Borsato (Poppe)

Poppe Borsato

Borsato (Poppe) overgrootmoeder Geertje 77

Overgrootmoeder Poppe Borsato: Aalshorst Geertje 77, AB87

aAa code: 231

Poppe Borsato

Vader: Whatsapp M.V.: De Volmer Glorious
Moeder: Poppe Geertje 857 M.M.: Aalshorst Geertje 115
Ext.: 88  84  86  87  AB 87 Ext.: 86  84  84  85  AB 85
2.00 316 11311 4,03 3,68 119
3.00 659 22130 4,27 4,07 91
2.01 302 7309 4,56 3,70 111
3.01 324 9882 4,38 3,60 111
4.01 491 13337 4,68 3,65 98
5.06 356 11583 4,79 3,71 101
Levensproductie tot heden: Levensproductie tot heden:
975 dgn. 33.441 4,18 3,94
1473 dgn. 42.111 4,62 3,67
  M.M.V.: Destry Rf
aAa 231 Geb. datum 16 / 02 / 2016
Stiercode 39844 Rasbalk 8 HF
Beta-Caseine A1-A2 Kappa Caseine A / E
Levensnr NL 722.011.801 Fokker Melkveebedrijf Poppe Herfte - Zwolle