst een daggemiddelde kende van ruim 35 liter in 305 dagen. Ook zij heeft al verschillende zonen bij diverse KI stations staan die wachten op hun fokwaarde. Voor de liefhebbers kunnen wij nog melden dat zij afkomstig is uit een 86 punten Freddiedochter gevolgd door een 87 punten Elegant uit de bekende Larcrest Juror Chanel EX-93. Vekis Carry On kunnen wij het best omschrijven als een gemiddeld ontwikkelde stier die veel ras bezit en fraaie overgangen laat zien. Fraai om te zien is ook het beengebruik, vlot stappend en voorzien van een mooie klauw. Wij denken met Carry On een stier op stal te hebben die kwaliteitskoeien gaat geven die u veel werkplezier bezorgen.

Meer informatie: Stoevelaar Berend

De gebruikskruising blijft onverminderd populair. Een logisch gevolg van de fosfaatwetgeving waardoor er over het algemeen weinig ruimte is voor de opfok van jongvee laat staan opfok van extra jongvee. Om aan de grote vraag naar gebruikskruising stieren te voldoen wordt het segment Belgisch Witblauwe stieren uitgebreid met Stoevelaar Berend. Hij is een 100% zuivere witblauwe stier en heeft de oer Hollandse naam Berend meegekregen. De prefix Stoevelaar is van de fokker van Berend, Steven Elbert onze vertegenwoordiger in oost Nederland. Al generaties lang wordt binnen het bedrijf van Steven Elbert gefokt met zuivere Belgisch witblauwe dieren waarbij er veel aandacht is voor geboortegemak. Mede door deze fokkerijstrategie is de verwachtingswaarde van Berend voor geboortegemak maar liefst 122! Dan mag je toch verwachten dat de Berend kalveren gemakkelijk geboren zullen gaan worden. Kijken we naar de vaderdieren in de stamboom van Berend dan wordt deze verwachting ondersteund met uitstekend scorende dieren in de afstamming. Met Orateur Fonds de Bois, vader van Berend, heeft Berend een uitstekende vader die 125 scoort voor geboortegemak. Vervolgens komen we bij moedersvader Adamo, een veel gebruikte kruisingsstier die zijn sporen dik heeft verdiend als prima gebruikskruisingsstier ondersteund met 115 voor geboortegemak. Als overgrootvader komen we met Uniek van de Plashoeve een stier tegen die misschien wel het best omschreven kan worden als de perfecte gebruikskruisingsstier maar die helaas een te korte carrière heeft gehad in de stallen van KI Kampen. Stoevelaar Berend zelf is na een relatief korte draagtijd van 280 dagen geboren waarbij opviel dat hij een ontzettend actief levenslustig kalf was. Hierdoor zijn alle ingrediënten aanwezig voor Stoevelaar Berend om een lange carrière tegemoet te gaan als gebruikskruisingsstier.

Meer informatie: Jucan Pp

Als er één koefamilie is die garant staat voor fokstieren dan is het wel de Julialijn van de familie Werler uit Vaassen. Met stieren als Red Cliff, Jotani, Bolero en Julandy domineert deze familie de laatste jaren de roodbontlijst van fokstieren. Allemaal stieren die veel beter blijken te zijn als op grond van hun afstammingsindex verwacht mocht worden. Juist daarin schuilt de kracht van deze koefamilie die flink lijkt door te drukken in de uiteindelijke fokwaarde. Met stiervader Brekan hebben wij een jonge Brekemzoon die via Destry x Ralstorm x Talent afkomstig is uit Rubens Marigold. Zowel zijn productie- als exterieurindex zijn prima verzorgd maar ook uiergezondheid (105), vruchtbaarheid (102) en klauwgezondheid (102) zijn prima in de haak. Een bijzondere familie gaat schuil achter Jucan die met Julia 388 (v. Lawnboy) een fantastisch geuierde moeder heeft. De inmiddels vijfde kalfskoe is een volle zus van Red Cliff en Bolero en weet mooie lijsten te noteren met prima gehalten. Deze fantastische stiermoeder en de genoemde stieren komen allen uit Julia 382. Voor deze met 92 punten ingeschreven Stadeldochter was melk geven een waar feest, wat een geweldige melkkoe was zij met lijsten van 12.000 tot ruim 17.000 kilogram melk met ook nog eens gemiddeld 3.65% eiwit! Voor de honderdduizend kwam ze net enkele liters te kort om in de boeken te komen. Haar bijdrage voor in de prijzenkast kwam via diverse fokveedagen waar zij de hoogste trede wist te behalen. Niet vreemd als je haar herinnerd met haar diepe ribbenpartij en geweldige uier. Veel van haar kwaliteiten komen misschien wel weg bij haar Bevnickmoeder Julia 381 een AB86 punten koe. En dan vooral bij vader Beverlake Nick een stier die op latere leeftijd enorm werd gewaardeerd. Waarderen kunnen wij Jucan ook, we zien een stier met een harde bovenbouw en beste benen. Hij heeft dan ook alles in zich om in de voetsporen te treden van zijn illustere voorgangers uit deze familie Red Cliff en Jotani.
 

Meer informatie: De Volmer Dumoulin

Met De Volmer Dumoulin hebben wij een actiestier met een internationale afstamming die in de moederlijn fraaie producties koppelt aan best exterieur. Voor stiervader Charley is het de eerste keer dat hij als stiervader fungeert bij KI Kampen. Deze Supershotzoon heeft een hoge melkaanleg en weet prima cijfers te noteren voor uiergezondheid, vruchtbaarheid, klauwgezondheid en celgetal. Maar ook lijkt hij te zorgen voor persistente nakomelingen die even iets sneller melken dan gemiddeld. De moeder van Dumoulin een Masseydochter (AB85) is net gestart met haar tweede lactatie. Zij laat zich het best omschrijven als een gemiddeld ontwikkelde koe die voorzien is van een best aangesloten uier met een fraaie speenplaatsing. Na een intensieve spoel carrière heeft zij haar langere eerste lijst afgesloten in 716 dagen met 16.169 kilogram melk met 4.89% vet en 3.83% eiwit. Door verschillende ET sessies heeft zij al meer dan vijftien vrouwelijke nakomelingen waarvan de eersten al in productie zijn en opvallen met fraaie productiecijfers. Grootmoeder Beacon Queen is waarschijnlijk de beste Beacondochter in Europa, en net als haar dochter ingeschreven met 85 punten. Als vaars wist zij in 305 dagen bijna 11.000 kilogram melk te produceren met 3.75% eiwit welke heeft bijgedragen aan een levensproductie tot heden van bijna 45.000 kilogram melk. Achtereenvolgens zien wij tweemaal een 87 punten koe gevolgd door twee excellente koeien. Waarvan de eerste een Aarondochter is en de tweede een Aero wadedochter. De Volmer Dumoulin heeft alles in zich om een internationale grootheid te worden waarvoor geen berg te hoog is. Zijn mooie balans tussen kracht en melktype zullen hieraan bijdragen.
 

Meer informatie: Brakels Finale

Met de Fridalijn van de familie Swank uit Nieuw Beijerland hebben wij een nieuwe koefamilie binnen gehaald bij KI Kampen. Een koefamilie waar functionaliteit, fraai en productief prima samen gaan. Zo kunnen wij de Fridalijn het best samenvatten. Ook stiervader Finder (v. Balisto) is nieuw bij KI Kampen. Gezien zijn flinke melkplas met hoge gehalten in combinatie met zijn fraaie exterieurvererving een rechtvaardige keus. Op levensduur, uiergezondheid, klauwgezondheid en vruchtbaarheid scoort hij eveneens hoog en maakt hem een complete stiervader. Met Frida 202, een vroege Impressiondochter starten wij de moederlijn. Het best kunnen wij deze stiermoeder omschrijven als een balansrijke vaars met een sterk aangehechte uier en stapt op droge benen. Veel van haar kwaliteiten komen van grootmoeder Frida 150, een Windbrookdochter die als vaars reservekampioen werd op de wintershow 2014 in Noordeloos. Deze ondertussen met de excellente score 90 punten ingeschreven koe heeft ruim 40.000 kilogram melk gegeven met 5.14% vet en 3.69% eiwit. Ook het vermelden waard is Frida 207 een volle zuster van stiermoeder Frida 202, zij kreeg zelfs 88 punten als vaars. Overgrootmoeder Frida 120, een 90 punten Gavordochter wordt gevolg door een 91 punten Boss Irondochter met 102.000 kilogram melk. Zij komt weer uit een 87 punten Cashdochter met 100.000 liter gevolgd door een 90 punten Hokesdochter met 67.000 kilogram melk. Maar de kroon spant de moeder van laatst genoemde Frida 33, een Gamblerdochter met 126.000 kilogram melk.Hoge levensproducties zitten dus sterk verweven in deze koefamilie en dat in combinatie met stiervader Finder maakt dat Brakels Finale een levensduur kanon lijkt te worden.

Meer informatie: Uenk Red Carna

Voor de aankoop van Red Carna kwamen we op het bedrijf van de familie Langeler in Oldelamer terecht. Een no nonsens bedrijf waar we een koefamilie treffen die perfect past bij KI Kampen. Functionele koeien en prima producties kenmerken de koefamilie achter Red Carna. De naam Red Carna verraad al iets over zijn vader hij is namelijk een zoon van Carnival (v. Jesther) Een stiervader met een flinke melkplas en acceptabele gehalten. Fraai om te zien is zijn onderbalk, deze kent eigenlijk geen fouten. Normaal ontwikkeld, een ruime voorhand en veel kruisbreedte kenmerken hem. Opvallend is ook zijn vlotte melksnelheid van 102 en zijn persistentie van 108. Onbekend is de koefamilie achter Red Carna zeker niet. Een aantal jaren geleden hebben wij de stier Uenk Koman al ingezet. Hij is namelijk de volle broer van stiermoeder Uenk Anna 184, een 85 punten Kodakdochter. Een iets compactere koe met fraaie verhoudingen die uitstekend functioneert in stal Uenk. Geroemd wordt zij vooral om het gemak waarmee zij produceert. Met grootmoeder Uenk Anna 16 hebben we een best ontwikkelde koe te pakken die we nodig zijn in combinatie met Kodak. Een koe die beschikte over veel hoogte en breedtematen met daarbij een prima gevormde uier. Zij noteerde een levensproductie van ruim 51.000 kilogram melk. Overgrootmoeder Uenk Anna 12 is een Kiandochter die vooral opviel door haar fabelachtige uier wat prima was aangehecht en voorzien was van een mooie speenplaatsing. Zij heeft met ruim 100.000 kilogram melk een levensproductie gerealiseerd zoals wij deze graag zien. Voor de liefhebbers geven we nog graag even de verdere pedigree: Lightning x Lord Lily x Jump x Alpenrex x Adler. Allemaal stieren die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de Holsteinfokkerij. De compactheid en prima verhoudingen zien we terug in het uiterlijk van Red Carna. Een mooi gebouwde stier met een sterke bovenbouw en een diepe ribpartij. Stappend op droog beenwerk wat hij prima gebruikt weet hij in de dekstal te imponeren.

Meer informatie: Poppe Red Hot Armani Rf

Hadden wij in voorgaande jaren vooral stieren uit de Fiechenlijn die weg kwamen bij het Melkveebedrijf Poppe uit Zwolle deze keer betreft het een stier uit de Ritalijn. Nu is de Ritalijn geen geheel onbekende koefamilie bij KI kampen, stieren als Esquiri en Confidence kwamen ook voort uit de Rita’s. Zoals u gewend bent eerst even iets over de stiervader. Met Board (Boss x Epic) zien wij een Duitse stiervader die veel melk vererft en dochters lijkt te geven die weinig fouten vertonen afgaande op zijn onderbalk. Het meest opvallend is misschien wel zijn persistentie en laatrijpheid, scores die ver bovengemiddeld liggen. Iets wat ook ver bovengemiddeld ligt is de productie van stiermoeder Poppe Red Hot Rita 860. Haar melkproductie bedroeg als vaars namelijk ruim 13.500 kilogram melk in 305 dagen. Deze snowdochter ingeschreven met 87 punten weet dit eigenlijk te doen met de spreekwoordelijke twee vingers in de neus. Aan het begin van de droogstand verwierp zij haar tweede kalf maar ondanks dat wist zij toch nog te starten met een dagproductie van 40 liter. Ondertussen lopen er al meer dan dertig nakomelingen bij Poppe Holsteins wat het grenzeloze vertrouwen aangeeft in deze koefamilie. Grootmoeder Willem’shoeve Rita 744, een Jerudodochter kende met lijsten van ruim dertienduizend liter melk ook al veel productiedrang. Via twee 88 punten koeien, een Mr. Burns en een Marshalldochter komen wij uit bij drie excellente koeien met achtereenvolgens Lord Lily, Sunny Boy en F16 als vader. De laatste was al eerder in beeld bij KI Kampen zij was namelijk de moeder van KI Kampen fokstier Willems Hoeve Esquiri. Een Esquimauzoon die jaren lang op de stierenkaart stond. Al met al fraaie prestaties, iets wat Armani ook doet maar dan in de dekstal van KI Kampen, hij dekt als een tierelier en met zijn lange sterke frame is hij een fraaie verschijning!
 

