Dropshot

Dropshot

Dropshot dochtergroep RMV Hardenberg 2021

Dochtergroep De Volmer Dropshot Rf, RMV Hardenberg 2021

aAa code: 342

De Volmer Dropshot Rf

Vader: Supershot M.V.: Perfect Aiko
Moeder: De Volmer Warsi Red M.M.: De Volmer Warsi
Ext.: 87  84  85  85  AB 86 Ext.: 88  85  87  80  AB 86
2.01 372 11530 5,29 3,65 121
3.02 288 9525 5,65 3,84 103
4.01 293 9188 5,50 3,89 92
5.00 307 10016 5,63 3,83 92
6.00 400 13098 5,29 3,80 96
2.09 429 14084 4,57 3,47
4.01 338 12430 4,50 3,51
Levensproductie tot heden: Levensproductie:
1660 dgn. 53.357 5,45 3,80
767 dgn. 26.514 4,54 3,49
  M.M.V.: Snowman
aAa 342 Geb. datum 15 / 09 / 2015
Stiercode 39825 Rasbalk 8 HF
Beta-Caseine A1 - A2 Kappa Caseine B / E
Levensnr NL 592.640.639 Fokker Mts. Brummelhuis - Laren (Gld)

Meer foto's

Dochter Dropshot Rf: Johanna 473

Dochter Dropshot Rf: Landaas Minke 0299

Grootmoeder De Volmer Dropshot Rf: De Volmer Warsi