Meer informatie: Poppe Red Hot Neymar Rf

Met Poppe Red Hot Neymar Rf test KI Kampen een volle broer van Armani, actiestier van afgelopen zomer. Gezien de achtergrond van beide stieren een begrijpelijke keuze, zeker als wij de prestatie van de moederlijn bekijken. Met Board (Boss x Epic) zien wij een Duitse stiervader die veel melk vererft en dochters lijkt te geven die weinig fouten vertonen afgaande op zijn onderbalk. Het meest opvallend is misschien wel zijn persistentie en laatrijpheid, scores die ver bovengemiddeld liggen. Maar ook de gezondheidskenmerken zijn prima verzorgd met 107 uiergezondheid,
101 vruchtbaarheid en 103 klauwgezondheid. Iets wat ook ver bovengemiddeld ligt is de productie van stiermoeder Poppe Red Hot Rita 860. Haar melkproductie bedroeg als vaars namelijk ruim 13.500 kilogram melk in 305 dagen. Deze Snowdochter ingeschreven met 87 punten lijkt dit echt probleemloos te doen. Aan het begin van de droogstand verwierp zij haar tweede kalf maar ondanks dat wist zij toch nog ruim 11.000 kilogram melk te produceren. Haar derde lijst toont misschien wel de ware kracht van deze ras melkkoe met een top productie van 75 liter per dag. Ondertussen lopen er al meer dan dertig nakomelingen bij Poppe Holsteins wat het grenzeloze vertrouwen aangeeft in deze koefamilie. Grootmoeder Willem’s-Hoeve Rita 744, een Jerudodochter kende met lijsten van ruim dertienduizend liter melk ook al veel productiedrang. Via twee 88 punten koeien, een Mr. Burns en een Marshalldochter komen wij uit bij drie excellente koeien met achtereenvolgens Lord Lily, Sunny Boy en F16 als vader. Poppe Red Hot Neymar Rf is goed ontwikkeld, bezit een bovengemiddelde kruisbreedte en heeft een ragfijne botstructuur in het beenwerk. Maar Neymar lijkt een stier die veel overeenkomsten vertoont met de voetballer Neymar, bijzonder getalenteerd en op jeugdige leeftijd al een ster in wording!