Meer informatie: De Pettershoeve Jetbead

Een stier waarbij echt alles klopt zullen wij waarschijnlijk nooit vinden maar met Pettershoeve Jetbead zijn wij er wel heel dicht bij. Een prachtige koefamilie kenmerkt deze actiestier die dan ook volledig past in de KI Kampen filosofie met fraaie productieve koeien in de afstamming. Voor het vaderschap tekent Doormanzoon Jetset een stier die voor de tweede keer fungeert als stiervader. Een mooie productie-index van 1180 kilogram melk met +0.09% eiwit weet hij te combineren met een fraaie onderbalk en gezondheidskenmerken die met bijvoorbeeld  114 celgetal en 105 klauwgezondheid prima zijn verzorgd.
Met stiermoeder De Pettershoeve Leida 464 zien we een ras melkkoe. Zij is een productieve G-Forcedochter met een mooie productie. Ondertussen al weer een mooi levenstotaal met ruim 40.000 kilogram melk met 4.45% vet en 3.71% eiwit. Maar ook haar uiterlijk is fraai, we zien namelijk een best ontwikkelde koe die veel openheid bezit en voorzien is van een sterk aangehechte uier. Maar het beste aan haar zijn de benen, kurkdroog en super van stand zowel vanaf de zijkant als vanachter bekeken. Kijken wij verder dan komen we bij De Pettershoeve Leida 413, een 87 punten Mascoldochter met 65.000 kilogram melk op de teller. Zij is van grote invloed geweest in stal De Pettershoeve getuige haar ruim 30 vrouwelijke nakomelingen. Wat maar weer eens aangeeft hoe groot het vertrouwen in de grootmoeder van Jetbead is. Zij was afkomstig uit Leida 371, een 85 punten Cellodochter die ruim 51.000 kilogram melk produceerde gevolgd door een Ronalddochter van 87 punten met 80.000 kilogram melk. En voor de liefhebbers geven wij ook nog even de twee volgende generaties; AB 87 lord Lily x AB 85 Sunny Boy.
Mooi is dan ook dat wij veel van de kwaliteiten in de moederlijn terugzien in de stier. Jetbead is namelijk best ontwikkeld, hard in de bovenbouw en voorzien van super beste benen.
 

Meer informatie: Vandenberg Sneaker

In de maand dat er vaak wat moois bloeit hopen wij met de stier Sneaker hier invulling aan te geven. Sneaker lijkt in meerdere opzichten een mooie aanvulling op het Holstein aanbod. De volledige naam verraad al dat hij afkomstig is van het melkveebedrijf van den Berg -Oosting uit het Friese Elsloo waar een gedeelte van de koefamilie is gehuisvest. Het was dan ook familie van den Berg die de combinatie maakte met stiervader Chuck, een Supershotzoon die compacte dieren lijkt te geven met veel productie aanleg. Maar ook dieren die oud lijken te worden gezien zijn 936 levensduurdagen. Ook de secundaire cijfers zijn goed, uiergezondheid 106, vruchtbaarheid 102 en klauwgezondheid 106.

In de moederlijn van Sneaker (de Sneeker’s) is ook al een enorme melkaanleg terug te vinden. Deze van “Newhouse” afkomstige stam, kent meerdere generaties koeien die meer dan 50.000 kg melk hebben geproduceerd. Daarnaast zijn er door de tijd heen regelmatig fokstieren uit deze lijn voortgekomen (o.a. de stieren Gofast en Banker). Bij Sneeker 3 de moeder van Sneaker is vooral het hoge eiwitpercentage in 305 dagen met 3.90% opvallend. Iets wat waarschijnlijk weg komt bij haar vader Borussia die bekend staat als een enorme gehaltenstier. Grootmoeder Sneeker 2, een 86 punten Vendairy Wonderdochter heeft al een mooie levensproductie tot op heden van bijna 45.000 kilogram melk. Een prestatie van formaat gezien dat zij dit doet met drie spenen maar ondanks dat is zij een fantastische koe voor de familie van den Berg. Overgrootmoeder Newhouse Sneeker 422 een Stol Jocdochter heeft met 61.000 kilogram melk laten zien dat zij prima in het rijtje past van dieren met hoge levensproducties. Maar je hebt altijd baas boven baas en dat is zeker haar moeder Newhouse Sneeker 247, een met 89 punten ingeschreven O-mandochter die ruim 117.000 kilogram melk met beste gehalten heeft geproduceerd!

Sneaker zelf is vooral een wat bredere stier met een harde bovenbouw en een extra spiertje. Het best lijkt hij dan ook te combineren met een wat grotere, smalle en conditie arme koe.

Meer informatie: G.N. Goldmedal

Wie veel waarde hecht aan een bewezen koefamilie kan prima uit de voeten met de roodbont actiestier van mei en juni. Hoge levensproducties kenmerken deze van oorsprong Amerikaanse koefamilie. Later meer hierover, eerst zullen wij stiervader Goldfever even toelichten. Hij is een zoon van Topspeed Go Now uit een Curtismoeder. Een fraaie productie-index van bijna 1000 kilogram melk met positieve gehalten spreekt in zijn voordeel. In de onderbalk zien wij vooral hoge scores voor openheid, kruisligging, klauwhoek en achteruierhoogte. Aandachtspunten zijn conditie en beenstand zij maar deze aandachtspunten vangen wij mooi op in de moederlijn. Met de moederlijn starten wij met G.N. Altitude Red 1084 de bekende Laron P dochter van de familie Gijmink uit Nieuwlande. Zij heeft al vier lijsten met prima gehalten gemaakt. Schijnbaar doet zij dit gemakkelijk want van enige slijtage is nog geen sprake. Wij zagen haar al eerder voorbijkomen in het fokprogramma van KI Kampen. Uit haar Supersiredochter G.N. Altitude 1286 Rf hebben wij vorig jaar een Addiction-P zoon getest waarvan de kalveren ondertussen volop worden geboren. Grootmoeder G.N. Altitude Red 0762 (v. Lichtblick) heeft veel meer nakomelingen door meerdere ET sessies. Zo lopen er AB dochters in o.a. Zwitserland, Ierland en Engeland. Haar levensproductie kent al een mooie 70.000 kilogram met 5.19% vet en 3.90% eiwit! Zij is afkomstig uit Kamps Hollow Altitude “Red Impact Cow of the Year 2009” en moeder van stieren als Advent, Jotan & Acme. Mochten de productie- en exterieurcijfers u nog niet helemaal overtuigen, zelden hebben wij een betere roodbonte stier op stal gehad als Goldmedal. Een stier met een gouden draadje!
 

Meer informatie: Koepon Powerset

Voor de maand mei hebben wij een actiestier die voortkomt uit de bekende Grietjelijn. Een stier die wij dan ook graag aan u presenteren. Koepon Powerset heeft een internationale afstamming met stieren uit Frankrijk, Amerika en Nederland in de afstamming. Stiervader Jetset (v. Doorman) zagen wij al eerder voorbij komen, een stier met een fraaie productie-index gekoppeld aan een onderbalk die laat zien dat hij gemiddeld ontwikkelde koeien geeft met vooral best aangehechte uiers. Om uit te komen bij de Grietjes zullen wij eerst stiermoeder Koepon Genua 12, een 88 punten Bookemdochter bespreken. Zij laat zich het best omschrijven als een best ontwikkelde vaars die veel ribdiepte bezit. Haar uier is rondom best, hoog en breed in de dam en een vooruier wat veel lengte vertoont en vast is aangehecht. Met een vaarzenlijst van gemiddeld 37 liter in 305 dagen is zij ook nog eens uiterst productief. Iets wat ook helemaal van toepassing is bij grootmoeder Koepon Genua 2, een Jeevesdochter die precies weergeeft waar de Grietjelijn voor staat. Zij is namelijk goed voor ruim 66.000 kilogram melk met 3.81% eiwit in vier lijsten. Wie haar onlangs nog heeft gezien weet dat zij nog steeds een voorbeeldkoe is voor menig veehoud(st)er. Als we naar overgrootmoeder Koepon Shottle Genua 1 kijken dan zien we weer een koe met hoge gehalten. Opvallend, omdat we hier te maken hebben met een Shottledochter, een stier die niet uitblinkt in zijn gehaltenvererving. Zij heeft overigens een mooie levensproduktie van ruim 84.000 kilogram melk met 4.76% vet en 3.69% eiwit. Het kan dan ook niet anders als dat het eiwit vastgebakend zit in de Grietjelijn gezien de prestaties van deze koeien. Via Genua ET een met 87 punten ingeschreven Aarondochter die tevens de moeder is van de fokstieren DT Improver en DT Impress komen we uit bij de eerder genoemde Grietje. Een met 91 punten ingeschreven Esquimaudochter die met de stier Homerun direct een fokstier van formaat wist te leveren. Al met al lijkt het dat er voor Powerset een prachtige toekomst in het verschiet ligt waar u van kunt profiteren door deze beloftevolle stier ruim in te zetten.
 

Meer informatie: Louis uit Wolfsgat

Hoge gehalten zijn een sterk punt van het MRIJ ras. Dit is ook bij onze nieuwe MRIJ stier Louis uit Wolfsgat het geval. Vier generaties op rij weten respectievelijk een gemiddeld eiwitpercentage te noteren van maar liefst; 3.99%, 4.05%, 3.90% en 4.00%! Daarbij laat de moeder van Louis ook nog eens hoog vet noteren met 4.98%. Gehalten die een flinke plus opleveren in de melkprijs. De Gondalijn van familie van Eek uit Nijbroek waar Louis uit voortkomt heeft echter nog veel meer kwaliteiten in huis. De Gonda’s hebben met hun hoge levensproducties bewezen uitermate vruchtbaar te zijn. Overgrootmoeder Gonda 255, een 84 punten Busterdochter kalfde op een leeftijd van 10.11 voor de negende keer en realiseerde een levensproductie van 66.980 kg melk met 4.96% vet 3.90% eiwit in 2950 productiedagen. Met een lijst minder reikt grootmoeder Gonda 282 tot een even hoge levensproductie waarbij het gemiddelde eiwitpercentage met 4.05% uitzonderlijk hoog is. Bovendien was Gonda 282, dochter van Mark 44 een zeer fraaie koe ingeschreven met AB87 totaal en door haar uitzonderlijke prestaties werd ze in 2012 uitgeroepen tot MRIJ koe van het jaar. Haar uitzonderlijke kwaliteiten heeft ze doorgegeven aan haar Dominodochter Gonda 303, moeder van Louis. Ook zij wist best exterieur, AB86 ingeschreven te combineren met een beste productie. Met name haar tweede lijst waarin ze in 351 dagen 9.027 kg melk produceerde met 5.11% vet en 4.12% eiwit spreekt tot de verbeelding. Ook zij weet haar productie kwaliteiten prima door te geven getuige o.a. haar Ewalddochter die in haar eerste lactatie 2.01 330 8.821 4.41 3.74 lw134+ een uitstekende eerste lijst heeft geproduceerd. Ook haar Remcodochter die eveneens een halfzuster van Louis is produceert op een hoog niveau. In haar tweede lijst komt ze in 429 dagen tot 10.039 kg melk met 4.58% vet en 4.08% eiwit! Aan vaderskant heeft Louis uit Wolfsgat eveneens een zeer gedegen afstamming met De Vinkenhof Baron. Een Jaronzoon uit de Danielle familie van de Vinkenhof. Ook hier vinden we best exterieur en hoog eiwit in de afstamming. De moeder van Baron is met AB86 ingeschreven en de groot- en overgrootmoeder van Baron zijn zelfs gewaardeerd met de excellente status. Het is dus ook niet zo verwonderlijk dat Louis uit Wolfsgat zelf ook een fraaie verschijning is. Bovendien is de ruim ontwikkelde Louis voorzien van extra breedtemaat en conditie. Met zijn fraaie frame straalt hij de rastypische MRIJ kwaliteiten uit en stapt hij daarbij op beste benen. Met Louis komt er nieuwe beloftevolle MRIJ stier beschikbaar die niet alleen kansen verdiend binnen de zuivere MRIJ populatie maar ook voor wie inkruist zou Louis een uitstekende keuze kunnen zijn.

Meer informatie: Jan van Noordeinde

Het oog van de meester is een spreekwoord dat zeker van toepassing is op de nieuw ingezette FH stier Jan van Noordeinde. Fokker Jan Lindeboom woonachtig aan het Noordeinde in Dalfsen is de foktechnische architect van deze stier. Wat maakt Jan van Noordeinde nu zo bijzonder? Allereerst zijn vader Jubilaris, ook gefokt door Jan Lindeboom. Hij is de nieuwe lijstaanvoeder Fries Hollandse stieren sinds vorig jaar zomer. Ook internationaal maakt Jubilaris furore. In Ierland waar de FH populatie vele malen groter is dan in Nederland prijkt Jubilaris ook op de eerste plek van de ranking. Opvallend is zonder meer zijn beste productievererving waarbij een ruime melkgift is voorzien van dikke gehalten: + 439kg melk +0.17% vet +0.16% eiwit (dubbeldoelbasis). Inmiddels zijn de eerste Jubilarisdochters al derde kalfskoeien. Opvallend daarbij is de mooie vooruitgang die de Jubilarisdochters laten zien. Ze groeien mooi uit tot solide melkkoeien en bij het ouder worden stijgt de productie flink door. Aan moederskant heeft Jan van Noordeinde met Martin 17 dochter Ge 96 een fantastische moeder. Moeder Ge 96 is een koe die Jan Lindeboom heeft aangekocht uit de bedrijfsbeëindiging van de familie Wever uit het Drentse Zuidwolde. In Dalfsen weet ze zich in de kijker te spelen door haar fantastische uiterlijk en beste productie. In haar tweede lactatie produceerde ze: 3.01 371 10.158 4.53 3.55 lw108. Haar uiterlijk is rondom indrukwekkend met haar ruime afmetingen en open diepe ribpartij straalt ze dan ook als een rasmelkkoe. Ze stapt hierbij op beste benen en is bovendien voorzien van een goed gevormd vast aangesloten uier. Jan van Noordeinde heeft eerst dienst gedaan als pinkenstier waardoor zijn eerste kalveren al snel geboren worden. In de stallen van KI Kampen is Jan van Noordeinde een opvallende verschijning. Hij is een best ontwikkelde stier met extra breedtemaat, een vlak kruis en daarbij heeft hij net als zijn moeder een prachtig harmonisch gebouwd skelet. Ook in beenwerk overtuigt Jan van Noordeinde met zijn iets grovere botstructuur in combinatie met een prima beenstand zowel van zij als achter gezien met een uitstekende stap. Met aAa 546 heeft Jan van Noordeinde een niet veel voorkomende code waardoor hij ook op menig Holsteinkoe een prima aanparing kan zijn. Maar zeker ook binnen de zuivere FH fokkerij is Jan van Noordeinde met zijn rondom kwalitatief beste afstamming een aanrader.

