Nieuw bij KI Kampen, Van Damme mannelijk gesekst!

Vanuit de markt wordt meerwaarde gezien voor goede… (lees meer)

Elyan en Alroy, twee foutloze productietoppers!

Voor zwartbont is Beeze Red Hot Alroy (Bellroy * Salvatore… (lees meer)

Giessen Utopia, onopvallend goed!

Er zijn stieren die direct in het oog springen en er zijn stieren die pas later opvallen. In de laatste categorie past Giessen Utopia. Utopia is gefokt door Theo van Vliet uit Nieuwlande. Al vele jaren presteert de Giessen Holsteins veestapel zowel voor wat betreft productie als exterieur in de top van Nederland. Utopia komt uit de Cinderellalijn en heeft hierdoor generaties excellente koeien in zijn koefamilie. Ook zijn vader Rubicon laat zich niet onbetuigd. Hij is een stier van tien jaar oud met een heel nette fokwaarde op basis van Nederlandse dochters. Rubicon is weinig als stiervader gebruikt.

Utopiadochter Giessen Cinderella 203, Vaarzenlijst: 409 dgn 16.135 kgm, 4,25% vet en 3,39 eiwit. Exterieur: F89, T88, U88, B87, AV88

Gezien zijn voorgeslacht is Utopia een typische K.I. Kampen stier. Daarnaast presteren zijn volle zussen uitstekend: Giessen Cinderella 160 heeft tot op heden in 1304 dagen 49.495 kg melk geproduceerd met 5,14% vet en 3,84% eiwit. Ze heeft een algemeen voorkomen van 86 punten. Giessen Cinderella 154 heeft tot op heden in 1245 dagen 46.027 kg melk geproduceerd met 5,42% vet en 4,06% eiwit. Haar algemeen voorkomen is beloond met 87 punten. Dat betekent dat Cinderella 154 tot op heden gemiddeld bijna 37 liter per dag heeft gegeven en Cinderella 160 tot op heden zelfs bijna 38 liter.

Nu zijn dochters ouder worden, blijkt hij ook in zijn verervingspatroon veel meerwaarde te hebben voor de veehouders. K.I. Kampen hoort veel positieve geluiden van de klanten. Het zijn allround goede dieren met super gehalten. Met name het vet is sterk boven gemiddeld. Zijn dochters zijn gemakkelijk te managen en zijn persistent in de lactatie.

Utopiadochter Giessen Cinderella 205, Vaarzenlijst: 400 dgn 14.537, 4,32% vet en 3,32% eiwit. Exterieur: F86, T87, U87, B87, AV87

Maar wat het meeste opvalt, is de groei in de productie. De sprong in productie van de eerste naar de tweede lijst is enorm. Dat is ook terug te zien in de achtergrond van zijn fokwaarde. Op alle onderdelen van de productie scoren zijn 94 tweedekalfs dochters veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook scoren zij op alle onderdelen veel hoger dan hun vaarzenlijst. Koeien die doorgroeien en laatrijp zijn, gaan over het algemeen lang mee.

Utopiadochter Giessen Precila 22, Vaarzenlijst: 470 dgn. 16.960 kgm, 4.56% vet en 3,64% eiwit. Exterieur F86, T88, U87, B79, AV85

Giessen Utopia is een stier die misschien niet direct opvalt. Maar zijn dochters bij de K.I. Kampen klanten vallen op door niet op te vallen. Met de enorme groei in de productie van eerste naar tweede lijst, is het een stier die K.I. Kampen van harte aanbeveelt aan de commerciële melkveehouder.

Giessen Utopiadochters groeien enorm door in de productie van de eerste naar de tweede lactatie!