Entitle (Huntje Holstein)

Huntje Holstein Entitle

Entitle (Huntje Holstein) moeder - Anemoon 117

Moeder Entitle: Huntje Holstein Anemoon 117, AB86

aAa code: 324

Huntje Holstein Entitle

Vader: Stantons Entitle M.V.: Drouner Khw Fraiko
Moeder: Huntje Holstein Anemoon 117 M.M.: Huntje Holstein Anemoon 66
Ext.: 87  85  87  86  AB 86 Ext.: 92  92  88  90  A 90
2.00 418 12485 4,38 3,78 121
3.03 51ll 2479 3,70 3,44 112
2.01 382 10056 3,95 3,67 106
3.04 515 14600 4,47 3,79 103
5.01 153ll 7226 4,40 3,18 104
Levensproductie tot heden: Levensproductie tot heden:
469 dgn. 14.964 4,27 3,72
1050 dgn. 31.882 4,29 3,61
  M.M.V.: Burgos
aAa 324 Geb. datum 04 / 02 / 2016
Stiercode 39853 Rasbalk 8 HF
Beta-Caseine A1-A1 Kappa Caseine B/E
Levensnr NL 664.734.802 Fokker Mts. Oudenampsen-Ruiterkamp - Laren