Meer informatie: Sander 8

KI Kampen streeft er naar om voor iedere veehouder aantrekkelijke stieren op de kaart te hebben. Dat geldt voor alle rassen en zeker ook voor een oer Hollands ras als de zuivere rode blaarkop. Niet alleen om deze rassen in stand te houden maar zeker ook omdat ze voor sommige veehoud(st)ers het beste economische rendement opleveren. In den lande zijn verschillende concepten waarin de blaarkopkoe een centrale rol speelt en waarde creëert voor haar eigenaren. Met Sander 8 presenteren we een zuivere rode blaarkopstier met uitzonderlijke kwaliteiten die op veel enthousiasme kan rekenen bij menig blaarkop liefhebber. Sander 8 is gefokt door de familie Zuidveld uit het Groningse Garrelsweer wiens gehele veestapel is opgebouwd uit blaarkopdieren met uiteraard de prachtige blaarkop aftekening. Blaarkopkoeien produceren ten opzichte van andere rassen misschien niet de laatste liters maar daarentegen zijn het uiterst vruchtbare koeien die zeer geschikt zijn voor weidegang en die onder sobere omstandigheden prima renderen. Deze kwaliteiten worden onderstreept door de moeder van Sander 8, Sonja 157. Inmiddels heeft ze op een leeftijd van 6.01 voor de vijfde keer gekalfd en liet ze in haar vierde lijst weer een beste productie aantekenen van 5.00 326 9.658 3.99 3.60 lw127+. Ook in haar huidige vijfde lijst produceert ze voortvarend gezien haar voorspelde lijst in 305 dagen van 6.01 9.313 4.16 3.55 resulterend in lw126+. Kwaliteiten die we ook bij de grootmoeder van Sander 8 terug zien. Een beste productie met gemiddelde lactatiewaarde over zes lijsten van 113+ en bijna elke lactatie weer binnen het jaar afkalven. Voor veehouders die vruchtbaarheid willen verbeteren met behoud van melkrijkheid is Sander 8 zeker een verstandige keuze. Bovendien mogen de exterieur kwaliteiten van Sander 8 ook gezien worden. Hij is een best ontwikkelde stier met een sterke bovenlijn en een perfect kruis. Zijn correcte beenwerk is voorzien van beste harde zwarte klauwen waar hij perfect op stapt. De eerste kalveren van Sander 8 zijn inmiddels geboren bij de fokker en deze kwamen gemakkelijk ter wereld. Als extra bonus voor veehouders die stieren selecteren op Beta-Casein. Sander 8 vererft de A2-A2 variant. Al met al heeft Sander 8 veel kwaliteiten in huis en hopelijk ook de status als uitstekende bevruchter want ook hiervoor staat het Blaarkopras hoog aangeschreven.

Meer informatie: Vagant

Een dochtergeteste stier met een melkvererving van meer dan 900kg melk in combinatie met een dochtervruchtbaarheid van 107 is vrij uniek binnen de Holsteinpopulatie. Voeg hierbij 105 uiergezondheid, 104 klauwgezondheid, 103 melksnelheid en 104 voor geboortegemak dan zijn dit allemaal prima fokwaarden waardoor Vagant een plekje verdiend op de fokstierenkaart. Bij gebruik dient wel rekening gehouden te worden met het even iets pittige karakter (92) van de Vagantdochters maar voor een hoge levensduur is dit vaak een positieve eigenschap en dat laat Vagant met ruim 400 levensduurdagen dan ook al zien. Inmiddels zijn de eerste Vagantdochters al derdekalfs koeien die zeer voortvarend produceren waardoor Vagant 107 voor laatrijpheid scoort. Ook binnen de lactatie laten de Vagantdochters het niet afweten gezien zijn 105 voor persistentie. Kijken we naar zijn exterieurvererving dan valt op dat Vagant nergens een steekje laat vallen zonder ook uitschieters naar boven te noteren. Als vader heeft Vagant de in Duitsland veel gebruikte Goldday. Hij is een volle broer van de in Nederland veel gebruikte Danillo. Aan moederskant kan Vagant met als moeder de volle zuster van de internationaal veelgebruikte Lonar eveneens bogen op een excellente duurzame afstamming.

Meer informatie: Big Mindset

Big Mindset is een stier die afkomstig is van Big Holsteins eigen aan de familie Knoef uit Geesteren. In zijn internationaal getinte afstamming komen we stieren tegen uit achtereenvolgens Frankrijk, Canada nogmaals Frankrijk en Amerika. Voor stiervader Jetset (v. Doorman) is het de eerste keer dat hij fungeert als stiervader. Met bijna 1200 kg melk en positief eiwit is zijn productie-index prima verzorgd. Op exterieur gebied zal hij niet te grote koeien fokken die voorzien zijn van hele beste uiers die ook nog eens geschikt lijken voor robotmelken. De koefamilie die schuil gaat achter Big Mindset is voor velen een bekende, we hebben het namelijk over de Elsa’s. Vooral bekend door de stier Snowman die een grote invloed heeft op de huidige Holsteinfokkerij. Big Elsie 7, moeder van Big Mindset is een Brawlerdochter die tot indrukwekkende prestaties komt op het bedrijf van de familie Knoef. Met een vaarzenlijst van ruim 11.000 kilogram in 305 dagen onderstreept zij dit perfect. Maar ook haar uiterlijk is fraai, we zien een spijkerharde koe die voorzien is van een beste aangehechte uier en stapt op droog beenwerk wat zij prima gebruikt. Ook de Gibor grootmoeder van Mindset, Big Elsie 2 produceerde in haar eerste lijst bijna 40kg gemiddeld. De naamsverandering vindt plaats bij de overgrootmoeder van Mindset, Broeks Elsie 3, zij was niet gehuisvest bij Knoef. Zij is de volle zus van Snowman en maakte een mooie lijst naast haar fraaie uiterlijk van 86 punten. Wie weet kan Big Mindset in de voetsporen treden van de reeds genoemde Snowman. Aan zijn uiterlijk hoeft het niet te liggen Big Mindset is namelijk een stier die qua uiterlijk de perfectie benaderd. Harmonisch gebouwd en met uitzonderlijk beste benen die tevens voorzien zijn van beste klauwen.
 

Meer informatie: Koepon Topspin

Een koefamilie die al vaker de revue heeft gepasseerd bij KI Kampen is de moederlijn achter Koepon Topspin. We hebben het over de Genua’s, een stam die met grote regelmaat scoort in zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijn. De Genua’s staan voor goed exterieur in combinatie met een persistente productie van melk met zeer hoge gehalten. Een combinatie met stiervader Topgear zorgt voor de actiestier van april. Topgear kent eigenlijk geen fouten en met zijn afstamming Malki x Solero is hij een welkome aanvulling in het tijdperk van O-Man, Shottle, Planet en Goldwyn. Topgear scoort bovendien zeer goed voor celgetal, vruchtbaarheid en duurzaamheid. De Genuafamilie, de moederlijn van Topspin, zal menig veehouder niet onbekend in de oren klinken. Net zo min als de Grietjestam. Ondanks de verschillen in naam hebben we het wel over dezelfde koefamilie. Wie kent haar niet, betovergrootmoeder Grietje 80 de 91 punten Esquimaudochter (afkomstig uit een 89 punten Lucky Leodochter) was o.a. de moeder van de stier Homerun, die het destijds tot fokstier schopte. Ze was ook de moeder van een 87 punten Aarondochter met meer dan 3.80% eiwit. Via haar komen wij bij Shottledochter Genua 1 (AB86). Genua 1 produceerde meer dan 84.000 kg melk met zeer hoge gehalten en is de grootmoeder van de actiestier Topspin. Stiermoeder Koepon Genua 2, een Jeevesdochter is de moeder van Topspin, zij weet een best exterieur (AB86) te combineren met veel melk en de voor deze familie bekende hoge gehalten. Genua 2 is veelvuldig gespoeld, resulterend in o.a. de wachtstieren Firstborn en Blind Date en diverse nieuwe stiermoeders op Koepon. Alles is dan ook aanwezig om met Koepon Topspin grote sprongen te maken op het gebied van genetische aanleg bij u dieren. Zijn bloedvoering zal een groot gebruik niet in de weg staan.
 

Meer informatie: Apina Riverside

Wie een roodbonte stier zoekt met een goed eiwit- en exterieurniveau in de afstamming is bij KI Kampen aan het juiste adres. Daarbij is ook de levensproductie in zijn pedigree van hoog niveau en stamt hij uit een bewezen koefamilie. We hebben het hier over Apina Riverside een Riverboyzoon gefokt door de familie Bleser uit het Zuid Limburgse Epen. Voor Riverboy (Aikman x Planet) is het de tweede keer dat hij binnen het fokprogramma van KI Kampen als stiervader opereert. Met name zijn beste uiervererving valt op maar daarnaast zijn het ook nog eens dieren die prima in balans zijn. Al met al erg positief maar met de melksnelheid dient rekenschap gehouden te worden. Maar juist in de combinatie met Jerudo vangen wij dit mooi op. Jazeker, want stiermoeder Apina Massia 215 is namelijk een nazaat van Jerudo. Ondertussen een vierde kalfskoe die al ruim 46.000 kilogram melk op de teller heeft met zeer hoge gehalten van 4.72% vet en 3.72% eiwit. Haar uiterlijk is correct maar luxe ontbeert, wat opvalt is haar melkrijke uitstraling. Iets wat waarschijnlijk wegkomt bij grootmoeder Apina Massia 172, één van de beste koeien op het bedrijf in Epen. Nog steeds volop in productie en nog aan weinig slijtage onderhevig. Ook nu weet ze weer een prima vierde lijst te noteren. Over alle lijsten heen weet zij een gemiddelde dagproductie te noteren van bijna 36 kilogram melk. Haar vader O-Man is één van de meest populaire zwartbonte stieren van de afgelopen jaren en moedersvader Kian is dat bij roodbont ook. Een generatie verder komen we uit bij Apina Massia 21 EX-90 die zich ondertussen ook wel bewezen heeft al fantastische fokkoe. Massia 21 is onder andere de moeder van de fokstier Apina Curtis. Riverside is zelf een harmonisch gebouwde stier maar vooral de kracht en breedte vallen op. Het best combineert hij dan ook op een wat grotere smalle koe.
 

Meer informatie: De Vrendt Brad Pp

Het melkveefokbedrijf van de familie Lutke Willink uit het Gelderse Geesteren draait al decennia lang mee in de top van de Holsteinfokkerij. Meerdere stieren gaan jaarlijks richting KI voortkomend uit o.a. de Janinelijn. Niet vreemd wie de prestaties van deze koefamilie bekijkt en als bonus zijn vele nazaten hoornloos. Eerst even iets over stiervader Board hij is een Bosszoon die een flinke plas melk laat zien met licht negatieve gehalten. Board lijkt een vererver van balansrijke dieren gezien zijn bijna foutloze onderbalk. Maar ook voor de punten uiergezondheid en klauwgezondheid scoort hij best. De Vrendt Janini 19 de moeder van Brad P is een hoornloze Rf Snowmandochter. Een stiermoeder met veel frame en voorzien van een beste uier en daarnaast een koe die precies doet wat je van een Snowmandochter mag verwachten, namelijk veel melk geven. Grootmoeder De Vrendt Janine is misschien ook wel één van de bekendste stiermoeders wereldwijd in het hoornloze gebeuren. Enkele stieren uit haar zijn De Vrendt Floyd PP, De Vrendt Nova PP en De Vrendt Deputy. Hierdoor zal de Janinelijn een flinke invloed krijgen binnen het hoornloze gebeuren. Maar ook buiten het hoornloze is er een flinke bijdrage aan familieleden want zij is afkomstig uit de Jaantjes die o.a. Fiction Rf en Kiska hebben voortgebracht. Overgrootmoeder RH Jaantje is de eerste nakomeling uit deze lijn die we bij de familie Lutke Willink tegenkomen. Zij was een met 87 punten ingeschreven Canvasdochter die twee lange lijsten noteerde met een totaal van ruim 45.000 kilogram melk. Verderop komen we achtereenvolgens O-Man, Ronald, Lord Lily en Jubilant Rf tegen die allen een flinke bijdrage hebben geleverd aan de Holsteinfokkerij. Brad P is daarom een stier die een zeer compleet genenpakket heeft waarvan de helft van de geboren kalveren geen horens bezitten. Best exterieur en een enorme wil om melk te produceren lijkt ook van toepassing op zijn nafok. Kortom een stier die elke melkveehoud(st)er past!
 

