Danshot (volwassen)

Danshot

Danshot (dochtergroep) open dag 2018

Dochtergroep Danshot Open Dag KI Kampen 2018

aAa code: 234

Danshot

Vader: Danillo M.V.: Shottle
Moeder: De Witte 171 M.M.: De Witte 162
Ext.: 90  92  90  88  A 90 Ext.: 87  90  90  91  A 90
2.00 337 9997 4,70 3,73
3.01 323 10409 4,83 3,68
4.01 634 18349 5,27 4,01
6.01 353 13270 4,76 3,60
7.01 375 11681 5,40 4,09
8.03 514 17425 5,11 3,69
2.02 296 6859 5,17 3,86
3.01 402 11294 4,86 4,22
4.05 339 11201 5,22 4,07
5.05 534 15099 5,04 4,19
7.00 453 15915 5,16 3,91
8.04 571 17428 5,30 4,26
Levensproductie tot heden: Levensproductie:
2536 dgn. 81.131 5,04 3,81
2595 dgn. 77.800 5,13 4,11
  M.M.V.: Paramount
aAa 234 Geb. datum 31 / 08 / 2012
Stiercode 39704 Rasbalk 8 HF
Beta-Caseine A1 / A2 Kappa-Caseine A / B
Levensnr NL 768.733.756 Fokker M. Enting - Grolloo

 


Meer foto's

Dochter Danshot: Disco Pamela 19

Dochter Danshot: Bontje 246

Moeder Danshot: De Witte 171