Meer informatie: Louis uit Wolfsgat

Hoge gehalten zijn een sterk punt van het MRIJ ras. Dit is ook bij onze nieuwe MRIJ stier Louis uit Wolfsgat het geval. Vier generaties op rij weten respectievelijk een gemiddeld eiwitpercentage te noteren van maar liefst; 3.99%, 4.05%, 3.90% en 4.00%! Daarbij laat de moeder van Louis ook nog eens hoog vet noteren met 4.98%. Gehalten die een flinke plus opleveren in de melkprijs. De Gondalijn van familie van Eek uit Nijbroek waar Louis uit voortkomt heeft echter nog veel meer kwaliteiten in huis. De Gonda’s hebben met hun hoge levensproducties bewezen uitermate vruchtbaar te zijn. Overgrootmoeder Gonda 255, een 84 punten Busterdochter kalfde op een leeftijd van 10.11 voor de negende keer en realiseerde een levensproductie van 66.980 kg melk met 4.96% vet 3.90% eiwit in 2950 productiedagen. Met een lijst minder reikt grootmoeder Gonda 282 tot een even hoge levensproductie waarbij het gemiddelde eiwitpercentage met 4.05% uitzonderlijk hoog is. Bovendien was Gonda 282, dochter van Mark 44 een zeer fraaie koe ingeschreven met AB87 totaal en door haar uitzonderlijke prestaties werd ze in 2012 uitgeroepen tot MRIJ koe van het jaar. Haar uitzonderlijke kwaliteiten heeft ze doorgegeven aan haar Dominodochter Gonda 303, moeder van Louis. Ook zij wist best exterieur, AB86 ingeschreven te combineren met een beste productie. Met name haar tweede lijst waarin ze in 351 dagen 9.027 kg melk produceerde met 5.11% vet en 4.12% eiwit spreekt tot de verbeelding. Ook zij weet haar productie kwaliteiten prima door te geven getuige o.a. haar Ewalddochter die in haar eerste lactatie 2.01 330 8.821 4.41 3.74 lw134+ een uitstekende eerste lijst heeft geproduceerd. Ook haar Remcodochter die eveneens een halfzuster van Louis is produceert op een hoog niveau. In haar tweede lijst komt ze in 429 dagen tot 10.039 kg melk met 4.58% vet en 4.08% eiwit! Aan vaderskant heeft Louis uit Wolfsgat eveneens een zeer gedegen afstamming met De Vinkenhof Baron. Een Jaronzoon uit de Danielle familie van de Vinkenhof. Ook hier vinden we best exterieur en hoog eiwit in de afstamming. De moeder van Baron is met AB86 ingeschreven en de groot- en overgrootmoeder van Baron zijn zelfs gewaardeerd met de excellente status. Het is dus ook niet zo verwonderlijk dat Louis uit Wolfsgat zelf ook een fraaie verschijning is. Bovendien is de ruim ontwikkelde Louis voorzien van extra breedtemaat en conditie. Met zijn fraaie frame straalt hij de rastypische MRIJ kwaliteiten uit en stapt hij daarbij op beste benen. Met Louis komt er nieuwe beloftevolle MRIJ stier beschikbaar die niet alleen kansen verdiend binnen de zuivere MRIJ populatie maar ook voor wie inkruist zou Louis een uitstekende keuze kunnen zijn.