Meer informatie: Rhala Ex Blackbush

Voor de maand maart hebben wij met Rhala Ex Blackbush een actiestier in petto die afkomstig is uit een bekende koefamilie. We hebben het hier over de Ralma Juror Faithfamilie waaruit o.a. stieren als Bouw Rocky, Bouw Finder en Snowfever zijn voortgekomen. Blackbush heeft met Bushman (v. Bube) een extreme melkvererver als vader. Maar ook een stier die een fraaie onderbalk laat zien met als sterkste kenmerken beenstand achter en beengebruik. Bij de functionele kenmerken vallen vooral geboortegemak (106), klauwgezondheid (108), persistentie (108) en celgetal (106) op. Rhalla Excellent Flower de moeder van Blackbush is een Balistodochter die prima past bij KI Kampen. Zij weet haar fraaie uiterlijk, waarbij de achteruierhoogte en speenplaatsing opvallend fraai zijn, te combineren met een prima eerste lijst van ruim 10.000 kilogram met 4.13% vet en 3.60% eiwit in 305 dagen. Onlangs is zij gestart met haar tweede lijst waarin zij met een lactatiewaarde van 124+ aangeeft prima bezig te zijn. Grootmoeder Bouw Goli Flower, de naam verraad het al, een Golidochter die intensief is benut in het spoelcircuit heeft inmiddels ruim 42.000 kilogram melk op de teller. Zij is de moeder van de veel gebruikte stier Bouw Rocky die dochtergetest een mooie 252 NVI scoort. Om nog even in de moederlijn door te gaan, vervolgens komen wij uit bij Goldwyndochter Bouw Femmy, de moeder van o.a. Snowfever. Zij wist haar uiterlijk beloond met 88 punten. Kijken we als laatste nog even naar de stier zelf dan zien we een stier met veel ras die evenredig is gebouwd. Een stier die een breed gebruik verdient.

Meer informatie: Jennekus Baryton

Als wij naar de actiestier van februari kijken dan lopen hoge gehalten als een rode draad door het verhaal achter Baryton. Om te beginnen met stiervader Barcley (Balisto x Epic) een gehaltenvererver pur sang met +0.38% vet en +0.27% eiwit naast de ruim 1200 kilogram melk in zijn vererving. Maar ook een stiervader die laatrijpe koeien zal geven die gemiddeld groot zijn en veel ruimte bezitten in het skelet. Om de lijn van hoge gehalten door te zetten komen we bij stiermoeder Jet 172, een Packmandochter van de VOF Jennekus uit Mariënvelde. Jet 172 is een echte krachtpatser, een koe die probleemloos veel melk produceert maar ondanks haar 87 punten algemeen voorkomen geen keuring zal winnen. Veel melk met dikke gehalten is meer haar visiteplaatje gezien haar gemiddelde dagproductie van 37kg met 4.76% vet en 3.83% eiwit in haar lopende lijst. Kijken we naar haar tot nu toe gerealiseerde levensproductie in 902 dagen van 30.586 kg melk met 4.58% vet en 3.82% eiwit dan wordt dit nogmaals onderstreept. Grootmoeder Jet 31 (v. Jorryn) is eigenlijk van hetzelfde laken een pak. Onverslijtbaar en inmiddels aan het begin van haar zevende lactatie met opnieuw beste gehalten. Deze sterke koefamilie waarvan nog steeds drie generaties de stal bevolken in Mariënvelde past precies in het plaatje van KI Kampen. Mooi dat ook overgrootmoeder Jet 8, een met 84 punten ingeschreven Win 395 dochter nog steeds aanwezig is. Zij gaat mooi richting de 100.000 kilogram met ook prima gehalten. Baryton is een loot uit deze Jetfamilie. Hij is een bovengemiddeld brede stier die sterk gebouwd is en voorzien van een perfect licht hellende kruispartij en daarbij stappend op super benen. Kijken wij nog even naar de verwachte cijfers voor productie dan is hij met +864 kilogram melk met +0.68% vet en +0.35% eiwit grensverleggend op het productievlak. Gezien het uiterlijk van Baryton, een stier met veel capaciteit in de middenhand, zullen zijn dochters deze hoge productie gemakkelijk aankunnen.
 

Meer informatie: KIK Topfit

Wie het KI Nieuws van september 2017 goed heeft gelezen ziet dat KIK Topfit dezelfde afstamming bezit als Bermudas. Fraaie koeien en hoge producties kenmerken de koefamilie achter Topfit vandaar dat wij nog een volle broer inzetten. Voor het vaderschap achter Topfit tekent Leonidas Rf, een combinatie tussen Goldwyn en Kian. Leonidas staat bekent om zijn uitstekende vererving op het gebied van zowel productie als exterieur. Nu de dochters van Leonidas massaal afkalven uit de fokperiode blijkt maar eens te meer dat zijn vroegtijdig overlijden een gemis is voor de Holsteinfokkerij. We zeiden het al fraaie koeien met een lactatiewaarde van 138+ en 4.00% eiwit voldoet deze met 86 punten ingeschreven Judith 22 de Award moeder van Topfit prima aan de verwachting. Een niet te grote sterke koe die een ieder zal aanspreken. Grootmoeder Judith 10, een Canvasdochter heeft vijf lactaties gemaakt en produceerde ruim 75.000 kilogram melk met 3.59% eiwit. Zij was ook een gemiddeld ontwikkelde koe met een beste uier en dito benen resulterend in een algemeen voorkomen van 87 punten. Zij is op haar beurt weer afkomstig uit een 86 punten Kiandochter met een levensproductie van bijna 54.000 kilogram met 3.90% eiwit gevolgd door een Stadeldochter van 88 punten met 66.000 kilogram melk met 5.70% vet en 4.00% eiwit!
KIK Topfit is een fraaie rijzige stier met betrouwbare stieren in de afstamming waardoor hij een verantwoorde keuze is in de zoektocht naar de beste stieren.
 
 

Meer informatie: Creijland Danny Rf

Met de stier Creijland Danny Rf hebben wij een stier op stal die van alle markten thuis is. Zo bezit Danny de roodfactor, heeft hij een eiwitrijke afstamming, A2/A2 en heeft hij een pedigree met uitsluitend fokstieren. Als stiervader fungeert Danno (v. Bookem) een veel gebruikte stier die koeien geeft met ruime voorhanden en veel conditie ondanks zijn ruime melkvererving. Maar het sterkste punt is zijn beenwerkvererving die is ronduit best. Melksnelheid is een groot aandachtspunt maar met Jerudo en Mascol in de moederlijn hebben wij twee stieren die zeer vlot melkende dochters geven. Creijland Coby 140 is die Jerudodochter waar wij het over hebben, een zeer fraaie balansrijke tweedekalfs koe. Een koe waarbij kracht en melktype uitstekend samengaan ondanks haar enorme melkdrift. In haar tweede lactatie die bijna de 305 dagen heeft bereikt weet zij een daggemiddelde van ruim 47 liter te noteren met prima gehalten. De uitstekende gehalten vinden wij ook terug bij grootmoeder Creijland Coby 134 een AB85 punten Mascoldochter die in haar levenstotaal op dit moment 4.26% vet en 3.77% eiwit noteert. Voor de liefhebbers, zij stamt uit een 85 punten Surprisedochter, nog steeds volop in productie gevolgd door een AB87 Palmerdochter met de naam Creijland Coby 94. Zij behoorde in de jaargang 2007-2008 tot één van de zwartbonte productietoppers per provincie in Nederland voor economisch jaarresultaat. Wie de stier Creijland Danny in levende lijve ziet kan niet anders zeggen dat hij precies op zijn moeder lijkt. Een middel grote stier die een mooie balans vertoont tussen kracht en melktype en daarnaast opvallende beste benen heeft die droog zijn rond de hak en plat van botstructuur. Danny is dan ook een aanrader voor zowel rood als zwartbont.
 

Meer informatie: Big Gospell

Hoe mooi kunnen wij het nieuwe jaar beginnen! Met Big Gospell zetten wij een stier in die volledig past in de fokkerijfilosofie van KI Kampen. Hoge levensproducties, fantastisch exterieur, een bewezen koefamilie en als bonus een niet veel voorkomende aAa code van 651. Maar laten wij beginnen bij stiervader Big Spell, de Bertilzoon die ondanks zijn vroege afvoer veel aanhangers kent. Vooral op het gebied van gehaltenvererving, uiergezondheid, vruchtbaarheid en laatrijpheid is hij een kei. Maar hij is ook een vererver van niet te grote koeien die prima functioneren in de hedendaagse melkveehouderij. De moeder van Big Gospell is ondertussen een derdekalfs Solerodochter die is uit gegroeid tot een geweldige balansrijke koe met een fantastische uier en dito benen. Vooral haar hoge achteruier en de perfecte achterbeenstand spreken tot de verbeelding. Maar ook op productievlak is zij een geweldige koe, kijk bijvoorbeeld naar haar tweede lijst van ruim 12.000 kilogram melk met 4.28% vet en 3.81% eiwit in 305 dagen. Ook haar celgetalscores variërend tussen de 14 en 51 zijn uitstekend verzorgd. Grootmoeder Anecy, een Janosdochter heeft waarschijnlijk een grote bijdrage geleverd aan de productiedrang van moeder Big Anecy 1. Zij wist in vier lijsten zelf ruim 71.000 kilogram te produceren. Weliswaar in 1863 dagen maar toch een prestatie om even te noemen. Via overgrootmoeder Mandoline, een 87 punten O-Mandochter komen we uit bij Anecy (v. Jesther) waarvan wij ook nog graag even het levenstotaal noemen, namelijk 109.000 kilogram melk! Zij heeft enkele jaren geleden al eens meegelopen in een demonstratiegroep honderdtonners op de NRM. Big Gospell zelf is een even wat rondere stier die voorzien is van een prima kruispartij, licht hellend en een mooie breedte vertoont. Big Gospell is met recht een stier waar muziek in zit.
 

Meer informatie: Drouner Ahoy Pp

Met Drouner Ahoy sluiten wij onze inzet van jonge stieren voor 2017 in stijl af. Drouner Ahoy stamt namelijk uit de bekende Kamps-Hollow Durham Altitude familie. De prefix verraadt natuurlijk al dat deze jonge stier afkomstig is van het melkveebedrijf van Harm en Karin Albring uit het Drentse Drouwenermond. Stiervader Amax (Aikman x Pioneer) is een geweldige melkstier die de gehalten er netjes bijhoudt. Maar het is ook een stier die niet te grote koeien geeft met veel openheid die bovendien voorzien zijn van beste uiers en benen. Met celgetal (109), vruchtbaarheid (101) en klauwgezondheid (106) is hij een prima allround stiervader. De moeder van Drouner Ahoy luistert na de naam AJDH Aiko 1267, een Kanudochter die op de laatste HHH-show als derde eindigde in haar rubriek. Een mooie voorspelde eerste lijst van 8.500 liter met 3.73% eiwit onderstreept dit. Grootmoeder Drouner AJDH Aiko RDC is een zeer fraaie verse tweedekalfs koe voorzien van een super uier en dito benen. Zij is door ons al eerder benut als stiermoeder. Een stier waar nu de kalveren volop van worden geboren is Drouner Rednex (Effort x Freddie) waar men in het veld erg enthousiast over is. Ook zij weet van wanten op productiegebied gezien haar eerste lijst van ruim 9.000 kilogram melk met 4.59% vet en 3.71% eiwit. Op het bedrijf van de familie Albring lopen ondertussen al meer dan 15 nakomelingen van o.a. Effort, Sunfish RC, Balisto en Apoll P. Zij is overigens de volle zus van de veel gebruikte stieren Drouner Fraiko en Perfect Aiko die op dit moment het uur van de waarheid beleven met het aan de melk komen van hun dochters. Al deze Freddie nakomelingen komen voort uit KHW Goldwyn Aiko een 91 punten Goldwyndochter die lijsten noteert van rond de 13.000 kilogram melk met ruim 4% eiwit! Een koe die al bewezen heeft dat ze zowel in de vrouwelijke als mannelijke lijn prima fokt. Zij is afkomstig uit Kamps Hollow Durham Altitude een EX 95 punten koe die tevens de moeder is van o.a. Jotan, Acme en Advent. Kortom met Drouner Ahoy hebben we een fantastische stier om het jaar mee af te sluiten en gezien zijn aftekening past hij ook helemaal bij een witte kerst.

