Meer informatie: Zwamburg Coldplay

Wie het nieuwe jaar hoog wil inzetten op gehalten in de moederstam heeft met Zwamburg Coldplay direct een stier die hier ruimschoots aan voldoet. Extreme gehalten kenmerken deze koefamilie maar ook op andere fronten weet deze koefamilie zich te onderscheiden. Verderop zullen we hier meer aandacht aan besteden. Eerst even iets over stiervader Sherlock Rf. Deze Fidelityzoon heeft afgelopen tijd zijn eerste dochters aan de melk gekregen. Een mooi opgebouwde productie-index waarbij de licht negatieve gehalten gekoppeld zijn aan een flinke melkplas van bijna 1000 kilogram melk. Op exterieur gebied weet hij vooral uit te blinken op het gebied van beenstand achter (114) en beengebruik (113) maar ook conditiescore (101) en prima scores voor alle uieronderdelen kenmerken hem. Maar bovenal blijken het ook vaarzen te zijn die voorzien zijn van gezonde uiers, kortom stiervader waardig.

We noemden al de hoge gehalten die we direct terug vinden bij stiermoeder Zwamburg Massia, een Jerudodochter. Zij kwam in haar tweede lijst zelfs tot 4.35% vet en 4.15% eiwit naast de ruim 10.300 kilogram melk en dit alles in 305 productiedagen. Haar uiterlijk kunnen we het best omschrijven als een fraai typische koe die voorzien is van een sterk aangehechte uier die een mooie speenplaatsing laat zien. Van haar hebben we afgelopen zomer al een Camion-zoon getest die nog steeds hoog in de genomic ranking staat. Het mooie hiervan is dat deze hoge cijfers gekoppeld zijn aan beste koeien uit deze koefamilie en dat ook voor meerdere generaties. Opvallend was ook grootmoeder Gruthuus Massia 1005, een Classicdochter die opviel door haar fantastische uier wat ze ook beloond zag met 89 punten. Ook zij was harmonisch gebouwd en voorzien van prima beenwerk. Zij wist nog hogere lijsten te noteren als haar dochter. Vooral haar tweede lijst van ruim 12.500 kilogram melk met 3.66% eiwit in 305 dagen spreekt tot de verbeelding. Zij heeft met Manhattan (v. Moonlight) overigens een halfbroer die verdienstelijk scoort als fokstier. Beiden stammen dan ook uit Gruthuus Massia 1000 Rf een Orcivaldochter die veel benut is als stiermoeder. Zij manifesteerde zich als een uitstekende productiekoe die extreem hoge gehalten liet noteren met gemiddeld 5.28% vet en 3.96% eiwit. Zij was ingeschreven met 86 punten algemeen voorkomen en zag met 87 punten haar uier als hoogst beloonde onderdeel. Zij was afkomstig uit Apina Massia 20, een topkoe die de laatste jaren regelmatig fokstieren heeft voortgebracht.Hadden we het in de moederstam al vaak over fraai typische dieren ook Coldplay zelf is opvallend door zijn fraaie verhoudingen. Goed ontwikkeld voor zijn leeftijd maar vooral mooi “vierkant” op de benen, waar we mee bedoelen zowel breed van voor als achter. Makkelijk bewegend op zijn prima benen weet hij keer op keer de aandacht te trekken. Coldplay zal net als de bekende rockband uit Engeland snel carrière maken, maar dan als een stier die u als muziek in de oren klinkt!