Meer informatie: Winters Farm Yesta

Misschien is een goed voornemen voor 2022 wel het inzetten van onze actiestier Yesta Rf op uw bedrijf. De basis is natuurlijk de fraaie koefamilie die wij aantreffen achter Yesta. Daarnaast zijn de prestaties in de moederlijn in de lijn der verwachting, en niet onbelangrijk Yesta Rf is een fraai gebouwde stier. Met stiervader Yes zien wij een Rangerzoon die veel melk koppelt aan vlakke gehalten. In de onderbalk valt vooral de balans in frame op en de hoge scores voor de onderbalkkenmerken, die wij terug zien in o.a. de hoge beenscore. Op gezondheidskenmerken scoort hij prima.
Voor stiermoeder Winter’s Farm Beppe 475 is het de eerste keer dat zij fungeert als stiermoeder bij KI Kampen. Deze Brasildochter heeft onlangs voor de derde keer afgekalfd en produceert weer prima gezien haar dagproductie van bijna 65 liter. Eigenlijk is deze koe een toonbeeld voor de hele familie volgens mede-eigenaar Frank Winter, een sterke koe met een spiertje en voorzien van een heel beste achteruier. Met lactatiewaarden van 128+, 117+ en 132+ toont zij aan tot de betere productiekoeien te horen op Winter’s Farm. Hetzelfde geld eigenlijk voor grootmoeder Winter’s Farm Beppe 402, een Atlanticdochter die helaas het veld moest ruimen met een gebroken poot. Toch wist zij bijna 52.000 kilogram melk te produceren. Een andere dochter van haar met als vader Colorado is nog volop in productie en is ingeschreven met AB 88 punten algemeen voorkomen. Ook zij krijgt veel lof van haar eigenaren over hoe gemakkelijk zij produceert. Kijken wij nog een generatie verder dan komen wij bij Surprisedochter Winter’s Farm Beppe 300 welke met een excellent score van 90 punten is ingeschreven. Haar levensproductie rijkte tot 92.776 kilogram melk. Zij was ook al eens reserve kampioen op de Twentse After Summershow in Vriezenveen. Opvallend is ook dat er van de zes dochters die zij voortbracht er nog vijf op het bedrijf aanwezig zijn. Voor de Atlantic geldt overigens dat alle drie haar dochters nog aanwezig zijn. Kortom een koefamilie die uitstekend past bij KI Kampen en zodoende met Winter’s Farm Yesta Rf een mooie kans krijgt om zich te bewijzen bij u in de stal. Als het uiterlijk van de stier een voorbode is dan zit het wel goed want Yesta Rf is namelijk een sterk gebouwde, brede stier die voorzien is van prima beenwerk.