Meer informatie: Primera

Het KIK programma van KI Kampen heeft al vele ingezette stieren opgeleverd. Echter uit de embryo’s van deze superieure stiermoeders worden natuurlijk ook vrouwelijke nakomelingen geboren en dat is natuurlijk ook waar het veehouders om te doen is. Het KIK programma biedt veehouders de mogelijkheid om voor een aantrekkelijk tarief top koefamilies binnen te halen. Destijds is de algemeen NRM kampioene van 2012 JIMM Holstein Hellen 589 van John de Vries uit Boyl gespoeld voor het KIK programma met Big Winner met als resultaat de inzet van KIK Prizewinner. Afgelopen NRM was Hellen 589 wederom succesvol met het behalen van het reservekampioenschap oudere koeien. De exterieurkwaliteiten zitten diep verankerd in de pedigree want overgrootmoeder van Primera is de bekende JIMM Holstein Hellen 585 een Goldwyndochter die ook al veel successen boekte op diverse keuringen. Ook haar uiterlijk is beloond met de hoge score van excellent 93 punten. Ondertussen heeft ze ook nog even 112.245 kilogram melk geproduceerd. Zij komt op haar beurt weer uit een 87 punten Norikdochter gevolgd door een 87 punten Bonatusdochter die ook ruim 80.000 kilogram melk heeft geproduceerd. Allemaal koeien die veel melkopdruk vertonen en dit ook vertalen naar mooie levensproducties. Komen we bij de moeder van Primera, Big Winnerdochter Helene eigen aan de familie Oosten–Boode uit het Overijsselse Holten. Een fraaie jeugdige laatrijpe koe die alles in zich heeft om de familietraditie van best exterieur met een hoge melkproductie voort te zetten maar die door pech de eerste lactatie niet optimaal kon presteren. Primera is een zoon van de mondiale topstier Silver. De veelgebruikte stiervader die zijn carrière een uitstekend vervolg geeft met het volop aan de melk komen van zijn dochters. Zijn de gehaltes in de Hellenstam aan de krappe kant de genomicsfokwaarde voorspelt een positieve gehaltenvererving voor Primera en dat is met Big Winner als moedersvader, gehalten stier bij uitstek ook heel goed mogelijk. Primera, hij staat nog niet op de foto maar hij is al wel aAa geanalyseerd met 246 en voor wat betreft zijn uiterlijk, hij lijkt veel op zijn grootmoeder de fantastische Hellen 589 excellent 94! 

Meer informatie: Monte Rosa

Met Monte Rosa hebben wij voor de feestmaand december een geweldige stier in petto. Als wij de stamboom achter Monte Rosa uitpakken dan komen we aan moederskant de moeder van Snowman tegen. Maar ook aan vaderszijde vinden wij met Jedi een stiervader die internationaal tot de verbeelding spreekt. Jedi (Montross x Supersire) heeft een hoge melkaanleg met een scherpe vet/eiwit verhouding. Kijken wij naar de onderbalk dan verwachten we dieren met een ruime voorhand, die mooie kruizen bezitten en fantastische uiers hebben. Maar ook de gezondheidskenmerken uiergezondheid (104) en vruchtbaarheid (101) zullen een wezenlijke bijdrage leveren aan zijn hoge score van ruim 600 levensduurdagen. Terug bij moederszijde, Queen Mcc Elsa is de moeder van Monte Rosa, zij is een Mccutchendochter die is gehuisvest bij de familie Looijen. Hier is zij met een voorspelde eerste lijst bezig van 10.490 kilogram melk met 3.70% vet en 3.60% eiwit. Een vaars die flink aan de maat is maar daarnaast ook zeker voldoende breedte bezit. Een uier om in te lijsten, hoog aangehecht, breed in de dam en een prima speenplaatsing. Grootmoeder Queen Elsa was een ras melkkoe waarbij ze een hoog eiwit gehalte wist te realiseren van 3.89% eiwit! Via de met 87 punten ingeschreven Shottledochter FG Elsa 5 komen we uit bij de moeder van Snowman, Broeks MBM Elsa. Zij is een dochter van BW Marshall, ingeschreven met 90 en een invloedrijke fokkoe omdat zij de moeder is van Snowman. Maar ook het uiterlijk van Monte Rosa zal bijdragen aan een groot gebruik. Het is een stier die een geweldige verhouding vertoont tussen kracht en melktype. Zijn dunne velletje en platte botten illustreren dat we hier ook nog eens te maken hebben met een kwaliteitsstier. Velen onder u zullen in eerste instantie bij de naam Monte Rosa denken aan een hoge berg in de Zwitserse Alpen maar het zou zo maar kunnen dat u over enkele jaren met het horen van de naam Monte Rosa denkt aan die grote stier, Monte Rosa.

Meer informatie: Fried vd Simonshoek

Meer informatie: Bermudas

Voor de aankoop van Bermudas kwamen we op het bedrijf van de familie Nijenhuis in Markelo terecht. Een no nonsens bedrijf waar wij de Judith koefamilie tegenkwamen die perfect past bij KI Kampen. Fraaie koeien en hoge producties kenmerken de koefamilie achter Bermudas. Voor het vaderschap achter Bermudas tekent Leonidas, een combinatie tussen Goldwyn en Kian. Leonidas staat bekent om zijn uitstekende vererving op het gebied van zowel productie als exterieur. Leonidas geeft laatrijpe dieren die gemiddeld van grootte zijn met mooie breedtematen en ondiepe uiers. In zijn productie-index valt de mooie melkaanleg in combinatie met positieve gehalten op. Niet vreemd dat de familie Nijenhuis Leonidas gebruikte want op dit bedrijf fokt men namelijk op eiwit en goede benen. Met een lactatiewaarde van 138+ en 4.00% eiwit voldoet deze met 86 punten ingeschreven Judith 22 de Award moeder van Bermudas prima aan de verwachting. Volgens Robert Nijenhuis is zij een niet te grote sterke koe die vele malen is gespoeld. Grootmoeder Judith 10, een Canvasdochter heeft vijf lactaties gemaakt en produceerde ruim 75.000 kilogram melk met 3.59% eiwit. Zij was ook een gemiddeld ontwikkelde koe met een beste uier en dito benen resulterend in een algemeen voorkomen van 87 punten. Zij is op haar beurt weer afkomstig uit een 86 punten Kiandochter met een levensproductie van bijna 54.000 kilogram met 3.90% eiwit gevolgd door een Stadeldochter van 88 punten met 66.000 kilogram melk met 5.70% vet en 4.00% eiwit! Het fraaie uiterlijk zien we ook terug bij Bermudas. Zelden hebben wij z’n fraaie stier op stal gehad. Een stier die een zeldzame klasse uitstraalt met zijn verhoudingen en botkwaliteit. Kortom een stier die veel kansen verdiend binnen uw veestapel.

Meer informatie: Van de Peelsehoeve Nick

Met het inzetten van de actiestier Nick komen wij weer een bekende koefamilie tegen binnen ons fokprogramma. We hebben het hier over de Beafamilie van Koen Nooijen die wij eerder zagen bij De Peelsehoeve Popstar. Een stier die ook nu nog hele mooie cijfers laat zien op de gezondheidskenmerken, gehalten en exterieur. Waarin hij tekort schoot was kilogrammen melk en juist daarom denken wij dat met stiervader Supershot (v. Supersire) een betere paring is gemaakt. Een stier die met ruim 2100 kilogram melk hieraan duidelijk voldoet. Maar ook een stier met een fraaie onderbalk en beste gezondheidskenmerken. Op dit moment kalven er wereldwijd vele dochters van hem af die aan zullen tonen dat hij stiervader waardig is. Maar ook Bea 51 de moeder van Nick heeft met Snowman als vader een stier met veel melkaanleg. Eigenlijk zien we dit al direct terug bij haar gerealiseerde lijsten. Bijvoorbeeld haar tweede lijst van bijna 14.000 kilogram melk met 3.48% eiwit in 305 dagen. Zelf is Bea 51 een fraai uitgebalanceerde koe die in het bezit is van een fantastische uier wat zeker heeft bijgedragen aan haar 87 punten algemeen voorkomen. Vijf volle zussen van Bea 51 doen het ook prima op het bedrijf van de familie Nooijen. Bea 36 de grootmoeder van Nick is een dochter van Hidden Future, de Rolandzoon die nog steeds prima cijfers laat noteren voor de gezondheidskenmerken celgetal (105) en dochtervruchtbaarheid (103) twee belangrijke economische kenmerken. Toch opmerkelijk voor een stier geboren in 1998. Bovendien laat Hidden Future nog steeds een plus van +0.11% eiwit noteren iets wat we ook weer terug zien in de gerealiseerde productie van Bea 36, namelijk een gemiddeld eiwitgehalte van 4.01%. Van de Peelsehoeve Nick is een best ontwikkelde stier met betrouwbare stieren in de afstamming waardoor hij een verantwoorde keuze is in de zoektocht naar de beste stier voor het winterseizoen.
 

Meer informatie: Huntje Holstein Entitle

Huntje Holstein Entitle’s pedigree kan bogen op een prachtige outcross afstamming. Een koefamilie die al eerder stieren heeft voorgebracht voor KI Kampen. Zoals Striky Exit (v. Kodak) en Valentia (v. Fraiko). Valentia is dan ook een volle broer van de moeder van Entitle. Een koefamilie die staat voor fraaie koeien die daarnaast ook op productievlak weten te imponeren. Voor het vaderschap tekent Stantons Entitle (v. Sympatico) een Canadese stier die veel kilogrammen melk vererft. De sterke troeven van deze stiervader liggen vooral op het gebied van gezondheidskenmerken. Met een uiergezondheid (104), vruchtbaarheid (103) en klauwgezondheid (105) zien we prima cijfers die zeker positief bijdragen aan zijn hoge verwachting voor levensduur. Stiermoeder Huntje Holstein Anemoon 117 (v. Fraiko) is de oudste van drie volle zussen die met gemiddeld 86 punten en 110+ lactatiewaarde prima cijfers noteren. In haar eerste lactatie produceerde Anemoon 117 in 305 dagen 9.698 kg melk met 3.67% eiwit waarmee ze goed is voor een lactatiewaarde van 121+. Zelf is Anemoon 117 een fraaie uitgebalanceerde koe die in het bezit is van een beste uier. Dit zijn juist de kenmerken die de Anemoon familie zo kenmerken. Zo ook voor grootmoeder Huntje Holstein Anemoon 66, de excellente Burgosdochter die ondanks haar ruime hoogtemaat een mooie balans vertoont. Overgrootmoeder Huntje Holstein Anemoon 38 (AB88) is weer een bekende. Van deze Kyliandochter hebben wij met Appledrone (v. Applejax) een wachtstier op stal. Zij heeft ondertussen een levensproductie van ruim 62.000 kilogram melk. Hier dus ook weer een fraaie en melkrijke Anemoon. Iets wat natuurlijk ook helemaal op gaat voor grootmoeder Huntje Annemoon 16, de excellente Classicdochter. Met haar prachtige frame is zij een voorbeeldkoe voor roodbont. Voeg hier haar levenstotaal van ruim 70.000 kilogram melk met 3.75% eiwit aan toe dan begrijpt u waarom we hier spreken van een prachtige koefamilie. Juist de mooie verhoudingen die de Anemoons kenmerken zien we terug bij Entitle. Wie kwaliteit aan zijn veestapel wil toevoegen doet er dan ook verstandig aan om Entitle ruim in te zetten.
 

Meer informatie: K en L Ido

Een lijn waar al meerdere stieren uit voortgekomen zijn dat is kort gezegd het verhaal achter Ido. Butemare Ida is de familie waar we het hier over hebben. Deze familie vindt zijn oorsprong in Friesland en is later uitgebouwd door de familie Roetman uit Kampen. Kijken wij eerst even naar stiervader Baltikum. Dan zien we een vroege Balistozoon die een fantastische produktie-index laat zien van dik 1300 kilogram melk met dikke gehalten van +0.20% vet en +0.06% eiwit. Maar ook op exterieurgebied en gezondheidskenmerken staat hij zijn mannetje. Vooral celgetal 109, klauwgezondheid 100 en het acceptabele niveau van 98 voor vruchtbaarheid maken zijn plaatje als stiervader compleet. We noemden ze al even de Veneriete Ida koeien, stuk voor stuk koeien die niet direct opvallen in de stal maar kijken we naar de prestaties dan veranderd dat snel. Zo ook bij stiermoeder Veneriete Ida 66, de Epicdochter die ook de moeder is van de veelgebruikte Bosszoon Board. Met haar 86 punten is zij een fraaie koe maar met een tweede lijst van bijna 13.000 kilogram melk met mooie gehalten weet zij vooral in de melkstal te imponeren. Hetzelfde doet eigenlijk grootmoeder Veneriete Ida 31, een Niagradochter die met haar 87 punten prima voldoet aan onze selectiecriteria. Ook met haar levensproductie tot heden van ruim 50.000 kilogram melk met 3.76% eiwit weet ze te overtuigen. Kijken we verder dan zien we met Veneriete Ida 6 een 88 punten Shottledochter gevolg door de 86 punten Omandochter Butemare Veneriete Ida. Van beide dieren zijn meerdere zonen naar diverse KI’s verhuisd. Een koefamilie dus die al vele zonen heeft zien vertrekken naar diverse KI’s zoals dat nu geldt voor K&L Ido. Met Ido hebben wij een stier op stal die het best zal passen op een wat gesloten koe. Ido laat namelijk veel melktype zien en is open in zijn ribbenpartij.

Meer informatie: KIK Superbowl Rf

KIK Superbowl (Bolero x Freddie x Goldwyn) heeft een prachtige afstamming. Met zowel aan vaders- als moederskant diepe koefamilies die hun oorsprong vinden in resp. Nederland en Amerika. Beide lijnen staan voor best exterieur en goede producties met hoge eiwitgehalten. Voor het vaderschap hebben wij het over de Julia’s van Jacob en Anita Werler waar ook onze succesvolle fokstieren Red Cliff en Jotani uit voortkomen. Bolero is namelijk de volle broer van Red Cliff en lange tijd lijstaanvoeder bij de roodbont geteste stieren geweest. Een stier met een enorme melkplasvererving en geweldig exterieur die helaas te vroeg het veld heeft moeten ruimen. Maar ook aan moederskant zien we een bekende koefamilie, namelijk de Altitudefamilie. Een moederlijn die begint met Freddiedochter Drouner Ajdh Aiko die onlangs voor de twee keer heeft gekalfd. De Freddiedochter staat er na een lange E.T. carrière weer prima voor. Een fraaie tweedekalfs koe voorzien van een super uier en dito benen. Ook als vaars wist zij met een 305 dagen lijst van ruim 9000 kilogram melk met 4.59% vet en 3.71% eiwit te doen wat er van haar verlangd werd. Op het bedrijf lopen ondertussen al meer dan 20 nakomelingen van o.a. Effort, Sunfish RC, Balisto en Apoll P. Een bekende dochter is Drouner Ajdh Aiko 1228, de Olypiandochter die derde werd bij de roodbont vaarzenkeuring op de NRM 2017. Stiermoeder Drouner Ajdh Aiko is overigens de volle zus van de veel gebruikte stieren Drouner Fraiko en Perfect Aiko. Al deze Freddie nakomelingen komen voort uit KHW Goldwyn Aiko, een 91 punten Goldwyndochter die lijsten scoort van rond de 13.000 kilogram melk met ruim 4% eiwit! Een koe die al bewezen heeft dat ze zowel in de vrouwelijke als mannelijke lijn prima fokt. Zij is afkomstig uit Kamps Hollow Durham Altitude een EX 95 punten koe die tevens de moeder is van o.a. Jotan, Acme en Advent. Dat er een grote toekomst ligt voor KIK Superbowl is wel duidelijk gezien zijn achtergrond maar ook zijn uiterlijk is fraai maar hoe kan het anders met aan twee kanten een geweldige moederlijn.

Meer informatie: KIK Barbaros

Meer informatie: Funzone Pp

Met Funzone’s moederlijn hebben wij opnieuw een indrukwekkende koefamilie te pakken. Dit maal van de familie Nijenhuis uit Markelo. De koeien uit de Judith-lijn komen in stal Nijenhuis iedere keer weer boven drijven, generatie na generatie. We hebben het dan niet alleen over de beste producties, maar ook over het degelijke en vaak fraaie exterieur. Later meer hierover, eerst even iets over stiervader Fun P, een Aikmanzoon waar wij de tweede zoon van inzetten. Een melkstier pur sang met een plus van 1600 liter en die hierbij ook een mooie onderbalk laat zien. Een onderbalk waaruit wij kunnen concluderen dat hij gemiddeld ontwikkelde dieren met beste uiers en benen zal geven. Maar ook dieren die naar allerwaarschijnlijkheid lang mee zullen gaan gezien zijn hoge verwachting voor levensduur. Met stiermoeder Judith 39 (v. Deluxe P) hebben wij direct een mooi voorbeeld om te illustreren waar de Judith’s voor staan. Haar eerste lactatie is met een 305 dagen productie van 9.625 kilogram melk, 4.41% vet en 3.49% eiwit een mooi begin. Ook is zij een opvallende verschijning in de stal, fraai van type, voorzien van een vast aangehechte uier en stappend op droog beenwerk weet zij haar 87 punten algemeen voorkomen meer dan waar te maken. Ondertussen heeft zij al 12 vrouwelijke nakomelingen van o.a. Potter P, Silver en Whatsapp. Grootmoeder Judith 22 (v. Award Rf) kent een veel grotere nakomelingen schare. Zij heeft al 25 vrouwelijke nakomelingen bij diverse eigenaren. Foktechnisch was zij zeer interessant ook gezien haar eigen prestatie. Haar eerste lijst bedroeg ruim 10.000 kilogram melk met dikke gehalten in 305 dagen. Voor een hoge levensproductie moeten we zijn bij overgrootmoeder Judith 10. Deze Canvasdochter heeft een levensproductie van ruim 75.000 kilogram melk met 3.59% eiwit! Funzone zelf is een stier die aard naar zijn moederlijn, mooi in verhoudingen en stappend op kurkdroog beenwerk. Als bonus zullen de helft van de geboren kalveren hoornloos worden geboren want Funzone is een Pp stier.

Meer informatie: Timmer Gallup

Met Timmer Gallup presenteren we een actiestier waarbij de melkaanleg ruimschoots aanwezig is. In zijn internationaal getinte afstamming komen we allemaal fokstieren tegen die een grote invloed hebben op het Holsteinras. Stiervader Silver kreeg in april zijn eerste dochterinformatie in zijn index en zag deze in augustus alleen maar stijgen nu er grote aantallen Silverdochters aan de melk zijn. Silver geeft melkrijke koeien, correct gebouwd en voorzien van beste uiers waarvan de achteruierhoogte opvalt met 118. Met een uiergezondheid (102) en klauwgezondheid (105) weet hij goede gezondheidskenmerken te vertalen naar een hoge levensduur van 599 dagen. Kijken wij verder naar stiermoeder Bookem Lauret dan zien we twee opvallende dingen voor een Bookemdochter. Als eerste valt haar fantastische uier op en ten tweede haar bijzonder hoge gehalten die helemaal niet passen in het beeld van vader Bookem. Haar 88 punten uier en eiwitgehalte van 4.04% onderstrepen dit nog eens. Wat we ook graag in de stamboom van een stiermoeder zien zijn hoge levensproducties. Deze komen we direct al tegen bij grootmoeder Goldwin Lauret. Een fraaie Goldwyndochter die naast haar algemeen voorkomen van 87 punten een levensproductie van bijna 75.000 kilogram heeft staan. Ook overgrootmoeder Glory Box Laura, een met 85 punten ingeschreven Glory Boxdochter heeft een mooie levensproductie van ruim 92.000 kilogram melk. Bij het zien van Timmer Gallup zien we een mooie balans tussen kracht en melktype. Wij verwachten dan ook melkrijke dochters die probleemloos geld voor u gaan verdienen.

Meer informatie: KIK Springsteen

Als er twee koefamilies zijn welke een grote invloed hebben in het fokprogramma van KI Kampen dan zijn het wel de Fienchenlijn van de familie Poppe en de Julialijn van de familie Werler. Laten deze twee fantastische koefamilies nu samen komen in KIK Springsteen. Uit de Julialijn is stiervader Lowlands Bolero afkomstig (Lawn Boy x Stadel), een stier die al lange tijd de nationale indexenlijst bij roodbont aanvoert. Bolero is vooral een extreme melkvererver met +1438 kilogram, opvallend hierbij is de conditiescore van 105. Maar ook op gezondheidskenmerken scoort hij hoog met een uiergezondheid 109, vruchtbaarheid 102 en klauwgezondheid 103 weet hij dit te onderstrepen. Met de stieren Red Cliff (volle broer van Bolero), Jotani en Julien zijn wij bijzonder succesvol wat de mannelijke nafok van de Julia’s betreft. Maar ook aan moederszijde hebben wij een imponerende koefamilie welke al veelvuldig is gebruikt door KI Kampen. Met de Fienchen koeien hebben wij koeien die probleemloos veel melk produceren. Iets dat stiermoeder Poppe Fienchen 803 (v. Danillo) prima laat zien met een vaarzenlijst van ruim 11.000 kilogram melk met 3.67% eiwit, resulterend in een lactatiewaarde van 132+! Grootmoeder Poppe Fienchen 580 (v. Stol Joc) weet dit nog ruimschoots te overtreffen met een derde lijst van ruim 19.000 kilogram melk in 305 dagen. KIK Springsteen valt zelf vooral op door zijn krachtige uitstraling en veel breedtematen, iets wat wij ook terug zien in zijn aAa code van 435. Stappend op zijn uitstekende beenwerk weet hij keer op keer te overtuigen met zijn uiterlijk. Het beste resultaat zal hij geven door gebruik op een wat scherpere koe.

Meer informatie: Aalshorst Multiplayer Rf

Fokkerij blijft voor KI Kampen het combineren van excellente koefamilies. Aalshorst Multiplayer is hier een mooi voorbeeld van. Aan vaderskant heeft hij met Silver de mondiaal bekende fokkoe Seagull-Bay Peachy Shauna Ex 91 in de pedigree en aan moederskant heeft Multiplayer de bekende Willem’s Hoeve Rita koeien in de pedigree. De Ritafamilie kenmerkt zich door een diepe pedigree om te beginnen met Ex93 F16 dochter vervolgens Ex93 Sunny Boy x Ex92 Lord Lily x AB88 Marshall x AB88 Lightning x AB87 Mr Burns om als laatste bij de moeder van Multiplayer uit te komen. De zeer sterke solide AB86 Jerudodochter Aalshorst Rita 2. De moeder van Multiplayer heeft al vier beste lijsten gerealiseerd en verderop in de afstamming hebben meerdere koeien de grens van 100.000 kg melk gepasseerd, iets dat we graag zien in de afstamming. Van moederskant heeft Multiplayer de roodfactor meegekregen waardoor Multiplayer multifunctioneel voor gebruik is. De kwaliteiten van de veelgebruikte generatievader Seagull-Bay Silver komen steeds meer voor het voetlicht bij het aan de melk komen van zijn dochters. Het zijn uitstekend gebouwde vaarzen met bovenal perfecte kruizen die zich bewegen op prima beenwerk. Kijken we naar Multiplayer zelf dan zien we een prachtig harmonisch gebouwde stier, sterke ruglijn, perfect kruis en een fraaie ribwelving en daarbij stapt hij op beste benen. Voor wie niet kan kiezen tussen rood of zwart met Multiplayer Rf maakt u altijd de juiste keuze!

Meer informatie: Van Damme

Hoewel de vraag naar Belgisch Witblauw kleiner is dan vorig jaar hebben we toch gemeend om nog een aantal witblauwe stieren aan te moeten schaffen. Het blijft lastig om de cijfers, geboortegemak en draagtijd op bedrijfsniveau in te schalen. Neem een stier als Obese met 114 geboortegemak, hij kent heel veel tevreden gebruikers maar er hebben ons ook meldingen bereikt van veel te zware kalveren. Aan de andere kant belde een boer die juist “veuls te lichte” kalveren had. Gemiddeld mankeert er niets aan maar daar heb je als boer niet zoveel aan. Interessant zou zijn als je de spreiding wist in het cijfer geboortegemak. We zullen dit punt aanhangig maken bij het GES en wie weet komt deze informatie op termijn beschikbaar. Wij gaan ons best doen om dit zo snel mogelijk geregeld te krijgen. Een stier met een bijzonder kleine spreiding lijkt Urbanus 3 te worden. Zonder uitzondering horen we hier lichte geboortes van luxe witblauwe kalfjes van. Op zich niet helemaal verwonderlijk want de stier komt uit het veebeslag van Luc Lips in België, een fokker die al decennia bezig is met natuurlijke geboorten in zijn veestapel. De eerste 25 geboortemeldingen brengen Urbanus 3 op een geboortegemak van 116. Als je weet dat zijn afstammingsindex 101 was dan is wel duidelijk dat de kalfjes er tot nu toe zo maar afrollen. Terug naar Van Damme, onze nieuwe stier. Hij is zowel geschikt voor de zuivere fokkerij als voor de gebruikskruising. Met zijn afstamming Attribut uit Orateur verwacht je lichte kalveren maar de toekomst zal uitwijzen of deze verwachting uitkomt.

Meer informatie: Het Meer Penstate

Voor de maand juli hebben wij met Het Meer Penstate een tweede Penleyzoon op het menu staan. Deze keer komt hij uit een bekende koefamilie voor KI Kampen namelijk de Lucky Shot koeien van Melkveebedrijf Giesen uit Angeren. Dat stiervader Penley nog een kans krijgt binnen het fokprogramma van KI Kampen is niet zo verwonderlijk. Zeker gezien zijn hoge verwachting voor levensduur en prima secundaire eigenschappen als uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid. Gaan we op zoek naar één van de beste Atwooddochters in Nederland dan komen we al snel uit bij Het Meer Lucky Shot 6, een prachtkoe van melkveebedrijf Giessen uit Angeren. Twee jaar geleden werd zij nog gekroond tot Miss Overbetuwe 2015. Het Meer Lucky Shot 6 is een sterk ontwikkelde koe met een vast aangehechte uier en een melktypische uitstraling. Zij werd dan ook als tweedekalfs koe beloond met de excellente score van 90 punten, waaronder 93 punten voor haar sublieme uier. Maar ook haar drie lijsten tot nu toe spreken tot de verbeelding met een ruime melkplas en hoge gehalten resulterend in 118+, 126+ en 103 lactatiewaarde. Als grootmoeder vinden we een 87 punten Shottledochter die ook nog steeds in productie is. Bij de overgrootmoeder komt misschien nog wel de melkaanleg weg. Zij was namelijk een dochter van Addison, een stier die bekend stond om zijn enorme melkvererving, en zij was ingeschreven met 90 punten. Moeten wij bij Atwood nog wel eens waken voor de kruisligging, aan het uiterlijk van Penstate te zien hoeven wij daar niet bang voor te zijn. Juist een mooi licht hellende kruisligging en een ragfijne botstructuur kenmerken hem.

Meer informatie: Aalshorst Timo

De veehoud(st)ers die hoog eiwit in de afstamming zoeken komen met Aalshorst Timo prima aan hun trekken. Met Aalshorst Timo zetten wij namelijk een stier in die een moederlijn heeft waar hoog eiwit diep in verankerd ligt. Later meer over de Geertjes eerst zullen wij stiervader Timeless even toelichten. Timeless (Aram x Snowman) is eigenlijk een stier zonder fouten. Een mooi opgebouwde produktie-index weet hij te combineren met een onderbalk die er wezen mag. Timeless is voor de gezondheidskenmerken geen extreme stier maar alle scores zijn boven de honderd en daarmee prima verzorgd. Maar vooral de moederlijn achter Timo is indrukwekkend, om te beginnen met stiermoeder Aalshorst Geertje 131 een Elburndochter met een fantastische uier. We noemden al even de hoge eiwitgehalten, zij weet met een gemiddelde van 3.91% eiwit over drie lijsten dit prima te onderstrepen. Van haar lopen er ondertussen vele nakomelingen op het bedrijf van Roland Scholten met als vader o.a. Timeless, Titanium, Deputy, Applejax en Silver. Haar moeder is een Goldwyndochter die gemiddeld zelf 4.00% eiwit noteerde. Via een Lightningdochter komen we uit bij Aalshorst Geertje 54 de Mertondochter die eveneens de moeder is van KI Kampen fokstier Aalshorst Pleasure. Met een levensproduktie van ruim 111.000 kilogram heeft zij veel betekend op de Aalshorst. Via de genen van Aalshorst Timo kun u nogmaals gebruik maken van deze prachtige koefamilie. Wie Timo goed bekijkt ziet een stier die mooie verhoudingen heeft en een voldoende breed en licht hellend kruis. Maar vooral de mooie diepe ribbenpartij spreekt aan en geeft vertrouwen naar de toekomst dat hij melkrijke en uitgebalanceerde koeien zal geven.
 

Meer informatie: Giessen Utopia

Juist u leest het goed niet één maar twee nazaten uit de Cinderellafamilie deze maand. Het verschil zit hem dan ook alleen in de stiervader, Giessen Utopia heeft namelijk Rubicon als vader. Was zijn halfbroer KIK Frontrunner nog een Mogulzoon, bij Utopia is het alweer een kleinzoon van Mogul. Rubicon (Mogul x Robust) is afkomstig uit een bekende koefamilie, namelijk Sandy-Valley Robust Ruby van het fokbedrijf Sandy Valley. Van Rubicon kunnen wij gezonde melkrijke koeien verwachten. In de onderbalk zien we dat het gemiddeld ontwikkelde dieren zijn met een iets bredere voorhand en een extra spiertje. We vallen misschien in herhaling maar stiermoeder Giessen Cinderella (v. Snowman) weet ook in haar lopende lijst te imponeren met een daggemiddelde over de eerste 198 dagen van ruim 51 kilogram melk. Wat een geweldige melkkoe! Ook opvallend is de juiste mix tussen kracht en melktype die de Cinderella’s laten zien. Koeien die ogenschijnlijk achterloos produceren. Maar niet alleen op fokbedrijf Giessen zijn de prestaties van de Cinderella’s opvallend, bij meerdere bedrijven lopen nazaten uit deze familie en overal behoren zij tot de besten van het koppel. Wat eens te meer aangeeft hoeveel fokkracht deze familie bezit. Bij het zien van Giessen Utopia druipt de kwaliteit er spreekwoordelijk vanaf. De al eerder genoemde balans tussen kracht en melktype is ook bij de stier aanwezig. Natuurlijk is dit nog geen garantie voor succes maar de ingrediënten voor een toekomstige fokstier zijn volop aanwezig en dat maakt dat Giessen Utopia zeker een kans verdiend om ook een stempel te drukken op uw bedrijf.
 

Meer informatie: Caps Angelo

Voor de hooimaand juli hebben wij met Caps Angelo een stier beschikbaar die op alle fronten weet te overtuigen. Om te beginnen zien we met Riverboy (Aikman x Planet) een stiervader die gemiddeld ontwikkelde dieren zal geven. Dieren die stuk voor stuk voorzien zijn van beste uiers en benen maar ook koeien die oud lijken te kunnen worden met een levensduur van ruim 750 dagen. Iets wat ook weer niet verwonderlijk is met een uiergezondheidsscore van 111 en een vruchtbaarheidsscore van 102. Met Caps VvH Pw Angela 3 zien we een Fagenodochter die prima voldoet als stiermoeder. Wel moet ze natuurlijk nog meerdere lijsten maken maar haar begin is hoopgevend. Een mooie vaarzenlijst van ruim 9.300 liter melk met prima gehalten weet zij te combineren met een fraai uiterlijk. Zij is harmonisch gebouwd en voorzien van een sterk aangehechte uier en droge benen die zij prima gebruikt. Dit alles resulterend in een algemeen voorkomen van 87 punten als vaars. Maar als wij echt over een uitgebalanceerde koe spreken moeten wij zijn bij grootmoeder Angela 1 (v. Fidelity). Wat een kracht en melktype straalt zij uit, en wat een fantastisch bewaarde uier heeft zij, waar ondertussen ook al ruim 62.000 kilogram melk uitstroomde. Van de vijftien generaties achter Caps Angelo zitten tien dieren die de excellent score bezitten. Alles voorkomend uit een prachtige Amerikaanse koefamilie. De balans die we in de moederlijn zien is ook terug te vinden in Caps Angelo zelf, een fraaie uitgebalanceerde stier die op jonge leeftijd al weet te overtuigen. Angelo is per 1 mei al beschikbaar voor 16 euro.

Meer informatie: Poppe Borsato

In de voor de meeste veehoud(st)ers drukke meimaand heeft u bij roodbont een actiestier die op het gebied van stierkeuze weinig tijd vraagt. We zouden haast zeggen het is niet de vraag of u Poppe Borsato wilt gebruiken, het is alleen de vraag hoeveel u hem wilt inzetten. Alles wat u van een jonge Kampenstier mag verwachten zit in Borsato’s genenpakket. Zijn vader Whatsapp Rf (Supersire x Superstition) is een jonge generatievader die op alle fronten weet te imponeren. Naast zijn fraai opgebouwde produktie-index heeft hij sterke troeven op het gebied van vruchtbaarheid (103), celgetal (106), klauwgezondheid (102), persistentie (105) en laatrijpheid (101). Op het exterieurgebied zijn het robuuste dieren met zeer fraaie uiers. Fraai is ook Poppe Geertje 857, de met 87 punten ingeschreven Gloriusdochter. Zeker op het productievlak is zij een knaller gezien haar tweede lijst van ruim 13.000 kilogram met 3.90% vet en 3.89% eiwit in 305 dagen. Grootmoeder van Borsato is Destrydochter Aalshorst Geertje 115 een koe die binnenkort aan haar vijfde lijst gaat beginnen. Haar moeder is een Classicdochter die eveneens de moeder is van fokstier Aalshorst Special (v. Pleasure) van KI Kampen. Met ruim 60.000 kilogram melk met prima gehalten heeft deze koe zich overtuigend bewezen op de Aalshorst. Bij de volgende generatie komen wij uit bij een met 88 punten ingeschreven Lightningdochter gevolgd door de Mertondochter Geertje 54, inderdaad ook de moeder van Aalshorst Pleasure. Borsato is een goed ontwikkelde, degelijk gebouwde, luxe stier met best beenwerk.

Meer informatie: Willems Hoeve Nudan

Willem’s Hoeve het fokbedrijf van Dick, Anneke & Wim de Jong uit Buren geniet al jaren foktechnische belangstelling. Niet zo verwonderlijk bij het zien van hun veestapel die voor wat betreft productie en exterieur tot de top van Nederland behoord. Met Willem’s Hoeve Nudan hebben wij een actiestier die zeker kansen biedt. Met Penley (v.Platinum)  als vader heeft Nudan een stier die op gezondheidskenmerken in ieder geval torenhoog scoort. Wie stiermoeder Willem’s Hoeve Javina 903 wel eens heeft gezien weet dat wij hier spreken over een ras melkkoe. Vooral haar open rib, harde bovenbouw en het hoog en breed gedragen uier van deze Sudandochter valt op. Mooi dat wij dit terug zien in de gerealiseerde productie, in bijvoorbeeld een tweede lijst met gemiddeld bijna 50 liter over 305 dagen. Door verschillende ET sessies beschikt zij al over een grote schare nakomelingen van diverse vaders, dit alles om haar fokkracht optimaal te benutten. Grootmoeder De Biesheuvel Javina 19 was een zeer fraaie AB88 punten Boltondochter welke veel is benut door diverse ki organisaties. Via een 87 punten O-Mandochter komen wij uit bij Dustindochter De Biesheuvel Javina, welke ook de moeder is van De Biesheuvel Benneton een stier die nog op de fokstierenkaart heeft gestaan bij KI Kampen. Al deze genoemde dieren komen verderop in de pedigree voort uit de legendarische Plushanki Chief Faith EX-94! Nudan zelf is het evenbeeld van zijn moeder, een stier met een sterke bovenbouw en veel melkopdruk.

Meer informatie: Bloemplaat Hoeve Ewoud

Met Bloemplaat Hoeve Ewoud presenteren we een zuivere FH stier met uitzonderlijke kwaliteiten. Met Bernard 26 heeft Ewoud een vader die bijna lijstaanvoeder is van het FH klassement. Zijn productie-index waarbij de ruime melkvererving wordt gecombineerd met positieve gehalten is rondom goed opgebouwd. Daarbij vererft Bernard 26 prima functionele eigenschappen en voor exterieur zijn het uitstekende koeien die met name op oudere leeftijd indruk maken met balansrijke frames gecombineerd met solide goed gevormde uiers en stappend op beste benen. Kijken we naar moederskant dan zijn de prestaties ongekend best te noemen. Om te beginnen met overgrootmoeder Roosje 97 (v. Marcus) een zeer vruchtbare koe, afgekalfd voor de zevende keer op een leeftijd van exact negen jaar en een gerealiseerde levensproductie van 77.549 kg melk met 4.47% vet en 3.54% eiwit in 3243 productiedagen. Ook de grootmoeder van Ewoud heeft voor de zevende keer op negenjarige leeftijd afgekalfd en ook zij heeft een beste levensproductie gerealiseerd, in 2715 dagen 75.236 kg melk met 4.60% vet en 3.69% eiwit, goed voor een gemiddelde lactatiewaarde van 119+. Ook de moeder van Ewoud, Roosje 145 (v.Jacob 8) is een zeer vruchtbare koe en geheel in de familietraditie weet ook zij beste lijsten te noteren gezien haar behaalde levensproductie tot heden van 76.953 kg melk met 4.95% vet en 3.75% eiwit. Op haar beurt weet ze dit ook weer prima door te geven aan haar nakomelingen. O.a. de volle zuster van Ewoud is een prachtkoe die in haar tweede lijst voorspeld staat op 8.980 kg melk met 4.52% vet 3.70% eiwit lw115+. Bloemplaat Hoeve Ewoud zelf heeft een verfrissende bloedvoering voor zowel het FH- maar zeker ook voor het Holsteinras. Hij kan een prima aanparing zijn voor menig scherpe Holsteinkoe.

Meer informatie: Manpower

Als er binnen roodbont één koefamilie is die de laatste jaren bijzonder succesvol aan de weg timmert zijn het wel de Julia’s van Jacob en Anita Werler uit het Gelderse Vaassen. Heel recent lieten wij nog een fantastische dochtergroep zien van Red Cliff (v. Lawn Boy uit de Julia’s) op de relatiedagen in Hardenberg. Maar ook stieren als Bolero (v. Lawn Boy), Julandy (v. Andy) en Jotani (v. Jotan) waarvan op dit moment volop dochters afkalven, voeren terug op de Julialijn van Werler. Iets minder bekent is misschien stiervader Red Power (Aiko x Fidji) een stier met een extreme gehaltenvererving van +0.53% vet en +0.16% eiwit. Een andere bloedvoering en een onderbalk die weinig fouten laat zien maken hem stiervader waardig. Manpower is afkomstig uit één van de volle zussen van Red Cliff genaamd Julia 388. Deze Lawn Boydochter heeft ondanks de vele ET sessies toch al vier lijsten achter haar naam. Een prima productiekoe getuige haar lijsten maar ook haar uiterlijk is nog steeds best. Een formidabele uier (91 punten) wat vast is aangehecht, extra lengte bezit in de uierbodem en een prima speenplaatsing laat zien. Van haar loopt nog een Dakkerzoon rond in de stallen van KI Kampen waarvan de eerste dochters afkalven in maart 2017 genaamd Julian. Al deze fantastische koeien en stieren vinden in Julia 382 hun moeder of grootmoeder. Voor deze met 92 punten ingeschreven Stadeldochter was melk geven een ware hobby, wat een geweldige melkkoe was zij met lijsten van 12.000 tot ruim 17.000 kilogram melk met ook nog eens gemiddeld 3.65% eiwit! Voor de honderdduizend kwam zet net enkele liters te kort om in de boeken te komen. Haar bijdrage voor de prijzenkast kwam regelmatig via diverse fokveedagen waar zij de hoogste trede wist te behalen. Niet vreemd als je haar herinnerd met haar diepe ribbenpartij en geweldige uier. Veel van haar kwaliteiten komen misschien wel weg bij haar Bevnickmoeder Julia 381 een AB86 punten koe. En dan vooral bij vader Beverlake Nick een stier die op latere leeftijd enorm werd gewaardeerd. Content zijn wij dan ook om uit deze familie weer een stier te kunnen presenteren. Een stier die veel weg heeft van Red Cliff, een brede voorhand en een diepe ribbenpartij of zien we gewoon Julia 382 in hem terug? Maakt niet uit, beiden zullen hun bijdrage leveren aan de moderne Holsteinfokkerij.

Meer informatie: De Vlog Alanda

Met de prefix De Vlog zien wij een nieuwe naam verschijnen op onze stierenkaart. Niet vreemd als je de koefamilie achter Alanda bekijkt die gehuisvest is bij Albert Dankelman in Arrien, een klein plaatsje onder de rook van Ommen. Ook stiervader Regard (v. Chevrolet) is nieuw op onze kaart, een stier die het best omschreven kan worden als een melkstier met prima gezondheidskenmerken en een foutloze onderbalk. Wil je kritisch zijn dan mocht de conditiescore een paar puntjes hoger. De Vlog Alanda is dus een Regardzoon uit Snowfeverdochter Machel Joni 4 ingeschreven met AB87 punten. Zij heeft eveneens een met AB87 ingeschreven moeder, Sterngolddochter Machel Joni 2. Ook zij is een hoge melkproducente waarbij de gehalten aan de krappe kant zijn. Titaniumdochter Machel Joni 3 is een halfzuster van de Sterngold en heeft AB89 voor algemeen voorkomen gekregen als tweedekalfs koe. Met haar eerste lijst van 2.03 305 10.859 4.52 3.68 lw136+ weet zij zich positief te onderscheiden. Ook in haar tweede lijst weet ze te imponeren waardoor ze stiermoeder is geworden voor KI Kampen. Stammoeder van deze uitmuntende koefamilie is Machel Joni 1 een beste Gibordochter die via embryo aankoop bij de familie Dankelman terecht is gekomen. Zij was tevens met AB87 ingeschreven en heeft een levensproductie behaald van 50.000 kg melk met 4.27% vet en 3.51%eiwit in 1440 dagen. Met Alanda zelf hebben wij een fraai gebouwde stier op stal die een extra spiertje bezit. Gebruik hem ruimschoots zodat hij alle kansen krijgt om zijn prachtige genenpakket door te geven.

Meer informatie: Velder Bitcoin

Achter de actiestier van maart Velder Bitcoin gaat een koefamilie schuil die nog niet eerder in beeld is geweest bij KI Kampen. We hebben het over de Jet koeien van de familie Groot Koerkamp uit Harfsen. Een koefamilie die het nodige heeft te bieden, later meer hierover. Helemaal onbekend zijn de Jet koeien niet als leverancier van stieren, uit dezelfde lijn is voor enkele jaren geleden een Dominatorzoon getest door CRV die met verdienstelijke cijfers te boek staat. Nog recenter staat er bij de RUW in Duitsland een Tempozoon waar op dit moment de dochters van afkalven. Als vader fungeert Fun P een Aikmanzoon die veel melk noteert in zijn verwachte fokwaarden. Kijken we verder dan zien we een stier die het best past op koeien met een spiertje extra. Opvallend aan zijn onderbalk is ook de extreme score van 116 voor achteruierhoogte. Maar ook de hoge levensduur van 806 dagen belooft veel voor deze stier uit de Caudumer Lolfamilie. We noemden al het extra spiertje waar Fun P het best op past, laat nou net stiermoeder Jet 125 zo’n koe zijn. Deze Atlanticdochter wordt door zijn fokker Tonny Groot Koerkamp omschreven als een “buffel van een vaars” met een extra spiertje. Wie haar heeft gezien valt meteen het beste beenwerk op, droog in de hak, prima in gebruik en voorzien van beste klauwen. Met een gemiddelde dagproductie van bijna 30 liter over de eerste 192 dagen heeft zij geen enkele moeite gezien haar conditie. Grootmoeder Jet 102 een Camiondochter is al niet veel anders, ook een koe die haar productie prima aankan. Rondom is zij een zeer correcte koe die mooie verhoudingen laat zien. Misschien mocht zij iets meer lengte laten zien in haar uierbodem maar dat is meer een detail. Ook overgrootmoeder Jet 84 een Bertildochter loopt nog iedere dag haar rondjes naar de melkrobot. Zonder enige moeite heeft zij al ruim 50.000 kilogram met 4.62% vet en 3.62% eiwit geproduceerd in vijf lijsten. Al meer dan dertig jaar loopt de Jetfamilie op het bedrijf in Harfsen rond en zoals Tonny Groot Koerkamp het zegt; eigenlijk heeft de Jetfamilie alles; produktie, best exterieur en meer recent ook nog eens hoge genomics. Eigenlijk heeft Velder Bitcoin alles wat u van een Kampenstier mag verwachten. Afkomstig uit een fraaie goed presterende bewezen koefamilie maar zelf ook een zeer fraaie stier. Een stier die zeer evenredig is gebouwd, een perfect kruis heeft en hele beste benen maken het plaatje compleet. Met Bitcoins kunt u op veel plekken al betalen, vrijwel zeker zullen zijn dochters u helpen om uw rekeningen te betalen.
 

Meer informatie: Big Keizer

De actiestier van april heeft veel overeenkomsten met KI Kampen, betrouwbaar, duurzaam en degelijk. Zo heeft onze actiestier Big Keizer een bewezen en betrouwbare afstamming bestaande uit louter fokstieren. Zijn pedigree kent een geweldige duurzaamheid. Ook heeft hij een zeer goede eiwitaanleg en goed exterieur in zijn stamboom. Met Big Spell (Bertil x Ramos) heeft hij een vader met de niet alledaagse aAa code 645. Maar daarnaast is Big Spell een hoge gehaltenvererver met +0.53% vet en +0.21% eiwit. Sterke troeven zijn ook de uiergezondheid en vruchtbaarheid met respectievelijk 110 en 104, twee belangrijke kengetallen om duurzame koeien te fokken! De Anna Jacoba’s staan voor hoge eiwitgehalten en hoge levensproducties. Te beginnen met de moeder van Big Keizer, Big Anna Jacoba 126 een oerdegelijke Shogundochter die veel kracht uitstraalt en een beste uier bezit. Zij laat naast haar fraaie uiterlijk, AB87, ook prima prestaties zien op het productievlak. Een tweede lijst in 305 dagen van ruim 12.500 kilogram melk met uitstekende gehalten onderstrepen dit. Een koe die gemakkelijk oud kan worden gezien het gemak waarmee ze de hoge productie aankan. Oud worden in de goede zin van het woord doet ook Big Keizer’s grootmoeder Anna Jacoba 115, een negentig punten koe, inmiddels al in haar vijfde lactatie heeft ze ruim 87.000 kg melk op de teller staan goed voor een daggemiddelde van meer dan 37 kg! Overgrootmoeder, Abriandochter Jacoba 106 reikte tot ruim 62.000 kg melk met boven de 4% eiwit en met AB88 totaal heeft ook zij prima prestaties neergezet. Kijken we verder in de afstamming dan komen we bij  F16-dochter Jacoba 97 eveneens met AB88 ingeschreven en zij produceerde meer dan 100.000 kg melk, maar staat wat levensproductie betreft zelfs in de schaduw van haar moeder Anna Jacoba 71 (AB 88). Zij, Anna Jacoba 71 wist namelijk meer dan 150.000 kg melk te produceren. Overigens heeft Big Keizer’s grootmoeder, Anna Jacoba 115, ook nog gezelschap van een halfzuster op het bedrijf. We hebben het hier over de goed producerende Big Winner-dochter Anna Jacoba 119 die voor de verandering 89 punten voor haar algemeen voorkomen heeft gekregen. Natuurlijk geven al deze geweldenaren in de afstamming geen volledige zekerheid op succes maar een gedegen basis is zeker gelegd. Wie Big Keizer zelf heeft gezien twijfelt niet meer aan duurzaamheid. We zien namelijk een stier met veel breedte en kracht maar daarnaast heeft hij ook veel kwaliteit in de botstructuur. Zijn fijnheid in de benen geven dit mooi weer. Maar bovenal zal hij koeien geven waarvan u zegt daar wil ik de stal wel vol mee!
 

Meer informatie: KIK Broadway

Broadway, de naam staat in de wereld synoniem voor glamour, klasse, verrassend en als één van de grootste straten in New York. Wie wel eens op Broadway is geweest ziet na het lezen van de toelichting op KIK Broadway veel overeenkomsten. Een koefamilie die bekend staat om zijn vele successen in o.a. Amerika en een stiervader die ook al bekend is in New York. We hebben het over Brooklyn (Burns x Kian) een stiervader met een fraaie productie-index van ruim 800 liter met dik positief eiwit. Maar ook een vererver van fraaie melkkoeien die in het bezit zijn van prima uiers welke hoog worden gedragen. Bekijken wij de onderbalk dan is het enige aandachtspuntje de conditie met score 95. Juist een spiertje extra zien we terug bij stiermoeder Future Dream H. Super Aiko Rf de Superstitiondochter van de familie Wijnker uit Avenhorn. Deze fantastisch geuierde (89 punten) tweedekalfs koe wist als vaars in 305 dagen bijna 10.000 kilogram melk te produceren ondanks dat zij veel werd gespoeld. Future Dream H. Super Aiko Rf is werkelijk een geweldige koe uit de familie van Kamps-Hollow Altitude EX-95, de moeder van stieren als Jotan, Acme RC en niet te vergeten Advent Red. De moeder van Future Dream H. Super Aiko Rf is KHW Goldwyn Aiko RC EX-91 een Goldwyndochter. Zij is tevens de moeder van bekende stieren als Future Dream H Amor Red (v. Lawn Boy), Holbra Applejax (v. Superstition) en de Freddie zonen Belvedere Perfect Aiko en Drouner KHW Fraiko. Zij noteerde drie lijsten van meer dan 11.000 kilogram melk met meer dan 5% vet en ruim 4% eiwit! Zij komt dus voort uit Kamps Hollow Altitude “Red Impact Cow of the Year 2009” Allemaal koeien die glamour en klasse tot in de perfectie benaderden. Enkele stieren uit deze geweldige koefamilie die al zijn ingezet zijn Drouner Rednex (v. Effort) en G.N. Worldmaster Pp (v. Addiction-P-Red). KIK Broadway heeft alles in zich om ook een mooie weg te bewandelen naar de uiteindelijke status van fokstier. Zelf is het een stier die een prachtige upstanding heeft en al net zo fraai is als zijn moeder en grootmoeder. Een stier die prachtig in balans is en boordevol kwaliteit zit. Iets wat we terug zien in zijn dunne vel en ragfijne botstructuur. Wie weet wordt Broadway wel één van de grootsten op het gebied van fokstieren.

Meer informatie: Poppe Selfie

Wie de prefix Poppe leest denkt direct aan hoog productieve koeien. Echter, binnen de veestapel van de familie Poppe is er één koefamilie die er nog een keertje helemaal uitspringt, en dat is de Fienchen lijn en laat daar nu net de stier Poppe Selfie uitkomen. Zelden zien we een moederlijn met zulke hoge producties. Verderop in de toelichting van Poppe Selfie meer over de Fienchenlijn. Nu eerst even iets over stiervader Silver. Met zijn afstamming Mogul keer Snowman heeft hij twee giganten in de afstamming. Niet vreemd dat hij de komende maanden vaker als stiervader zal fungeren bij KI Kampen. Een prima productie-index van dik duizend kilogram melk en meer dan honderd kilogram vet en eiwit spreken tot de verbeelding. Maar ook zijn onderbalk kent eigenlijk alleen maar positieve punten al mocht de beenstand zij wel iets krommer zijn. Op het gebied van levensduur, klauwgezondheid en uiergezondheid weet hij ook prima cijfers te noteren. In het begin noemden wij al even dat de Fienchen koeien enorm productieve koeien zijn. Wat nog meer opvalt is dat deze familie het zo gemakkelijk lijkt te doen. Fienchen’s zijn namelijk koeien met een extra spiertje ondanks de enorme producties. Poppe Fienchen 803 de moeder van Poppe Selfie weet dit prima te onderstrepen met een eerste lijst van ruim 11.000 kilo melk met 3.67% eiwit. Na vele spoelingen is zij in afwachting van haar tweede kalf. Maar ook haar vier volle zussen doen precies hetzelfde, namelijk veel melk produceren met prima gehalten. Stuk voor stuk beste melkkoeien met een fraai uiterlijk. Van Fienchen 803 lopen meerdere nakomelingen in de stallen van KI Kampen rond. Met Poppe Efrain hadden wij in november al een veel gevraagde actiestier bij roodbont. Ook bij de familie Poppe lopen vele dochters rond van Fienchen 803 waaronder enkele van Perfect Aiko, Apoll, Silver, Commander en Collorado. Wie er ook nog rondloopt, is grootmoeder Fienchen 580, een Stol Jocdochter die in haar derde lijst in 365 dagen al ruim 22.000 kilogram melk op haar voortschrijdend totaal heeft staan! Deze schitterende koefamilie voert via Lightning en Konvoy terug op Elites-JSJ Fac Feebe-Red EX-92.Veel van wat we zien bij de Fienchen’s zien we terug bij Poppe Selfie, een extra spiertje, een boven gemiddelde breedte in de voorhand en beste benen. Maar ook vooral beste klauwen, iets wat volgens Jan Poppe standaard is bij de Fienchen koeien. “je hoeft je nooit zorgen te maken om de klauwen deze zijn altijd best”!